Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kaunokirjallisuus
Kirja-arvio: Tseisarin suuri suunnitelma ja iso ihme – Mari Mörön tragikomediassa kysytään, mihin kaikkeen ihminen voi varautua

Kir­ja-ar­vio: Tsei­sa­rin suuri suun­ni­tel­ma ja iso ihme – Mari Mörön tra­gi­ko­me­dias­sa ky­sy­tään, mihin kaik­keen ihminen voi va­rau­tua

26.02.2024 15:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Satiiri vai salaliittoromaani? Ruotsalaiskirjailijan teos Olof Palmen murhasta avautunee kunnolla vain asiaan vihkiytyneille lukijoille

Kir­ja-ar­vio: Satiiri vai sa­la­liit­to­ro­maa­ni? Ruot­sa­lais­kir­jai­li­jan teos Olof Palmen mur­has­ta avau­tu­nee kun­nol­la vain asiaan vih­kiy­ty­neil­le lu­ki­joil­le

03.01.2024 10:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Cormac McCarthyn Stella Maris -romaani osoittaa, ettei universumi ei ole mikään kiltti paikka ja sen taustalla vaanii kauhu

Kir­ja-ar­vio: Cormac McCart­hyn Stella Maris -ro­maa­ni osoit­taa, ettei uni­ver­su­mi ei ole mikään kiltti paikka ja sen taus­tal­la vaanii kauhu

03.01.2024 10:00
Tilaajille
Sirpa Kähkösen rakkaudentunnustus äidille vei kaunokirjallisuuden Finlandian – Miki Liukkonen on lukijoiden suosikki

Sirpa Käh­kö­sen rak­kau­den­tun­nus­tus äidille vei kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian – Miki Liuk­ko­nen on lu­ki­joi­den suo­sik­ki

29.11.2023 19:51 11
Tiina Laitila Kälvemarkin kirjan Teerimäki muistuttaa Kärsämäkeä – Kirjailija arvelee käsittelevänsä jonkinlaista koti-ikävää Pohjois-Pohjanmaalle

Tiina Laitila Käl­ve­mar­kin kirjan Tee­ri­mä­ki muis­tut­taa Kär­sä­mä­keä – Kir­jai­li­ja arvelee kä­sit­te­le­vän­sä jon­kin­lais­ta ko­ti-ikä­vää Poh­jois-Poh­jan­maal­le

07.11.2023 06:00
Tilaajille
Kesällä edesmenneen Miki Liukkosen uutuuskirjasta on jo yli 250 varausta Oulun kirjastoissa – Kaikista teoksista ilmestyy syksyllä uudet painokset

Kesällä edes­men­neen Miki Liuk­ko­sen uu­tuus­kir­jas­ta on jo yli 250 va­raus­ta Oulun kir­jas­tois­sa – Kai­kis­ta teok­sis­ta il­mes­tyy syk­syl­lä uudet pai­nok­set

03.09.2023 17:30
Tilaajille
Koulukiusatun kirjailijan viha on oikeutettua, mutta kirjallisuutta on käytetty myös alhaisiin tarkoituksiin
Kolumni

Kou­lu­kiu­sa­tun kir­jai­li­jan viha on oi­keu­tet­tua, mutta kir­jal­li­suut­ta on käy­tet­ty myös al­hai­siin tar­koi­tuk­siin

10.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Iida Rauma kertoo kouluväkivallasta Finlandia-palkitussa romaanissaan Hävitys – tapauskertomus

Iida Rauma kertoo kou­lu­vä­ki­val­las­ta Fin­lan­dia-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­saan Hävitys – ta­paus­ker­to­mus

30.11.2022 20:00 2
Tilaajille
Kalevan Sanna Keskinen luki lähes 200 kirjaa valitessaan Finlandia-ehdokkaita – pandemian kaiut näkyvät kaunokirjallisuudessa brutaaleina väkivallan kuvauksina

Kalevan Sanna Kes­ki­nen luki lähes 200 kirjaa va­li­tes­saan Fin­lan­dia-eh­dok­kai­ta – pan­de­mian kaiut näkyvät kau­no­kir­jal­li­suu­des­sa bru­taa­lei­na vä­ki­val­lan ku­vauk­si­na

10.11.2022 11:20 2
Tilaajille
Botnia-ehdokkaat tarjoavat monipuolisen näkymän kirjalliseen elämään – lue kirjallisuuspalkintoraadin luonnehdinnat kahdeksasta teoksesta

Bot­nia-eh­dok­kaat tar­joa­vat mo­ni­puo­li­sen näkymän kir­jal­li­seen elämään – lue kir­jal­li­suus­pal­kin­to­raa­din luon­neh­din­nat kah­dek­sas­ta teok­ses­ta

