Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Vesivahingot
Sprinklerikeskuksen vika Äimärautiolla aiheutti läheltä piti -tilanteen: "Varhainen havainnointi pelasti miljoonien vahingot"

Sprink­le­ri­kes­kuk­sen vika Äi­mä­rau­tiol­la ai­heut­ti läheltä piti -ti­lan­teen: "Var­hai­nen ha­vain­noin­ti pelasti mil­joo­nien va­hin­got"

13.06.2022 07:14 9
Tilaajille
Raahessa Pitkänkarin koululla sattui putkirikko – vettä valui alas kolmannesta kerroksesta

Raa­hes­sa Pit­kän­ka­rin kou­lul­la sattui put­ki­rik­ko – vettä valui alas kol­man­nes­ta ker­rok­ses­ta

27.03.2022 20:02 1
Kaukolämpöjärjestelmän kumipalkeen rikko aiheutti uuden OYSin tornitalon ison vesivahingon – vaikutuksia valmistumisaikatauluun aikaista arvioida

Kau­ko­läm­pö­jär­jes­tel­män ku­mi­pal­keen rikko ai­heut­ti uuden OYSin tor­ni­ta­lon ison ve­si­va­hin­gon – vai­ku­tuk­sia val­mis­tu­mis­ai­ka­tau­luun ai­kais­ta ar­vioi­da

11.01.2022 15:40 12
Tilaajille
Putki halkesi pakkasella – satoja litroja vettä vuoti oululaisen omakotitalon tekniseen tilaan

Putki halkesi pak­ka­sel­la – satoja litroja vettä vuoti ou­lu­lai­sen oma­ko­ti­ta­lon tek­ni­seen tilaan

20.12.2021 21:28 1
Vessan hajonnut vesijohto valutti vettä kerrostalon kellarikäytävälle Koskelassa

Vessan ha­jon­nut ve­si­joh­to valutti vettä ker­ros­ta­lon kel­la­ri­käy­tä­väl­le Kos­ke­las­sa

07.12.2021 17:55
Katkennut sprinkleriputki aiheutti palohälytyksen ja tulvi vettä Linnanmaan Prisman lastauslaiturilla, hypermarket tyhjennettiin hetkeksi asiakkaista

Kat­ken­nut sprink­le­ri­put­ki ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen ja tulvi vettä Lin­nan­maan Prisman las­taus­lai­tu­ril­la, hy­per­mar­ket tyh­jen­net­tiin het­kek­si asiak­kais­ta

10.11.2021 17:58
Vesijohdon rikkoutuminen täytti kerrostalon kellarikerroksen vedellä Oulun Rautatienkadulla

Ve­si­joh­don rik­kou­tu­mi­nen täytti ker­ros­ta­lon kel­la­ri­ker­rok­sen vedellä Oulun Rau­ta­tien­ka­dul­la

17.08.2021 22:48