Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kauppakeskus Valkea
Valkeassa on nyt kolme nuorten omaa järjestyksenvalvojaa – nuoret tarvitsevat turvallisia aikuisia julkisiin tiloihin

Val­keas­sa on nyt kolme nuorten omaa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaa – nuoret tar­vit­se­vat tur­val­li­sia ai­kui­sia jul­ki­siin ti­loi­hin

09.01.2024 16:47 21
Tilaajille
Rotuaarilla sijaitseva kivijalkakauppa jättää Black fridayn väliin, koska ei näe siinä mitään hyvää

Ro­tuaa­ril­la si­jait­se­va ki­vi­jal­ka­kaup­pa jättää Black fridayn väliin, koska ei näe siinä mitään hyvää

19.11.2023 17:00 26
Tilaajille
Tanskalainen kauppaketju Normal laajenee Oulussa, uusi myymälä avataan keskustaan

Tans­ka­lai­nen kaup­pa­ket­ju Normal laa­je­nee Ou­lus­sa, uusi myymälä avataan kes­kus­taan

30.09.2023 21:59 27
Oulussa on katujengikulttuuria ihannoiva ryhmä, jota poliisi pitää silmällä – Valkeassa aikaa viettävät nuoret: "Puukolla uhkailut ovat jo todellisuutta"

Oulussa on ka­tu­jen­gi­kult­tuu­ria ihan­noi­va ryhmä, jota poliisi pitää sil­mäl­lä – Val­keas­sa aikaa viet­tä­vät nuoret: "Puu­kol­la uh­kai­lut ovat jo to­del­li­suut­ta"

06.04.2023 05:00 103
Tilaajille
Kauppakeskus Valkeaan avataan uusi nuorten tila hiihtolomaviikolla, tila on auki maanantaista perjantaihin

Kaup­pa­kes­kus Val­keaan avataan uusi nuorten tila hiih­to­lo­ma­vii­kol­la, tila on auki maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin

06.03.2023 12:40 38
Taipuisiko kesken jäänyt torihotelli toimisto- ja hotellitilojen yhdistelmäksi? Hotelli- ja toimistotilat yhdistävä Valo Hotel & Work mielii yhä Ouluun, paikkaa etsitään ydinkeskustasta

Tai­pui­si­ko kesken jäänyt to­ri­ho­tel­li toi­mis­to- ja ho­tel­li­ti­lo­jen yh­dis­tel­mäk­si? Ho­tel­li- ja toi­mis­to­ti­lat yh­dis­tä­vä Valo Hotel & Work mielii yhä Ouluun, paikkaa et­si­tään ydin­kes­kus­tas­ta

25.02.2023 08:09 72
Tilaajille
Henkilö tuikkasi villapaidan tuleen kauppakeskus Valkean katutasossa, vartijat tulivat hätiin

Henkilö tuik­ka­si vil­la­pai­dan tuleen kaup­pa­kes­kus Valkean ka­tu­ta­sos­sa, var­ti­jat tulivat hätiin

05.01.2023 09:38
Valkean nuokkarikokeilu sai kahden kuukauden jatkoajan – "Tämä pop up on osoittanut sen, että kauppakeskuksessa on todellinen tarve pysyvälle nuorten omalle tilalle"

Valkean nuok­ka­ri­ko­kei­lu sai kahden kuu­kau­den jat­ko­ajan – "Tämä pop up on osoit­ta­nut sen, että kaup­pa­kes­kuk­ses­sa on to­del­li­nen tarve py­sy­väl­le nuorten omalle ti­lal­le"

03.11.2022 06:10 2
Nuorten mielenterveysongelmia pohdittiin paneelikeskustelussa Oulun Valkeassa: "On nuorten aliarvioimista, jos auttaja ei ole ammattilainen"

Nuorten mie­len­ter­veys­on­gel­mia poh­dit­tiin pa­nee­li­kes­kus­te­lus­sa Oulun Val­keas­sa: "On nuorten aliar­vioi­mis­ta, jos auttaja ei ole am­mat­ti­lai­nen"

08.10.2022 17:15 6
Tilaajille
Kauppakeskusjohtaja: Valkean yläkerran lastenhoitohuoneesta ei löytynyt vikaa

Kaup­pa­kes­kus­joh­ta­ja: Valkean ylä­ker­ran las­ten­hoi­to­huo­nees­ta ei löy­ty­nyt vikaa

