Linnanmaan kampus
Viimeisin 12 tuntia
Ulkoveistokset Linnanmaalla edustavat komeinta Oulussa olevaa nykytaidetta
Kolumni Elna Stjerna

Ul­ko­veis­tok­set Lin­nan­maal­la edus­ta­vat ko­mein­ta Oulussa olevaa ny­ky­tai­det­ta

06:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Kalervo Ukkola

Koko sykkivä Oulu on kam­pu­sa­lue, myös Kempele ja Ii

16.03.2021 06:00 17
Tilaajille
Ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampukselta löytyi kuollut ihminen

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun Lin­nan­maan kam­puk­sel­ta löytyi kuollut ihminen

15.02.2021 14:00
Lukijalta Mielipide Kalervo Ukkola

Sat­sa­taan Lin­nan­maan ison kam­puk­sen ja ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mi­seen, ja ni­me­tään alue Jär­vi-Ou­luk­si

14.02.2021 06:00 3
Tilaajille
Idea keskustakampuksesta vie huomion oleellisesta
Kolumni Kimmo Alajoutsijärvi

Idea kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta vie huomion oleel­li­ses­ta

13.12.2020 12:00 71
Tilaajille
Kampusratkaisut syntyvät vaihe vaiheelta
Kolumni Jouko Niinimäki

Kam­pus­rat­kai­sut syn­ty­vät vaihe vai­heel­ta

09.12.2020 12:00 85
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mauri Nygård

Yli­opis­ton toi­min­nal­li­suus ja yh­te­näi­syys kärsisi siir­tä­mäl­lä kampus Rak­si­laan – jäl­jel­le jäisi vain kaksi kor­kea­kou­lua

23.11.2020 05:30 3
Tilaajille
Tanssimaraton 360 o’clock nähdään ikkunassa Linnanmaan kampuksella Oulussa – "Esitys on kuin elävä kanvaasi, jossa mennyt, tuleva ja tämä hetki kohtaavat"

Tans­si­ma­ra­ton 360 o’clock nähdään ik­ku­nas­sa Lin­nan­maan kam­puk­sel­la Oulussa – "Esitys on kuin elävä kan­vaa­si, jossa mennyt, tuleva ja tämä hetki koh­taa­vat"

19.11.2020 13:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ritva Puolakka

Suun­na­taan energia Lin­nan­maan ke­hit­tä­mi­seen – yli­opis­ton siir­rol­la ope­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen taso ei var­mas­ti­kaan parane, ja tämä kui­ten­kin lienee se pääasia

13.11.2020 05:45 21
Tilaajille
Oulun yliopiston kampusratkaisun hintalappu riippuu neliöistä – pieni ja tehokas tulisi edullisimmaksi

Oulun yli­opis­ton kam­pus­rat­kai­sun hin­ta­lap­pu riippuu ne­liöis­tä – pieni ja tehokas tulisi edul­li­sim­mak­si

30.10.2020 18:01 48
Tilaajille
Linnanmaan kampus on osa aikoinaan valittua kaupunkimallia
Kolumni Pekka Laatio Ja Matti Rotko

Lin­nan­maan kampus on osa ai­koi­naan va­lit­tua kau­pun­ki­mal­lia

25.10.2020 12:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Raimo Tervola

Rak­si­lan mar­ket­alue liian pieni kam­puk­sel­le, huu­mas­sa näyttää unoh­tu­neen opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lös­tön inf­ra­tar­peet

25.10.2020 05:45 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Kilpeläinen

Terva Tower ja kong­res­si­kes­kus Rak­si­laan – Vän­man­nin saari yk­sin­ker­tai­ses­ti liian ahdas

23.10.2020 06:45 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pasi Tiermas

Satsaus Lin­nan­maal­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin, Rak­si­lan alue tuottaa kau­pun­gil­le par­hai­ten asun­to­jen ja yri­tys­ten kautta

18.10.2020 06:00 9
Tilaajille
Analyysi: Tällaisena viisi professoria näkee Oulun yliopiston tulevaisuuden

Ana­lyy­si: Täl­lai­se­na viisi pro­fes­so­ria näkee Oulun yli­opis­ton tu­le­vai­suu­den

10.10.2020 15:36 190
Tilaajille
Linnanmaan yliopistoalueesta tuli "siperialainen tehdas" 40 vuotta sitten

Lin­nan­maan yli­opis­to­aluees­ta tuli "si­pe­ria­lai­nen tehdas" 40 vuotta sitten

26.09.2020 19:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Styng

Yli­opis­to Rak­si­laan – miten lii­ken­ne ja py­sä­köin­ti rat­kais­tai­siin?

18.09.2020 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Puhakka

Väes­tö­ke­hi­tyk­ses­tä seuraa yli­opis­to­jen ko­ven­tu­nut kil­pai­lu – Oulun yli­opis­ton sel­viä­mi­nen hen­gis­sä on kau­pun­gil­le koh­ta­lon­ky­sy­mys

15.09.2020 07:00 76
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hanna-Leena Mattila, Katja Hänninen

Oulun yli­opis­ton asia on myös maa­kun­nan ja muun Suomen asia

11.09.2020 06:15 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heikki Ailisto

Muut­to­pu­heet hei­ken­tä­vät Oulun yli­opis­ton ve­to­voi­maa

01.09.2020 07:30 5
Tilaajille