Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Keminmaa
Joukko ihmisiä pahoinpiteli kaksi miestä Keminmaassa – saivat sairaalahoitoa vaativia vammoja

Joukko ihmisiä pa­hoin­pi­te­li kaksi miestä Ke­min­maas­sa – ­sai­vat sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­via vammoja

16.09.2023 11:59 6
Kuusi metriä korkea ja 70 metriä pitkä tukkipuupino paloi Keminmaassa – poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi

Kuusi metriä korkea ja 70 metriä pitkä tuk­ki­puu­pi­no paloi Ke­min­maas­sa – poliisi epäilee paloa ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si

02.09.2023 09:40 9
Tilaajille
Kun kolmen hengen poikaporukka Oulusta katsoo Jyväskylän MM-rallia, luvassa on kaikenlaista kohellusta – viikonlopun tärkein anti on yhdessäolo

Kun kolmen hengen poi­ka­po­ruk­ka Oulusta katsoo Jy­väs­ky­län MM-ral­lia, luvassa on kai­ken­lais­ta ko­hel­lus­ta – vii­kon­lo­pun tärkein anti on yh­des­sä­olo

05.08.2023 16:30 1
Tilaajille
Tatu Mäkimartti neuvotteli suomalaisyhtiölle yli 2 miljardin rahoituksen – Lapsuuden niukat olot opettivat ammattisijoittajalle rahan arvon

Tatu Mä­ki­mart­ti neu­vot­te­li suo­ma­lais­yh­tiöl­le yli 2 mil­jar­din ra­hoi­tuk­sen – Lap­suu­den niukat olot opet­ti­vat am­mat­ti­si­joit­ta­jal­le rahan arvon

17.07.2023 06:30 6
Tilaajille
Kemissä ja Keminmaassa useita pahoinpitelyjä viikonlopun aikana

Kemissä ja Ke­min­maas­sa useita pa­hoin­pi­te­ly­jä vii­kon­lo­pun aikana

02.07.2023 13:03
Tilaajille
Asiakkaat ihmettelevät outoa hajua Kemin ja Keminmaan uusissa Sale-kaupoissa – Mysteeriä yritetään ratkaista tällä viikolla

Asiak­kaat ih­met­te­le­vät outoa hajua Kemin ja Ke­min­maan uusissa Sa­le-kau­pois­sa – Mys­tee­riä yri­te­tään rat­kais­ta tällä vii­kol­la

24.05.2023 11:05 4
Tilaajille
Muuntajatila syttyi palamaan Outokummun Kemin kaivoksessa 300 metrin syvyydessä, 75 työntekijää evakuoitiin

Muun­ta­ja­ti­la syttyi pa­la­maan Ou­to­kum­mun Kemin kai­vok­ses­sa 300 metrin sy­vyy­des­sä, 75 työn­te­ki­jää eva­kuoi­tiin

09.05.2023 19:44
Tilaajille
Omaisuusrikokset ja epäillyt rattijuopumukset pitivät poliisin kiireisenä Meri-Lapissa

Omai­suus­ri­kok­set ja epäil­lyt rat­ti­juo­pu­muk­set pitivät po­lii­sin kii­rei­se­nä Me­ri-La­pis­sa

16.04.2023 15:37 1
Tilaajille
Metsätyökone syttyi palamaan Keminmaassa – palo saatiin sammumaan alkusammutusvälineillä

Met­sä­työ­ko­ne syttyi pa­la­maan Ke­min­maas­sa – palo saatiin sam­mu­maan al­ku­sam­mu­tus­vä­li­neil­lä

12.04.2023 13:49
Tilaajille
Gasum laajentaa kaasuntankkausasemien verkostoa Perämeren ympäri – kaasuautoilu Ruotsiin helpottuu

Gasum laa­jen­taa kaa­sun­tank­kau­sa­se­mien ver­kos­toa Pe­rä­me­ren ympäri – kaa­su­au­toi­lu Ruot­siin hel­pot­tuu

