Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

vappu
Löytyykö Oulusta yhtään kuntoilijaa, kun sää on surkea ja väki viettää vappua?

Löy­tyy­kö Oulusta yhtään kun­toi­li­jaa, kun sää on surkea ja väki viettää vappua?

30.04.2023 20:38 23
Tilaajille
Työväenliike kesyyntyi, mutta opiskelijat riehaantuivat – vappu muuttui kevään karnevaaliksi

Työ­väen­lii­ke ke­syyn­tyi, mutta opis­ke­li­jat rie­haan­tui­vat – vappu muuttui kevään kar­ne­vaa­lik­si

29.04.2023 16:00 2
Tilaajille
Teininä sirkkelin pärähdys tiesi pakkotyöpäivää, nyt fyysiseen työhön osallistuisi mielellään – työelämä on murroksessa muutoinkin
Kolumni

Teininä sirk­ke­lin pä­räh­dys tiesi pak­ko­työ­päi­vää, nyt fyy­si­seen työhön osal­lis­tui­si mie­lel­lään – työ­elä­mä on mur­rok­ses­sa muu­toin­kin

28.04.2023 08:00 5
Tilaajille
Vappu on perinteisesti kiireinen päivä poliisille, valvontaa kohdistetaan Oulussakin erityisesti suosituille juhlapaikoille

Vappu on pe­rin­tei­ses­ti kii­rei­nen päivä po­lii­sil­le, val­von­taa koh­dis­te­taan Ou­lus­sa­kin eri­tyi­ses­ti suo­si­tuil­le juh­la­pai­koil­le

25.04.2023 15:57 4
Kommentti: Poliisi ei voi toimia maalaisjärjen pohjalta, vaikka se kuinka kismittäisi – mikä olisikaan vaihtoehto yhdenvertaisuudelle?

Kom­ment­ti: Poliisi ei voi toimia maa­lais­jär­jen poh­jal­ta, vaikka se kuinka kis­mit­täi­si – mikä oli­si­kaan vaih­to­eh­to yh­den­ver­tai­suu­del­le?

30.04.2022 15:00 40
Tilaajille
Vihdoin taas oikea vappu! Teekkaritorvet valmistautuu puhaltamaan perinteisen opiskelijavapun vauhtiin – katso myös video kenraaliharjoituksista

Vihdoin taas oikea vappu! Teek­ka­ri­tor­vet val­mis­tau­tuu pu­hal­ta­maan pe­rin­tei­sen opis­ke­li­ja­va­pun vauh­tiin – katso myös video ken­raa­li­har­joi­tuk­sis­ta

29.04.2022 13:00 7
Tilaajille
Uuden kynnyksellä oleva Saara Aalto pisti somen jäähylle – "On ollut vapauttavaa päästää irti siitä ajatuksesta, että minulla on velvollisuus jakaa elämääni faneilleni"

Uuden kyn­nyk­sel­lä oleva Saara Aalto pisti somen jää­hyl­le – "On ollut va­paut­ta­vaa päästää irti siitä aja­tuk­ses­ta, että minulla on vel­vol­li­suus jakaa elä­mää­ni fa­neil­le­ni"

29.04.2022 09:56 17
Oululaisopiskelija: "Kun haalarit vetää jalkaan, olo on vähän kuin supersankarilla” – haalarit ovat opiskelijalle vapun ajan paras asu, mutta niitä ei käytetä missä ja miten vain

Ou­lu­lai­so­pis­ke­li­ja: "Kun haa­la­rit vetää jal­kaan, olo on vähän kuin su­per­san­ka­ril­la” – haa­la­rit ovat opis­ke­li­jal­le vapun ajan paras asu, mutta niitä ei käytetä missä ja miten vain

29.04.2022 07:00 18
Tilaajille
Oulun vappukulkueet ovat nauttineet erityiskohtelua, joka loppuu nyt – poliisi vetoaa yhdenvertaisuuteen, ilmiö tunnistetaan myös muualla Suomessa

