Nelostie
Viimeisin 12 tuntia

Hirviä liik­keel­lä Ne­los­tien lä­hei­syy­des­sä Oulussa – Au­toi­li­joi­ta ke­ho­te­taan eri­tyi­seen va­ro­vai­suu­teen

17:04 6
Kuukausi

Rekka ja hen­ki­lö­au­to tör­mä­si­vät rajusti Py­hä­jär­vel­lä, hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muus­pai­kal­la – vai­kut­taa Ne­los­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin

13.06.2021 15:53

Ne­los­tiel­le suun­ni­tel­laan isoa re­mont­tia Li­min­gas­sa ja Tyr­nä­väl­lä, esillä uusi tie ja ohi­tus­kais­tat – suun­ni­tel­mat esi­te­tään ylei­söl­le ensi vii­kol­la

10.06.2021 11:38 9
Tilaajille

Raskas ajo­neu­vo rik­kou­tui Ne­los­tiel­le – ajo­kais­ta sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

06.06.2021 20:50
Kolumni

Antaako Ne­los­tie elä­myk­siä vuonna 2040?

03.06.2021 20:00 10
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to ja rekka tör­mä­si­vät Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa – lii­ken­ne sujuu jälleen nor­maa­lis­ti

31.05.2021 16:33 6
Lukijalta Mielipide

Ne­los­tien tie­rat­kai­sut Tem­mek­sen koh­dal­la tar­ken­tu­vat edel­leen

20.05.2021 06:00
Tilaajille
Vanhemmat

Vai­je­ris­ta tehty kes­ki­kai­de pal­jas­tui on­gel­mal­li­sek­si korjata – Simossa uu­si­taan Ne­los­tien kes­ki­kai­teet liki neljän ki­lo­met­rin mat­kal­ta

29.04.2021 09:18 7

Poliisi valvoi Jo­ki­laak­so­jen alueel­la vii­kon­lop­pu­na – kiinni jäi rat­ti­juop­po­ja, kaa­ha­rei­ta ja sa­la­kul­jet­ta­jia

12.04.2021 13:27 2

Lii­ken­ne rullaa kes­ki­vii­kos­ta alkaen Kii­min­ki­joen ylit­tä­väl­lä uudella sil­lal­la – ”Tämä työmaa on ollut vähän nor­maa­lia enemmän ta­pe­til­la”

06.04.2021 11:36 13
Tilaajille

Ne­los­tien Ou­lu­joen ylit­tä­vän sillan be­to­ni­va­lu­työt alkavat huo­men­na – lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä muu­tok­sia per­jan­tai­hin saakka

06.04.2021 08:56 13

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sillan lii­ken­ne oh­ja­taan uudelle sil­lal­le ensi vii­kos­ta alkaen

01.04.2021 10:32 4

Iskon eri­ta­so­liit­ty­män län­si­ramp­pien pa­ran­ta­mi­nen käyn­nis­tyy Oulussa – Oulun ja Kemin välinen Ne­los­tien hanke lähenee lop­puaan

03.03.2021 11:50 17
Lukijalta Mielipide

Valoa val­ta­tiel­le neljä – Jää­me­ren­tie on tärkeä väylä

25.02.2021 04:30
Tilaajille

Tuk­ki­rek­kaa ohit­ta­mas­sa olleet hen­ki­lö­au­tot tör­mä­si­vät Ne­los­tiel­lä Kem­pe­lees­sä – rekan pe­rä­vau­nu kaatui, tie oli poikki yli viisi tuntia

19.02.2021 06:43 44

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo tukki lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Tu­pok­sen koh­dal­la

17.02.2021 12:31

Kaksi hen­ki­lö­au­toa ja pa­ket­ti­au­to kolaroi Ne­los­tiel­lä Iissä

09.02.2021 09:41

Puu­ta­va­ra-au­ton pe­rä­vau­nun laakeri yli­kuu­me­ni ja syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä Py­hä­jär­vel­lä

08.02.2021 13:27

Raskas ajo­neu­vo ai­heut­taa haittaa lii­ken­teel­le ne­los­tiel­lä

01.02.2021 16:13

Kii­min­ki­joen silta odottaa pääl­lys­te­ase­mien avau­tu­mis­ta – pro­jek­ti val­mis­tuu vasta kuu­kau­sien päästä

19.01.2021 10:32 22
Tilaajille