03.10.2022 15:19 3
Tilaajille
18-vuotias nainen sytytti Valkean vessaan kolme tulipaloa – tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen

18-vuo­tias nainen sytytti Valkean vessaan kolme tu­li­pa­loa – tuo­mit­tiin neljän kuu­kau­den eh­dol­li­seen van­keu­teen

20.09.2022 19:30 11
Tilaajille
Kauppakeskus Valkean Kesäkadun levottomuudet ovat vähentyneet dramaattisesti kolmessa vuodessa, suurin osa häiriöistä aiheutuu aikuisista

Kaup­pa­kes­kus Valkean Ke­sä­ka­dun le­vot­to­muu­det ovat vä­hen­ty­neet dra­maat­ti­ses­ti kol­mes­sa vuo­des­sa, suurin osa häi­riöis­tä ai­heu­tuu ai­kui­sis­ta

26.05.2022 07:00 23
Tilaajille
Oululaisnuoret pitävät Valkeaa ahdisteluista ja huumekaupasta huolimatta turvallisena hengailupaikkana – seurasimme heitä perjantai-iltana ja selvitimme miksi

Ou­lu­lais­nuo­ret pitävät Valkeaa ah­dis­te­luis­ta ja huu­me­kau­pas­ta huo­li­mat­ta tur­val­li­se­na hen­gai­lu­paik­ka­na – seu­ra­sim­me heitä per­jan­tai-il­ta­na ja sel­vi­tim­me miksi

26.05.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­vee­na tur­val­li­nen ja viih­tyi­sä kes­kus­ta – moni ou­lu­lai­nen kaipaa siistiä ja viih­tyi­sää kaup­pa­kes­kus­ta

27.03.2022 05:30 5
Tilaajille
Kädentaitajat ovat liikkeellä Oulun Tiernatorilla, Valkean joulutorilla ja Kädentaitajien lahjapajassa – "Tiernatori luo ja tuo joulutunnelmaa Rotuaarille"

Kä­den­tai­ta­jat ovat liik­keel­lä Oulun Tier­na­to­ril­la, Valkean jou­lu­to­ril­la ja Kä­den­tai­ta­jien lah­ja­pa­jas­sa – "Tier­na­to­ri luo ja tuo jou­lu­tun­nel­maa Ro­tuaa­ril­le"

11.12.2021 20:20 1
Tilaajille

Uutinen Valkean kaup­pa­kes­kuk­sen jou­lu­ko­ris­te­ru­se­tin ro­mah­ta­mi­ses­ta maahan oli vää­rin­kä­si­tys – ­ru­set­tia vasta asen­net­tiin kaup­pa­kes­kuk­sen jul­ki­si­vuun

25.11.2021 15:27
Valkean uusi kauppakeskusjohtaja Heli Sironen toivoo, että Oulun keskustaan tullaan viettämään aikaa – "Yhdessä pystymme suurempiin kehityksiin"

Valkean uusi kaup­pa­kes­kus­joh­ta­ja Heli Sironen toivoo, että Oulun kes­kus­taan tullaan viet­tä­mään aikaa – "Yh­des­sä pys­tym­me suu­rem­piin ke­hi­tyk­siin"

03.09.2021 16:06 32
Tilaajille
Oulun uudet koronatoimet vähentävät oleskelua niin kauppakeskuksissa kuin kirjastoissa – Valkeaan tuli oleskelukielto, mutta joulutorin järjestämistä korona ei ainakaan toistaiseksi estä

Oulun uudet ko­ro­na­toi­met vä­hen­tä­vät oles­ke­lua niin kaup­pa­kes­kuk­sis­sa kuin kir­jas­tois­sa – Val­keaan tuli oles­ke­lu­kiel­to, mutta jou­lu­to­rin jär­jes­tä­mis­tä korona ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si estä

30.11.2020 21:54 10
Tilaajille
Koronarajoitukset: Valkean kesäkadulta viedään istumapaikat pois ja oleskelu siellä kielletään, myös leikkipaikat suljetaan

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set: Valkean ke­sä­ka­dul­ta viedään is­tu­ma­pai­kat pois ja oles­ke­lu siellä kiel­le­tään, myös leik­ki­pai­kat sul­je­taan

30.11.2020 16:31 14