Kunnallisvero
Verot nousevat puoli prosenttiyksikköä ja useisiin maksuihin kymmenys lisää – näin Oulun kaupungin perimät maksut muuttuvat vuoden vaihtuessa

Verot nou­se­vat puoli pro­sent­ti­yk­sik­köä ja usei­siin mak­sui­hin kym­me­nys lisää – näin Oulun kau­pun­gin perimät maksut muut­tu­vat vuoden vaih­tues­sa

28.12.2020 20:13 23
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuuston asialistalla tänään kaksi kiisteltyä asiaa: Yliopiston muuttosuunnitelmat Raksilaan ja kunnallisveroprosentti – Laajalan ehdotus ei mennyt hallituksessa läpi

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton asia­lis­tal­la tänään kaksi kiis­tel­tyä asiaa: Yli­opis­ton muut­to­suun­ni­tel­mat Rak­si­laan ja kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti – Laa­ja­lan ehdotus ei mennyt hal­li­tuk­ses­sa läpi

09.11.2020 12:21 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sami Pikkuaho, Jarmo J. Husso, Hanna Haipus

Vaih­to­eh­to­ja ve­ron­ko­ro­tuk­sel­le kyllä on, pitäisi vain löytyä yh­teis­tä tahtoa niiden käyt­tä­mi­seen

06.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Kaupunginhallitus esittää, että Oulun kunnallisveroa nostetaankin vain puolella prosenttiyksiköllä – Vehkaperä: "Juustohöyläystä joka hallintokuntaan"

Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää, että Oulun kun­nal­lis­ve­roa nos­te­taan­kin vain puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä – Veh­ka­pe­rä: "Juus­to­höy­läys­tä joka hal­lin­to­kun­taan"

27.10.2020 15:19 24
Tilaajille

Tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti nousee Mu­hok­sel­la puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä ensi vuonna

26.10.2020 21:22
Oulu aikoo korottaa veroprosenttia ensi vuonna yhdellä prosenttiyksiköllä – Ensi vuoden budjettia linjaava suunnitteluohje perää investoinneilta entistä tarkempia perusteluja

Oulu aikoo ko­rot­taa ve­ro­pro­sent­tia ensi vuonna yhdellä pro­sent­ti­yk­si­köl­lä – Ensi vuoden bud­jet­tia lin­jaa­va suun­nit­te­lu­oh­je perää in­ves­toin­neil­ta entistä tar­kem­pia pe­rus­te­lu­ja

01.06.2020 20:45 22
Tilaajille