Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kotimaan politiikka
Viimeisin 12 tuntia
Oulun kaupunginvaltuutettu Miina-Anniina Heiskanen ehdolle eurovaaleihin

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Mii­na-An­nii­na Heis­ka­nen ehdolle eu­ro­vaa­lei­hin

10:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nato ei riitä – Eu­roo­pan voitava puo­lus­taa itse itseään

05:00
Viimeisin 24 tuntia
Oululainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu haluaisi laittomiksi kahvilat, joissa palvellaan vain englanniksi

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu ha­luai­si lait­to­mik­si kah­vi­lat, joissa pal­vel­laan vain eng­lan­nik­si

28.02.2024 21:43 104
Viikko ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueil­la pitää olla mah­dol­li­suus edes yrittää saada pal­ve­lut pe­laa­maan ilman, että niitä rahalla jat­ku­vas­ti ki­ris­te­tään

28.02.2024 05:30 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­kan­saa­jat ovat aivan ai­hees­ta huo­lis­saan työ­eh­to­jen­sa heik­ke­ne­mi­ses­tä

28.02.2024 05:00 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sodassa kuol­laan, ei kaaduta

28.02.2024 05:00 2
Ex-ministeri Mika Lintilän puhelimen epäillyn tietomurron esitutkinta lopetettiin – syyttäjä: ei näyttöä ulkopuolisen tunkeutumisesta laitteeseen

Ex-mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­län pu­he­li­men epäil­lyn tie­to­mur­ron esi­tut­kin­ta lo­pe­tet­tiin – syyt­tä­jä: ei näyttöä ul­ko­puo­li­sen tun­keu­tu­mi­ses­ta lait­tee­seen

27.02.2024 12:37 19
Henriksson jättää RKP:n puheenjohtajuuden

Hen­riks­son jättää RKP:n pu­heen­joh­ta­juu­den

27.02.2024 10:37 23
Teuvo Hakkarainen ilmoitti lähtevänsä ehdolle kesän eurovaaleissa – puoluesihteeri kiistää asian jyrkästi

Teuvo Hak­ka­rai­nen il­moit­ti läh­te­vän­sä ehdolle kesän eu­ro­vaa­leis­sa – puo­lue­sih­tee­ri kiistää asian jyr­käs­ti

26.02.2024 21:11 39
Kärsämäen kunnanjohtajaksi yhdeksän hakijaa

Kär­sä­mäen kun­nan­joh­ta­jak­si yh­dek­sän hakijaa

26.02.2024 18:55 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jat­kos­sa­kin työ­eh­to­so­pi­muk­set ovat tär­kei­tä

26.02.2024 05:30 27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ay-liik­keen lei­maa­mi­nen tuntuu koh­tuut­to­mal­ta

26.02.2024 05:00 20
Armeija varasi kaikki liikenevät petipaikat Hetan suunnalta – Naton suurharjoitus tuo Enontekiölle jopa 8 000 sotilasta

Armeija varasi kaikki lii­ke­ne­vät pe­ti­pai­kat Hetan suun­nal­ta – Naton suur­har­joi­tus tuo Enon­te­kiöl­le jopa 8 000 so­ti­las­ta

25.02.2024 12:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sillä, miten koh­te­lem­me Suomen ve­nä­läi­siä, on väliä

25.02.2024 06:00 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Orpon hal­li­tus ei voi viedä alueel­lis­ta iden­ti­teet­tiä­ni

25.02.2024 05:30 11
Oululaisesta lastenhoitajasta tulee opettaja aikuiskoulutustuella – Muuntokoulutuksen jälkeen Riina Kantolalla on edessä parempi työ ja palkka

Ou­lu­lai­ses­ta las­ten­hoi­ta­jas­ta tulee opet­ta­ja ai­kuis­kou­lu­tus­tuel­la – Muun­to­kou­lu­tuk­sen jälkeen Riina Kan­to­lal­la on edessä parempi työ ja palkka

24.02.2024 17:00 40
Tilaajille
Suomi käännyttää Putinia julkisesti uhmanneen paikallispoliitikon – Turvapaikkaa hakenut Nina Beljaeva pelkää joutuvansa takaisin Venäjälle

Suomi kään­nyt­tää Putinia jul­ki­ses­ti uh­man­neen pai­kal­lis­po­lii­ti­kon – Tur­va­paik­kaa hakenut Nina Bel­jae­va pelkää jou­tu­van­sa ta­kai­sin Ve­nä­jäl­le

24.02.2024 16:00 1
Tilaajille
Venäjän hyökkäyssodan vuosipäivä: Niinistön mukaan Ukraina ansaitsee kestävän rauhan – Ursula Von der Leyen kiitti Ukrainaa

Venäjän hyök­käys­so­dan vuo­si­päi­vä: Nii­nis­tön mukaan Ukraina an­sait­see kes­tä­vän rauhan – Ursula Von der Leyen kiitti Uk­rai­naa

24.02.2024 08:57 22
Häntä heiluttaa koiraa, kun palvelujen mahdollistamiseksi tarkoitettu järjestelmä nouseekin palveluja tärkeämmäksi – Irtoamattomat pullonkorkit ovat vain yksi esimerkki
Kolumni

Häntä hei­lut­taa koiraa, kun pal­ve­lu­jen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si tar­koi­tet­tu jär­jes­tel­mä nou­see­kin pal­ve­lu­ja tär­keäm­mäk­si – Ir­toa­mat­to­mat pul­lon­kor­kit ovat vain yksi esi­merk­ki

24.02.2024 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tia ja vapaus – ihmiset eivät enää ymmärrä sitä, miksi valtio on ole­mas­sa

24.02.2024 06:00 5