Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Pääkirjoitus
Tilaajille

Koronan kaato vaatii vielä töitä, ja mitä pa­rem­min urakka jak­se­taan hoitaa, sitä va­paam­mak­si muuttuu elämä

Koronarajoituksia höllätään nyt askel kerrallaan, ja se on ilon aihe. Monia varotoimia ei kuitenkin ole syytä tyystin unohtaa. Varmin tie eroon pandemiariesasta Suomessa on saada rokotekattavuus vielä nykyistä korkeammaksi.

Koronatunnelin päässä alkoi näkyä valoa viime vuoden lopulla, kun virukseen purevia rokotteita alettiin saada valmiiksi. Tunnelilla on kuitenkin ollut mittaa. Koronarajoitusten odotettu ja toivottavasti pysyvä purku on saanut meillä vauhtia vasta muutaman viime viikon aikana.

Perjantaina lokakuun 1. päivänä tuli voimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n uusi valtakunnallinen maskisuositus. Maskeista ei luovuta kokonaan, mutta jokainen voi nyt itse harkita, millaisissa tilanteissa niitä käyttää. Tämä vapaus koskee etenkin täyden rokotussarjan saaneita.