Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Vesivahingot
Pelastuslaitos hälytettiin Kiimingin Halpa-Halliin – hälytys johtui vesivuodosta sprinklerihuoneessa

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Kii­min­gin Hal­pa-Hal­liin – hälytys johtui ve­si­vuo­dos­ta sprink­le­ri­huo­nees­sa

20.01.2024 15:49 2
Vesivahinko kerrostalohuoneistossa kasteli alapuolista asuntoa ja porraskäytävää Niittyarolla Oulussa

Ve­si­va­hin­ko ker­ros­ta­lo­huo­neis­tos­sa kasteli ala­puo­lis­ta asuntoa ja por­ras­käy­tä­vää Niit­ty­arol­la Oulussa

13.01.2024 10:09
Rikkoutunut patteri valutti jopa parisataa litraa vettä liikehuoneiston lattialle Oulun keskustassa

Rik­kou­tu­nut patteri valutti jopa pa­ri­sa­taa litraa vettä lii­ke­huo­neis­ton lat­tial­le Oulun kes­kus­tas­sa

06.01.2024 23:03
Käyttövesiputki halkesi omakotitalossa Kuusamossa – pelastuslaitos hälytettiin paikalle

Käyt­tö­ve­si­put­ki halkesi oma­ko­ti­ta­los­sa Kuu­sa­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin pai­kal­le

29.11.2023 06:38
Runkovesiputki meni rikki Oulun Kaijonharjussa – kerrostaloja oli ilman vettä

Run­ko­ve­si­put­ki meni rikki Oulun Kai­jon­har­jus­sa – ker­ros­ta­lo­ja oli ilman vettä

16.11.2023 09:00 7
Kattolampuistakin valui vettä, kun kempeleläisperheen remontti meni pieleen – Petri Puurunen kertoo, miten vastaavaan kannattaa varautua

Kat­to­lam­puis­ta­kin valui vettä, kun kem­pe­le­läis­per­heen re­mont­ti meni pieleen – Petri Puu­ru­nen kertoo, miten vas­taa­vaan kan­nat­taa va­rau­tua

25.10.2023 05:00 15
Tilaajille
Oulun Migrin ja oikeusaputoimiston talon ongelmat jatkuvat – katto ja osa ikkunoista vuotivat vettä sisään

Oulun Migrin ja oi­keus­apu­toi­mis­ton talon on­gel­mat jat­ku­vat – katto ja osa ik­ku­nois­ta vuo­ti­vat vettä sisään

20.10.2023 15:30 33
Tilaajille
Vesijohto hajosi ja nosti Oulun tuomiokirkon kellariin metrin tulvan, vettä ei päässyt kirkkosaliin – "Nopea toiminta pelasti paljon"

Ve­si­joh­to hajosi ja nosti Oulun tuo­mio­kir­kon kel­la­riin metrin tulvan, vettä ei päässyt kirk­ko­sa­liin – "Nopea toi­min­ta pelasti paljon"

08.09.2023 10:22 10
Tilaajille
Tällaisia ovat Kalevan lukijoiden karmeimmat lomaltapaluut: koti oli romuna ja poliisit kiersivät taloa koirineen

Täl­lai­sia ovat Kalevan lu­ki­joi­den kar­meim­mat lo­mal­ta­pa­luut: koti oli romuna ja po­lii­sit kier­si­vät taloa koi­ri­neen

21.07.2023 17:00 4
Tilaajille
Vesivahinko kasteli useita kerrostaloasuntoja Oulussa – Iso vuokranantaja haastoi vuokralaisensa oikeuteen tulppaamattoman astianpesukoneen vuoksi

Ve­si­va­hin­ko kasteli useita ker­ros­ta­lo­asun­to­ja Oulussa – Iso vuok­ran­an­ta­ja haastoi vuok­ra­lai­sen­sa oi­keu­teen tulp­paa­mat­to­man as­tian­pe­su­ko­neen vuoksi

