Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Romaanit
Kesällä edesmenneen Miki Liukkosen uutuuskirjasta on jo yli 250 varausta Oulun kirjastoissa – Kaikista teoksista ilmestyy syksyllä uudet painokset

Kesällä edes­men­neen Miki Liuk­ko­sen uu­tuus­kir­jas­ta on jo yli 250 va­raus­ta Oulun kir­jas­tois­sa – Kai­kis­ta teok­sis­ta il­mes­tyy syk­syl­lä uudet pai­nok­set

03.09.2023 17:30
Tilaajille
Kirja-arvio: Mies kaipaa miehen luo – esikoisteoksen kerronta polkee välillä paikallaan, mutta mukana on myös tuoretta näkökulmaa

Kir­ja-ar­vio: Mies kaipaa miehen luo – esi­kois­teok­sen ker­ron­ta polkee välillä pai­kal­laan, mutta mukana on myös tuo­ret­ta nä­kö­kul­maa

02.07.2023 15:15
Tilaajille
Arvio: Karhu Lapin seriffinä ja Tuija-tytön apuna

Arvio: Karhu Lapin se­rif­fi­nä ja Tui­ja-ty­tön apuna

21.08.2022 16:20 1
Tilaajille
Arvio: Raija Oranen panee viiralle puunjalostuspatruuna Gösta Serlachiuksen elämän

Arvio: Raija Oranen panee vii­ral­le puun­ja­los­tus­pat­ruu­na Gösta Ser­la­chiuk­sen elämän

21.08.2022 15:25
Tilaajille
Arvio: Pirjo Hassinen sysää päähenkilönsä elämänsä reunalle

Arvio: Pirjo Has­si­nen sysää pää­hen­ki­lön­sä elä­män­sä reu­nal­le

20.08.2022 14:10
Tilaajille
Tulevaisuus tulikin tykö – Jenni Räinä on viipynyt teoksissaan jo kauan siinä maisemassa ja niiden ihmisten parissa, joista Suo muistaa -esikoisromaani kertoo

Tu­le­vai­suus tulikin tykö – Jenni Räinä on vii­py­nyt teok­sis­saan jo kauan siinä mai­se­mas­sa ja niiden ih­mis­ten pa­ris­sa, joista Suo muistaa -e­si­kois­ro­maa­ni kertoo

07.08.2022 17:24
Tilaajille
Arvio: Suonna Konosen esikoisromaanissa pohjoiskarjalaisten rokkareiden jutustelu viihdyttää lukijaa

Arvio: Suonna Konosen esi­kois­ro­maa­nis­sa poh­jois­kar­ja­lais­ten rok­ka­rei­den ju­tus­te­lu viih­dyt­tää lukijaa

18.07.2022 11:15
Tilaajille
Arvio: Jenni Kokander punnitsee sattumaa, kohtaloa ja omia valintoja ensimmäisessä dekkarissaan

Arvio: Jenni Ko­kan­der pun­nit­see sat­tu­maa, koh­ta­loa ja omia va­lin­to­ja en­sim­mäi­ses­sä dek­ka­ris­saan

12.06.2022 14:40
Tilaajille
Oululaiskirjailija Minna Mikkonen tarttui maailmanympäryslennollaan kadonneen Amelia Earhartin mysteeriin – "Jäin miettimään, halusiko hän ehkä jäädä viimeiselle matkalleen"

Ou­lu­lais­kir­jai­li­ja Minna Mik­ko­nen tarttui maail­man­ym­pä­rys­len­nol­laan ka­don­neen Amelia Ear­har­tin mys­tee­riin – "Jäin miet­ti­mään, ha­lu­si­ko hän ehkä jäädä vii­mei­sel­le mat­kal­leen"

22.03.2022 11:00
Tilaajille
HS:n kirjallisuuspalkinto ”poikkeukselliselle tapaukselle” – Meri Valkaman Sinun, Margot -romaanin taidokasta kerrontaa kiitellään

HS:n kir­jal­li­suus­pal­kin­to ”poik­keuk­sel­li­sel­le ta­pauk­sel­le” – ­Me­ri Val­ka­man Sinun, Margot -ro­maa­nin tai­do­kas­ta ker­ron­taa kii­tel­lään

18.11.2021 19:00
Arvio: Tommi Liimatan uutuus ruotii kainuulaista mielenmaisemaa vaivattoman tarkasti

