Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu – po­lii­sin kuva ta­pah­tu­mis­ta on selkeä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Markkinat
"Mitä käy" on etelän murretta, jota ei missään nimessä saisi käyttää varteenotettavassa mediassa – mistä oikein tulevat huonot muotisanat ja sanonnat?
Kolumni

"Mitä käy" on etelän mur­ret­ta, jota ei missään nimessä saisi käyttää var­teen­otet­ta­vas­sa me­dias­sa – mistä oikein tulevat huonot muo­ti­sa­nat ja sa­non­nat?

08.02.2023 06:00 49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tyr­nä­vän pe­ru­na­mark­ki­nat hyvää elin­kei­no­po­li­tiik­kaa

17.09.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mark­ki­noi­den aikaan Oulussa

15.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Franzénin lakituksessa koettiin jännitysnäytelmä, kun nosturiin tuli tekninen vika – Vapun riemu oli läsnä koleassa ilmassa: "Tämä vappu tuntuu erityisen makealta"

Franzé­nin la­ki­tuk­ses­sa koet­tiin jän­ni­tys­näy­tel­mä, kun nos­tu­riin tuli tek­ni­nen vika – Vapun riemu oli läsnä ko­leas­sa il­mas­sa: "Tämä vappu tuntuu eri­tyi­sen ma­keal­ta"

30.04.2022 17:49 7
Tilaajille
Mainio sää houkutteli Siikamarkkinoille noin 3 000 markkinavierasta lauantaina – sunnuntaina oli vähän hiljaisempaa, mutta Arppa villitsi sateesta huolimatta

Mainio sää hou­kut­te­li Sii­ka­mark­ki­noil­le noin 3 000 mark­ki­na­vie­ras­ta lauan­tai­na – sun­nun­tai­na oli vähän hil­jai­sem­paa, mutta Arppa vil­lit­si sa­tees­ta huo­li­mat­ta

11.10.2021 07:05
Tilaajille
Hailuodon Siikamarkkinoita vietetiin viikonloppuna

Hai­luo­don Sii­ka­mark­ki­noi­ta vie­te­tiin vii­kon­lop­pu­na

10.10.2021 19:44
Tilaajille
Oulun Liikekeskus ry järjestää Kauppatorin Syyspäivän lauantaina 18. syyskuuta: "Toiveenamme saada kaupunkilaisia torille ja keskustaan"

Oulun Lii­ke­kes­kus ry jär­jes­tää Kaup­pa­to­rin Syys­päi­vän lauan­tai­na 18. syys­kuu­ta: "Toi­vee­nam­me saada kau­pun­ki­lai­sia torille ja kes­kus­taan"

10.09.2021 12:05 4
Kansainväliset suurmarkkinat tuovat markkinahumua Ouluun

Kan­sain­vä­li­set suur­mark­ki­nat tuovat mark­ki­na­hu­mua Ouluun

19.08.2021 11:48 24
Kotiseutumarkkinat täyttävät Oulun keskustan viikonloppuna musiikilla ja perinnekulttuurilla

Ko­ti­seu­tu­mark­ki­nat täyt­tä­vät Oulun kes­kus­tan vii­kon­lop­pu­na mu­sii­kil­la ja pe­rin­ne­kult­tuu­ril­la

13.08.2021 16:32 5
Tilaajille
Vasarat paukkuvat jälleen Kiiminkipäivillä elokuun ensimmäisenä viikonloppuna

Vasarat pauk­ku­vat jälleen Kii­min­ki­päi­vil­lä elokuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na

09.07.2021 12:02
Tilaajille
Vanha Kaleva: Helppoheikit ja markkinakaruselli loivat markkinatunnelmaa

Vanha Kaleva: Help­po­hei­kit ja mark­ki­na­ka­ru­sel­li loivat mark­ki­na­tun­nel­maa

15.04.2021 10:00
Tilaajille
Savolainen talkkuna maistui pohjoispohjalaisilla lähiruokamarkkinoilla – Kova viima ei hyydyttänyt tunnelmaa eikä kaupantekoa Kaukovainiolla Likis-tapahtumassa  lauantaina

Sa­vo­lai­nen talk­ku­na maistui poh­jois­poh­ja­lai­sil­la lä­hi­ruo­ka­mark­ki­noil­la – Kova viima ei hyy­dyt­tä­nyt tun­nel­maa eikä kau­pan­te­koa Kau­ko­vai­niol­la Li­kis-ta­pah­tu­mas­sa lauan­tai­na

19.09.2020 12:44
Tilaajille
Vanha Kaleva: Epämukavat 25 ja 50 pennin setelit korvataan nikkelikolikoilla

Vanha Kaleva: Epä­mu­ka­vat 25 ja 50 pennin setelit kor­va­taan nik­ke­li­ko­li­koil­la

10.09.2020 10:00 1
Tilaajille