Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Pääkirjoitus
Tilaajille

Ko­ro­na­stra­te­gias­sa oikea suunta, mutta yleis­luon­teis­ten lin­jaus­ten muunto käy­tän­nön pää­tök­sik­si on oma urak­kan­sa

Hallituksen uusi koronastrategia vetää muutaman tärkeän päälinjan, mutta moni yksityiskohta jäi vaille ratkaisua. Strategian muutos luo kansalaisille toivoa paremmasta, mikä ei ole aivan vähäpätöinen asia.

Marinin hallitusta ja alueellisia viranomaisia voi kuuliaisten kansalaisten ohella kiittää siitä, että koronantartuntojen ja taudin uhrien määrä on Suomessa jäänyt pienemmäksi kuin monessa muussa maassa.

Rajoitusmoodin kääntämisessä uuteen asentoon hallitus ei sen sijaan ole ollut maanosan herkkäliikkeisimpiä. Ulkoisen paineen kasvettua riittävän kovaksi hallitus toi maanantaina kuitenkin julki uuden koronastrategiansa.