Arvio: Tommi Lii­ma­tan uutuus ruotii kai­nuu­lais­ta mie­len­mai­se­maa vai­vat­to­man tar­kas­ti

19.09.2021 15:45
Tilaajille
Botnia-palkinto on kahdeksan teoksen mittelö – raati näkee niissä yhtenäisen sävyn

Bot­nia-pal­kin­to on kah­dek­san teoksen mittelö – raati näkee niissä yh­te­näi­sen sävyn

06.09.2021 11:15 2
Tilaajille
Arvio: Kohdusta on äänen noustava – Raija Oranen piirtää romaanissaan oopperadiiva Anita Välkin ristiriitaisen uran

Arvio: Koh­dus­ta on äänen nous­ta­va – Raija Oranen piirtää ro­maa­nis­saan oop­pe­ra­dii­va Anita Välkin ris­ti­rii­tai­sen uran

22.08.2021 19:00
Tilaajille
Kuva kanadalaisesta naisesta majakanvartijana sytytti Maisku Myllymäen mielikuvituksen – syntyi esikoisromaani kahden naisen kohtaamisesta yksinäisellä saarella

Kuva ka­na­da­lai­ses­ta nai­ses­ta ma­ja­kan­var­ti­ja­na sytytti Maisku Myl­ly­mäen mie­li­ku­vi­tuk­sen – syntyi esi­kois­ro­maa­ni kahden naisen koh­taa­mi­ses­ta yk­si­näi­sel­lä saa­rel­la

17.08.2021 10:15
Tilaajille
Suurmies pysyy jalustallaan, vaikka sukka olisi rikki – Karo Hämäläinen kirjoitti Linnasta ja muista merkkimiehistä arkisesti: "Halusin näyttää ihmiset kokonaisina"

Suur­mies pysyy ja­lus­tal­laan, vaikka sukka olisi rikki – Karo Hä­mä­läi­nen kir­joit­ti Lin­nas­ta ja muista merk­ki­mie­his­tä ar­ki­ses­ti: "Ha­lu­sin näyttää ihmiset ko­ko­nai­si­na"

19.12.2020 08:00 1
Arvio: Jouko Heikuran hienostuneeseen teokseen mahtuu rötöksiäkin, mutta tarina on perinteistä rikosromaania syvempi ja moniulotteisempi

Arvio: Jouko Hei­ku­ran hie­nos­tu­nee­seen teok­seen mahtuu rö­tök­siä­kin, mutta tarina on pe­rin­teis­tä ri­kos­ro­maa­nia syvempi ja mo­ni­ulot­tei­sem­pi

06.12.2020 17:00
Tilaajille
Venäläiset sieppasivat 1700-luvulla jopa 30 000 suomalaislasta ja veivät orjiksi Uzbekistaniin asti – Isonvihan ajasta kertovista romaaneista on suunnitteilla tv-sarja

Ve­nä­läi­set siep­pa­si­vat 1700-lu­vul­la jopa 30 000 suo­ma­lais­las­ta ja veivät orjiksi Uz­be­kis­ta­niin asti – Ison­vi­han ajasta ker­to­vis­ta ro­maa­neis­ta on suun­nit­teil­la tv-sar­ja

28.11.2020 08:00 23
Tilaajille
Arvio: Sähkömies maailmaa pelastamassa – Mikko-Pekka Heikkisen romaanissa muoto on kevyt ja sisältö painavaa

Arvio: Säh­kö­mies maail­maa pe­las­ta­mas­sa – Mik­ko-Pek­ka Heik­ki­sen ro­maa­nis­sa muoto on kevyt ja sisältö pai­na­vaa

25.10.2020 19:00
Tilaajille
Pellolaislähtöinen kirjailija Maria Peura katuu sumua jonka alkoholi toi elämään 11 vuoden ajan – Silti hän ei koskaan haluaisi olla päivääkään nuorempi

Pel­lo­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja Maria Peura katuu sumua jonka al­ko­ho­li toi elämään 11 vuoden ajan – Silti hän ei koskaan ha­luai­si olla päi­vää­kään nuo­rem­pi

28.09.2020 10:10
Tilaajille
Arvio: Kreetta Onkelin romaanissa porvarisperheen lavasteet natisevat liitoksissaan

Arvio: Kreetta Onkelin ro­maa­nis­sa por­va­ris­per­heen la­vas­teet na­ti­se­vat lii­tok­sis­saan

20.09.2020 19:25 1
Tilaajille