15.03.2023 11:05 10
Tilaajille
Biokaasun jakelu laajenee pohjoiseen päin hitaasti – "Jos kaasuhenkilöauton hankkii, kyllä sillä voi ihan luottavaisin mielin pitkällekin tulevaisuuteen ajaa"

Bio­kaa­sun jakelu laa­je­nee poh­joi­seen päin hi­taas­ti – "Jos kaa­su­hen­ki­lö­au­ton hank­kii, kyllä sillä voi ihan luot­ta­vai­sin mielin pit­käl­le­kin tu­le­vai­suu­teen ajaa"

10.02.2023 18:07 18
Tilaajille
Pelastuslaitos avusti vanhan hevosen pystyyn Keminmaalla

Pe­las­tus­lai­tos avusti vanhan hevosen pystyyn Ke­min­maal­la

25.12.2022 19:36 2
Oulussa teatteriharrastuksensa aloittanut Heikki Ranta otti Napapiirin sankarit 4:n pääroolin vastaan mieluisana haasteena

Oulussa teat­te­ri­har­ras­tuk­sen­sa aloit­ta­nut Heikki Ranta otti Na­pa­pii­rin san­ka­rit 4:n pää­roo­lin vastaan mie­lui­sa­na haas­tee­na

25.12.2022 12:30
Tilaajille

Lin­ja-au­to­hal­lis­sa syttyi uhkaava pa­lo­nal­ku Ke­min­maas­sa – "Mustaa savua joka pai­kas­sa"

11.11.2022 06:39
Outokummun huippuvuosi antaa hyvät eväät siirtymässä päästöttömään teräkseen – "Se on otettu erittäin hyvin vastaan"

Ou­to­kum­mun huip­pu­vuo­si antaa hyvät eväät siir­ty­mäs­sä pääs­töt­tö­mään te­räk­seen – "Se on otettu erit­täin hyvin vas­taan"

03.11.2022 15:32
Tilaajille
Meri-Lapin alueella varkauksia ja rattijuoppoja, Ylitorniolla epäillään hirven salakaatoa

Me­ri-La­pin alueel­la var­kauk­sia ja rat­ti­juop­po­ja, Yli­tor­niol­la epäil­lään hirven sa­la­kaa­toa

29.10.2022 10:11 1
Tilaajille
Pohjoissuomalaiset sankarikoirat pelastivat karhun kynsistä ja herättivät tulipalolta – lue tästä neljän koiran urotyöt

Poh­jois­suo­ma­lai­set san­ka­ri­koi­rat pe­las­ti­vat karhun kyn­sis­tä ja he­rät­ti­vät tu­li­pa­lol­ta – lue tästä neljän koiran urotyöt

19.10.2022 14:06
Tilaajille
Keminmaasta varastettiin lauantaina aamupäivällä haulikko ja illalla sillä ammuttiin Oulussa

Ke­min­maas­ta va­ras­tet­tiin lauan­tai­na aa­mu­päi­väl­lä hau­lik­ko ja illalla sillä am­mut­tiin Oulussa

02.10.2022 17:19 7
Joka syksy Kemijoelle pyrkivät nahkiaiset pakataan peräkärryyn ja kyyditään voimalaitospadon ylitse – Avusta huolimatta ikiaikaisten merten asukkien määrä on romahtanut viimeisten 20 vuoden aikana

Joka syksy Ke­mi­joel­le pyr­ki­vät nah­kiai­set pa­ka­taan pe­rä­kär­ryyn ja kyy­di­tään voi­ma­lai­tos­pa­don ylitse – Avusta huo­li­mat­ta iki­ai­kais­ten merten asuk­kien määrä on ro­mah­ta­nut vii­meis­ten 20 vuoden aikana

25.09.2022 12:00 6
Tilaajille
Näpistely johti ryöstöön Keminmaassa – kolme miestä kohdisti väkivaltaa vartijaa kohtaan

Nä­pis­te­ly johti ryös­töön Ke­min­maas­sa – kolme miestä koh­dis­ti vä­ki­val­taa var­ti­jaa kohtaan

14.08.2022 13:57
Tilaajille