Mielipiteet: Mihin tar­vit­sem­me yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia?

Poliisi : Poik­keuk­sel­li­sen paljon rat­ti­juop­po­ja jäi kiinni sun­nun­tai­na

Iran
Leffavieras: Iranilaiselokuva muistuttaa, että kuolemanrangaistus on lopullinen

Lef­fa­vie­ras: Ira­ni­lai­se­lo­ku­va muis­tut­taa, että kuo­le­man­ran­gais­tus on lo­pul­li­nen

10.08.2022 15:10 1
Tilaajille
Arvio: Elokuva naisesta, jonka mies teloitetaan murhasta syyttömänä, on jälleen yksi vahva nykydraama Iranista

Arvio: Elokuva nai­ses­ta, jonka mies te­loi­te­taan mur­has­ta syyt­tö­mä­nä, on jälleen yksi vahva ny­ky­draa­ma Ira­nis­ta

04.08.2022 16:35
Tilaajille
Putin tapasi Turkin ja Iranin presidentit Teheranissa – keskustelujen aiheena Syyria ja Ukrainan vilja

Putin tapasi Turkin ja Iranin pre­si­den­tit Te­he­ra­nis­sa – kes­kus­te­lu­jen aiheena Syyria ja Uk­rai­nan vilja

19.07.2022 18:18 6
Katupojat aarretta kaivamassa iranilaisdraamassa, joka kuvaa yhteiskunnan heikoimpia

Ka­tu­po­jat aar­ret­ta kai­va­mas­sa ira­ni­laisd­raa­mas­sa, joka kuvaa yh­teis­kun­nan hei­koim­pia

02.06.2022 17:40
Tilaajille
Arvio: Arvoituksellinen road-elokuva Soratie sopii erilaisen elokuvaelämyksen ja hienon näyttelemisen etsijöille

Arvio: Ar­voi­tuk­sel­li­nen road-elo­ku­va Soratie sopii eri­lai­sen elo­ku­vae­lä­myk­sen ja hienon näyt­te­le­mi­sen et­si­jöil­le

21.04.2022 16:00
Tilaajille
Arvio: Miehestä tulee julkkis, kun hän palauttaa vankilomalla löytämänsä kultarahat – Farhadin uutuuselokuva päästää tirkistelemään nyky-Irania läheltä

Arvio: Mie­hes­tä tulee julk­kis, kun hän pa­laut­taa van­ki­lo­mal­la löy­tä­män­sä kul­ta­ra­hat – Far­ha­din uu­tuu­se­lo­ku­va päästää tir­kis­te­le­mään ny­ky-Ira­nia läheltä

10.02.2022 13:25
Tilaajille
Oululainen Abdull Ali Modareszadeh joutui Talibanin kaappaamaksi synnyinmaassaan Afganistanissa – " Ei kukaan halua lähteä kotimaastaan, mutta nyt on pakko"

Ou­lu­lai­nen Abdull Ali Mo­da­res­za­deh joutui Ta­li­ba­nin kaap­paa­mak­si syn­nyin­maas­saan Af­ga­nis­ta­nis­sa – " Ei kukaan halua lähteä ko­ti­maas­taan, mutta nyt on pakko"

19.08.2021 07:00 28
Tilaajille
Yhdysvaltalaismediat: Venäjä aikoo toimittaa Iranille vakoilua helpottavan satelliittijärjestelmän – Putin kiistää

Yh­dys­val­ta­lais­me­diat: Venäjä aikoo toi­mit­taa Ira­nil­le va­koi­lua hel­pot­ta­van sa­tel­liit­ti­jär­jes­tel­män – Putin kiistää

12.06.2021 08:46 5
Iran kertoo, että sen ydinlaitokseen tehtiin sunnuntaina terroristinen isku

Iran kertoo, että sen ydin­lai­tok­seen tehtiin sun­nun­tai­na ter­ro­ris­ti­nen isku

11.04.2021 21:58
Yhdysvallat vastasi Iranin raketti-iskuun – ilmaiskussa Syyriassa kuoli toistakymmentä taistelijaa

Yh­dys­val­lat vastasi Iranin ra­ket­ti-is­kuun – il­mais­kus­sa Syy­rias­sa kuoli tois­ta­kym­men­tä tais­te­li­jaa

26.02.2021 06:50 2
Yhdysvaltain paluu ydinsopimukseen uhattuna – Iran hyväksyi lain uraanin rikastamisesta, ydintutkijan salamurhan tavoite saattoi olla neuvottelujen sotkeminen

