Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Linnanmaan kampus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton paik­ka­ko ollut hu­kas­sa?

03.01.2024 05:30 24
Sähkökatko pimensi Linnanmaan kampuksen yli tunniksi, syynä sähköverkon suojamekanismin virheellinen toiminta

Säh­kö­kat­ko pimensi Lin­nan­maan kam­puk­sen yli tun­nik­si, syynä säh­kö­ver­kon suo­ja­me­ka­nis­min vir­heel­li­nen toi­min­ta

20.09.2023 13:15
Oamk juhli lukuvuoden avajaisia – vuoden opettaja Kati Teirikko: "Täytyy miettiä, mitä taitoja meidän opiskelijat tarvitsevat tulevaisuudessa"

Oamk juhli lu­ku­vuo­den ava­jai­sia – ­vuo­den opet­ta­ja Kati Tei­rik­ko: "Täytyy miet­tiä, mitä taitoja meidän opis­ke­li­jat tar­vit­se­vat tu­le­vai­suu­des­sa"

06.09.2023 16:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus – onko syn­ty­nyt iki­liik­ku­ja?

19.03.2023 05:00 25
Tilaajille
Kontinkankaan kampuksen opiskelijoita ja henkilökuntaa siirtyy Linnanmaalle sisäilmaongelmien vuoksi

Kon­tin­kan­kaan kam­puk­sen opis­ke­li­joi­ta ja hen­ki­lö­kun­taa siirtyy Lin­nan­maal­le si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi

27.02.2023 20:15 50
Kaleva antoi taidekokoelmansa suuren yleisön ihasteltavaksi Linnanmaalle – ripustusta varten varattiin kilometrin verran taulukiskoa

Kaleva antoi tai­de­ko­koel­man­sa suuren yleisön ihas­tel­ta­vak­si Lin­nan­maal­le – ri­pus­tus­ta varten va­rat­tiin ki­lo­met­rin verran tau­lu­kis­koa

15.02.2023 08:00 5
Tilaajille
Mitä Oulun yliopistolla tapahtuu, kun hektinen arki hiljenee viikonlopun viettoon? Katso Kalevan kuvareportaasi Linnanmaan kampuksen perjantai-illasta

Mitä Oulun yli­opis­tol­la ta­pah­tuu, kun hek­ti­nen arki hil­je­nee vii­kon­lo­pun viet­toon? Katso Kalevan ku­va­re­por­taa­si Lin­nan­maan kam­puk­sen per­jan­tai-il­las­ta

27.01.2023 12:00 14
Tilaajille
Nokia satsaa uusien tilojen laatuun – "Rakennuksen toiminnallisuutta on todella hierottu, niin ammattilaiset kuin talon käyttäjät yhdessä"

Nokia satsaa uusien tilojen laatuun – "Ra­ken­nuk­sen toi­min­nal­li­suut­ta on todella hie­rot­tu, niin am­mat­ti­lai­set kuin talon käyt­tä­jät yh­des­sä"

18.11.2022 18:00 14
Tilaajille
Vanha Kaleva: Lumen peittämästä vinttikaivosta nousi vielä hyvin vettä

Vanha Kaleva: Lumen peit­tä­mäs­tä vint­ti­kai­vos­ta nousi vielä hyvin vettä

20.10.2022 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Sorsastajat sotkivat Pelson vankikarkureiden jäljet

Vanha Kaleva: Sor­sas­ta­jat sot­ki­vat Pelson van­ki­kar­ku­rei­den jäljet

25.08.2022 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lin­nan­maal­le vielä lisää ym­pä­ris­tö­ve­to­voi­maa – yli­opis­to­kes­kus­te­lu herätti lai­min­lyö­dyn kam­pus­kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­seen

10.07.2022 05:45 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­la-hai­hat­te­lul­le piste – Oulun kau­pun­gin tuet­ta­va yli­opis­ton toi­min­taa Lin­nan­maal­la

15.06.2022 05:30 10
Tilaajille
Vanha Kaleva: Oulun yliopiston ensimmäinen promootio nosti kaikki liput salkoihin

Vanha Kaleva: Oulun yli­opis­ton en­sim­mäi­nen pro­moo­tio nosti kaikki liput sal­koi­hin

26.05.2022 10:00 1
Tilaajille
"Mielestäni typerintä, mitä toimittaja voi tehdä on kirjoittaa itsestään", kirjoittaa toimittaja Antti Ervasti ja kirjoittaa itsestään
Kolumni

"Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään", kir­joit­taa toi­mit­ta­ja Antti Ervasti ja kir­joit­taa it­ses­tään

25.05.2022 06:00 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro Lin­nan­maa -liike syntyi huo­les­ta, joka liittyi Lin­nan­maan kam­puk­sen tu­le­vai­suu­teen

04.03.2022 14:00 79
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to on Oulun helmi – jospa sit­ten­kin tämä Eu­roo­pan suurin si­sä­kam­pus olisi sa­nee­raa­mi­sen ja ke­hit­tä­mi­sen ar­voi­nen

04.03.2022 05:30 20
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Päivi Laajala näkee Oulun yliopiston suunnitelman yhtenäisestä kampuksesta olevan viesti vahvasta tahtotilasta

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Päivi Laajala näkee Oulun yli­opis­ton suun­ni­tel­man yh­te­näi­ses­tä kam­puk­ses­ta olevan viesti vah­vas­ta tah­to­ti­las­ta

25.02.2022 14:05 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Emme halua muuttaa Lin­nan­maal­ta – kam­puk­sen mo­ni­tie­tei­nen yhteisö on työl­lem­me vält­tä­mä­tön

25.02.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­tol­la on kaksi me­nes­ty­vää kam­pus­ta luon­tai­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä, Lin­nan­maal­la ja Kon­tin­kan­kaal­la

19.02.2022 05:30 44
Tilaajille