Oulu: Terwa Towerin huo­neis­to­ho­tel­li ja toi­mis­to­ti­lat jä­te­tään pois

Oikeuden tuomiot: Ou­lu­lais­fes­ti­vaa­lis­ta vaa­dit­tiin oi­keu­des­sa yli 100 000 euron kor­vauk­sia

Polkupyörät: Va­paa­eh­toi­set ke­rä­si­vät Oulun kes­kus­tas­ta 850 hy­lät­tyä pyörää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Hoitovirheet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun hoito ei suju suun­ni­tel­lus­ti – asia­kas- ja po­ti­las­tur­val­li­suu­den ta­voit­tee­na on välttää väl­tet­tä­vis­sä oleva

10.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­vir­hei­den kä­sit­te­lys­sä on selviä heik­kouk­sia

06.03.2023 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den­hoi­don pal­ve­luis­ta on lupa va­lit­taa – on­gel­ma­na on epä­tie­toi­suus siitä, miten ja kenelle valitus tehdään

07.02.2023 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sy­dän­po­ti­lai­den hoi­to­ket­ju on kat­ken­nut – vai onko sitä koskaan ol­lut­kaan?

16.12.2022 05:45
Tilaajille
Sodankyläläisen Tiina-Riikka Portimon kierukka katosi väärälle puolelle kohtua – Hoitovahinko on potilaalle järkytys

So­dan­ky­lä­läi­sen Tii­na-Riik­ka Por­ti­mon kie­ruk­ka katosi vää­räl­le puo­lel­le kohtua – Hoi­to­va­hin­ko on po­ti­laal­le jär­ky­tys

14.05.2022 11:06 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­vir­heis­tä iso lasku – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät asia­kas- ja po­ti­las­tur­val­li­suu­den var­ti­joi­na

04.05.2022 13:13 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sy­dän­sai­raan hoi­dos­sa myös hoi­to­vir­he on mah­dol­li­nen – tu­han­net ja taas tu­han­net sy­dän­sai­raat pai­nis­ke­le­vat yksin vai­vo­jen­sa kanssa

31.10.2021 06:00 2
Tilaajille
Potilas kuoli saatuaan allergisen reaktion antibiootista, lääkärille sakot kuolemantuottamuksesta Lapin käräjäoikeudessa

Potilas kuoli saa­tuaan al­ler­gi­sen reak­tion an­ti­bioo­tis­ta, lää­kä­ril­le sakot kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

14.09.2021 22:17
Lähihoitaja teki virheitä lääkejakelussa, palvelukodin asukas kuoli Kemissä – kaupunki ei olisi silti saanut irtisanoa

Lä­hi­hoi­ta­ja teki vir­hei­tä lää­ke­ja­ke­lus­sa, pal­ve­lu­ko­din asukas kuoli Kemissä – kau­pun­ki ei olisi silti saanut ir­ti­sa­noa

12.10.2020 18:30 3
Tilaajille