02.07.2023 18:00 34
Tilaajille
Vesijohdon liitos poksahti auki rakennustyömaalla Heinäpäässä – vettä valui kellarissa olevaan pysäköintihalliin

Ve­si­joh­don liitos pok­sah­ti auki ra­ken­nus­työ­maal­la Hei­nä­pääs­sä – vettä valui kel­la­ris­sa olevaan py­sä­köin­ti­hal­liin

22.05.2023 07:49
Pelastuslaitos pumppasi vettä entisen koulurakennuksen kellarista Merijärvellä

Pe­las­tus­lai­tos pump­pa­si vettä entisen kou­lu­ra­ken­nuk­sen kel­la­ris­ta Me­ri­jär­vel­lä

03.05.2023 06:23
Oululaisen kerrostaloasunnon katosta alkoi tippasta vettä – yläkerrasta paljastui vesivahinko

Ou­lu­lai­sen ker­ros­ta­lo­asun­non katosta alkoi tip­pas­ta vettä – ylä­ker­ras­ta pal­jas­tui ve­si­va­hin­ko

15.04.2023 19:02 6
Vesi tuli sisään iglu-huoneiden ikkunoista ja aiheutti useita vesivahinkoja – oululaisyritys voitti hotelliyhtiön vahingonkorvauskiistassa

Vesi tuli sisään ig­lu-huo­nei­den ik­ku­nois­ta ja ai­heut­ti useita ve­si­va­hin­ko­ja – ou­lu­lais­yri­tys voitti ho­tel­li­yh­tiön va­hin­gon­kor­vaus­kiis­tas­sa

03.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Vesi virtasi Kempeleen Alkoon ja aiheutti mittavat vahingot – liike kiinni jopa viikkoja

Vesi virtasi Kem­pe­leen Alkoon ja ai­heut­ti mit­ta­vat va­hin­got – liike kiinni jopa viik­ko­ja

21.03.2023 11:11 53
Kempeleessä sattui iso putkirikko, ja vettä valui ojiin ja teille  – maanantai-iltana hapertunut liitin saatiin vaihdettua ja kymmenen kiinteistön vedenjakelu palautettua

Kem­pe­lees­sä sattui iso put­ki­rik­ko, ja vettä valui ojiin ja teille – maa­nan­tai-il­ta­na ha­per­tu­nut liitin saatiin vaih­det­tua ja kym­me­nen kiin­teis­tön ve­den­ja­ke­lu pa­lau­tet­tua

07.03.2023 10:34 5
Kaukolämpöputken vuoto aiheutti ison vesivahingon rakennukseen Iin Kuivaniemellä

Kau­ko­läm­pö­put­ken vuoto ai­heut­ti ison ve­si­va­hin­gon ra­ken­nuk­seen Iin Kui­va­nie­mel­lä

04.12.2022 10:26 1
Jättikö putkiasentaja hanan auki? Vesivahinkoon johtaneista syistä kiisteltiin Oulun käräjäoikeudessa

Jättikö put­ki­asen­ta­ja hanan auki? Ve­si­va­hin­koon joh­ta­neis­ta syistä kiis­tel­tiin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

04.10.2022 06:30 5
Tilaajille
Sprinklerikeskuksen vika Äimärautiolla aiheutti läheltä piti -tilanteen: "Varhainen havainnointi pelasti miljoonien vahingot"

Sprink­le­ri­kes­kuk­sen vika Äi­mä­rau­tiol­la ai­heut­ti läheltä piti -ti­lan­teen: "Var­hai­nen ha­vain­noin­ti pelasti mil­joo­nien va­hin­got"

13.06.2022 07:14 9
Tilaajille
Raahessa Pitkänkarin koululla sattui putkirikko – vettä valui alas kolmannesta kerroksesta

Raa­hes­sa Pit­kän­ka­rin kou­lul­la sattui put­ki­rik­ko – vettä valui alas kol­man­nes­ta ker­rok­ses­ta

27.03.2022 20:02 1