Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kuluttajat
Lähes kuuteen prosenttiin nouseva inflaatio syö kuluttajien ostovoimaa, ennustaa valtiovarainministeriö

Lähes kuuteen pro­sent­tiin nouseva inf­laa­tio syö ku­lut­ta­jien os­to­voi­maa, en­nus­taa val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö

17.06.2022 11:49 24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaup­po­jen kil­pai­lu johtuu pal­jol­ti ih­mis­ten tur­ha­mai­suu­des­ta

06.04.2022 04:30 3
Tilaajille
Kuluttajien luottamus Suomen talouskehitykseen romahti, myös yrityksissä luottamus laski – Ukrainan sota luo laajasti epävarmuutta

Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus Suomen ta­lous­ke­hi­tyk­seen ro­mah­ti, myös yri­tyk­sis­sä luot­ta­mus laski – Uk­rai­nan sota luo laa­jas­ti epä­var­muut­ta

28.03.2022 08:48 5
Tilaajille
KKV varoittaa: Netissä toimivista auton hinta-arviopalveluista voi seurata kallis lasku – Kuluttajalle tullut sähköpostiin jopa 249 euron lasku

KKV va­roit­taa: Netissä toi­mi­vis­ta auton hin­ta-ar­vio­pal­ve­luis­ta voi seurata kallis lasku – Ku­lut­ta­jal­le tullut säh­kö­pos­tiin jopa 249 euron lasku

23.02.2022 15:33
Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija kertoo, miksi kodin laitteisiin pitäisi hankkia lisäsuojausta – kännykän edullisuuskin voi osoittautua harhaksi

Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen tie­to­tur­va-asian­tun­ti­ja kertoo, miksi kodin lait­tei­siin pitäisi hankkia li­sä­suo­jaus­ta – kän­ny­kän edul­li­suus­kin voi osoit­tau­tua har­hak­si

28.01.2022 10:30
Tilaajille
Kuluttajien on kyselyissä vaikea kertoa törsäävänsä – Nivalalainen huonekaluyrittäjä: "Nyt ostetaan useita tuotteita kerralla"

Ku­lut­ta­jien on ky­se­lyis­sä vaikea kertoa tör­sää­vän­sä – Ni­va­la­lai­nen huo­ne­ka­luy­rit­tä­jä: "Nyt os­te­taan useita tuot­tei­ta ker­ral­la"

30.09.2021 07:00 2
Tilaajille