Vesihuolto: Ve­si­joh­to­ver­kos­to ra­pis­tuu kaik­kial­la – lisää rahaa tar­vi­taan ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­seen

Tulipalot: Yksi henkilö me­neh­tyi Ka­la­joel­la roi­hun­nees­sa oma­ko­ti­ta­lon palossa

Markkinat
Mainio sää houkutteli Siikamarkkinoille noin 3 000 markkinavierasta lauantaina – sunnuntaina oli vähän hiljaisempaa, mutta Arppa villitsi sateesta huolimatta

Mainio sää hou­kut­te­li Sii­ka­mark­ki­noil­le noin 3 000 mark­ki­na­vie­ras­ta lauan­tai­na – sun­nun­tai­na oli vähän hil­jai­sem­paa, mutta Arppa vil­lit­si sa­tees­ta huo­li­mat­ta

11.10.2021 07:05
Tilaajille
Hailuodon Siikamarkkinoita vietetiin viikonloppuna

Hai­luo­don Sii­ka­mark­ki­noi­ta vie­te­tiin vii­kon­lop­pu­na

10.10.2021 19:44
Tilaajille
Oulun Liikekeskus ry järjestää Kauppatorin Syyspäivän lauantaina 18. syyskuuta: "Toiveenamme saada kaupunkilaisia torille ja keskustaan"

Oulun Lii­ke­kes­kus ry jär­jes­tää Kaup­pa­to­rin Syys­päi­vän lauan­tai­na 18. syys­kuu­ta: "Toi­vee­nam­me saada kau­pun­ki­lai­sia torille ja kes­kus­taan"

10.09.2021 12:05 4
Kansainväliset suurmarkkinat tuovat markkinahumua Ouluun

Kan­sain­vä­li­set suur­mark­ki­nat tuovat mark­ki­na­hu­mua Ouluun

19.08.2021 11:48 24
Kotiseutumarkkinat täyttävät Oulun keskustan viikonloppuna musiikilla ja perinnekulttuurilla

Ko­ti­seu­tu­mark­ki­nat täyt­tä­vät Oulun kes­kus­tan vii­kon­lop­pu­na mu­sii­kil­la ja pe­rin­ne­kult­tuu­ril­la

13.08.2021 16:32 5
Tilaajille
Vasarat paukkuvat jälleen Kiiminkipäivillä elokuun ensimmäisenä viikonloppuna

Vasarat pauk­ku­vat jälleen Kii­min­ki­päi­vil­lä elokuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na

09.07.2021 12:02
Tilaajille
Vanha Kaleva: Helppoheikit ja markkinakaruselli loivat markkinatunnelmaa

Vanha Kaleva: Help­po­hei­kit ja mark­ki­na­ka­ru­sel­li loivat mark­ki­na­tun­nel­maa

15.04.2021 10:00
Tilaajille
Savolainen talkkuna maistui pohjoispohjalaisilla lähiruokamarkkinoilla – Kova viima ei hyydyttänyt tunnelmaa eikä kaupantekoa Kaukovainiolla Likis-tapahtumassa  lauantaina

Sa­vo­lai­nen talk­ku­na maistui poh­jois­poh­ja­lai­sil­la lä­hi­ruo­ka­mark­ki­noil­la – Kova viima ei hyy­dyt­tä­nyt tun­nel­maa eikä kau­pan­te­koa Kau­ko­vai­niol­la Li­kis-ta­pah­tu­mas­sa lauan­tai­na

19.09.2020 12:44
Tilaajille
Vanha Kaleva: Epämukavat 25 ja 50 pennin setelit korvataan nikkelikolikoilla

Vanha Kaleva: Epä­mu­ka­vat 25 ja 50 pennin setelit kor­va­taan nik­ke­li­ko­li­koil­la

10.09.2020 10:00 1
Tilaajille