Yt-neuvottelut
Viimeisin 4 tuntia
Ministeri Lintilä: Selvityshenkilö kartoittamaan Naantalin tilannetta Nesteen jalostamon mahdollisen lakkauttamisen vuoksi

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Sel­vi­tys­hen­ki­lö kar­toit­ta­maan Naan­ta­lin ti­lan­net­ta Nesteen ja­los­ta­mon mah­dol­li­sen lak­kaut­ta­mi­sen vuoksi

21:19 3
Kuukausi
Neste suunnittelee Naantalin jalostamon sulkemista ja sopeuttamistoimia Porvoossa, vaakalaudalla 470 työpaikkaa – näin paljon jalostamoiden kautta tuodaan öljyä Suomeen

Neste suun­nit­te­lee Naan­ta­lin ja­los­ta­mon sul­ke­mis­ta ja so­peut­ta­mis­toi­mia Por­voos­sa, vaa­ka­lau­dal­la 470 työ­paik­kaa – näin paljon ja­los­ta­moi­den kautta tuodaan öljyä Suomeen

14.09.2020 11:28 10
Posti aloittaa yt-neuvottelut – uhattuna 130 työtehtävää

Posti aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – uhat­tu­na 130 työ­teh­tä­vää

08.09.2020 11:48 2
Kustannusten oltava kestäviä – Oulun tavoittelemat säästöt kertyvät useista puroista
Pääkirjoitus

Kus­tan­nus­ten oltava kes­tä­viä – Oulun ta­voit­te­le­mat säästöt ker­ty­vät useista pu­rois­ta

06.09.2020 20:00 6
Tilaajille
Tasaisesti piiskaa kaikille vai saavutettuja etuja vain osalle?
Kolumni Sanna Keskinen

Ta­sai­ses­ti piiskaa kai­kil­le vai saa­vu­tet­tu­ja etuja vain osalle?

29.08.2020 20:00 4
Tilaajille
Sinivalkoinen siipi väpättää – maakuntalentoja selvittävälle ryhmälle synkkä lähtölaukaus
Kolumni Jussi Orell

Si­ni­val­koi­nen siipi vä­pät­tää – maa­kun­ta­len­to­ja sel­vit­tä­väl­le ryh­mäl­le synkkä läh­tö­lau­kaus

28.08.2020 07:00 1
Tilaajille
SSAB aloittaa yt-neuvottelut Suomessa – neuvottelut koskevat myös Raahen tehdasta

SSAB aloit­taa yt-neu­vot­te­lut Suo­mes­sa – neu­vot­te­lut kos­ke­vat myös Raahen teh­das­ta

27.08.2020 14:24 24
Kova kuuri Finnairille – liikenneyhteyksien heikkeneminen osuu lujaa myös vientiyritysten ponnisteluihin
Pääkirjoitus

Kova kuuri Finn­ai­ril­le – lii­ken­ne­yh­teyk­sien heik­ke­ne­mi­nen osuu lujaa myös vien­ti­yri­tys­ten pon­nis­te­lui­hin

26.08.2020 20:00 4
Tilaajille
"Määrä yllätti kaikki", ylempien toimihenkilöiden edustaja kommentoi Finnairin rajua vähennystarvetta – Kurjuutta on luvassa lentoemännillekin

"Määrä yllätti kaik­ki", ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den edus­ta­ja kom­men­toi Finn­ai­rin rajua vä­hen­nys­tar­vet­ta – Kur­juut­ta on luvassa len­to­emän­nil­le­kin

25.08.2020 21:23 8
Finnair käynnistää yt-neuvottelut koronakriisin vuoksi, tuhat työpaikkaa uhattuina – "Synkkiä pilviä sinivalkoisten siipien yllä"

Finnair käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut ko­ro­na­krii­sin vuoksi, tuhat työ­paik­kaa uhat­tui­na – "Synk­kiä pilviä si­ni­val­kois­ten siipien yllä"

25.08.2020 12:18 7
Vanhemmat
PAM: Vaateliike H&M osa-aikaistaa kaikki kokoaikaiset myyjänsä ja irtisanoo 50 ihmistä

PAM: Vaa­te­lii­ke H&M osa-ai­kais­taa kaikki ko­ko­ai­kai­set myy­jän­sä ja ir­ti­sa­noo 50 ihmistä

23.07.2020 20:36 1
Juuri yhdistynyt Metso Outotec vähentää jopa 280 työntekijää Suomesta

Juuri yh­dis­ty­nyt Metso Outotec vä­hen­tää jopa 280 työn­te­ki­jää Suo­mes­ta

08.07.2020 14:50 1
Oamkin yt-neuvottelut saatiin päätökseen: irtisanomisia enimmillään yhdeksälle työntekijälle, osa-aikaistamisia enimmillään neljälle

Oamkin yt-neu­vot­te­lut saatiin pää­tök­seen: ir­ti­sa­no­mi­sia enim­mil­lään yh­dek­säl­le työn­te­ki­jäl­le, osa-ai­kais­ta­mi­sia enim­mil­lään nel­jäl­le

30.06.2020 15:00 0
Terveystalon yt-neuvottelut ovat päättyneet: lomautukset mahdollisia, mikäli koronan vuoksi alentunut kysyntä ei normalisoidu

Ter­veys­ta­lon yt-neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet: lo­mau­tuk­set mah­dol­li­sia, mikäli koronan vuoksi alen­tu­nut kysyntä ei nor­ma­li­soi­du

29.06.2020 19:43 2
Touhula-päiväkotien sulkeminen huolestuttaa perheitä – kunnista kerrotaan, että hoitopaikkoja riittää, eikä paniikkiin ole syytä

Tou­hu­la-päi­vä­ko­tien sul­ke­mi­nen huo­les­tut­taa per­hei­tä – kun­nis­ta ker­ro­taan, että hoi­to­paik­ko­ja riit­tää, eikä pa­niik­kiin ole syytä

18.06.2020 15:00 1
Tilaajille
Oulunkaari aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – korona heikensi taloudellista tilannetta entisestään

Ou­lun­kaa­ri aloit­taa koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut – korona hei­ken­si ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta en­ti­ses­tään

18.06.2020 13:03 2
Touhula-päiväkotien yt-neuvottelut päätökseen – 43 päiväkotia lopettaa toimintansa

Tou­hu­la-päi­vä­ko­tien yt-neu­vot­te­lut pää­tök­seen – 43 päi­vä­ko­tia lo­pet­taa toi­min­tan­sa

17.06.2020 19:34 5
Iin kunta aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Iin kunta aloit­taa koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut

03.06.2020 17:41 3
Uudenkaupungin autotehdas lomauttaa työntekijät toistaiseksi – "Tilanne on erittäin vaikea ja näkymät ovat epävarmat"

Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­das lo­maut­taa työn­te­ki­jät tois­tai­sek­si – "Ti­lan­ne on erit­täin vaikea ja näkymät ovat epä­var­mat"

01.06.2020 16:54 0
Oululainen päiväkotiketju Touhula aloittaa yt-neuvottelut – 43 päiväkotia saatetaan sulkea

Ou­lu­lai­nen päi­vä­ko­ti­ket­ju Touhula aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – 43 päi­vä­ko­tia saa­te­taan sulkea

26.05.2020 16:01 2