Markkinatalous
Käyttäjätietoja myydään, vastuuta sisällöstä ei ole – digijätit ovat kasvaneet yli äyräiden
Pääkirjoitus

Käyt­tä­jä­tie­to­ja myy­dään, vas­tuu­ta si­säl­lös­tä ei ole – di­gi­jä­tit ovat kas­va­neet yli äy­räi­den

16.08.2020 20:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tuomas Nousiainen

Ka­pi­ta­lis­mi on rikki – hen­ki­lös­tö voi korjata sen

08.06.2020 07:00 3
Tilaajille