Nelostie
Viimeisin tunti
Kiiminkijoen ylittävä väliaikainen silta saadaan viimein käyttöön

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä vä­li­ai­kai­nen silta saadaan viimein käyt­töön

21:38 10
Kuukausi
Kiiminkijoesta on kerätty kasapäin tulvan siltatyömaalta tuomaa puutavaraa – Puuta kerännyt kalastaja: "Veneen allehan tarvitaan aina kalikoita"

Kii­min­ki­joes­ta on kerätty ka­sa­päin tulvan sil­ta­työ­maal­ta tuomaa puu­ta­va­raa – Puuta ke­rän­nyt ka­las­ta­ja: "Veneen allehan tar­vi­taan aina ka­li­koi­ta"

18.11.2020 17:00 3
Tilaajille
Kiiminkijoen ylittävä väliaikainen silta saadaan  käyttöön viikolla 48 – liikenteen palauttaminen nelostielle viivästynyt jo useita kertoja

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä vä­li­ai­kai­nen silta saadaan käyt­töön vii­kol­la 48 – lii­ken­teen pa­laut­ta­mi­nen ne­los­tiel­le vii­väs­ty­nyt jo useita kertoja

13.11.2020 11:47 14
Raskaan ajoneuvon nosto sulki Nelostien kiertotien Jokikylässä tunniksi

Raskaan ajo­neu­von nosto sulki Ne­los­tien kier­to­tien Jo­ki­ky­läs­sä tun­nik­si

11.11.2020 20:12 2
Nelostien liikenneturvallisuus paranee marraskuussa Iin ja Simon alueella uusittujen tieosuuksien myötä – kokonaisuudessaan Oulu–Kemi-tiehanke valmistuu ensi syksynä

Ne­los­tien lii­ken­ne­tur­val­li­suus paranee mar­ras­kuus­sa Iin ja Simon alueel­la uu­sit­tu­jen tie­osuuk­sien myötä – ko­ko­nai­suu­des­saan Ou­lu–­Ke­mi-tie­han­ke val­mis­tuu ensi syksynä

11.11.2020 13:51 3
Kiiminkijoen ylittävä väliaikainen silta käytössä tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa – "Toivotaan, että luonto ei tee taas ongelmia"

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä vä­li­ai­kai­nen silta käy­tös­sä tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa – "Toi­vo­taan, että luonto ei tee taas on­gel­mia"

09.11.2020 09:59 13
Tilaajille
Kolme autoa kolaroi Nelostiellä Iissä, henkilövahingoilta vältyttiin

Kolme autoa kolaroi Ne­los­tiel­lä Iissä, hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

06.11.2020 11:17 0
Rekan perävaunun laakeri syttyi palamaan Nelostiellä

Rekan pe­rä­vau­nun laakeri syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä

06.11.2020 06:12 3
Kiiminkijoen kova virta vienyt Nelostien siltatyömaan rakennustelineitä mukanaan – Destia kertoo keräävänsä joessa ajelehtivaa puutavaraa

Kii­min­ki­joen kova virta vienyt Ne­los­tien sil­ta­työ­maan ra­ken­nus­te­li­nei­tä mu­ka­naan – Destia kertoo ke­rää­vän­sä joessa aje­leh­ti­vaa puu­ta­va­raa

29.10.2020 14:16 24
Tilaajille
Kiiminkijoen siltatyömaa syystulvan kourissa, väliaikaista siltaa ei ehkä voida nostaa paikalleen aikataulussa – "Veden pitäisi laskea radikaalisti"

Kii­min­ki­joen sil­ta­työ­maa syys­tul­van kou­ris­sa, vä­li­ai­kais­ta siltaa ei ehkä voida nostaa pai­kal­leen ai­ka­tau­lus­sa – "Veden pitäisi laskea ra­di­kaa­lis­ti"

28.10.2020 10:07 10
Tilaajille
Vanhemmat

Yksi ajo­kais­ta sul­jet­tu ajo­neu­von noston vuoksi Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa

24.10.2020 17:39 0
Simossa yhden henkilöauton ulosajo – ajoneuvo höyrysi jäähdytysnesteiden päästyä moottorin kuumille pinnoille

Simossa yhden hen­ki­lö­au­ton ulosajo – ajo­neu­vo höyrysi jääh­dy­tys­nes­tei­den päästyä moot­to­rin kuu­mil­le pin­noil­le

20.10.2020 18:28 1
Nelostien liikenne kulkee kiertotietä Jokikylän läpi

Ne­los­tien lii­ken­ne kulkee kier­to­tie­tä Jo­ki­ky­län läpi

15.10.2020 19:00 0
Tilaajille

Ke­min­tie Simon liit­ty­mäs­tä Maks­nie­men suun­taan on sul­jet­tu lii­ken­teel­tä raskaan ajo­neu­von nos­to­työn vuoksi – Hen­ki­lö­au­to­jen kier­to­tie kulkee Si­mon­ky­län­tien kautta

12.10.2020 16:34 0
Tilaajille
Tulvan notkahduttama silta odottaa nosturin kokoamista Haukiputaalla – "Se on massiivinen laite"

Tulvan not­kah­dut­ta­ma silta odottaa nos­tu­rin ko­koa­mis­ta Hau­ki­pu­taal­la – "Se on mas­sii­vi­nen laite"

05.10.2020 14:12 8
Tilaajille
Nelostien kiertotiejärjestelyt Kiiminkijoen sillan vuoksi jatkuvat ainakin ensi viikon ajan

Ne­los­tien kier­to­tie­jär­jes­te­lyt Kii­min­ki­joen sillan vuoksi jat­ku­vat ainakin ensi viikon ajan

22.09.2020 15:31 3
Tulvaveden notkahduttama väliaikainen silta makaa yhä Kiiminkijoen pinnan päällä – "Ainakin pari viikkoa tässä vielä menee"

Tul­va­ve­den not­kah­dut­ta­ma vä­li­ai­kai­nen silta makaa yhä Kii­min­ki­joen pinnan päällä – "Ai­na­kin pari viikkoa tässä vielä menee"

21.09.2020 10:33 3
Tilaajille
Tulvavesi huuhteli väliaikaisen sillan välituen Nelostiellä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian projektijohtajan mukaan uusi silta valmistuu aikataulussa

Tul­va­ve­si huuh­te­li vä­li­ai­kai­sen sillan vä­li­tuen Ne­los­tiel­lä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian pro­jek­ti­joh­ta­jan mukaan uusi silta val­mis­tuu ai­ka­tau­lus­sa

18.09.2020 18:40 9
Tilaajille
Lyhin ajoreitti Rovaniemen ja Oulun välillä tarkoittaa tiukkaa mutkittelua ja kuoppien väistelyä sivuteillä – katso kuusi reittivaihtoehtoa

Lyhin ajo­reit­ti Ro­va­nie­men ja Oulun välillä tar­koit­taa tiukkaa mut­kit­te­lua ja kuop­pien väis­te­lyä si­vu­teil­lä – katso kuusi reit­ti­vaih­to­eh­toa

18.09.2020 18:00 13
Tilaajille
Nelostie on poikki Oulussa – väliaikainen työmaasilta on vaurioitunut Kiiminkijoen kohdalla Haukiputaalla ja liikenne ohjataan kiertotielle

Ne­los­tie on poikki Oulussa – vä­li­ai­kai­nen työ­maa­sil­ta on vau­rioi­tu­nut Kii­min­ki­joen koh­dal­la Hau­ki­pu­taal­la ja lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tiel­le

18.09.2020 14:39 15