Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Oulun normaalikoulu
Oulun Linnanmaan koulut väistötiloihin sisäilmaongelmien takia – harjoittelukoulun piina jatkunut yli 10 vuotta

Oulun Lin­nan­maan koulut väis­tö­ti­loi­hin si­sä­il­ma­on­gel­mien takia – har­joit­te­lu­kou­lun piina jat­ku­nut yli 10 vuotta

09.03.2023 06:00 58
Tilaajille
Oulun normaalikoulun sisäilmaongelmat jälleen tapetilla – viimeisimmät korjaustoimenpiteet tehtiin vuodenvaihteessa: "Olemme jatkoajalla"

Oulun nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat jälleen ta­pe­til­la – vii­mei­sim­mät kor­jaus­toi­men­pi­teet tehtiin vuo­den­vaih­tees­sa: "Olemme jat­koa­jal­la"

26.01.2023 18:15 87
Tilaajille
Kuivasrannan alueen lähikoulu on ensi syksystä lähtien Oulun normaalikoulu Linnanmaalla – "Tilanne on perheille totutusta poikkeava"

Kui­vas­ran­nan alueen lä­hi­kou­lu on ensi syk­sys­tä lähtien Oulun nor­maa­li­kou­lu Lin­nan­maal­la – "­Ti­lan­ne on per­heil­le to­tu­tus­ta poik­kea­va"

18.01.2023 18:56 7
Tilaajille
Oulun normaalikoulu otti omakseen IKIOMAN – Koskettelukirjoja tehdessä löytyi opettajistakin ihan uusia puolia

Oulun nor­maa­li­kou­lu otti omak­seen IKIOMAN – ­Kos­ket­te­lu­kir­jo­ja teh­des­sä löytyi opet­ta­jis­ta­kin ihan uusia puolia

20.12.2022 14:00 3
Tilaajille
Oulun normaalikoululle tuli Jodelissa uhkaus –  poliisi tavoitti alaikäisen tekijän, konkreettista vaaraa ei ollut

Oulun nor­maa­li­kou­lul­le tuli Jo­de­lis­sa uhkaus – poliisi ta­voit­ti ala­ikäi­sen te­ki­jän, konk­reet­tis­ta vaaraa ei ollut

01.09.2022 11:57 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset yli­opis­to­ra­ken­nuk­sen uu­me­niin? – nors­si­lais­ten huol­ta­jat huo­lis­saan koulun tu­le­vai­suu­den ti­lois­ta

18.12.2021 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun nor­maa­li­kou­lu an­sait­see uudet ja terveet tilat – lapset heit­to­pus­si­na kam­pus­suun­ni­tel­mien vuoksi

11.12.2021 05:00 13
Tilaajille
Oulun normaalikoululle hahmotellaan tiloja Linnanmaan yliopistokampukselta – "Pienet koululaiset eivät ehkä tuntisi oloaan turvalliseksi", sanoo johtava rehtori

Oulun nor­maa­li­kou­lul­le hah­mo­tel­laan tiloja Lin­nan­maan yli­opis­to­kam­puk­sel­ta – "Pienet kou­lu­lai­set eivät ehkä tuntisi oloaan tur­val­li­sek­si", sanoo johtava rehtori

04.12.2021 06:00 57
Tilaajille
Kansanedustaja Hussein al-Taee Oulun normaalikoulun koulukummiksi – "Nuorten pitää päästä haastamaan ja sparraamaan päättäjiä"

Kan­san­edus­ta­ja Hussein al-Taee Oulun nor­maa­li­kou­lun kou­lu­kum­mik­si – "Nuor­ten pitää päästä haas­ta­maan ja spar­raa­maan päät­tä­jiä"

23.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Lähiön keskelle veistospuisto ja yhteiset tilat taiteelliselle toiminnalle – Kaijonharjuun suunnitellaan uutta asuinaluetta tiheään metsikköön

Lähiön kes­kel­le veis­tos­puis­to ja yh­tei­set tilat tai­teel­li­sel­le toi­min­nal­le – Kai­jon­har­juun suun­ni­tel­laan uutta asuin­aluet­ta tiheään met­sik­köön

20.09.2021 17:37 10
Tilaajille
Oulun normaalikoulu julkaisi Aaro Hellaakosken tuntemattomaksi jääneitä varhaisia runoja

Oulun nor­maa­li­kou­lu jul­kai­si Aaro Hel­laa­kos­ken tun­te­mat­to­mak­si jää­nei­tä var­hai­sia runoja

07.06.2021 16:00
Tilaajille
Joogassa tavoitellaan kiireetöntä tilaa olla – Madonna kertoi televisiossa 1998 vaihtaneensa kuntosalin joogaan

Joo­gas­sa ta­voi­tel­laan kii­ree­tön­tä tilaa olla – Madonna kertoi te­le­vi­sios­sa 1998 vaih­ta­neen­sa kun­to­sa­lin joogaan

22.01.2021 19:00
Tilaajille