Oulun kaupunki: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä

Rakentaminen: Uusista asun­nois­ta tulee pulaa ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kunnanjohtajat
Muhoksen uudeksi kunnanjohtajaksi on valittu Kimmo Hinno – uuden kunnanjohtajan on tarkoitus aloittaa virassa tämän syksyn aikana

Mu­hok­sen uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si on valittu Kimmo Hinno – uuden kun­nan­joh­ta­jan on tar­koi­tus aloit­taa virassa tämän syksyn aikana

31.08.2023 21:06 7
Tilaajille
Haapaveden Kimmo Hinnoa esitetään Muhoksen uudeksi kunnanjohtajaksi

Haa­pa­ve­den Kimmo Hinnoa esi­te­tään Mu­hok­sen uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si

29.08.2023 21:22 5
Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi valittiin Suomen Kuntajohtajien puheenjohtajaksi

Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohi va­lit­tiin Suomen Kun­ta­joh­ta­jien pu­heen­joh­ta­jak­si

11.08.2023 11:30 12
Muhoksen kunnanjohtajahaku eteni loppusuoralle – katso tästä kolme soveltuvuusarviointiin päässyttä hakijaa

Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­ja­ha­ku eteni lop­pu­suo­ral­le – katso tästä kolme so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin pääs­syt­tä hakijaa

09.08.2023 14:58 15
Aki Heiskanen vetäytyy Muhoksen kunnanjohtajahausta, toiselle kierrokselle 18 hakijaa  – katso lista kaikista hakijoista

Aki Heis­ka­nen ve­täy­tyy Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­ja­haus­ta, toi­sel­le kier­rok­sel­le 18 hakijaa – katso lista kai­kis­ta ha­ki­jois­ta

27.06.2023 16:27 14
Hailuodosta lähtenyt Aki Heiskanen hakee nyt Muhokselle – Syntipukiksi joutuva kuntajohtaja vaihtaa helposti paikkaa, eikä kaikilla ole panssaria törkyviestejä vastaan

Hai­luo­dos­ta läh­te­nyt Aki Heis­ka­nen hakee nyt Mu­hok­sel­le – Syn­ti­pu­kik­si joutuva kun­ta­joh­ta­ja vaihtaa hel­pos­ti paik­kaa, eikä kai­kil­la ole pans­sa­ria tör­ky­vies­te­jä vastaan

23.06.2023 09:00 21
Tilaajille
Muhoksen kunnanjohtajaksi kahdeksan hakijaa – katso lista hakijoista

Mu­hok­sen kun­nan­joh­ta­jak­si kah­dek­san hakijaa – katso lista ha­ki­jois­ta

31.05.2023 17:44 18
Vaala valitsi Minna Kärkkäisen uudeksi kunnanjohtajaksi

Vaala valitsi Minna Kärk­käi­sen uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si

28.04.2023 13:00 2
Oulun sekä Pohteen valtuustoissa istuva Susanna Kisner pyrkii eduskuntaan, eteni samalla loppusuoralle Pellon kunnanjohtajakisassa – "Monta rautaa on tulessa"

Oulun sekä Pohteen val­tuus­tois­sa istuva Susanna Kisner pyrkii edus­kun­taan, eteni samalla lop­pu­suo­ral­le Pellon kun­nan­joh­ta­ja­ki­sas­sa – "Monta rautaa on tu­les­sa"

03.03.2023 09:48 15
Pello kutsuu seitsemän kunnanjohtajaehdokasta haastatteluun – mukana kisassa myös oululainen kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas

Pello kutsuu seit­se­män kun­nan­joh­ta­ja­eh­do­kas­ta haas­tat­te­luun – mukana kisassa myös ou­lu­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas

03.03.2023 09:58
Tilaajille
Kittilän uudeksi kunnanjohtajaksi valittiin Timo Kurula – sai yli puolet äänistä, mutta peräti seitsemän valtuutettua jätti päätökseen eriävän mielipiteen

Kit­ti­län uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Timo Kurula – sai yli puolet ää­nis­tä, mutta peräti seit­se­män val­tuu­tet­tua jätti pää­tök­seen eriävän mie­li­pi­teen

