Kantelut
Oulun terveysjohtajan twiitistä kanneltiin oikeusasiamiehelle – huomauttaa ratkaisussaan kirjoituksen kielenkäytöstä, muttei määrää jatkotoimenpiteitä

Oulun ter­veys­joh­ta­jan twii­tis­tä kan­nel­tiin oi­keus­asia­mie­hel­le – huo­maut­taa rat­kai­sus­saan kir­joi­tuk­sen kie­len­käy­tös­tä, muttei määrää jat­ko­toi­men­pi­tei­tä

18.08.2021 16:23 28
Tilaajille