Koronasuositukset
THL pidensi turvavälisuositusta yli kahteen metriin – julkisissa sisätiloissa tulisi käyttää maskia, vaikka turvavälin pito onnistuisikin

THL pidensi tur­va­vä­li­suo­si­tus­ta yli kahteen metriin – jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa tulisi käyttää maskia, vaikka tur­va­vä­lin pito on­nis­tui­si­kin

20.01.2021 19:52 9
Vitkastelu ei nyt kelpaa – rokotukset pitää saada viivyttelemättä vauhtiin
Pääkirjoitus

Vit­kas­te­lu ei nyt kelpaa – ro­ko­tuk­set pitää saada vii­vyt­te­le­mät­tä vauh­tiin

04.01.2021 20:00 20
Tilaajille
Korona muutti 45 vuotta naimisissa olleen oululaispariskunnan arjen, mutta hoivakoti saa toiminnastaan kiitosta – "Onneksi on neljä lastenlasta, he tuovat joulun"

Korona muutti 45 vuotta nai­mi­sis­sa olleen ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan arjen, mutta hoi­va­ko­ti saa toi­min­nas­taan kii­tos­ta – "On­nek­si on neljä las­ten­las­ta, he tuovat joulun"

23.12.2020 18:39 4
Tilaajille
Voi sinua syntistä, joka vietät koko suvun joulua
Kolumni Armi Auvinen

Voi sinua syn­tis­tä, joka vietät koko suvun joulua

23.12.2020 08:00 5
Pohjois-Pohjanmaan koronasuosituksia ja -rajoituksia jatketaan 18. tammikuuta saakka: "Vielä tarvitaan jaksamista, että tilanne säilyy hyvänä"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­sia ja -ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan 18. tam­mi­kuu­ta saakka: "Vielä tar­vi­taan jak­sa­mis­ta, että tilanne säilyy hyvänä"

16.12.2020 11:16 133
Näkökulma: Koronakupla vaihtui kuplivaan – kun juhliminen baareissa on kielletty, se tapahtuu salassa

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­kup­la vaihtui kup­li­vaan – kun juh­li­mi­nen baa­reis­sa on kiel­let­ty, se ta­pah­tuu salassa

07.12.2020 19:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Juola

Pin­na­rei­ta kaikki tyynni – koronan pelossa vah­dim­me toi­siam­me ja tuo­mit­sem­me suo­si­tuk­sia rik­ko­van

06.12.2020 05:30
Tilaajille
THL: Neljännes Suomen koronatartunnoista todettu muita kuin Suomen virallisia kieliä puhuvalla väestöllä

THL: Nel­jän­nes Suomen ko­ro­na­tar­tun­nois­ta todettu muita kuin Suomen vi­ral­li­sia kieliä pu­hu­val­la väes­töl­lä

01.12.2020 11:19
Pohjois-Pohjanmaalla lähestytään joulua vakavissa merkeissä – Rajoituksilla tartunnat saataneen silti talttumaan
Pääkirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maal­la lä­hes­ty­tään joulua va­ka­vis­sa mer­keis­sä – Ra­joi­tuk­sil­la tar­tun­nat saa­ta­neen silti talt­tu­maan

30.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Oulun urheiluseuroissa ihmetellään rajoitusten siirtymäpäivää ja lapsien syyllistämistä – "Olisihan kaupunkikin voinut nopeammin reagoida"

Oulun ur­hei­lu­seu­rois­sa ih­me­tel­lään ra­joi­tus­ten siir­ty­mä­päi­vää ja lapsien syyl­lis­tä­mis­tä – "O­li­si­han kau­pun­ki­kin voinut no­peam­min rea­goi­da"

30.11.2020 19:41 8
Tilaajille
Liigapeleihin tulossa tauko ainakin Oulussa ja Tampereella – Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen: ”Nyt tullaan niihin vaikeimpiin asioihin, eli joudutaanko koko sarja laittamaan tauolle”

Lii­ga­pe­lei­hin tulossa tauko ainakin Oulussa ja Tam­pe­reel­la – Kärp­pien toi­mi­tus­joh­ta­ja Tommi Virk­ku­nen: ”Nyt tullaan niihin vai­keim­piin asioi­hin, eli jou­du­taan­ko koko sarja lait­ta­maan tauol­le”

29.11.2020 14:08 9
Tilaajille
Minä ja minun mielipide: Tutkimustiedon väheksyjät vaarantavat meidän kaikkien tulevaisuuden
Kolumni Risto Kalliorinne

Minä ja minun mie­li­pi­de: Tut­ki­mus­tie­don vä­hek­sy­jät vaa­ran­ta­vat meidän kaik­kien tu­le­vai­suu­den

28.11.2020 16:00 28
Tilaajille
Päiväkodit saivat kaivatun maskisuosituksen ja Sanminalla Haukiputaalla kasvomaskista tuli sääntö – pienikin oireilu vie työntekijöitä koronatestiin

Päi­vä­ko­dit saivat kai­va­tun mas­ki­suo­si­tuk­sen ja San­mi­nal­la Hau­ki­pu­taal­la kas­vo­mas­kis­ta tuli sääntö – pie­ni­kin oireilu vie työn­te­ki­jöi­tä ko­ro­na­tes­tiin

27.11.2020 08:59
Tilaajille
Pääministeri Marin: Hallitus ei halua ryhtyä sakottamaan maskin käyttämättä jättämisestä

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Hal­li­tus ei halua ryhtyä sa­kot­ta­maan maskin käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­ses­tä

26.11.2020 12:17 10
THL: Suomessa noin 496 uutta koronatartuntaa – poikkeusoloja ja valmiuslakia ei ole vielä tulossa, katso tallenne tiedotustilaisuudesta

THL: Suo­mes­sa noin 496 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – poik­keus­olo­ja ja val­mius­la­kia ei ole vielä tu­los­sa, katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

26.11.2020 12:51 39
Tätä uusi maskisuositus tarkoittaa: Nyt maskit myös toiseen asteen opetukseen, korkeakouluihin ja sisätöihin

Tätä uusi mas­ki­suo­si­tus tar­koit­taa: Nyt maskit myös toiseen asteen ope­tuk­seen, kor­kea­kou­lui­hin ja si­sä­töi­hin

25.11.2020 15:59 1
Tilaajille
Liminka ottaa käyttöön samat koronasuositukset kuin Oulussa: Maskit käyttöön ja yksityistilauksiin enintään 20 henkilöä

Liminka ottaa käyt­töön samat ko­ro­na­suo­si­tuk­set kuin Ou­lus­sa: Maskit käyt­töön ja yk­si­tyis­ti­lauk­siin enin­tään 20 hen­ki­löä

05.11.2020 20:31 1