Jau­he­li­ha­kei­ton oudon hajun syy selvisi Oulussa – eh­dit­tiin tarjota kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tar­vit­sem­me nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa joka ainoan nuoren yh­teis­kun­tam­me ak­tii­vi­sek­si jä­se­nek­si

Olen pitkään seurannut ja pohdiskellut nykyisen markkinatalouden olemusta. En aliarvioi sen suurta merkitystä kansakuntamme ja koko ihmiskunnan kehityksessä.

Tiedän myös markkinatalouden sallineen parin viimeksi kuluneen vuosisadan aikana ihmislauman kiihtyvästi riistää luontoa ja samalla väheksyä aiheutettua tuhoa. Saamme nyt kiivaasti ponnistella yrittäessämme pysäyttää ilmastokatastrofin.

Ymmärrän, että ihmiskuntaa ei voi ohjata nopeasti omaksumaan humaania markkinataloutta. Eri valtiot, kansakunnat ja maanosat elävät erilaisia kehitysvaiheita, eikä niille nopeasti löydy yhteistä markkinataloutta. Voimme kuitenkin jokainen etsiä ja toteuttaa elämänpiirissämme nykyistä parempia elämän ja yhteisöllisyyden arvoja. Niitä tarvitsemme!

Ajattelen, että eri maiden ja kansakuntien on osallistuttava ilmastotyöhön omista lähtökohdistaan toimivana joukkona. Kaikki kansainvälinen yhteistyö ja toiminta ilmastokatastrofin pysäyttämiseksi on ehdottoman tärkeää, mutta ilman kansakunnan omaan tilaan sopivaa innostusta ja työtä emme siinä onnistu.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.