15.12.2022 19:02 7
Tilaajille
Vain kahdessa Pohjois-Pohjanmaan kunnassa annettiin varoituksia – "Pahimmillaan voi kyse olla siitä, että savustetaan epämieluisa henkilö pois tehtävästään"

Vain kah­des­sa Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nas­sa an­net­tiin va­roi­tuk­sia – "­Pa­him­mil­laan voi kyse olla siitä, että sa­vus­te­taan epä­mie­lui­sa henkilö pois teh­tä­väs­tään"

15.12.2022 05:30 17
Tilaajille

Yle: Vaalan kun­nan­joh­ta­ja va­lit­tiin Maskun kun­nan­joh­ta­jak­si

28.11.2022 19:38 5
Lappiin ihastunut etelän proffa – Sodankylän kunnanjohtaja Jari Rantapelkosta on uransa aikana uhkailtu virastossa ja uhattu tappaa ulkomailla

Lappiin ihas­tu­nut etelän proffa – ­So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­kos­ta on uransa aikana uh­kail­tu vi­ras­tos­sa ja uhattu tappaa ul­ko­mail­la

02.10.2022 13:09 4
Tilaajille
Kunnanjohtajan pesti kotikylässä sytyttää rikoskomisarion, muutto takaisin Taivalkoskelle on monimutkaisempi kuvio –  Aki Räisänen toivoo pääsevänsä aloittamaan jo lokakuussa

Kun­nan­joh­ta­jan pesti ko­ti­ky­läs­sä sy­tyt­tää ri­kos­ko­mi­sa­rion, muutto ta­kai­sin Tai­val­kos­kel­le on mo­ni­mut­kai­sem­pi kuvio –  Aki Räi­sä­nen toivoo pää­se­vän­sä aloit­ta­maan jo lo­ka­kuus­sa

30.08.2022 21:30
Tilaajille
Taivalkosken kunnassa kuohuu, ja työntekijät vaihtuvat vauhdilla – Nyt kunnan menoa arvioi sitä sisältäpäin pitkään katsonut Tuomo Horsma

Tai­val­kos­ken kun­nas­sa kuohuu, ja työn­te­ki­jät vaih­tu­vat vauh­dil­la – Nyt kunnan menoa arvioi sitä si­säl­tä­päin pitkään kat­so­nut Tuomo Horsma

03.08.2022 18:15 13
Tilaajille
Kunnanjohtaja lähti kävelemään pikavauhtia, uusia tarjokkaita on kuitenkin löytynyt – "Tästä hakijaporukasta saadaan hyvä kunnanjohtaja Taivalkoskelle"

Kun­nan­joh­ta­ja lähti kä­ve­le­mään pi­ka­vauh­tia, uusia tar­jok­kai­ta on kui­ten­kin löy­ty­nyt – "Tästä ha­ki­ja­po­ru­kas­ta saadaan hyvä kun­nan­joh­ta­ja Tai­val­kos­kel­le"

29.07.2022 10:57 9
Tilaajille
Toimitus jalkautui Taivalkosken kunnan johtoryhmän kanssa torille – kuntalaisia huolettaa kunnanjohtajan eron syyt ja päättäjien lyhytaikaisuus

Toi­mi­tus jal­kau­tui Tai­val­kos­ken kunnan joh­to­ryh­män kanssa torille – kun­ta­lai­sia huo­let­taa kun­nan­joh­ta­jan eron syyt ja päät­tä­jien ly­hyt­ai­kai­suus

30.06.2022 11:50 1
Tilaajille
Kunnan huono maine voi pilata johtajahaun – Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi: "Turbulenssia ja epäluottamusta on liian paljon"

Kunnan huono maine voi pilata joh­ta­ja­haun – Kem­pe­leen kun­nan­joh­ta­ja Tuomas Lohi: "Tur­bu­lens­sia ja epä­luot­ta­mus­ta on liian paljon"

08.03.2022 19:51 7
Tilaajille
Marjukka Mannisesta Iin uusi kunnanjohtaja – Manninen voitti valtuuston äänestyksessä Tervolan kunnanjohtajan

Mar­juk­ka Man­ni­ses­ta Iin uusi kun­nan­joh­ta­ja – Man­ni­nen voitti val­tuus­ton ää­nes­tyk­ses­sä Ter­vo­lan kun­nan­joh­ta­jan

28.02.2022 20:13 17
Tilaajille