Karavaanarielämä: Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan toinen koti

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Kolumni
Tilaajille

Tar­vit­sem­me eri­lai­suut­ta hy­väk­sy­vää vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja osaa­mi­sen ja­ka­mis­ta – on­nis­tuak­seen työ­elä­mä kaipaa ra­ken­ta­vaa eri­mie­li­syyt­tä.

Uudessa työn muotoilussa leikittelimme, kuinka toisimme taiteen ja taiteilijat sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöihin, Pauliina Lappi ja Merja Männikkö kirjoittavat.


Kirjallisuudentutkija Pauli Tapion esseekirjoitus Kalevassa (3. toukokuuta 2020) päättyi sanoihin: “Käy ilmi, että ihminen voi kasvaa vaikka markkinat eivät kasva". Hän ymmärtää: "Tuottamisen ja palvelemisen asemesta on suojeltava ja pelastettava. On rakastettava ja pidettävä huolta.”