Aluevaalit: Alue­hal­lin­non teh­tä­viä ei tule tehdä toi­sel­la kädellä hui­tais­ten

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Kauppakeskus Valkea
Kädentaitajat ovat liikkeellä Oulun Tiernatorilla, Valkean joulutorilla ja Kädentaitajien lahjapajassa – "Tiernatori luo ja tuo joulutunnelmaa Rotuaarille"

Kä­den­tai­ta­jat ovat liik­keel­lä Oulun Tier­na­to­ril­la, Valkean jou­lu­to­ril­la ja Kä­den­tai­ta­jien lah­ja­pa­jas­sa – "Tier­na­to­ri luo ja tuo jou­lu­tun­nel­maa Ro­tuaa­ril­le"

11.12.2021 20:20 1
Tilaajille

Uutinen Valkean kaup­pa­kes­kuk­sen jou­lu­ko­ris­te­ru­se­tin ro­mah­ta­mi­ses­ta maahan oli vää­rin­kä­si­tys – ­ru­set­tia vasta asen­net­tiin kaup­pa­kes­kuk­sen jul­ki­si­vuun

25.11.2021 15:27
Valkean uusi kauppakeskusjohtaja Heli Sironen toivoo, että Oulun keskustaan tullaan viettämään aikaa – "Yhdessä pystymme suurempiin kehityksiin"

Valkean uusi kaup­pa­kes­kus­joh­ta­ja Heli Sironen toivoo, että Oulun kes­kus­taan tullaan viet­tä­mään aikaa – "Yh­des­sä pys­tym­me suu­rem­piin ke­hi­tyk­siin"

03.09.2021 16:06 32
Tilaajille
Oulun uudet koronatoimet vähentävät oleskelua niin kauppakeskuksissa kuin kirjastoissa – Valkeaan tuli oleskelukielto, mutta joulutorin järjestämistä korona ei ainakaan toistaiseksi estä

Oulun uudet ko­ro­na­toi­met vä­hen­tä­vät oles­ke­lua niin kaup­pa­kes­kuk­sis­sa kuin kir­jas­tois­sa – Val­keaan tuli oles­ke­lu­kiel­to, mutta jou­lu­to­rin jär­jes­tä­mis­tä korona ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si estä

30.11.2020 21:54 10
Tilaajille
Koronarajoitukset: Valkean kesäkadulta viedään istumapaikat pois ja oleskelu siellä kielletään, myös leikkipaikat suljetaan

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set: Valkean ke­sä­ka­dul­ta viedään is­tu­ma­pai­kat pois ja oles­ke­lu siellä kiel­le­tään, myös leik­ki­pai­kat sul­je­taan

30.11.2020 16:31 14
Oulun ensimmäinen 3D-kiinteistö nytkähtää liikkeelle Valkean talossa

Oulun en­sim­mäi­nen 3D-kiin­teis­tö nyt­käh­tää liik­keel­le Valkean talossa

16.06.2020 20:19
Tilaajille
Kauppakeskus Valkeaan kohdistui jälleen uusi uhkaus – asiasta tehty rikosilmoitus

Kaup­pa­kes­kus Val­keaan koh­dis­tui jälleen uusi uhkaus – asiasta tehty ri­kos­il­moi­tus

13.06.2019 10:01
Kaupunginhallitusta johtava Kyösti Oikarinen: Valkean kesäkadun öinen sulkeminen otettava pohdittavaksi – Sopimuksessa pykälä joka sallii sulkemisen

Kau­pun­gin­hal­li­tus­ta johtava Kyösti Oi­ka­ri­nen: Valkean ke­sä­ka­dun öinen sul­ke­mi­nen otet­ta­va poh­dit­ta­vak­si – So­pi­muk­ses­sa pykälä joka sallii sul­ke­mi­sen

28.01.2019 16:13 140
Palokunta joutui töihin Valkeaan sisäänkäynnin lämmityslaitteen vesiputken hajottua - vettä valui myös Sokoksen Herkun tiloihin

Pa­lo­kun­ta joutui töihin Val­keaan si­sään­käyn­nin läm­mi­tys­lait­teen ve­si­put­ken ha­jot­tua - vettä valui myös So­kok­sen Herkun ti­loi­hin

24.01.2019 20:44 30
Marimekko ja Your Face avaavat myymälät Valkeaan, Seppälän tilojen vuokraus loppusuoralla

Ma­ri­mek­ko ja Your Face avaavat myy­mä­lät Val­keaan, Sep­pä­län tilojen vuok­raus lop­pu­suo­ral­la

01.02.2018 11:33 30
Pölystä aiheutunut aiheeton palohälytys tyhjensi kauppakeskus Valkean

Pölystä ai­heu­tu­nut ai­hee­ton pa­lo­hä­ly­tys tyh­jen­si kaup­pa­kes­kus Valkean

27.07.2017 14:44 14
Saako Valkean kesäkadulla feissata?

Saako Valkean ke­sä­ka­dul­la feis­sa­ta?

30.06.2017 07:04 51
Valkean Kesäkatu halutaan sulkea nyt miestentapahtuman vuoksi – K18-anniskelualue, naisetkin mukaan

Valkean Ke­sä­ka­tu ha­lu­taan sulkea nyt mies­ten­ta­pah­tu­man vuoksi – K18-an­nis­ke­lua­lue, nai­set­kin mukaan

18.05.2017 15:37 92
Puheenaihe: Pitääkö Valkean kesäkadun käyttöä muuttaa?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö Valkean ke­sä­ka­dun käyttöä muut­taa?

08.04.2017 06:00 173
Valkean kesäkadun naisten illassa oli – paljon naisia

Valkean ke­sä­ka­dun naisten illassa oli – paljon naisia

18.03.2017 20:30 80
Kauppakeskus Valkea pyytää nyt anteeksi kesäkatujupakkaa – "Myös mies pääsee sisälle"

Kaup­pa­kes­kus Valkea pyytää nyt an­teek­si ke­sä­ka­tu­ju­pak­kaa – "Myös mies pääsee si­säl­le"

15.03.2017 16:37 229
Oulun tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja moittii Valkean kesäkadun sulkemisaikeita – "mokanneet pahemman kerran"

Oulun ta­sa-ar­vo­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja moittii Valkean ke­sä­ka­dun sul­ke­mis­ai­kei­ta – "mo­kan­neet pa­hem­man kerran"

15.03.2017 11:38 185
Valkean kesäkatu suljetaan miehiltä lauantai-iltana Oulussa – tasa-arvovaltuutetun toimisto käsittelee asian

Valkean ke­sä­ka­tu sul­je­taan mie­hil­tä lauan­tai-il­ta­na Oulussa – ta­sa-ar­vo­val­tuu­te­tun toi­mis­to kä­sit­te­lee asian

15.03.2017 06:58 222
Valkean laajennusosa on valmis, kauppakeskuksen kaikki liiketilat täynnä

Valkean laa­jen­nus­osa on valmis, kaup­pa­kes­kuk­sen kaikki lii­ke­ti­lat täynnä

18.11.2016 10:37 83
Kaupungilta päätös: Valkean kesäkadulle saa rakentaa tuulikaapit

Kau­pun­gil­ta päätös: Valkean ke­sä­ka­dul­le saa ra­ken­taa tuu­li­kaa­pit

04.10.2016 10:07 84