Oulun vap­pu­kul­kueet ovat naut­ti­neet eri­tyis­koh­te­lua, joka loppuu nyt – poliisi vetoaa yh­den­ver­tai­suu­teen, ilmiö tun­nis­te­taan myös muualla Suo­mes­sa

28.04.2022 07:00 75
Tilaajille
Sää kylmenee huhtikuun viimeisellä viikolla – vappua vietetään muutaman asteen lämmössä

Sää kyl­me­nee huh­ti­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la – vappua vie­te­tään muu­ta­man asteen läm­mös­sä

24.04.2022 17:57 12
Tilaajille
Oulussa ei järjestetä perinteistä vanhojen autojen kulkuetta tänä vappuna, eikä ehkä seuraavinakaan – syynä pula liikenteenohjaajista

Oulussa ei jär­jes­te­tä pe­rin­teis­tä van­ho­jen autojen kul­kuet­ta tänä vap­pu­na, eikä ehkä seu­raa­vi­na­kaan – syynä pula lii­ken­teen­oh­jaa­jis­ta

20.04.2022 09:16 44
Tilaajille
Vapun jälkeen avautuu nyt kunnallisvaalien loppusuora – tukalimmassa raossa on keskusta, joka aloitti kirinsä kehysriihessä
Pääkirjoitus

Vapun jälkeen avautuu nyt kun­nal­lis­vaa­lien lop­pu­suo­ra – tu­ka­lim­mas­sa raossa on kes­kus­ta, joka aloitti kirinsä ke­hys­rii­hes­sä

03.05.2021 20:00 9
Tilaajille
Oululaisopiskelijat suuntasivat juhlimaan puistoihin ja Torinrantaan, mutta haalarien lisäksi myös toppatakki oli tarpeen – Vapun juhlinta on sujunut rauhallisesti

Ou­lu­lais­opis­ke­li­jat suun­ta­si­vat juh­li­maan puis­toi­hin ja To­rin­ran­taan, mutta haa­la­rien lisäksi myös top­pa­tak­ki oli tarpeen – Vapun juh­lin­ta on sujunut rau­hal­li­ses­ti

01.05.2021 08:35 12
Tilaajille
Kysyimme, onko riehakas vappu tältä vuodelta peruttu – onko mobilistien vappuautot jo puunattu ja kuinka Teekkaritorvet musisoivat?

Ky­syim­me, onko rie­ha­kas vappu tältä vuo­del­ta peruttu – onko mo­bi­lis­tien vap­pu­au­tot jo puu­nat­tu ja kuinka Teek­ka­ri­tor­vet mu­si­soi­vat?

29.04.2021 18:03 5
Tilaajille
Teekkaritorvet kiersi soittamassa perinteisen vappukiertueen ennakkoon – katso video vapun vietosta 2021

Teek­ka­ri­tor­vet kiersi soit­ta­mas­sa pe­rin­tei­sen vap­pu­kier­tueen en­nak­koon – katso video vapun vie­tos­ta 2021

29.04.2021 18:03 3
Oulun poliisi valvoo vappuna kokoontumisrajoituksia – juhlaa kehotetaan viettämään maltillisesti pienissä porukoissa

Oulun poliisi valvoo vappuna ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia – juhlaa ke­ho­te­taan viet­tä­mään mal­til­li­ses­ti pie­nis­sä po­ru­kois­sa

28.04.2021 15:35 17
Oulun teekkariyhdistys järjestää syysWappu -tapahtuman lukuvuoden alkajaisiksi – "Turvallisuus on huomioitu hyvin, mutta kaikkea sosiaalista kohtaamista ei ole peruttu"

Oulun teek­ka­ri­yh­dis­tys jär­jes­tää syys­Wap­pu -ta­pah­tu­man lu­ku­vuo­den al­ka­jai­sik­si – "Tur­val­li­suus on huo­mioi­tu hyvin, mutta kaikkea so­siaa­lis­ta koh­taa­mis­ta ei ole pe­rut­tu"

21.08.2020 11:36