Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ulkoistaminen
Oulun Infra -liikelaitoksen ulkoistaminen voitti niukasti Oulun kaupunginvaltuustossa

Oulun Infra -lii­ke­lai­tok­sen ul­kois­ta­mi­nen voitti niu­kas­ti Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa

23.05.2023 16:05 118
Tilaajille
Kiistelty Oulun Infran ulkoistusesitys eteni Oulun kaupunginhallituksessa – osittaista ulkoistusta esitetään valtuustolle

Kiis­tel­ty Oulun Infran ul­kois­tus­esi­tys eteni Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – osit­tais­ta ul­kois­tus­ta esi­te­tään val­tuus­tol­le

02.05.2023 18:55 61
Tilaajille
JHL:n lakko keskeytti hiekanpoiston Oulun keskustassa, yleiset roska-astiat voivat täyttyä – Kiistelty Oulun Infran ulkoistus kaupunginhallituksessa tiistaina

JHL:n lakko kes­keyt­ti hie­kan­pois­ton Oulun kes­kus­tas­sa, yleiset ros­ka-as­tiat voivat täyttyä – ­Kiis­tel­ty Oulun Infran ul­kois­tus kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa tiis­tai­na

02.05.2023 10:36 74
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka käy ou­lu­lais­ten olo­huo­neel­le yk­si­tyis­tä­mis­huu­mas­sa?

01.04.2023 06:00 18
Tilaajille
Matkahuolto ulkoistaa palveluitaan – Toiminnot siirtyvät Oulun Autokuljetukselle kesäkuussa,  Oulun linja-autoaseman rahtiasema suljetaan

Mat­ka­huol­to ul­kois­taa pal­ve­lui­taan – Toi­min­not siir­ty­vät Oulun Au­to­kul­je­tuk­sel­le ke­sä­kuus­sa, Oulun lin­ja-au­to­ase­man rah­ti­ase­ma sul­je­taan

18.03.2023 06:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun Infra -lii­ke­lai­tos on tärkeä osa ou­lu­lais­ta arkea

03.03.2023 05:30 4
Tilaajille

Am­mat­ti­liit­to JHL:n tyr­mis­tyi Oulun Infran ul­kois­ta­mis­suun­ni­tel­mis­ta

02.03.2023 15:23 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisi hul­luut­ta ul­kois­taa Infran pal­ve­lut – kan­sain­vä­li­ses­ti­kin ollaan kiin­nos­tu­nei­ta, miten Oulun kau­pun­ki hoitaa muun muassa tal­vi­kun­nos­sa­pi­don

02.03.2023 05:00
Tilaajille
Ulkoistetaanko liikelaitos Oulun Infra? – asiasta tehdään päätös lähiviikkoina

Ul­kois­te­taan­ko lii­ke­lai­tos Oulun Infra? – asiasta tehdään päätös lä­hi­viik­koi­na

01.03.2023 05:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä hyötyjä ul­kois­ta­mi­sel­la Oulussa saa­daan?

28.02.2023 05:00 3
Tilaajille
Taivalvaara siirtyy kunnan hallintaan – hiihtokeskuksen vuokrasopimus päättyy toukokuussa

Tai­val­vaa­ra siirtyy kunnan hal­lin­taan – hiih­to­kes­kuk­sen vuok­ra­so­pi­mus päättyy tou­ko­kuus­sa

30.01.2023 15:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den ul­kois­tus on Oulussa su­ju­nut?

16.05.2022 05:00
Tilaajille
Kaupunginhallitus hylkäsi ateria- ja puhtauspalveluiden tuottajan valinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen

Kau­pun­gin­hal­li­tus hylkäsi ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den tuot­ta­jan va­lin­nas­ta tehdyn oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen

07.06.2021 19:39 2
Tilaajille
Oulun ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistuspäätöksestä oikaisuvaatimus – tekijä haluaa joko vaihtaa palveluntuottajaa tai koko kilpailutuksen tekemistä uudelleen

Oulun ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den ul­kois­tus­pää­tök­ses­tä oi­kai­su­vaa­ti­mus – tekijä haluaa joko vaihtaa pal­ve­lun­tuot­ta­jaa tai koko kil­pai­lu­tuk­sen te­ke­mis­tä uu­del­leen

05.06.2021 12:45 11
Tilaajille
Pienet yritykset pullautettiin ulos Oulun ateria- ja puhtauspalveluiden tarjouskilpailusta – "Hankintalaki ei estä jakamasta tarjouspyyntöä sen kokoisiin osiin, että paikalliset ja kotimaiset yritykset voivat reagoida"

Pienet yri­tyk­set pul­lau­tet­tiin ulos Oulun ateria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den tar­jous­kil­pai­lus­ta – "Han­kin­ta­la­ki ei estä ja­ka­mas­ta tar­jous­pyyn­töä sen ko­koi­siin osiin, että pai­kal­li­set ja ko­ti­mai­set yri­tyk­set voivat rea­goi­da"

28.05.2021 16:00 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­hi­läi­nen on hyö­dyn­tä­nyt ali­hank­ki­jaa pal­ve­lu­so­pi­muk­sen sal­li­mas­sa muo­dos­sa Län­si-Poh­jas­sa

08.05.2021 19:30 1
Tilaajille
Päätökset palvelujen ulkoistamisista jakoivat ja puhuttivat Oulun kaupunginvaltuuston poliittisia ryhmiä ennen ja jälkeen äänestysten

Pää­tök­set pal­ve­lu­jen ul­kois­ta­mi­sis­ta ja­koi­vat ja pu­hut­ti­vat Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton po­liit­ti­sia ryhmiä ennen ja jälkeen ää­nes­tys­ten

06.10.2020 21:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ul­kois­ta­mi­sil­le – pal­ve­lu­ja tuot­ta­vat työn­te­ki­jät tun­te­vat par­hai­ten asiak­kai­den tarpeet

04.10.2020 05:30
Tilaajille
Oulun kaupunki suunnittelee koulusihteerien ulkoistamista – Koulusihteereitä huolettaa, mistä työssä nipistettäisiin: "Kun siivoustyö ulkoistettiin, opettajat pyyhkivät pölyjä pöydiltä"

Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee kou­lu­sih­tee­rien ul­kois­ta­mis­ta – Kou­lu­sih­tee­rei­tä huo­let­taa, mistä työssä ni­pis­tet­täi­siin: "Kun sii­vous­työ ul­kois­tet­tiin, opet­ta­jat pyyh­ki­vät pölyjä pöy­dil­tä"

27.09.2020 17:49 12
Tilaajille
Jyty tyrmää Oulun suunnitelmat koulusihteerien ulkoistamisesta: "Ei ole mitään syytä erottaa samanlaista työtä tekeviä ja samoissa työtiloissa toimivia työntekijöitä eri organisaatioihin"

Jyty tyrmää Oulun suun­ni­tel­mat kou­lu­sih­tee­rien ul­kois­ta­mi­ses­ta: "Ei ole mitään syytä erottaa sa­man­lais­ta työtä tekeviä ja sa­mois­sa työ­ti­lois­sa toi­mi­via työn­te­ki­jöi­tä eri or­ga­ni­saa­tioi­hin"

26.09.2020 18:03 4