Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Koronasuositukset
Lähityö olisi mieluista, mutta koronatilanne huolestuttaa – tartuntamäärien kasvu mietityttää myös oululaisia lukiolaisia: "Turvavälejä pidetään ja liikutaan pienissä porukoissa"

Lähityö olisi mie­luis­ta, mutta ko­ro­na­ti­lan­ne huo­les­tut­taa – tar­tun­ta­mää­rien kasvu mie­ti­tyt­tää myös ou­lu­lai­sia lu­kio­lai­sia: "Tur­va­vä­le­jä pi­de­tään ja lii­ku­taan pie­nis­sä po­ru­kois­sa"

30.11.2021 20:00 2
Tilaajille
Paheneva koronatilanne tuo uusia toimenpiteitä: Pohjois-Pohjanmaalla otetaan käyttöön laaja etätyösuositus, maskisuositus laajenee kouluihin

Pa­he­ne­va ko­ro­na­ti­lan­ne tuo uusia toi­men­pi­tei­tä: Poh­jois-Poh­jan­maal­la otetaan käyt­töön laaja etä­työ­suo­si­tus, mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kou­lui­hin

30.11.2021 17:03
Kaupan ala: Kasvomaskeista voidaan luopua kaupoissa alueellisten suositusten mukaan

Kaupan ala: Kas­vo­mas­keis­ta voidaan luopua kau­pois­sa alueel­lis­ten suo­si­tus­ten mukaan

07.10.2021 08:14 24
THL:n uusi maskisuositus korostaa omaa harkintaa – esimerkiksi julkisessa liikenteessä maskia hyvä käyttää

THL:n uusi mas­ki­suo­si­tus ko­ros­taa omaa har­kin­taa – esi­mer­kik­si jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä maskia hyvä käyttää

30.09.2021 12:37
Alueellinen koronanyrkki: Pohjois-Pohjanmaan koronasuositukset pysyvät ennallaan – sairaalahoitoa vaatineet potilaat olleet pääosin rokottamattomia

Alueel­li­nen ko­ro­na­nyrk­ki: Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­set pysyvät en­nal­laan – sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­neet po­ti­laat olleet pääosin ro­kot­ta­mat­to­mia

24.08.2021 22:25 11
Pohjois-Pohjanmaa pysyy yhä perustasolla, koronakoordinaatioryhmä ei asettanut rajoituksia – Qstockista tullut tähän mennessä muutama tartunta

Poh­jois-Poh­jan­maa pysyy yhä pe­rus­ta­sol­la, ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ei aset­ta­nut ra­joi­tuk­sia – Qstoc­kis­ta tullut tähän men­nes­sä muutama tar­tun­ta

05.08.2021 20:47 92
Maskisuositus voimassa toistaiseksi myös Oulun kouluissa, etätyösuositus palaa käyttöön – viikonloppuna Oulussa on voinut altistua koronalle useissa eri paikoissa

Mas­ki­suo­si­tus voi­mas­sa tois­tai­sek­si myös Oulun kou­luis­sa, etä­työ­suo­si­tus palaa käyt­töön – vii­kon­lop­pu­na Oulussa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le useissa eri pai­kois­sa

04.08.2021 12:20 139
Oulun etätyö- ja etäkokoussuositus puretaan – kaupungin työntekijöiden ohje pysyy voimassa

Oulun etätyö- ja etä­ko­kous­suo­si­tus pu­re­taan – kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­den ohje pysyy voi­mas­sa

30.06.2021 17:37 8
Etätyö- ja etäkokoussuositus puretaan Pohjois-Pohjanmaalla – maskisuositus pysyy voimassa muun muassa julkisessa liikenteessä

Etätyö- ja etä­ko­kous­suo­si­tus pu­re­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – mas­ki­suo­si­tus pysyy voi­mas­sa muun muassa jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä

29.06.2021 16:54 48
Oulu linjasi keventyneistä koronasuosituksista: etätyösuositukset säilyvät, maskisuosituksesta yleisissä tiloissa luovutaan

