Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Koronarajoitusten purku
Koronarajoitukset ulkorajoilla päättyvät kesäkuun lopussa

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ul­ko­ra­joil­la päät­ty­vät ke­sä­kuun lopussa

20.06.2022 16:34 1
Koronarajoitusten purku on koko kansakunnan hanke, jossa päättäjiltä vaaditaan harkintakykyä ja kansalaisilta sitkoa ja vastuunottoa
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purku on koko kan­sa­kun­nan hanke, jossa päät­tä­jil­tä vaa­di­taan har­kin­ta­ky­kyä ja kan­sa­lai­sil­ta sitkoa ja vas­tuun­ot­toa

01.02.2022 20:00 5
Tilaajille
Koronan kaato vaatii vielä töitä, ja mitä paremmin urakka jaksetaan hoitaa, sitä vapaammaksi muuttuu elämä
Pääkirjoitus

Koronan kaato vaatii vielä töitä, ja mitä pa­rem­min urakka jak­se­taan hoitaa, sitä va­paam­mak­si muuttuu elämä

01.10.2021 20:00 10
Tilaajille
Ravintoloiden aukioloa esitetään laajennettavaksi tunnilla – Pohjois-Pohjanmaalla anniskelu voisi jatkua yhteen

Ra­vin­to­loi­den au­ki­oloa esi­te­tään laa­jen­net­ta­vak­si tun­nil­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la an­nis­ke­lu voisi jatkua yhteen

13.09.2021 21:42 17
Koronastrategiassa oikea suunta, mutta yleisluonteisten linjausten muunto käytännön päätöksiksi on oma urakkansa
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­stra­te­gias­sa oikea suunta, mutta yleis­luon­teis­ten lin­jaus­ten muunto käy­tän­nön pää­tök­sik­si on oma urak­kan­sa

07.09.2021 20:00 2
Tilaajille
Hallituksen uuden strategian tavoitteena on pitää yhteiskunta auki – rajoitukset voivat poistua kun yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuus vähintään 80 prosenttia

Hal­li­tuk­sen uuden stra­te­gian ta­voit­tee­na on pitää yh­teis­kun­ta auki – ra­joi­tuk­set voivat poistua kun yli 12-vuo­tiai­den ro­ko­tus­kat­ta­vuus vä­hin­tään 80 pro­sent­tia

06.09.2021 20:38 54
Hallituksen uusi koronastrategia on valmis, tavoite yhteiskunnan avaaminen – Marinin mukaan "yhden prosentin vangiksi ei jäädä"

Hal­li­tuk­sen uusi ko­ro­na­stra­te­gia on valmis, tavoite yh­teis­kun­nan avaa­mi­nen – Marinin mukaan "yhden pro­sen­tin van­gik­si ei jäädä"

06.09.2021 18:17 21
Kokoontumisrajoitusten purkaminen oli odotettu ilouutinen oululaisille tapahtumien järjestäjille – "Uskon, että hygienia-asiat ja niiden huomioiminen ovat tulleet tapahtuma-alalle jäädäkseen"

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen oli odo­tet­tu ilo­uu­ti­nen ou­lu­lai­sil­le ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jil­le – "Uskon, että hy­gie­nia-asiat ja niiden huo­mioi­mi­nen ovat tulleet ta­pah­tu­ma-alal­le jää­däk­seen"

02.06.2021 16:49
Tilaajille
Koronakoordinaatioryhmä päätti: Pohjois-Pohjanmaalla luovutaan yleisötapahtumien kokoontumisrajoituksista, päätös voimaan heti

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä päätti: Poh­jois-Poh­jan­maal­la luo­vu­taan ylei­sö­ta­pah­tu­mien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta, päätös voimaan heti

01.06.2021 18:12 59
Ei ole ollenkaan varmaa, miten pitkään juuri teatteriensi-iltansa saaneet elokuvat pysyvät ohjelmistossa
Kolumni

Ei ole ol­len­kaan varmaa, miten pitkään juuri teat­te­ri­en­si-il­tan­sa saaneet elo­ku­vat pysyvät oh­jel­mis­tos­sa

