Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Keminmaa
Raskas ajoneuvo kaatui liikenneonnettomuudessa Nelostiellä Keminmaassa

Raskas ajo­neu­vo kaatui lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Ne­los­tiel­lä Ke­min­maas­sa

29.11.2021 15:41 2

Ne­los­tien lii­ken­ne py­säy­tet­tiin ajoit­tain Ke­min­maas­sa voi­ma­joh­don pur­ka­mi­sen vuoksi

16.10.2021 09:30

Kä­räh­tä­nyt ak­ku­la­tu­ri ai­heut­ti run­saas­ti savua Ke­min­maas­sa

07.10.2021 18:34 1
Tilaajille
Autopalo Keminmaan koulukeskuksessa: Mopoautosta lähtenyt palo levisi neljään muuhun ajoneuvoon ja vaurioitti kahta muuta

Au­to­pa­lo Ke­min­maan kou­lu­kes­kuk­ses­sa: Mo­po­au­tos­ta läh­te­nyt palo levisi neljään muuhun ajo­neu­voon ja vau­rioit­ti kahta muuta

07.10.2021 16:54
Tilaajille
Keminmaan Kallinjärvessä ei uusia merkkejä räjähteistä – uimarannalta kesällä löytynyt kranaatti oli tuskin ollut vedessä sotavuosista asti

Ke­min­maan Kal­lin­jär­ves­sä ei uusia merk­ke­jä rä­jäh­teis­tä – ui­ma­ran­nal­ta kesällä löy­ty­nyt kra­naat­ti oli tuskin ollut vedessä so­ta­vuo­sis­ta asti

04.10.2021 14:00
Tilaajille
Talkoohenki on yhä voimissaan maaseudulla – keminmaalainen Tuula Eilittä sai valtakunnallisen Kylätoiminnan tiennäyttäjä -palkinnon

Tal­koo­hen­ki on yhä voi­mis­saan maa­seu­dul­la – ke­min­maa­lai­nen Tuula Eilittä sai val­ta­kun­nal­li­sen Ky­lä­toi­min­nan tien­näyt­tä­jä -pal­kin­non

29.09.2021 20:46
Tilaajille
Puolustusvoimat raivaa sotien aikaisia räjähteitä Pohjois-Suomessa tällä viikolla – myös Keminmaan Kallinjärvi listalla

Puo­lus­tus­voi­mat raivaa sotien ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä Poh­jois-Suo­mes­sa tällä vii­kol­la – myös Ke­min­maan Kal­lin­jär­vi lis­tal­la

27.09.2021 11:07 2
Tilaajille
Raju takaa-ajo Keminmaasta Tornioon – pakenijan matka pysähtyi vasta piikkimattoon

Raju ta­kaa-ajo Ke­min­maas­ta Tor­nioon – pa­ke­ni­jan matka py­säh­tyi vasta piik­ki­mat­toon

18.09.2021 10:46 4
Tilaajille
Keminmaan kouluissa laaja tartuntaketju – Ryppääseen ilmaantui nyt viisi uutta tapausta, altistuneita 336 henkeä

Ke­min­maan kou­luis­sa laaja tar­tun­ta­ket­ju – Ryp­pää­seen il­maan­tui nyt viisi uutta ta­paus­ta, al­tis­tu­nei­ta 336 henkeä

08.09.2021 11:48 1
Tilaajille
Henkilöauto päätyi katolleen ojaan Keminmaassa – kuljettaja loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to päätyi ka­tol­leen ojaan Ke­min­maas­sa – kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui

01.08.2021 16:16
Tilaajille

Ir­to­koi­rat hyök­kä­si­vät toisten koirien päälle Ke­min­maas­sa – Yhden koiran omis­ta­ja­kin sai vammoja

24.07.2021 14:07 4
Tilaajille
Puolustusvoimat tarkastaa Keminmaan Kallijärven, koska lapset löysivät uimarannalta sirpalekranaatin – toimi näin, jos epäilet löytäneesi sodanaikaisen räjähteen