Oulu linjasi ke­ven­ty­neis­tä ko­ro­na­suo­si­tuk­sis­ta: etä­työ­suo­si­tuk­set säi­ly­vät, mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta ylei­sis­sä ti­lois­sa luo­vu­taan

16.06.2021 16:39 120
Koronasuositukset kevenevät Pohjois-Pohjanmaalla: julkisissa sisätiloissa ei enää maskipakkoa, yksityistilaisuuksien järjestämiseen ei enää ohjeita

Ko­ro­na­suo­si­tuk­set ke­ve­ne­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la: jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ei enää mas­ki­pak­koa, yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen ei enää ohjeita

15.06.2021 17:54 126
Pohjois-Pohjanmaan koronasuosituksiin ei linjata muutoksia tällä viikolla

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­siin ei linjata muu­tok­sia tällä vii­kol­la

08.06.2021 11:41 3
Yläasteen ja toisen asteen koulujen oppilaiden maskisuositus puretaan Oulussa – suositukset pysyvät muuten ennallaan

Ylä­as­teen ja toisen asteen kou­lu­jen op­pi­lai­den mas­ki­suo­si­tus pu­re­taan Oulussa – suo­si­tuk­set pysyvät muuten en­nal­laan

02.06.2021 16:03 3
Kokoontumista ei enää rajoiteta Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Ko­koon­tu­mis­ta ei enää ra­joi­te­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

31.05.2021 18:21
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki purki etäopetussuosituksen korkeakouluilta – Kysyimme, jatketaanko etänä  vai palataanko kampuksille?

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki purki etä­ope­tus­suo­si­tuk­sen kor­kea­kou­luil­ta – Ky­syim­me, jat­ke­taan­ko etänä vai pa­la­taan­ko kam­puk­sil­le?

26.05.2021 19:09 2
Tilaajille
Kiitos kuuluu meille kaikille – epidemiatilanteessa perustasolle pääsy on vaatinut suositusten ja rajoitusten kurinalaista noudattamista
Pääkirjoitus

Kiitos kuuluu meille kai­kil­le – epi­de­mia­ti­lan­tees­sa pe­rus­ta­sol­le pääsy on vaa­ti­nut suo­si­tus­ten ja ra­joi­tus­ten ku­rinalais­ta nou­dat­ta­mis­ta

08.04.2021 20:00 5
Tilaajille
THL suosittelee pysymään kotipaikkakunnalla pääsiäisenä – "Koronatilanne on erityisesti eteläisessä Suomessa ennätyslukemissa", johtaja Mika Salminen varoittaa

THL suo­sit­te­lee py­sy­mään ko­ti­paik­ka­kun­nal­la pää­siäi­se­nä – "Ko­ro­na­ti­lan­ne on eri­tyi­ses­ti ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa en­nä­tys­lu­ke­mis­sa", johtaja Mika Sal­mi­nen va­roit­taa

24.03.2021 18:27 11
Pohjois-Pohjanmaan koronasuosituksia jatketaan 25. huhtikuuta saakka – terveysviranomaiset huolissaan virusmuunnosten leviämisestä ja pääsiäisen lisääntyvästä matkailusta

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­sia jat­ke­taan 25. huh­ti­kuu­ta saakka – ter­veys­vi­ran­omai­set huo­lis­saan vi­rus­muun­nos­ten le­viä­mi­ses­tä ja pää­siäi­sen li­sään­ty­väs­tä mat­kai­lus­ta

23.03.2021 16:49 76
THL pidensi turvavälisuositusta yli kahteen metriin – julkisissa sisätiloissa tulisi käyttää maskia, vaikka turvavälin pito onnistuisikin

THL pidensi tur­va­vä­li­suo­si­tus­ta yli kahteen metriin – jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa tulisi käyttää maskia, vaikka tur­va­vä­lin pito on­nis­tui­si­kin

20.01.2021 19:52 9
Vitkastelu ei nyt kelpaa – rokotukset pitää saada viivyttelemättä vauhtiin
Pääkirjoitus

Vit­kas­te­lu ei nyt kelpaa – ro­ko­tuk­set pitää saada vii­vyt­te­le­mät­tä vauh­tiin

04.01.2021 20:00 20
Tilaajille