Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Krematoriot
Intiön kappelin remontti rajoittaa Oulun krematorion tuhkauksia

Intiön kap­pe­lin re­mont­ti ra­joit­taa Oulun kre­ma­to­rion tuh­kauk­sia

21.02.2024 12:10 5
Intiön kappelin krematoriossa ongelmia vain kaksi viikkoa uudelleen avaamisen jälkeen – luukku jäi auki ja savu pöllähti sisälle

Intiön kap­pe­lin kre­ma­to­rios­sa on­gel­mia vain kaksi viikkoa uu­del­leen avaa­mi­sen jälkeen – ­luuk­ku jäi auki ja savu pöl­läh­ti sisälle

19.09.2023 13:08
Tilaajille
Savuvahingon kärsinyt Oulun krematorio on saatu taas käyttöön – aikataulut vielä normaalia pidemmät

Sa­vu­va­hin­gon kär­si­nyt Oulun kre­ma­to­rio on saatu taas käyt­töön – ai­ka­tau­lut vielä nor­maa­lia pi­dem­mät

15.09.2023 13:41
Oulun vainajat kuljetetaan tuhkattavaksi viiteen eri kaupunkiin krematorion vaurioiden vuoksi – ulkopaikkakuntalaisten kuljetukset omaisten vastuulla

Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin kre­ma­to­rion vau­rioi­den vuoksi – ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten kul­je­tuk­set omais­ten vas­tuul­la

08.06.2023 06:00 12
Tilaajille
Intiön kappelin krematorion vikaa päästään tutkimaan alkuviikosta, tuhkauksia siirretään ja järjestellään muualla tehtäväksi

Intiön kap­pe­lin kre­ma­to­rion vikaa pääs­tään tut­ki­maan al­ku­vii­kos­ta, tuh­kauk­sia siir­re­tään ja jär­jes­tel­lään muualla teh­tä­väk­si

24.04.2023 13:25 2
Tilaajille
Oulun Intiön krematorion uunin moottoririkko esti tuhkaukset alkuviikosta, toiminnan odotetaan palautuvan normaaliksi torstaina

Oulun Intiön kre­ma­to­rion uunin moot­to­ri­rik­ko esti tuh­kauk­set al­ku­vii­kos­ta, toi­min­nan odo­te­taan pa­lau­tu­van nor­maa­lik­si tors­tai­na

23.03.2022 10:50
Tilaajille
Tuhkausta saa odottaa Oulussa jopa seitsemän viikkoa – jonoja lisää Rovaniemen krematoriohankkeen viivästyminen hankintapäätöksestä nahisteluun

Tuh­kaus­ta saa odottaa Oulussa jopa seit­se­män viikkoa – jonoja lisää Ro­va­nie­men kre­ma­to­rio­hank­keen vii­väs­ty­mi­nen han­kin­ta­pää­tök­ses­tä na­his­te­luun

10.12.2020 09:00 14
Tilaajille