Puo­lus­tus­voi­mat tar­kas­taa Ke­min­maan Kal­li­jär­ven, koska lapset löy­si­vät ui­ma­ran­nal­ta sir­pa­le­kra­naa­tin – toimi näin, jos epäilet löy­tä­nee­si so­dan­ai­kai­sen rä­jäh­teen

21.07.2021 12:22 5
Tilaajille
Huoltotöitä tehnyt sukeltaja jäi jumiin tulvaluukkuun Isohaaran voimalaitoksella – pelastettiin ja toimitettiin sairaalaan

Huol­to­töi­tä tehnyt su­kel­ta­ja jäi jumiin tul­va­luuk­kuun Iso­haa­ran voi­ma­lai­tok­sel­la – pe­las­tet­tiin ja toi­mi­tet­tiin sai­raa­laan

15.07.2021 18:58 1
Tilaajille
Keminmaassa etsittiin veden varaan joutunutta ihmistä kolmen sukeltajan voimin – ketään ei löydetty

Ke­min­maas­sa et­sit­tiin veden varaan jou­tu­nut­ta ihmistä kolmen su­kel­ta­jan voimin – ketään ei löy­det­ty

13.07.2021 06:16
Tilaajille
Lapset löysivät sodanaikaisen sirpalekranaatin uimapaikalta Keminmaasta ja kantoivat sen repussa kotiinsa – "Kyllä alkoi sydän läpättää, kun pojat vetivät sen esiin repusta"

Lapset löy­si­vät so­dan­ai­kai­sen sir­pa­le­kra­naa­tin ui­ma­pai­kal­ta Ke­min­maas­ta ja kan­toi­vat sen repussa ko­tiin­sa – "­Kyl­lä alkoi sydän lä­pät­tää, kun pojat vetivät sen esiin re­pus­ta"

11.07.2021 13:31 8
Tilaajille
Kaksi loukkaantui Kemin kaivoksen laajennustyömaalla – Vaijeri putosi asentajien päälle, vammoja saaneet sairaalaan

Kaksi louk­kaan­tui Kemin kai­vok­sen laa­jen­nus­työ­maal­la – Vaijeri putosi asen­ta­jien päälle, vammoja saaneet sai­raa­laan

07.07.2021 18:51
Tilaajille
Meri-Lapissa pahoinpitelyjä ja varkaus – Poliisipartio otti tekijän verekseltään kiinni

Me­ri-La­pis­sa pa­hoin­pi­te­ly­jä ja varkaus – Po­lii­si­par­tio otti tekijän ve­rek­sel­tään kiinni

26.06.2021 12:38
Tilaajille
Keminmaan kasvatti Hannu Tihinen muistaa, kuinka hän sai lapsena ensimmäiseltä valmentajaltaan pallon hyvistä peleistä – "Kukaan ei voi tietää edes 18-vuotiaasta, millä tasolla hän pelaa 23-vuotiaana"

Ke­min­maan kas­vat­ti Hannu Tihinen muis­taa, kuinka hän sai lapsena en­sim­mäi­sel­tä val­men­ta­jal­taan pallon hyvistä pe­leis­tä – "Kukaan ei voi tietää edes 18-vuo­tiaas­ta, millä tasolla hän pelaa 23-vuo­tiaa­na"

13.06.2021 17:59 2
Tilaajille
Omakotitalon palo voi aiheuttaa savuhaittaa Keminmaassa – henkilövahingoilta vältytty

Oma­ko­ti­ta­lon palo voi ai­heut­taa sa­vu­hait­taa Ke­min­maas­sa – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­ty

29.05.2021 21:51
Putkirikko aiheutti isot vesivahingot omakotitaloon Keminmaassa – vedet jouduttiin katkaisemaan myös naapureilta

Put­ki­rik­ko ai­heut­ti isot ve­si­va­hin­got oma­ko­ti­ta­loon Ke­min­maas­sa – vedet jou­dut­tiin kat­kai­se­maan myös naa­pu­reil­ta

11.04.2021 08:44 2