Rakentaminen: Vantaan pu­toa­mis­kuo­le­ma johti par­vek­kei­den käyt­tö­kiel­toon myös ou­lu­lais­ta­los­sa

Asuntokauppa: Oulun asun­to­mark­ki­noil­la on nyt ostajan mark­ki­nat

Luonto: Tyr­nä­vä­läi­sen Raimo Ala­ta­lon mök­ki­ran­nas­sa odotti jäiden läh­det­tyä raa­to­yl­lä­tys

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kunnallisvero
Suurin osa palkansaajista on tähän asti säästynyt valtion tuloverokouralta, mutta ensi vuonna on toisin

Suurin osa pal­kan­saa­jis­ta on tähän asti sääs­ty­nyt valtion tu­lo­ve­ro­kou­ral­ta, mutta ensi vuonna on toisin

08.11.2022 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nal­lis­ve­ron on­gel­mat kuntoon val­tion, kuntien ja aluei­den an­sio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen yh­teis­as­tei­kol­la

23.08.2022 07:00
Tilaajille
Hyvinvointialue leikkaa Oulun kuntaveroa ennakoitua enemmän –  Oulun tuloveroprosentti  voi jatkossa olla  jopa vuosien ajan 7,86

Hy­vin­voin­ti­alue leikkaa Oulun kun­ta­ve­roa en­na­koi­tua enemmän – Oulun tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti voi jat­kos­sa olla jopa vuosien ajan 7,86

28.05.2022 06:00 25
Tilaajille
Oulun talous on vakaa, velkakin hallinnassa, mutta näkymissä on sumeutta ja riskejä
Pääkirjoitus

Oulun talous on vakaa, vel­ka­kin hal­lin­nas­sa, mutta nä­ky­mis­sä on su­meut­ta ja riskejä

06.10.2021 20:00 7
Tilaajille
Oulun veroprosentti pysynee sittenkin ennallaan – katso, miten kaupungin ensi vuoden arvioidut tulot ja menot jakautuvat

Oulun ve­ro­pro­sent­ti pysynee sit­ten­kin en­nal­laan – ­kat­so, miten kau­pun­gin ensi vuoden ar­vioi­dut tulot ja menot ja­kau­tu­vat

05.10.2021 15:59 2
Tilaajille
Kaupunginjohtaja Laajala esittää Oulun kunnallisveron pitämistä 20,5 prosentissa – verotulojen ja lainamäärän ennustetaan kasvavan vuonna 2022

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laajala esittää Oulun kun­nal­lis­ve­ron pi­tä­mis­tä 20,5 pro­sen­tis­sa – ve­ro­tu­lo­jen ja lai­na­mää­rän en­nus­te­taan kas­va­van vuonna 2022

05.10.2021 11:39 21
Tilaajille
Limingassa paljon työikäisiä palkkatyötä tekeviä, mikä näkyy kunnallisveron tuotossa

Li­min­gas­sa paljon työ­ikäi­siä palk­ka­työ­tä te­ke­viä, mikä näkyy kun­nal­lis­ve­ron tuo­tos­sa

09.06.2021 11:50
Tilaajille
Keskustan Annika Saarikko ei kannata pääministeri Marinin ehdotusta kunnallisveron progression lisäämisestä

Kes­kus­tan Annika Saa­rik­ko ei kannata pää­mi­nis­te­ri Marinin eh­do­tus­ta kun­nal­lis­ve­ron prog­res­sion li­sää­mi­ses­tä

22.05.2021 19:36 49
Verot nousevat puoli prosenttiyksikköä ja useisiin maksuihin kymmenys lisää – näin Oulun kaupungin perimät maksut muuttuvat vuoden vaihtuessa

Verot nou­se­vat puoli pro­sent­ti­yk­sik­köä ja usei­siin mak­sui­hin kym­me­nys lisää – näin Oulun kau­pun­gin perimät maksut muut­tu­vat vuoden vaih­tues­sa

29.12.2020 15:23 23
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuuston asialistalla tänään kaksi kiisteltyä asiaa: Yliopiston muuttosuunnitelmat Raksilaan ja kunnallisveroprosentti – Laajalan ehdotus ei mennyt hallituksessa läpi

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton asia­lis­tal­la tänään kaksi kiis­tel­tyä asiaa: Yli­opis­ton muut­to­suun­ni­tel­mat Rak­si­laan ja kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti – Laa­ja­lan ehdotus ei mennyt hal­li­tuk­ses­sa läpi

09.11.2020 12:21 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaih­to­eh­to­ja ve­ron­ko­ro­tuk­sel­le kyllä on, pitäisi vain löytyä yh­teis­tä tahtoa niiden käyt­tä­mi­seen

06.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Kaupunginhallitus esittää, että Oulun kunnallisveroa nostetaankin vain puolella prosenttiyksiköllä – Vehkaperä: "Juustohöyläystä joka hallintokuntaan"

Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää, että Oulun kun­nal­lis­ve­roa nos­te­taan­kin vain puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä – Veh­ka­pe­rä: "Juus­to­höy­läys­tä joka hal­lin­to­kun­taan"

27.10.2020 15:19 24
Tilaajille

Tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti nousee Mu­hok­sel­la puo­lel­la pro­sent­ti­yk­si­köl­lä ensi vuonna

26.10.2020 21:22
Oulu aikoo korottaa veroprosenttia ensi vuonna yhdellä prosenttiyksiköllä – Ensi vuoden budjettia linjaava suunnitteluohje perää investoinneilta entistä tarkempia perusteluja

Oulu aikoo ko­rot­taa ve­ro­pro­sent­tia ensi vuonna yhdellä pro­sent­ti­yk­si­köl­lä – Ensi vuoden bud­jet­tia lin­jaa­va suun­nit­te­lu­oh­je perää in­ves­toin­neil­ta entistä tar­kem­pia pe­rus­te­lu­ja

01.06.2020 20:45 22
Tilaajille