Liikenne: Täys­säh­kö­tak­sit yleis­ty­vät Oulun tol­pil­la

Kolumni: Ei kannata sai­ras­tua, jos asut syr­jä­se­dul­la

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vesivahingot
Vesijohdon liitos poksahti auki rakennustyömaalla Heinäpäässä – vettä valui kellarissa olevaan pysäköintihalliin

Ve­si­joh­don liitos pok­sah­ti auki ra­ken­nus­työ­maal­la Hei­nä­pääs­sä – vettä valui kel­la­ris­sa olevaan py­sä­köin­ti­hal­liin

22.05.2023 07:49
Pelastuslaitos pumppasi vettä entisen koulurakennuksen kellarista Merijärvellä

Pe­las­tus­lai­tos pump­pa­si vettä entisen kou­lu­ra­ken­nuk­sen kel­la­ris­ta Me­ri­jär­vel­lä

03.05.2023 06:23
Oululaisen kerrostaloasunnon katosta alkoi tippasta vettä – yläkerrasta paljastui vesivahinko

Ou­lu­lai­sen ker­ros­ta­loa­sun­non katosta alkoi tip­pas­ta vettä – ylä­ker­ras­ta pal­jas­tui ve­si­va­hin­ko

15.04.2023 19:02 5
Vesi tuli sisään iglu-huoneiden ikkunoista ja aiheutti useita vesivahinkoja – oululaisyritys voitti hotelliyhtiön vahingonkorvauskiistassa

Vesi tuli sisään ig­lu-huo­nei­den ik­ku­nois­ta ja ai­heut­ti useita ve­si­va­hin­ko­ja – ou­lu­lai­sy­ri­tys voitti ho­tel­liyh­tiön va­hin­gon­kor­vaus­kiis­tas­sa

03.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Vesi virtasi Kempeleen Alkoon ja aiheutti mittavat vahingot – liike kiinni jopa viikkoja

Vesi virtasi Kem­pe­leen Alkoon ja ai­heut­ti mit­ta­vat va­hin­got – liike kiinni jopa viik­ko­ja

21.03.2023 11:11 53
Kempeleessä sattui iso putkirikko, ja vettä valui ojiin ja teille  – maanantai-iltana hapertunut liitin saatiin vaihdettua ja kymmenen kiinteistön vedenjakelu palautettua

Kem­pe­lees­sä sattui iso put­ki­rik­ko, ja vettä valui ojiin ja teille – maa­nan­tai-il­ta­na ha­per­tu­nut liitin saatiin vaih­det­tua ja kym­me­nen kiin­teis­tön ve­den­ja­ke­lu pa­lau­tet­tua

07.03.2023 10:34 5
Kaukolämpöputken vuoto aiheutti ison vesivahingon rakennukseen Iin Kuivaniemellä

Kau­ko­läm­pö­put­ken vuoto ai­heut­ti ison ve­si­va­hin­gon ra­ken­nuk­seen Iin Kui­va­nie­mel­lä

04.12.2022 10:26 1
Jättikö putkiasentaja hanan auki? Vesivahinkoon johtaneista syistä kiisteltiin Oulun käräjäoikeudessa

Jättikö put­kia­sen­ta­ja hanan auki? Ve­si­va­hin­koon joh­ta­neis­ta syistä kiis­tel­tiin Oulun kä­rä­jäoi­keu­des­sa

04.10.2022 06:30 5
Tilaajille
Sprinklerikeskuksen vika Äimärautiolla aiheutti läheltä piti -tilanteen: "Varhainen havainnointi pelasti miljoonien vahingot"

Sprink­le­ri­kes­kuk­sen vika Äi­mä­rau­tiol­la ai­heut­ti läheltä piti -ti­lan­teen: "Var­hai­nen ha­vain­noin­ti pelasti mil­joo­nien va­hin­got"

13.06.2022 07:14 9
Tilaajille
Raahessa Pitkänkarin koululla sattui putkirikko – vettä valui alas kolmannesta kerroksesta

Raa­hes­sa Pit­kän­ka­rin kou­lul­la sattui put­ki­rik­ko – vettä valui alas kol­man­nes­ta ker­rok­ses­ta

27.03.2022 20:02 1
Kaukolämpöjärjestelmän kumipalkeen rikko aiheutti uuden OYSin tornitalon ison vesivahingon – vaikutuksia valmistumisaikatauluun aikaista arvioida

Kau­ko­läm­pö­jär­jes­tel­män ku­mi­pal­keen rikko ai­heut­ti uuden OYSin tor­ni­ta­lon ison ve­si­va­hin­gon – vai­ku­tuk­sia val­mis­tu­mi­sai­ka­tau­luun ai­kais­ta ar­vioi­da

11.01.2022 15:40 12
Tilaajille
Putki halkesi pakkasella – satoja litroja vettä vuoti oululaisen omakotitalon tekniseen tilaan

Putki halkesi pak­ka­sel­la – satoja litroja vettä vuoti ou­lu­lai­sen oma­ko­ti­ta­lon tek­ni­seen tilaan

20.12.2021 21:28 1
Vessan hajonnut vesijohto valutti vettä kerrostalon kellarikäytävälle Koskelassa

Vessan ha­jon­nut ve­si­joh­to valutti vettä ker­ros­ta­lon kel­la­ri­käy­tä­väl­le Kos­ke­las­sa

07.12.2021 17:55
Katkennut sprinkleriputki aiheutti palohälytyksen ja tulvi vettä Linnanmaan Prisman lastauslaiturilla, hypermarket tyhjennettiin hetkeksi asiakkaista

Kat­ken­nut sprink­le­ri­put­ki ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen ja tulvi vettä Lin­nan­maan Prisman las­taus­lai­tu­ril­la, hy­per­mar­ket tyh­jen­net­tiin het­kek­si asiak­kais­ta

10.11.2021 17:58
Vesijohdon rikkoutuminen täytti kerrostalon kellarikerroksen vedellä Oulun Rautatienkadulla

Ve­si­joh­don rik­kou­tu­mi­nen täytti ker­ros­ta­lon kel­la­ri­ker­rok­sen vedellä Oulun Rau­ta­tien­ka­dul­la

17.08.2021 22:48