Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Linnanmaan kampus
Vanha Kaleva: Sorsastajat sotkivat Pelson vankikarkureiden jäljet

Vanha Kaleva: Sor­sas­ta­jat sot­ki­vat Pelson van­ki­kar­ku­rei­den jäljet

25.08.2022 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­nan­maal­le vielä lisää ym­pä­ris­tö­ve­to­voi­maa – yli­opis­to­kes­kus­te­lu herätti lai­min­lyö­dyn kam­pus­kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­seen

10.07.2022 05:45 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­la-hai­hat­te­lul­le piste – Oulun kau­pun­gin tuet­ta­va yli­opis­ton toi­min­taa Lin­nan­maal­la

15.06.2022 05:30 10
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun yliopiston ensimmäinen promootio nosti kaikki liput salkoihin

Vanha Kaleva: Oulun yli­opis­ton en­sim­mäi­nen pro­moo­tio nosti kaikki liput sal­koi­hin

26.05.2022 10:00 1
Tilaajille
"Mielestäni typerintä, mitä toimittaja voi tehdä on kirjoittaa itsestään", kirjoittaa toimittaja Antti Ervasti ja kirjoittaa itsestään
Kolumni

"Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään", kir­joit­taa toi­mit­ta­ja Antti Ervasti ja kir­joit­taa it­ses­tään

25.05.2022 06:00 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro Lin­nan­maa -liike syntyi huo­les­ta, joka liittyi Lin­nan­maan kam­puk­sen tu­le­vai­suu­teen

04.03.2022 14:00 79
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to on Oulun helmi – jospa sit­ten­kin tämä Eu­roo­pan suurin si­sä­kam­pus olisi sa­nee­raa­mi­sen ja ke­hit­tä­mi­sen ar­voi­nen

04.03.2022 05:30 20
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Päivi Laajala näkee Oulun yliopiston suunnitelman yhtenäisestä kampuksesta olevan viesti vahvasta tahtotilasta

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala näkee Oulun yli­opis­ton suun­ni­tel­man yh­te­näi­ses­tä kam­puk­ses­ta olevan viesti vah­vas­ta tah­to­ti­las­ta

25.02.2022 14:05 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Emme halua muuttaa Lin­nan­maal­ta – kam­puk­sen mo­ni­tie­tei­nen yhteisö on työl­lem­me vält­tä­mä­tön

25.02.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­tol­la on kaksi me­nes­ty­vää kam­pus­ta luon­tai­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä, Lin­nan­maal­la ja Kon­tin­kan­kaal­la

19.02.2022 05:30 44
Tilaajille
Mielipidemittaus keskustakampuksesta luo luottamushenkilöiden niskaan raskaita paineita
Pääkirjoitus

Mie­li­pi­de­mit­taus kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta luo luot­ta­mus­hen­ki­löi­den niskaan ras­kai­ta pai­nei­ta

17.02.2022 20:00 53
Tilaajille
Oulun yliopiston mukaan Linnanmaan kampuksella ei ole todettu tuoreita sisäilmaongelmia – työsuojelupäällikön mukaan henkilöstön sisäilmaoireita selvitetään aina työterveyden kautta

Oulun yli­opis­ton mukaan Lin­nan­maan kam­puk­sel­la ei ole todettu tuo­rei­ta si­sä­il­ma­on­gel­mia – työ­suo­je­lu­pääl­li­kön mukaan hen­ki­lös­tön si­sä­il­ma­oi­rei­ta sel­vi­te­tään aina työ­ter­vey­den kautta

16.02.2022 18:00 42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan kes­kus­ta­kam­pus – mitä net­to­hyö­tyä tu­han­nen työ­pai­kan siir­ros­ta kau­pun­gin­osas­ta toiseen on Ou­lul­le?

16.02.2022 05:30 43
Tilaajille
Yliopiston keskustakampus laskisi tilavuokria Linnanmaan alueella – vaikutus muualle Ouluun pieni

Yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus laskisi ti­la­vuok­ria Lin­nan­maan alueel­la – vai­ku­tus muualle Ouluun pieni

15.02.2022 20:17 114
Tilaajille
Keskustakampus on nähtävä tulevaisuudesta käsin – tulevat investoinnit rakentavat Oulusta enemmän kaupunkia
Kolumni

Kes­kus­ta­kam­pus on nähtävä tu­le­vai­suu­des­ta käsin – tulevat in­ves­toin­nit ra­ken­ta­vat Oulusta enemmän kau­pun­kia

11.02.2022 06:00 195
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­nan­maa tarjoaa yh­teis­työn mah­dol­li­suuk­sia

08.02.2022 04:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on jo Lin­nan­maal­la 60 vuotta sitten luo­tu­jen unel­mien to­teu­tus – se kaipaa jat­ku­vaa päi­vit­tä­mis­tä uusia opis­ke­li­ja­pol­via ja tieteen te­ki­jöi­tä varten

05.02.2022 05:30 18
Tilaajille
Vanha Kaleva: Olympialaiset alkavat Pohjois-Suomi vastaan Muu Maailma

Vanha Kaleva: Olym­pia­lai­set alkavat Poh­jois-Suo­mi vastaan Muu Maailma

03.02.2022 10:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­nan­maan opis­ke­li­ja­kam­pus – astetta ou­lu­lai­sem­pi!

03.02.2022 04:30 14
Tilaajille
Oulun kaupungin ja yliopiston vetovoima mietitytti monia – Kaupunginvaltuuston ja yhdyskuntalautakunnan jäsenet pääsivät kyselemään Raksilan kampushankkeesta

Oulun kau­pun­gin ja yli­opis­ton ve­to­voi­ma mie­ti­tyt­ti monia – Kau­pun­gin­val­tuus­ton ja yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsenet pää­si­vät ky­se­le­mään Rak­si­lan kam­pus­hank­kees­ta

02.02.2022 22:41 63
Tilaajille