Linnanmaan kampus
Vanha Kaleva: Oulun Raksilaan tulevassa uimahallissa liikutaan kitkattomasti

Vanha Kaleva: Oulun Rak­si­laan tu­le­vas­sa ui­ma­hal­lis­sa lii­ku­taan kit­kat­to­mas­ti

13.01.2022 10:59 1
Tilaajille
Mikä on Linnanmaan remonttien todellinen hintalappu? Osapuolten arvioissa jopa viidenneksen ero

Mikä on Lin­nan­maan re­mont­tien to­del­li­nen hin­ta­lap­pu? Osa­puol­ten ar­viois­sa jopa vii­den­nek­sen ero

30.12.2021 14:31 57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton yh­teis­kun­nal­li­nen tehtävä hukassa – huk­kaa­ko yli­opis­to aka­tee­mi­sen toi­min­nan ytimen ti­la­te­hok­kuu­den alt­ta­ril­le?

18.12.2021 06:00 94
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on ko­ko­nai­nen kam­pus­kau­pun­ki, Lin­nan­maan suur­alue

17.12.2021 05:14 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to kuuluu Lin­nan­maal­le – kampus on erin­omai­nen esi­merk­ki siitä, mihin yh­teis­työ voi par­haim­mil­laan johtaa

22.11.2021 06:00 55
Tilaajille
Vanha Kaleva: Alussa yliopisto oli suolla

Vanha Kaleva: Alussa yli­opis­to oli suolla

28.10.2021 10:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ku­tis­tuu­ko Oulun yli­opis­to maa­kun­ta­sar­jaan?

08.06.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään Lin­nan­maa­ta, ei ha­jo­te­ta sitä – pa­nos­tuk­set hu­ma­nis­ti­sil­le ja val­tio­tie­teel­li­sil­le aloille mo­ni­puo­lis­tai­si­vat yli­opis­toa ja li­säi­si­vät var­mas­ti sen hou­kut­te­le­vuut­ta

05.06.2021 06:00 24
Tilaajille
Jos Oulun kuntavaaliehdokkaat saisivat päättää, niin yliopisto jäisi Linnanmaalle

Jos Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat sai­si­vat päät­tää, niin yli­opis­to jäisi Lin­nan­maal­le

28.05.2021 12:58 38
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki purki etäopetussuosituksen korkeakouluilta – Kysyimme, jatketaanko etänä  vai palataanko kampuksille?

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki purki etäo­pe­tus­suo­si­tuk­sen kor­kea­kou­luil­ta – Ky­syim­me, jat­ke­taan­ko etänä vai pa­la­taan­ko kam­puk­sil­le?

26.05.2021 19:09 2
Tilaajille
Linnanmaalla huolta ja synkkiä näkemyksiä keskustakampushankkeen vaikutuksista – Oulun kaupunki vitkutteli tylytyspapereiden luovuttamisessa

Lin­nan­maal­la huolta ja synkkiä nä­ke­myk­siä kes­kus­ta­kam­pus­hank­keen vai­ku­tuk­sis­ta – Oulun kau­pun­ki vit­kut­te­li ty­ly­tys­pa­pe­rei­den luo­vut­ta­mi­ses­sa

19.05.2021 06:12 128
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mark­ki­na­pö­hi­nä näyttää kor­van­neen ylio­pis­to­lain – moni paik­ka­kun­ta ja yli­opis­to olisi ylpeä Lin­nan­maan kes­kit­ty­mäs­tä

15.05.2021 06:30 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton suun­ni­tel­ma siirtää Lin­nan­maal­ta kau­pal­lis­ta ja tek­nil­lis­tä tut­ki­mus­toi­min­taa va­hin­goit­taa Oulun pii­laak­son kon­sep­tia

26.04.2021 06:30 39
Tilaajille
Oulun yliopiston valintakokeet hajautetaan laajemmalle alueelle, Linnanmaan liikuntahalli otetaan valintakoekäyttöön – “Kokeissa noudatetaan tarkkoja turvajärjestelyitä”

Oulun yli­opis­ton va­lin­ta­ko­keet ha­jau­te­taan laa­jem­mal­le alueel­le, Lin­nan­maan lii­kun­ta­hal­li otetaan va­lin­ta­koe­käyt­töön – “Ko­keis­sa nou­da­te­taan tark­ko­ja tur­va­jär­jes­te­lyi­tä”

19.04.2021 09:00 2
Tilaajille
Ulkoveistokset Linnanmaalla edustavat komeinta Oulussa olevaa nykytaidetta
Kolumni

Ul­ko­veis­tok­set Lin­nan­maal­la edus­ta­vat ko­mein­ta Oulussa olevaa ny­ky­tai­det­ta

16.04.2021 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko sykkivä Oulu on kam­pu­sa­lue, myös Kempele ja Ii

16.03.2021 06:00 17
Tilaajille
Ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampukselta löytyi kuollut ihminen

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun Lin­nan­maan kam­puk­sel­ta löytyi kuollut ihminen

15.02.2021 14:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sat­sa­taan Lin­nan­maan ison kam­puk­sen ja ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mi­seen, ja ni­me­tään alue Jär­vi-Ou­luk­si

14.02.2021 06:00 3
Tilaajille
Idea keskustakampuksesta vie huomion oleellisesta
Kolumni

Idea kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta vie huomion oleel­li­ses­ta

13.12.2020 12:00 71
Tilaajille
Kampusratkaisut syntyvät vaihe vaiheelta
Kolumni

Kam­pus­rat­kai­sut syn­ty­vät vaihe vai­heel­ta

09.12.2020 12:00 85
Tilaajille