Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Nelostie
Viimeisin 24 tuntia

Kaa­su­pul­lot ai­heut­ti­vat rä­jäh­dys­vaa­ran ra­ken­nus­pa­los­sa Iissä – lii­ken­ne kat­kais­tiin Ne­los­tiel­lä

06:08 19
Kuukausi

Hen­ki­löau­to, pa­ket­ti­au­to ja yh­dis­tel­mä­ajo­neu­vo ko­la­roi­vat yöllä Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa – yksi henkilö louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

23.07.2021 09:15

Moot­to­ri­pyö­rä törmäsi ensin poroon ja sitten toiseen moot­to­ri­pyö­rään So­dan­ky­läs­sä – osal­li­se­na neljä puo­la­lais­ta hen­ki­löä

16.07.2021 17:48 1
Tilaajille
Kolumni

Ne­los­tien ke­hit­tä­mi­ses­sä Poh­jois-Poh­jan­maa on jäänyt kovasti jälkeen Kes­ki-Suo­mes­ta

16.07.2021 06:00 20
Tilaajille

Viisi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Iin sil­lal­la – yksi henkilö louk­kaan­tui

14.07.2021 14:36 21

Ne­los­tien poh­joi­seen menevä lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tiel­le Kii­min­ki­joen sillan pääl­lys­tys­töi­den vuoksi

12.07.2021 09:59 4

Kaksi hen­ki­lö­au­toa törmäsi tiellä olevaan es­tee­seen Oulussa Poh­jan­tiel­lä – poliisi tutkii ta­paus­ta

08.07.2021 07:27 4
Pääkirjoitus

Za­tel­liit­ti vastaan Kaak­ku­ri – Kem­pe­leen ja Oulun vuo­si­kym­men­ten mit­tai­nen kisa ve­to­voi­mai­sis­ta kaupan yk­si­köis­tä jatkuu

05.07.2021 20:00 24
Tilaajille

Ke­min­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä pe­rään­ajo – tilanne ohi

03.07.2021 12:02

Iissä Ne­los­tien lä­hei­syy­des­sä liikkuu ka­ran­nut vasikka – to­den­nä­köi­ses­ti ei vaaraa au­toi­li­joil­le

01.07.2021 10:16
Vanhemmat

Öl­jy­vuo­to haittaa lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Iissä

23.06.2021 13:17

Hirviä liik­keel­lä Ne­los­tien lä­hei­syy­des­sä Oulussa – Au­toi­li­joi­ta ke­ho­te­taan eri­tyi­seen va­ro­vai­suu­teen

14.06.2021 17:04 6

Rekka ja hen­ki­lö­au­to tör­mä­si­vät rajusti Py­hä­jär­vel­lä, hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muus­pai­kal­la – vai­kut­taa Ne­los­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin

13.06.2021 15:53

Ne­los­tiel­le suun­ni­tel­laan isoa re­mont­tia Li­min­gas­sa ja Tyr­nä­väl­lä, esillä uusi tie ja ohi­tus­kais­tat – suun­ni­tel­mat esi­te­tään ylei­söl­le ensi vii­kol­la

10.06.2021 11:38 9
Tilaajille

Raskas ajo­neu­vo rik­kou­tui Ne­los­tiel­le – ajo­kais­ta sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

06.06.2021 20:50
Kolumni

Antaako Ne­los­tie elä­myk­siä vuonna 2040?

03.06.2021 20:00 10
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to ja rekka tör­mä­si­vät Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa – lii­ken­ne sujuu jälleen nor­maa­lis­ti

31.05.2021 16:33 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ne­los­tien tie­rat­kai­sut Tem­mek­sen koh­dal­la tar­ken­tu­vat edel­leen

20.05.2021 06:00
Tilaajille

Vai­je­ris­ta tehty kes­ki­kai­de pal­jas­tui on­gel­mal­li­sek­si korjata – Simossa uu­si­taan Ne­los­tien kes­ki­kai­teet liki neljän ki­lo­met­rin mat­kal­ta

29.04.2021 09:18 7

Poliisi valvoi Jo­ki­laak­so­jen alueel­la vii­kon­lop­pu­na – kiinni jäi rat­ti­juop­po­ja, kaa­ha­rei­ta ja sa­la­kul­jet­ta­jia

12.04.2021 13:27 2