Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Keminmaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­min­maan kun­nas­sa on pe­li­sään­nöt – "Hyvän koh­te­lun toi­min­taoh­je" on päi­vi­tet­ty 2022

05.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­min­maan kun­ta­päät­tä­jät vas­taa­vat kri­tiik­kiin: nor­maa­lit käy­tös­ta­vat riit­tä­vät

03.06.2022 16:30
Tilaajille
Kun sähköntuonti Venäjältä lakkasi, Kemijoesta puskettiin kaikki mitä irti lähti – tulevaisuudessa sähkön säätely muuttuu sekuntipeliksi ja siksi voimayhtiö kokeilee uudenlaista sähkövarastoa

Kun säh­kön­tuon­ti Ve­nä­jäl­tä lak­ka­si, Ke­mi­joes­ta pus­ket­tiin kaikki mitä irti lähti – tu­le­vai­suu­des­sa sähkön säätely muuttuu se­kun­ti­pe­lik­si ja siksi voi­ma­yh­tiö ko­kei­lee uu­den­lais­ta säh­kö­va­ras­toa

19.05.2022 13:14 19
Tilaajille
Meri-Lapissa mitattiin hurja ylinopeus: Autoilija päästeli moottoritiellä reilusti yli kahtasataa

Me­ri-La­pis­sa mi­tat­tiin hurja yli­no­peus: Au­toi­li­ja pääs­te­li moot­to­ri­tiel­lä rei­lus­ti yli kah­ta­sa­taa

01.05.2022 16:01 5
Tutkimus: Istutetut lohet eivät nouse Kemijoen kalateihin, koska ne istutetaan väärään paikkaan – ”Lohet kokevat nyt olevansa perillä Isohaaran alla”

Tut­ki­mus: Is­tu­te­tut lohet eivät nouse Ke­mi­joen ka­la­tei­hin, koska ne is­tu­te­taan väärään paik­kaan – ”Lohet kokevat nyt ole­van­sa perillä Iso­haa­ran alla”

30.04.2022 12:09 4
Tilaajille
Laurila–Tornio–Haaparanta -radan sähköistäminen sai EU-rahaa vajaat 15 miljoonaa euroa – rataosuus yhdistää Suomen ja Ruotsin rautatieverkot

Lau­ri­la–­Tor­nio–­Haa­pa­ran­ta -radan säh­köis­tä­mi­nen sai EU-ra­haa vajaat 15 mil­joo­naa euroa – ra­ta­osuus yh­dis­tää Suomen ja Ruotsin rau­ta­tie­ver­kot

10.04.2022 16:03 15
Tilaajille
Torniossa kitaroita varastaneet miehet jäivät kiinni

Tor­nios­sa ki­ta­roi­ta va­ras­ta­neet miehet jäivät kiinni

20.03.2022 10:59
Tilaajille
Kaksi loukkaantui risteyskolarissa Keminmaassa

Kaksi louk­kaan­tui ris­teys­ko­la­ris­sa Ke­min­maas­sa

24.02.2022 18:06
Tilaajille
Lappiin on suunnitteilla ainakin 26 uutta tuulivoima-aluetta – Lapin liitto haluaa lisää tuulivoimaa, mutta hallitusti: "Nyt tilanne on villi"

Lappiin on suun­nit­teil­la ainakin 26 uutta tuu­li­voi­ma-aluet­ta – Lapin liitto haluaa lisää tuu­li­voi­maa, mutta hal­li­tus­ti: "Nyt tilanne on villi"

11.02.2022 06:00 13
Tilaajille
Keminmaassa henkilöauto syttyi palamaan omakotitalon autokatoksessa – auto tuhoutui palossa täysin, paikalla olleiden toiminta esti palon leviämisen

Ke­min­maas­sa hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­lon au­to­ka­tok­ses­sa – auto tu­hou­tui palossa täysin, pai­kal­la ol­lei­den toi­min­ta esti palon le­viä­mi­sen

