Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Suomen ta­lou­den kasvu on hii­pu­nut – tar­vi­taan ym­mär­rys­tä mark­ki­na­ta­lou­den me­ka­nis­meis­ta

Jouni Tapio kirjoitti (Kaleva 4.2/Lukijalta) seuraavasti: ”Nyt korkeinta eliittiä edustava hallitus on lähtenyt tätä toimivaa sopimusmallia romuttamaan, ja astunut heille vieraalle maaperälle."

"On hyvä, kun Suomessa on vielä työntekijöitään arvostavia ja heistä huolen pitäviä työnantajia, ilman yrittäjiähän ei ole työpaikkoja."

"Pitää saada sijoittajalle ja osakkeenomistajalle aina vain isompia potteja jaettavaksi, oli sitten yleinen talous- tai markkinatilanne mikä tahansa."

Koskapa Jouni Tapio on merkittävä vaikuttaja Teollisuusliitossa, oletan näiden kommenttien edustavan yleisemminkin Teollisuusliiton mielipiteitä.

Ihan ensimmäiseksi, kokemukseni mukaan työnantajat arvostavat aina työntekijöitään. Työntekijöitään huonosti kohtelevat yritykset kuolevat. Ylipäätään huonosti toimivat yritykset kuolevat.

Hienoa, että Teollisuusliitossa arvostetaan yrittäjiä, mutta parempi ymmärrys markkinatalouden toimintamekanismeista taitaisi olla paikallaan. Yrityksen perustamisessa ja varsinkin kasvattamisessa tarvitaan rahaa. Ja työpaikkojen synnyttämisessä tarvitaan kasvua ja siis rahaa.

Mistähän tämä raha tulee? Vastaus on ihan hämmästyvän yksinkertainen, raha tulee loppujen lopuksi aina yritysten tuottamista voitoista. Niistä aina vain isommista poteista.

"Odotan kuulevani työtekijöitä edustavilta työmarkkinaosapuolilta selkeitä ehdotuksia siitä, miten yritysten voittoja voitaisiin kasvattaa ja saada lisää kotimaisia pääomia yritystoimintaan."

Markkinatalous toimii sillä tavalla hienosti, että liian suuria potteja tekevät yritykset kuolevat pois. Tilalle tulee yritys, joka tekee saman palvelun halvemmalla, ja kas kummaa, potti pienenee. Myös liian pieniä potteja tekevät yritykset kuolevat pois, kun toiminta ei kannata.

Markkinataloudessa näyttää Teollisuusliitto astuvan vieraalle maaperälle. Tästä kertoo myös se, että Suomen talouden kasvu on hiipunut, eikä parantavia ehdotuksia ole kuulunut. Sen sijaan Teollisuusliitto pyrkii säilyttämään nykyisen tilan, joka ei toimi, ja pyrkii estämään markkinatalouden terveiden mekanismien toiminnan ja kipeästi tarvittavat uudistukset. Ymmärtääkseni näille uudistuksille on myös kansan tuki, koska tämä oli selkeästi teemana eduskuntavaaleissa.

Odotan kuulevani työtekijöitä edustavilta työmarkkinaosapuolilta selkeitä ehdotuksia siitä, miten yritysten voittoja voitaisiin kasvattaa ja saada lisää kotimaisia pääomia yritystoimintaan. Tässä asiassa voi kysyä neuvoa vaikka Ruotsin sosiaalidemokraateilta.

Juhani Miettunen

Oulu