Kauppakeskus Valkea
Oulun ensimmäinen 3D-kiinteistö nytkähtää liikkeelle Valkean talossa

Oulun en­sim­mäi­nen 3D-kiin­teis­tö nyt­käh­tää liik­keel­le Valkean talossa

16.06.2020 20:19 0
Tilaajille
Kauppakeskus Valkeaan kohdistui jälleen uusi uhkaus – asiasta tehty rikosilmoitus

Kaup­pa­kes­kus Val­keaan koh­dis­tui jälleen uusi uhkaus – asiasta tehty ri­kos­il­moi­tus

13.06.2019 10:01 0
Kaupunginhallitusta johtava Kyösti Oikarinen: Valkean kesäkadun öinen sulkeminen otettava pohdittavaksi – Sopimuksessa pykälä joka sallii sulkemisen

Kau­pun­gin­hal­li­tus­ta johtava Kyösti Oi­ka­ri­nen: Valkean ke­sä­ka­dun öinen sul­ke­mi­nen otet­ta­va poh­dit­ta­vak­si – So­pi­muk­ses­sa pykälä joka sallii sul­ke­mi­sen

28.01.2019 16:13 140
Palokunta joutui töihin Valkeaan sisäänkäynnin lämmityslaitteen vesiputken hajottua - vettä valui myös Sokoksen Herkun tiloihin

Pa­lo­kun­ta joutui töihin Val­keaan si­sään­käyn­nin läm­mi­tys­lait­teen ve­si­put­ken ha­jot­tua - vettä valui myös So­kok­sen Herkun ti­loi­hin

24.01.2019 20:44 30
Marimekko ja Your Face avaavat myymälät Valkeaan, Seppälän tilojen vuokraus loppusuoralla

Ma­ri­mek­ko ja Your Face avaavat myy­mä­lät Val­keaan, Sep­pä­län tilojen vuok­raus lop­pu­suo­ral­la

01.02.2018 11:33 30
Pölystä aiheutunut aiheeton palohälytys tyhjensi kauppakeskus Valkean

Pölystä ai­heu­tu­nut ai­hee­ton pa­lo­hä­ly­tys tyh­jen­si kaup­pa­kes­kus Valkean

27.07.2017 14:44 14
Saako Valkean kesäkadulla feissata?

Saako Valkean ke­sä­ka­dul­la feis­sa­ta?

30.06.2017 07:04 51
Valkean Kesäkatu halutaan sulkea nyt miestentapahtuman vuoksi – K18-anniskelualue, naisetkin mukaan

Valkean Ke­sä­ka­tu ha­lu­taan sulkea nyt mies­ten­ta­pah­tu­man vuoksi – K18-an­nis­ke­lua­lue, nai­set­kin mukaan

18.05.2017 15:37 92
Puheenaihe: Pitääkö Valkean kesäkadun käyttöä muuttaa?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö Valkean ke­sä­ka­dun käyttöä muut­taa?

08.04.2017 06:00 173
Valkean kesäkadun naisten illassa oli – paljon naisia

Valkean ke­sä­ka­dun naisten illassa oli – paljon naisia

18.03.2017 20:30 80
Kauppakeskus Valkea pyytää nyt anteeksi kesäkatujupakkaa – "Myös mies pääsee sisälle"

Kaup­pa­kes­kus Valkea pyytää nyt an­teek­si ke­sä­ka­tu­ju­pak­kaa – "Myös mies pääsee si­säl­le"

15.03.2017 16:37 229
Oulun tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja moittii Valkean kesäkadun sulkemisaikeita – "mokanneet pahemman kerran"

Oulun ta­sa-ar­vo­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja moittii Valkean ke­sä­ka­dun sul­ke­mis­ai­kei­ta – "mo­kan­neet pa­hem­man kerran"

15.03.2017 11:38 185
Valkean kesäkatu suljetaan miehiltä lauantai-iltana Oulussa – tasa-arvovaltuutetun toimisto käsittelee asian

Valkean ke­sä­ka­tu sul­je­taan mie­hil­tä lauan­tai-il­ta­na Oulussa – ta­sa-ar­vo­val­tuu­te­tun toi­mis­to kä­sit­te­lee asian

15.03.2017 06:58 222
Valkean laajennusosa on valmis, kauppakeskuksen kaikki liiketilat täynnä

Valkean laa­jen­nus­osa on valmis, kaup­pa­kes­kuk­sen kaikki lii­ke­ti­lat täynnä

18.11.2016 10:37 83
Kaupungilta päätös: Valkean kesäkadulle saa rakentaa tuulikaapit

Kau­pun­gil­ta päätös: Valkean ke­sä­ka­dul­le saa ra­ken­taa tuu­li­kaa­pit

04.10.2016 10:07 84
Valkea laajenee, lisää liikkeitä muuttaa kauppakeskukseen loppuvuonna

Valkea laa­je­nee, lisää liik­kei­tä muuttaa kaup­pa­kes­kuk­seen lop­pu­vuon­na

17.08.2016 12:31 164
Valkean pääovien uusi liikennemerkki aiheuttaa sekaannusta

Valkean pää­ovien uusi lii­ken­ne­merk­ki ai­heut­taa se­kaan­nus­ta

02.06.2016 07:20 152
Intersport avaa liikkeen kauppakeskus Valkeaan, Rintamäen ja Joutsensillan myymälät jatkavat

In­ter­sport avaa liik­keen kaup­pa­kes­kus Val­keaan, Rin­ta­mäen ja Jout­sen­sil­lan myy­mä­lät jat­ka­vat

03.05.2016 15:09 57
Tuliko mustasta Valkeasta Oululle sopiva maamerkki?

Tuliko mus­tas­ta Val­keas­ta Oululle sopiva maa­merk­ki?

30.04.2016 11:36 103
Kauppakeskus Valkeassa luotiin pelisäännöt nuorille

Kaup­pa­kes­kus Val­keas­sa luotiin pe­li­sään­nöt nuo­ril­le

23.04.2016 08:03 143