22.05.2021 06:00
Tilaajille
Nyt olisi jo aika päästää työntekijät takaisin töihin
Kolumni

Nyt olisi jo aika päästää työn­te­ki­jät ta­kai­sin töihin

21.05.2021 18:00 7
Tilaajille
Pohjois-Suomessa valmistellaan korona-exitin alueellisia tiekarttoja – Pohjois-Pohjanmaalla seurataan tarkasti myös Länsi-Pohjan ja Pohjois-Ruotsin tautitilannetta

Poh­jois-Suo­mes­sa val­mis­tel­laan ko­ro­na-exi­tin alueel­li­sia tie­kart­to­ja – Poh­jois-Poh­jan­maal­la seu­ra­taan tar­kas­ti myös Län­si-Poh­jan ja Poh­jois-Ruot­sin tau­ti­ti­lan­net­ta

27.04.2021 13:21
"Sanotaan, että toivo elää vielä" – näin oululaisten festareiden järjestäjät arvioivat kesän tilannetta

"Sa­no­taan, että toivo elää vielä" – näin ou­lu­lais­ten fes­ta­rei­den jär­jes­tä­jät ar­vioi­vat kesän ti­lan­net­ta

16.04.2021 17:00 6
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kokoontumisrajoitus lievenee kuudesta henkilöstä kymmeneen – uusi rajoitus voimassa maanantaista lähtien

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus lie­ve­nee kuu­des­ta hen­ki­lös­tä kym­me­neen – uusi ra­joi­tus voi­mas­sa maa­nan­tais­ta lähtien

09.04.2021 17:27 26
Marin: Ravintoloiden täyssulusta on tarkoitus luopua tämän kuun loppupuolella

Marin: Ra­vin­to­loi­den täys­su­lus­ta on tar­koi­tus luopua tämän kuun lop­pu­puo­lel­la

08.04.2021 13:02 20
Hallituslähde STT:lle: Heinäkuussa voidaan palata hyvin lähelle normaalitilaa, jos suunnitelmat pitävät

Hal­li­tus­läh­de STT:l­le: Hei­nä­kuus­sa voidaan palata hyvin lähelle nor­maa­li­ti­laa, jos suun­ni­tel­mat pitävät

07.04.2021 10:45 19
Milloin ja miten Suomi palautetaan normaalitilaan koronan jälkeen? Rajoitusten purkusuunnitelma hallituksen käsittelyyn lähiaikoina

Milloin ja miten Suomi pa­lau­te­taan nor­maa­li­ti­laan koronan jäl­keen? Ra­joi­tus­ten pur­ku­suun­ni­tel­ma hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn lä­hi­ai­koi­na

26.03.2021 06:30 12
Tilaajille
Kuinka kauan vielä pitää jaksaa rajoituksia? – Marinilta ei tullut selvää vastausta, mutta joukossa oli myös positiivinen viesti

Kuinka kauan vielä pitää jaksaa ra­joi­tuk­sia? – Ma­ri­nil­ta ei tullut selvää vas­taus­ta, mutta jou­kos­sa oli myös po­si­tii­vi­nen viesti

25.02.2021 12:44 14
Tilaajille
Norjan ja Suomen välinen asiointiliikenne taas loppumassa – Sahausliike tympäisee kauppiasta: "Mitä sitten tehdään, jos tilanne jatkuu aina vain?"

Norjan ja Suomen välinen asioin­ti­lii­ken­ne taas lop­pu­mas­sa – Sa­haus­lii­ke tym­päi­see kaup­pias­ta: "Mitä sitten teh­dään, jos tilanne jatkuu aina vain?"

07.11.2020 16:18 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Syksy ja talvi testaavat uusien koronalinjausten järkevyyden – pohjoisen talvimatkailu jäi vielä pelastamatta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Syksy ja talvi tes­taa­vat uusien ko­ro­na­lin­jaus­ten jär­ke­vyy­den – poh­joi­sen tal­vi­mat­kai­lu jäi vielä pe­las­ta­mat­ta

11.09.2020 16:10 1
Tilaajille