Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Finlandia-palkinnot
Iida Rauma kertoo kouluväkivallasta Finlandia-palkitussa romaanissaan Hävitys – tapauskertomus

Iida Rauma kertoo kou­lu­vä­ki­val­las­ta Fin­lan­dia-pal­ki­tus­sa ro­maa­nis­saan Hävitys – ta­paus­ker­to­mus

30.11.2022 20:00 2
Tilaajille
Kirja-arvio: SS-miehiä, filosofeja ja taiteilijoita Heikki Kännön aateromaanissa, jossa ideat ja opit kiertävät ikuisesti palaten

Kir­ja-ar­vio: SS-mie­hiä, fi­lo­so­fe­ja ja tai­tei­li­joi­ta Heikki Kännön aa­te­ro­maa­nis­sa, jossa ideat ja opit kier­tä­vät ikui­ses­ti palaten

28.08.2022 15:20
Tilaajille
Finlandia-palkintojen valitsijat nimetty – Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen mukana kaunokirjallisuuden ehdokkaat valitsevassa lautakunnassa

Fin­lan­dia-pal­kin­to­jen va­lit­si­jat nimetty – Kalevan pää­toi­mit­ta­ja Sanna Kes­ki­nen mukana kau­no­kir­jal­li­suu­den eh­dok­kaat va­lit­se­vas­sa lau­ta­kun­nas­sa

09.03.2022 15:46
Tilaajille
Tieto-Finlandia suomussalmelaislähtöiselle Osmo Tapio Räihälälle – Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa -kirja hälventää elitismiä

Tie­to-Fin­lan­dia suo­mus­sal­me­lais­läh­töi­sel­le Osmo Tapio Räi­hä­läl­le – Miksi ny­ky­mu­siik­ki on niin vaikeaa -kirja häl­ven­tää eli­tis­miä

01.12.2021 20:00 3
Tilaajille
Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittajateos sijoittuu dystooppiseen tulevaisuuteen Japanin maaperälle

Lasten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­ja­teos si­joit­tuu dys­toop­pi­seen tu­le­vai­suu­teen Japanin maa­pe­räl­le

01.12.2021 20:00
Tilaajille
Fiktio on aina omakohtaista, sanoo toisen Finlandiansa voittanut Jukka Viikilä – Taivaallinen vastaanotto on kirja kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta

Fiktio on aina oma­koh­tais­ta, sanoo toisen Fin­lan­dian­sa voit­ta­nut Jukka Viikilä – Tai­vaal­li­nen vas­taa­not­to on kirja kir­jal­li­suu­des­ta ja kir­joit­ta­mi­ses­ta

01.12.2021 20:28 1
Tilaajille
Arvio: Jukka Viikilä kirjoitti kirjan kirjasta ja sen vastaanotosta

Arvio: Jukka Viikilä kir­joit­ti kirjan kir­jas­ta ja sen vas­taa­no­tos­ta

14.11.2021 16:25 1
Tilaajille
Arvio: Joel Elstelän karmaisevassa romaanissa riittää katoamisia ja ilmiantoja, nöyryytystä ja uhkailua

Arvio: Joel Els­te­län kar­mai­se­vas­sa ro­maa­nis­sa riittää ka­toa­mi­sia ja il­mian­to­ja, nöy­ryy­tys­tä ja uh­kai­lua

14.11.2021 15:10
Tilaajille