Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Keminmaa
Joka syksy Kemijoelle pyrkivät nahkiaiset pakataan peräkärryyn ja kyyditään voimalaitospadon ylitse – Avusta huolimatta ikiaikaisten merten asukkien määrä on romahtanut viimeisten 20 vuoden aikana

Joka syksy Ke­mi­joel­le pyr­ki­vät nah­kiai­set pa­ka­taan pe­rä­kär­ryyn ja kyy­di­tään voi­ma­lai­tos­pa­don ylitse – Avusta huo­li­mat­ta iki­ai­kais­ten merten asuk­kien määrä on ro­mah­ta­nut vii­meis­ten 20 vuoden aikana

25.09.2022 12:00 6
Tilaajille
Näpistely johti ryöstöön Keminmaassa – kolme miestä kohdisti väkivaltaa vartijaa kohtaan

Nä­pis­te­ly johti ryös­töön Ke­min­maas­sa – kolme miestä koh­dis­ti vä­ki­val­taa var­ti­jaa kohtaan

14.08.2022 13:57
Tilaajille
Autiotuvalla iskenyt varas vei perheen yöpymisvälineet – Kaikki lähti aina tonnikalapurkkeja myöten: "Vain kalsarit ja aluskerrastot oli jätetty"

Au­tio­tu­val­la iskenyt varas vei perheen yö­py­mis­vä­li­neet – ­Kaik­ki lähti aina ton­ni­ka­la­purk­ke­ja myöten: "Vain kal­sa­rit ja alus­ker­ras­tot oli jä­tet­ty"

12.08.2022 09:55 13
Tilaajille
Arvio: Perhe pitää pelastaa Anna-Maria Eilitän toisessakin romaanissa

Arvio: Perhe pitää pe­las­taa An­na-Ma­ria Eilitän toi­ses­sa­kin ro­maa­nis­sa

07.08.2022 15:40
Tilaajille
Omakotitalo paloi Keminmaan Hirmulassa, ei henkilövahinkoja

Oma­ko­ti­ta­lo paloi Ke­min­maan Hir­mu­las­sa, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

10.07.2022 10:28
Meri-Lapissa useita tulipaloja: Alueella sammutettiin jätelavaa, varastohallin sisältöä ja asumatonta taloa

Me­ri-La­pis­sa useita tu­li­pa­lo­ja: Alueel­la sam­mu­tet­tiin jä­te­la­vaa, va­ras­to­hal­lin si­säl­töä ja asu­ma­ton­ta taloa

04.07.2022 08:56
Meri–Lapissa useita rattijuopumuksia viikonlopun aikana

Me­ri–­La­pis­sa useita rat­ti­juo­pu­muk­sia vii­kon­lo­pun aikana

03.07.2022 16:14 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­min­maan kun­nas­sa on pe­li­sään­nöt – "Hyvän koh­te­lun toi­min­taoh­je" on päi­vi­tet­ty 2022

05.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­min­maan kun­ta­päät­tä­jät vas­taa­vat kri­tiik­kiin: nor­maa­lit käy­tös­ta­vat riit­tä­vät

03.06.2022 16:30
Tilaajille
Kun sähköntuonti Venäjältä lakkasi, Kemijoesta puskettiin kaikki mitä irti lähti – tulevaisuudessa sähkön säätely muuttuu sekuntipeliksi ja siksi voimayhtiö kokeilee uudenlaista sähkövarastoa

Kun säh­kön­tuon­ti Ve­nä­jäl­tä lak­ka­si, Ke­mi­joes­ta pus­ket­tiin kaikki mitä irti lähti – tu­le­vai­suu­des­sa sähkön säätely muuttuu se­kun­ti­pe­lik­si ja siksi voi­ma­yh­tiö ko­kei­lee uu­den­lais­ta säh­kö­va­ras­toa

19.05.2022 13:14 19
Tilaajille
Meri-Lapissa mitattiin hurja ylinopeus: Autoilija päästeli moottoritiellä reilusti yli kahtasataa