05.09.2022 17:00
Tilaajille
Tontuista Pariisiin ja Yli-Iihin – kuudetta kertaa jaettavasta Botnia-kirjallisuuspalkinnosta kisaa kahdeksan hyvin erilaista teosta

Ton­tuis­ta Pa­rii­siin ja Yli-Ii­hin – ­kuu­det­ta kertaa jaet­ta­vas­ta Bot­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­nos­ta kisaa kah­dek­san hyvin eri­lais­ta teosta

05.09.2022 10:23 2
Kaunokirjallisuus voi havahduttaa näyttämään mitä ilmastokriisi tarkoittaa
Kolumni

Kau­no­kir­jal­li­suus voi ha­vah­dut­taa näyt­tä­mään mitä il­mas­to­krii­si tar­koit­taa

02.09.2022 06:00
Tilaajille
Lastenkirjoistaan tunnettu Ville Hytönen kirjoitti tositapahtumiin perustuvan romaanin "Viron ainoasta kannibaalista" – 50 teosta julkaissut kirjailija tituleerataan usein Suomen tuotteliaimmaksi

Las­ten­kir­jois­taan tun­net­tu Ville Hytönen kir­joit­ti to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­van ro­maa­nin "Viron ai­noas­ta kan­ni­baa­lis­ta" – 50 teosta jul­kais­sut kir­jai­li­ja ti­tu­lee­ra­taan usein Suomen tuot­te­liaim­mak­si

29.08.2022 19:00
Tilaajille
Salman Rushdien osakseen saama viha havainnollistaa, millainen ongelma fundamentalistinen uskontulkinta on moniarvoisessa nyky-yhteiskunnassa
Kolumni

Salman Rush­dien osak­seen saama viha ha­vain­nol­lis­taa, mil­lai­nen ongelma fun­da­men­ta­lis­ti­nen us­kon­tul­kin­ta on mo­ni­ar­voi­ses­sa ny­ky-yh­teis­kun­nas­sa

20.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Kun Tommi Takkunen muutti 10-vuotiaana Kaukovainiolta Kempeleeseen, oli se täysjärkytys – nyt kirjailija palaa Varpushaukantielle esikoisromaanissaan Kaukovainio

Kun Tommi Tak­ku­nen muutti 10-vuo­tiaa­na Kau­ko­vai­niol­ta Kem­pe­lee­seen, oli se täys­jär­ky­tys – nyt kir­jai­li­ja palaa Var­pus­hau­kan­tiel­le esi­kois­ro­maa­nis­saan Kau­ko­vai­nio

19.08.2022 17:00 2
Tilaajille
Arvio: Internet nyrjäyttää valvojansa – ajankohtainen aihe saa kovin pinnallisen käsittelyn

Arvio: In­ter­net nyr­jäyt­tää val­vo­jan­sa – ajan­koh­tai­nen aihe saa kovin pin­nal­li­sen kä­sit­te­lyn

03.07.2022 15:20 1
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi halunnut toisenlaista elämää"

70 vuotta täyt­tä­vä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi ha­lun­nut toi­sen­lais­ta elämää"

22.05.2022 11:00 4
Tilaajille
Arvio: Ossi Nyman on suomalaisen kulttuurin ankeuden analysoijana oivaltava – kenties osin tahtomattaankin.

Arvio: Ossi Nyman on suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin an­keu­den ana­ly­soi­ja­na oi­val­ta­va – kenties osin tah­to­mat­taan­kin.

10.05.2022 17:30
Tilaajille
Kirjailija Mauri Paasilinnan mielestä Suomen on aika liittyä Natoon ja nopeasti: "Vaara vaanii nyt"

Kir­jai­li­ja Mauri Paa­si­lin­nan mie­les­tä Suomen on aika liittyä Natoon ja no­peas­ti: "Vaara vaanii nyt"

23.02.2022 14:35 5
Tilaajille
Haavat olivat niin syviä, ettei niille löytynyt kieltä – oululaiskirjailija Katri Rauanjoki aikoi kirjoittaa saamelaisten asuntolatraumoista, mutta päätyikin kuvaamaan kolttien nykypäivää

Haavat olivat niin syviä, ettei niille löy­ty­nyt kieltä – ou­lu­lais­kir­jai­li­ja Katri Rauan­jo­ki aikoi kir­joit­taa saa­me­lais­ten asun­to­lat­rau­mois­ta, mutta pää­tyi­kin ku­vaa­maan kolt­tien ny­ky­päi­vää

05.02.2022 10:00
Tilaajille