Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lainvalmistelu
Laadukkaalle lainvalmistelulle on oltava aikaa – nyt hallitus muuttaa politiikan suuntaa nopeasti ilman huolellista valmistelua
Kolumni

Laa­duk­kaal­le lain­val­mis­te­lul­le on oltava aikaa – nyt hal­li­tus muuttaa po­li­tii­kan suuntaa no­peas­ti ilman huo­lel­lis­ta val­mis­te­lua

04.01.2024 06:00 56
Tilaajille
Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uuden julkisuuslain säätämistä – tavoite parantaa kansalaisten mahdollisuutta tiedonsaantiin

Oi­keus­mi­nis­te­riön työ­ryh­mä eh­dot­taa uuden jul­ki­suus­lain sää­tä­mis­tä – tavoite pa­ran­taa kan­sa­lais­ten mah­dol­li­suut­ta tie­don­saan­tiin

12.12.2023 17:16
Avoimuudella vahvistetaan kansan luottamusta poliittiseen järjestelmään – lobbaus ei ole meillä salakähmäistä kabinettipuuhastelua
Kolumni

Avoi­muu­del­la vah­vis­te­taan kansan luot­ta­mus­ta po­liit­ti­seen jär­jes­tel­mään – lobbaus ei ole meillä sa­la­käh­mäis­tä ka­bi­net­ti­puu­has­te­lua

18.06.2021 06:00 3
Tilaajille
"Poliittinen ohjaus ollut erittäin vahvaa" – arviointineuvoston puheenjohtaja huolissaan koronalakien valmistelun laadusta

"Po­liit­ti­nen ohjaus ollut erit­täin vahvaa" – ar­vioin­ti­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja huo­lis­saan ko­ro­na­la­kien val­mis­te­lun laa­dus­ta

06.04.2021 19:21 3
Tilaajille
Marinin hallitus astui liikkumisrajoituslaissa juridiseen miinaan, josta olisi pitänyt olla tieto
Pääkirjoitus

Marinin hal­li­tus astui liik­ku­mis­ra­joi­tus­lais­sa ju­ri­di­seen mii­naan, josta olisi pitänyt olla tieto

01.04.2021 20:00 75
Tilaajille