Yh­dys­val­tain paluu ydin­so­pi­muk­seen uhat­tu­na – Iran hy­väk­syi lain uraanin ri­kas­ta­mi­ses­ta, ydin­tut­ki­jan sa­la­mur­han tavoite saattoi olla neu­vot­te­lu­jen sot­ke­mi­nen

03.12.2020 20:17 1
Iranilaisen ydintutkijan murha löi kapuloita Joe Bidenin ulkopoliittisiin rattaisiin – näitä käänteitä Donald Trumpin viimeisinä presidenttiviikkoina kannattaa nyt seurata Lähi-idässä

Ira­ni­lai­sen ydin­tut­ki­jan murha löi ka­pu­loi­ta Joe Bidenin ul­ko­po­liit­ti­siin rat­tai­siin – näitä kään­tei­tä Donald Trumpin vii­mei­si­nä pre­si­dent­ti­viik­koi­na kan­nat­taa nyt seurata Lä­hi-idäs­sä

30.11.2020 19:51
Tilaajille
Iranin ydinohjelman oletettu johtaja tapettiin väijytyksessä Teheranin liepeillä perjantaina – luvassa on jännitteitä Yhdysvaltojen ja Iranin välille Trumpin viimeisinä virkaviikkoina

Iranin ydi­noh­jel­man ole­tet­tu johtaja ta­pet­tiin väi­jy­tyk­ses­sä Te­he­ra­nin lie­peil­lä per­jan­tai­na – luvassa on jän­nit­tei­tä Yh­dys­val­to­jen ja Iranin välille Trumpin vii­mei­si­nä vir­ka­viik­koi­na

27.11.2020 22:22 6
Analyysi: Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on pelissä Iranin tulevaisuus – Mitä pitkään jatkuneet pakotteet ovat aiheuttaneet?

Ana­lyy­si: Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­leis­sa on pelissä Iranin tu­le­vai­suus – Mitä pitkään jat­ku­neet pa­kot­teet ovat ai­heut­ta­neet?

23.08.2020 19:00 6
BBC: Iran on vääristellyt koronakuolemien määrää jyrkästi, hallituksen omissa dokumenteissa todetut uhri- ja tartuntaluvut moninkertaisia julkisesti kerrottuun

BBC: Iran on vää­ris­tel­lyt ko­ro­na­kuo­le­mien määrää jyr­käs­ti, hal­li­tuk­sen omissa do­ku­men­teis­sa todetut uhri- ja tar­tun­ta­lu­vut mo­nin­ker­tai­sia jul­ki­ses­ti ker­rot­tuun

03.08.2020 11:11 1
Iranissa vakoilusta tuomittu brittiläis-australialainen luennoitsija siirretään pahamaineiseen aavikkovankilaan

Ira­nis­sa va­koi­lus­ta tuo­mit­tu brit­ti­läis-aust­ra­lia­lai­nen luen­noit­si­ja siir­re­tään pa­ha­mai­nei­seen aa­vik­ko­van­ki­laan

28.07.2020 17:44 1
Iran teloitti jälleen vakoilusta tuomitun – miljoonat ottaneet kantaa kuolemaantuomittujen mielenosoittajien puolesta

Iran te­loit­ti jälleen va­koi­lus­ta tuo­mi­tun – mil­joo­nat ot­ta­neet kantaa kuo­le­maan­tuo­mit­tu­jen mie­le­no­soit­ta­jien puo­les­ta

20.07.2020 21:00 1
Iranin presidentti: Iranilla ei ole varaa sulkea talouttaan uudelleen tartuntapiikin vuoksi – torstaina covid-19-tautiin kuoli maassa 221 ihmistä

Iranin pre­si­dent­ti: Ira­nil­la ei ole varaa sulkea ta­lout­taan uu­del­leen tar­tun­ta­pii­kin vuoksi – tors­tai­na co­vid-19-tau­tiin kuoli maassa 221 ihmistä

11.07.2020 18:56 1
Hämärissä olosuhteissa pidätetty toimittaja ja aktivisti sai kuolemantuomion – Iran syyttää "korruptiosta maan päällä"

Hä­mä­ris­sä olo­suh­teis­sa pi­dä­tet­ty toi­mit­ta­ja ja ak­ti­vis­ti sai kuo­le­man­tuo­mion – Iran syyttää "kor­rup­tios­ta maan päällä"

03.07.2020 11:44 1
14-vuotiaan tytön kunniamurha raivostuttaa Iranissa

14-vuo­tiaan tytön kun­nia­mur­ha rai­vos­tut­taa Ira­nis­sa

29.05.2020 09:59