Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Oulun normaalikoulu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset yli­opis­to­ra­ken­nuk­sen uu­me­niin? – nors­si­lais­ten huol­ta­jat huo­lis­saan koulun tu­le­vai­suu­den ti­lois­ta

18.12.2021 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun nor­maa­li­kou­lu an­sait­see uudet ja terveet tilat – lapset heit­to­pus­si­na kam­pus­suun­ni­tel­mien vuoksi

11.12.2021 05:00 13
Tilaajille
Oulun normaalikoululle hahmotellaan tiloja Linnanmaan yliopistokampukselta – "Pienet koululaiset eivät ehkä tuntisi oloaan turvalliseksi", sanoo johtava rehtori

Oulun nor­maa­li­kou­lul­le hah­mo­tel­laan tiloja Lin­nan­maan yli­opis­to­kam­puk­sel­ta – "Pienet kou­lu­lai­set eivät ehkä tuntisi oloaan tur­val­li­sek­si", sanoo johtava rehtori

04.12.2021 06:00 57
Tilaajille
Kansanedustaja Hussein al-Taee Oulun normaalikoulun koulukummiksi – "Nuorten pitää päästä haastamaan ja sparraamaan päättäjiä"

Kan­san­edus­ta­ja Hussein al-Taee Oulun nor­maa­li­kou­lun kou­lu­kum­mik­si – "Nuor­ten pitää päästä haas­ta­maan ja spar­raa­maan päät­tä­jiä"

23.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Lähiön keskelle veistospuisto ja yhteiset tilat taiteelliselle toiminnalle – Kaijonharjuun suunnitellaan uutta asuinaluetta tiheään metsikköön

Lähiön kes­kel­le veis­tos­puis­to ja yh­tei­set tilat tai­teel­li­sel­le toi­min­nal­le – Kai­jon­har­juun suun­ni­tel­laan uutta asuin­aluet­ta tiheään met­sik­köön

20.09.2021 17:37 10
Tilaajille
Oulun normaalikoulu julkaisi Aaro Hellaakosken tuntemattomaksi jääneitä varhaisia runoja

Oulun nor­maa­li­kou­lu jul­kai­si Aaro Hel­laa­kos­ken tun­te­mat­to­mak­si jää­nei­tä var­hai­sia runoja

07.06.2021 16:00
Tilaajille
Joogassa tavoitellaan kiireetöntä tilaa olla – Madonna kertoi televisiossa 1998 vaihtaneensa kuntosalin joogaan

Joo­gas­sa ta­voi­tel­laan kii­ree­tön­tä tilaa olla – Madonna kertoi te­le­vi­sios­sa 1998 vaih­ta­neen­sa kun­to­sa­lin joogaan

22.01.2021 19:00
Tilaajille