Me­ri-La­pis­sa mi­tat­tiin hurja yli­no­peus: Au­toi­li­ja pääs­te­li moot­to­ri­tiel­lä rei­lus­ti yli kah­ta­sa­taa

01.05.2022 16:01 7
Tutkimus: Istutetut lohet eivät nouse Kemijoen kalateihin, koska ne istutetaan väärään paikkaan – ”Lohet kokevat nyt olevansa perillä Isohaaran alla”

Tut­ki­mus: Is­tu­te­tut lohet eivät nouse Ke­mi­joen ka­la­tei­hin, koska ne is­tu­te­taan väärään paik­kaan – ”Lohet kokevat nyt ole­van­sa perillä Iso­haa­ran alla”

30.04.2022 12:09 4
Tilaajille
Laurila–Tornio–Haaparanta -radan sähköistäminen sai EU-rahaa vajaat 15 miljoonaa euroa – rataosuus yhdistää Suomen ja Ruotsin rautatieverkot

Lau­ri­la–­Tor­nio–­Haa­pa­ran­ta -radan säh­köis­tä­mi­nen sai EU-ra­haa vajaat 15 mil­joo­naa euroa – ra­ta­osuus yh­dis­tää Suomen ja Ruotsin rau­ta­tie­ver­kot

10.04.2022 16:03 15
Tilaajille
Torniossa kitaroita varastaneet miehet jäivät kiinni

Tor­nios­sa ki­ta­roi­ta va­ras­ta­neet miehet jäivät kiinni

20.03.2022 10:59 1
Tilaajille
Kaksi loukkaantui risteyskolarissa Keminmaassa

Kaksi louk­kaan­tui ris­teys­ko­la­ris­sa Ke­min­maas­sa

24.02.2022 18:06
Tilaajille
Lappiin on suunnitteilla ainakin 26 uutta tuulivoima-aluetta – Lapin liitto haluaa lisää tuulivoimaa, mutta hallitusti: "Nyt tilanne on villi"

Lappiin on suun­nit­teil­la ainakin 26 uutta tuu­li­voi­ma-aluet­ta – Lapin liitto haluaa lisää tuu­li­voi­maa, mutta hal­li­tus­ti: "Nyt tilanne on villi"

11.02.2022 06:00 13
Tilaajille
Keminmaassa henkilöauto syttyi palamaan omakotitalon autokatoksessa – auto tuhoutui palossa täysin, paikalla olleiden toiminta esti palon leviämisen

Ke­min­maas­sa hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­lon au­to­ka­tok­ses­sa – auto tu­hou­tui palossa täysin, pai­kal­la ol­lei­den toi­min­ta esti palon le­viä­mi­sen

30.01.2022 16:23
Tilaajille
Kemijoki oy jätti Taivalkosken kalauoman lupahakemuksen aluehallintovirastoon – kalat pääsevät aikanaan ohittamaan voimalaitoksen itäpuolelta kymmenen miljoonaa euroa maksavaa reittiä pitkin

Ke­mi­jo­ki oy jätti Tai­val­kos­ken ka­la­uo­man lu­pa­ha­ke­muk­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­toon – kalat pää­se­vät ai­ka­naan ohit­ta­maan voi­ma­lai­tok­sen itä­puo­lel­ta kym­me­nen mil­joo­naa euroa mak­sa­vaa reittiä pitkin

20.01.2022 15:55 5
Tilaajille
Keminmaan tulipalossa kuoli kaksi henkilöä – poliisi ei epäile rikosta

Ke­min­maan tu­li­pa­los­sa kuoli kaksi hen­ki­löä – poliisi ei epäile rikosta

07.12.2021 15:57
Raskas ajoneuvo kaatui liikenneonnettomuudessa Nelostiellä Keminmaassa

Raskas ajo­neu­vo kaatui lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Ne­los­tiel­lä Ke­min­maas­sa

29.11.2021 15:41 2