Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Uusi, humaani mark­ki­na­ta­lous – jo­kai­nen kan­sa­lai­nen on yri­tys­elä­män ja yh­teis­kun­nan osa­puo­li

Luin tohtori Sixten Korkmanin uuden kirjan ”Talous ja humanismi”. Tutustuin kapitalismiin ja koin sen muokanneen arvojamme ja yhteiskuntamme kehitystä. Kirjoittaja pohtii myös, millaista moraalista uudelleenajattelua kestävä talousjärjestelmä nyt ja tulevaisuudessa kaipaa. Laatukirja!

Voimissaan oleva markkinataloutemme sisältää ajatuksen, että yrityksen tulee ansaita omistajilleen rahaa ja toimissaan täyttää lakien ja asetusten velvoitteet. Yhteiskuntavastuiksi nimettyjä arvoja ei yrityksille erikseen kohdennettu. Aikoinaan toimivat liikemaailman elävinä arvoina myös hyvä liiketapa, oikeus ja kohtuus, reiluus ja heikomman auttaminen.

Nyt niin sanotun vapaan kilpailun kuvitellaan hoitavan kaiken yhteiseksi onneksemme ja eduksemme. Omistajat oikeutetaan liiketoimissaan hyötymään yhteiskunnan tuottamasta infrastruktuurista, kanssaihmistensä työpanoksesta, asiakkaittensa hankinnoista ja yrityksensä tuotoista. Omistaja päättää.

"Olemme muutaman viimeisen sadan vuoden aikana ohjautuneet vailla vaihtoehtoja uskomaan ikuisen talouskasvun ja yhä jyrkkenevien tuloerojen tuottamaan yhteiseen onneen."

Lue Digiä _0,25 € / viikko_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.