Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Kaa­vail­lut liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set: ko­ro­na­kä­ve­ly ka­ve­rien kanssa lop­pui­si, mutta nou­to­ruo­kaa saisi ehkä hakea

Liikkumisrajoitus voitaisiin määrätä rajatulle alueelle kolmeksi viikoksi, ja se olisi voimassa ympäri vuorokauden.

Helsinki
Pakkaspäivä Oulussa. Kävelijä ja sauvakävelijä patosillalla. tammikuu, aurinko, sää, talvi, Merikoski, liikunta, ulkoilu, kylmyys
Kuva: Jarmo Kontiainen

Koronakävelyt kaverien kanssa loppuisivat, mutta noutoruokaa saisi mahdollisesti hakea, jos Suomeen määrätään liikkumisrajoituksia koronaepidemian kärjistymisen takia. STT:n tietojen mukaan pahimmilla epidemia-alueilla saisi ulkoilla vain yksin tai samassa kotitaloudessa asuvien kanssa, mutta ulkoilulle ei olla asettamassa mitään aikarajoja.

Valtioneuvoston kanslian valmisteleman luonnoksen mukaan liikkumisrajoitus voitaisiin määrätä rajatulle alueelle kolmeksi viikoksi kerrallaan ja se olisi voimassa ympäri vuorokauden. Rajoitus voisi koskea esimerkiksi pelkkää Helsinkiä tai pääkaupunkiseutua.

Hallitus on kertonut julkisuudessa liikkumisrajoitusten valmistelusta, mutta ei sen yksityiskohdista.

Helsingin sanomien (HS) mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että hallitus alkaisi pikaisesti valmistella säädöksiä ulkona liikkumisen rajoittamisesta.

HS:n tietojen mukaan THL on lähettänyt hallitukselle lausunnon, jonka mukaan koronaviruksen uusi muunnos on levinnyt niin pahasti etenkin pääkaupunkiseudulle, että Suomen olisi syytä ottaa käyttöön kovempia keinoja kuin mitä nykyiset rajoitukset ovat.

THL:n lausunnon mukaan kovempia rajoituksia tulisi ottaa käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueiden keskuskuntaa tai -kuntia ympäröivällä asiointi- ja työssäkäyntialueella.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) painotti viime perjantaina, että kyse olisi sekä paikallisesti että ajallisesti hyvin tarkasti kohdennetuista rajoituksista.

Luonnoksen mukaan kotoa tai väliaikaisesta asuinpaikasta saisi poistua vain välttämättömistä syistä tai ulkoilemaan rajoitusten mukaisesti. Välttämättömiksi liikkumissyiksi katsottaisiin esimerkiksi työ, opiskelu, elintarvikkeiden ja lääkkeiden hankkiminen sekä lääkärissä ja muissa terveydenhuollon palveluissa käynti.

Myös luottamustoimiin, viranomaistapaamisiin ja lähiomaisten hoivaan tai lapsen tapaamisoikeuteen liittyviä asioita saisi hoitaa.

Luonnokseen on erikseen lisätty maininta, että sallittua olisi myös noutoruoan hakeminen. Hallituslähteistä kerrotaan kuitenkin, ettei tarkoista yksityiskohdista ole vielä poliittista sopua.

Liikkumisrajoitusten voimaan tuleminen edellyttäisi niitä koskevan valmiuslain pykälän 118 käyttöön ottamista, mikä eduskunnan pitää hyväksyä.

"Rajoitukset vasta, jos muut keinot eivät riitä"

Pääministeri kommentoi liikkumisrajoituksia perjantaina tiedotustilaisuudessa, joka koski valmiuslain käyttöönottoa. Hän ei ennakoinut, milloin valtioneuvosto voisi käsitellä liikkumisrajoituksia tai milloin toimivaltuuksia mahdollisesti otettaisiin käyttöön. Hallituslähteistä on toistuvasti painotettu, että kyseessä olisi viimekätinen toimi tilanteessa, jossa muut keinot eivät riitä.

– Tätä valmistautumistyötä tehdään paraikaakin sen vuoksi, että mikäli meille välttämätön tarve tulee näinkin painaviin toimivaltuuksiin tarttua, meillä olisi valmistelutyö mahdollisimman pitkällä, Marin sanoi.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, kuinka suuri koronaviruksen ilmaantuvuuden pitäisi olla, jotta liikkumisrajoitukset otetaan käyttöön. Marinin mukaan asia ei ole niin yksinkertainen, että jonkin ilmaantuvuusluvun perusteella voisi päättää, millä tavoin ihmisten liikkumista rajoitettaisiin.

– Kun me puhumme valmiuslain pykälistä, jotka koskettavat ihmisten perusoikeuksia, näiden rajoitusten pitää olla välttämättömiä, niiden pitää olla oikeasuhtaisia ja niiden pitää vastata tehokkaasti siihen tarpeeseen, joka on osoitettu, eli niiden pitää olla myös vaikuttavia. Sen lisäksi koko muu keinovalikoima on katsottava läpi ja oltava käytössä, jotta näihin kovempiin rajoituksiin ei tarvitse mennä.