Oulu: Katso, mistä löytyy Oulun seit­se­män ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

Väkivaltarikokset: Hei­nä­pään tapon yritys oli miehen ja naisen välinen vä­ki­val­tai­nen riita

AirBNB: Oulussa uh­ka­sa­kot saaneet osak­keen­omis­ta­jat va­lit­ta­vat hal­lin­to-oi­keu­teen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Luovuus
Näkökulma: Rakennetaan köysirata Raksilasta torille ja Nallikariin, yliopiston voisi sijoittaa tekosaarelle – hulvaton luovuus tarjoaisi uusia ulottuvuuksia Oulun keskustan kehittämiseen

Nä­kö­kul­ma: Ra­ken­ne­taan köy­si­ra­ta Rak­si­las­ta torille ja Nal­li­ka­riin, ylio­pis­ton voisi si­joit­taa te­ko­saa­rel­le – hul­va­ton luovuus tar­joai­si uusia ulot­tu­vuuk­sia Oulun kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­seen

19.02.2023 19:22 135
Tilaajille
Pakko ei ole nuorelle ihmiselle mahdollisuus
Kolumni

Pakko ei ole nuo­rel­le ih­mi­sel­le mah­dol­li­suus

19.08.2022 06:00 2
Tilaajille
"Yhtäkkiä olin tyhjiössä, eikä ketään kiinnostanut, mitä tein" – Emma Penttisen, 42, alkutaival Sodankylässä oli ahdistava, sitten tapahtui käänne

"Yh­täk­kiä olin tyh­jiös­sä, eikä ketään kiin­nos­ta­nut, mitä tein" – Emma Pent­ti­sen, 42, al­ku­tai­val So­dan­ky­läs­sä oli ah­dis­ta­va, sitten ta­pah­tui käänne

12.06.2022 16:00 1
Tilaajille
Kun sisäinen kompassi menee sekaisin, tunne voi olla epämiellyttävä – Entä jos antaisimme itsellemme luvan eksyä välillä?
Kolumni

Kun si­säi­nen kom­pas­si menee se­kai­sin, tunne voi olla epä­miel­lyt­tä­vä – Entä jos an­tai­sim­me it­sel­lem­me luvan eksyä vä­lil­lä?

07.02.2022 06:00 2
Tilaajille
Ensimmäinen periaate: varasta kuin taiteilija
Kolumni

En­sim­mäi­nen pe­riaa­te: varasta kuin tai­tei­li­ja

17.09.2021 18:00 1
Tilaajille
Oululaissisarukset Päivi Koskela ja Heikki Tienari ovat vaihtaneet joulukalentereita 35 vuotta – kalenteri voi olla sähköistetty, valaistu tai puhalluksen voimalla ohjattava tonttuarmeija

Ou­lu­lais­si­sa­ruk­set Päivi Koskela ja Heikki Tienari ovat vaih­ta­neet jou­lu­ka­len­te­rei­ta 35 vuotta – ka­len­te­ri voi olla säh­köis­tet­ty, va­lais­tu tai pu­hal­luk­sen voi­mal­la oh­jat­ta­va tont­tuar­mei­ja

30.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Luovuus on maaseudun lapsen moottori ja yhdistysten tarjoamat kerhot henkireikiä
Kolumni

Luovuus on maa­seu­dun lapsen moot­to­ri ja yh­dis­tys­ten tar­joa­mat kerhot hen­ki­rei­kiä

26.11.2020 20:00
Tilaajille
Oululainen Martta Tervonen löysi oman juttunsa – "Sain syvän yhteyden omaan luovuuteeni kirjoittamisen kautta"

Ou­lu­lai­nen Martta Ter­vo­nen löysi oman jut­tun­sa – "Sain syvän yh­tey­den omaan luo­vuu­tee­ni kir­joit­ta­mi­sen kautta"

14.11.2020 20:00
Tilaajille
Tarvitsemme erilaisuutta hyväksyvää vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista – onnistuakseen työelämä kaipaa rakentavaa erimielisyyttä.
Kolumni

Tar­vit­sem­me eri­lai­suut­ta hy­väk­sy­vää vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja osaa­mi­sen ja­ka­mis­ta – on­nis­tuak­seen työe­lä­mä kaipaa ra­ken­ta­vaa eri­mie­li­syyt­tä.

25.06.2020 12:00 1
Tilaajille