Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

rajaliikenne
Rokotustodistuksella välttää koronatestin Ruotsista ja Norjasta palatessa – kokosimme yhteen rajanylitys- ja testaussäännöt, jotka koskevat tavallisia suomalaisia länsirajalla

Ro­ko­tus­to­dis­tuk­sel­la välttää ko­ro­na­tes­tin Ruot­sis­ta ja Nor­jas­ta pa­la­tes­sa – ko­ko­sim­me yhteen ra­jan­yli­tys- ja tes­taus­sään­nöt, jotka kos­ke­vat ta­val­li­sia suo­ma­lai­sia län­si­ra­jal­la

25.06.2021 19:00 3
Tilaajille
Rovaniemellä todettiin ruotsalaiseen akkutehdastyömaahan liittyvä koronatartunta – Lapin alueella kaikkiaan 11 tartuntaa

Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin ruot­sa­lai­seen ak­ku­teh­das­työ­maa­han liit­ty­vä ko­ro­na­tar­tun­ta – Lapin alueel­la kaik­kiaan 11 tar­tun­taa

08.02.2021 11:31 4
Tilaajille
Muuntoviruksen riivaamalla työmaalla tilanne huononi nopeasti – Töissä jopa 200–300 suomalaista, tartunnan saaneita eri puolilta Suomea, myös Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta

Muun­to­vi­ruk­sen rii­vaa­mal­la työ­maal­la tilanne huononi no­peas­ti – Töissä jopa 200–300 suo­ma­lais­ta, tar­tun­nan saa­nei­ta eri puo­lil­ta Suomea, myös Lapista ja Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

07.02.2021 18:44 21
Tilaajille
Virossa toivotaan Suomen uusien maahantulorajoituksien keventämistä – varustamot jatkavat liikennettä rahdin ja tuen turvin

Virossa toi­vo­taan Suomen uusien maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sien ke­ven­tä­mis­tä – va­rus­ta­mot jat­ka­vat lii­ken­net­tä rahdin ja tuen turvin

23.01.2021 11:24
Hallitus päättää tänään matkustusrajoitusten tiukentamisesta – kaikki Suomeen tulevat halutaan testata muuntoviruksen torjumiseksi

Hal­li­tus päättää tänään mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mi­ses­ta – kaikki Suomeen tulevat ha­lu­taan testata muun­to­vi­ruk­sen tor­ju­mi­sek­si

22.01.2021 13:25 11
Koronavuonna rajaliikenne väheni jopa 70 prosentilla Kainuussa ja Koillismaalla – kotimaan matkailun suosio lisäsi rajavyöhykkeellä liikkujien määrää

Ko­ro­na­vuon­na ra­ja­lii­ken­ne väheni jopa 70 pro­sen­til­la Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la – ko­ti­maan mat­kai­lun suosio lisäsi ra­ja­vyö­hyk­keel­lä liik­ku­jien määrää

08.01.2021 15:52
Norjan ja Suomen välinen asiointiliikenne taas loppumassa – Sahausliike tympäisee kauppiasta: "Mitä sitten tehdään, jos tilanne jatkuu aina vain?"

Norjan ja Suomen välinen asioin­ti­lii­ken­ne taas lop­pu­mas­sa – Sa­haus­lii­ke tym­päi­see kaup­pias­ta: "Mitä sitten teh­dään, jos tilanne jatkuu aina vain?"

07.11.2020 16:18 3
Tilaajille
Pysyvä ra­ja­lii­ken­ne­mal­li käyt­töön mar­ras­kuun 23. päivä, korkean il­maan­tu­vuu­den maista tulevat voivat vapautua karanteenista tuplatestillä

Pysyvä ra­ja­lii­ken­ne­mal­li käyt­töön mar­ras­kuun 23. päivä, korkean il­maan­tu­vuu­den maista tulevat voivat va­pau­tua ka­ran­tee­nis­ta tup­la­tes­til­lä

11.09.2020 11:59
Hallitus lieventää matkustusrajoituksia – Suomeen saa pian tulla myös Ruotsista, Norjasta ja Saksasta

Hal­li­tus lie­ven­tää mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia – Suomeen saa pian tulla myös Ruot­sis­ta, Nor­jas­ta ja Sak­sas­ta

10.09.2020 21:45 29
"Toimet ovat varsin rajuja" – Kukaan ei vielä tiedä, miten pakkokaranteenia aletaan soveltaa Suomen ja Ruotsin maarajalla

"Toimet ovat varsin rajuja" – Kukaan ei vielä tiedä, miten pak­ko­ka­ran­tee­nia aletaan so­vel­taa Suomen ja Ruotsin maa­ra­jal­la

11.08.2020 12:23 4
Tilaajille
Rajaliikenteen rajoituksia ja suosituksia puretaan asteittain puoliltaöin – vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei edelleenkään suositella

Ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia pu­re­taan as­teit­tain puo­lil­ta­öin – va­paa-ajan mat­kus­ta­mis­ta ul­ko­mail­le ei edel­leen­kään suo­si­tel­la

13.05.2020 21:35
Hallitus jatkaa rajaliikenteen rajoituksia kesäkuun puoliväliin – Osaa rajaliikenteestä avataan jo ensi viikolla

Hal­li­tus jatkaa ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia ke­sä­kuun puo­li­vä­liin – Osaa ra­ja­lii­ken­tees­tä avataan jo ensi vii­kol­la

07.05.2020 16:12 19