30.01.2022 16:23
Tilaajille
Kemijoki oy jätti Taivalkosken kalauoman lupahakemuksen aluehallintovirastoon – kalat pääsevät aikanaan ohittamaan voimalaitoksen itäpuolelta kymmenen miljoonaa euroa maksavaa reittiä pitkin

Ke­mi­jo­ki oy jätti Tai­val­kos­ken ka­la­uo­man lu­pa­ha­ke­muk­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­toon – kalat pää­se­vät ai­ka­naan ohit­ta­maan voi­ma­lai­tok­sen itä­puo­lel­ta kym­me­nen mil­joo­naa euroa mak­sa­vaa reittiä pitkin

20.01.2022 15:55 5
Tilaajille
Keminmaan tulipalossa kuoli kaksi henkilöä – poliisi ei epäile rikosta

Ke­min­maan tu­li­pa­los­sa kuoli kaksi hen­ki­löä – poliisi ei epäile rikosta

07.12.2021 15:57
Raskas ajoneuvo kaatui liikenneonnettomuudessa Nelostiellä Keminmaassa

Raskas ajo­neu­vo kaatui lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Ne­los­tiel­lä Ke­min­maas­sa

29.11.2021 15:41 2

Ne­los­tien lii­ken­ne py­säy­tet­tiin ajoit­tain Ke­min­maas­sa voi­ma­joh­don pur­ka­mi­sen vuoksi

16.10.2021 09:30

Kä­räh­tä­nyt ak­ku­la­tu­ri ai­heut­ti run­saas­ti savua Ke­min­maas­sa

07.10.2021 18:34 1
Tilaajille
Autopalo Keminmaan koulukeskuksessa: Mopoautosta lähtenyt palo levisi neljään muuhun ajoneuvoon ja vaurioitti kahta muuta

Au­to­pa­lo Ke­min­maan kou­lu­kes­kuk­ses­sa: Mo­po­au­tos­ta läh­te­nyt palo levisi neljään muuhun ajo­neu­voon ja vau­rioit­ti kahta muuta

07.10.2021 16:54
Tilaajille
Keminmaan Kallinjärvessä ei uusia merkkejä räjähteistä – uimarannalta kesällä löytynyt kranaatti oli tuskin ollut vedessä sotavuosista asti

Ke­min­maan Kal­lin­jär­ves­sä ei uusia merk­ke­jä rä­jäh­teis­tä – ui­ma­ran­nal­ta kesällä löy­ty­nyt kra­naat­ti oli tuskin ollut vedessä so­ta­vuo­sis­ta asti

04.10.2021 14:00
Tilaajille
Talkoohenki on yhä voimissaan maaseudulla – keminmaalainen Tuula Eilittä sai valtakunnallisen Kylätoiminnan tiennäyttäjä -palkinnon

Tal­koo­hen­ki on yhä voi­mis­saan maa­seu­dul­la – ke­min­maa­lai­nen Tuula Eilittä sai val­ta­kun­nal­li­sen Ky­lä­toi­min­nan tien­näyt­tä­jä -pal­kin­non

29.09.2021 20:46
Tilaajille
Puolustusvoimat raivaa sotien aikaisia räjähteitä Pohjois-Suomessa tällä viikolla – myös Keminmaan Kallinjärvi listalla

Puo­lus­tus­voi­mat raivaa sotien ai­kai­sia rä­jäh­tei­tä Poh­jois-Suo­mes­sa tällä vii­kol­la – myös Ke­min­maan Kal­lin­jär­vi lis­tal­la

27.09.2021 11:07 2
Tilaajille
Raju takaa-ajo Keminmaasta Tornioon – pakenijan matka pysähtyi vasta piikkimattoon

Raju ta­kaa-ajo Ke­min­maas­ta Tor­nioon – pa­ke­ni­jan matka py­säh­tyi vasta piik­ki­mat­toon

18.09.2021 10:46 4
Tilaajille