Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Jätekuljetukset
Kiertokaari kilpailuttaa jätekuljetukset uudelleen – Taustalla markkinaoikeuden päätös, jossa aiempi kilpailutus todettiin lainvastaiseksi

Kier­to­kaa­ri kil­pai­lut­taa jä­te­kul­je­tuk­set uu­del­leen – ­Taus­tal­la mark­ki­na­oi­keu­den päätös, jossa aiempi kil­pai­lu­tus to­det­tiin lain­vas­tai­sek­si

29.01.2024 18:16 25
Markkinaoikeus: Oulun Kiertokaaren jätekilpailutus oli lainvastainen – Kiertokaaren toimitusjohtaja: "Jätteet eivät jää keräämättä"

Mark­ki­naoi­keus: Oulun Kier­to­kaa­ren jä­te­kil­pai­lu­tus oli lain­vas­tai­nen – Kier­to­kaa­ren toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Jät­teet eivät jää ke­rää­mät­tä"

29.01.2024 18:21 89
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyö­ty­jä­te­pal­ve­lua ke­hi­te­tään jat­kos­sa voi­mak­kaas­ti – ta­voit­tee­na on saada tarkkaa tietoa jä­te­mää­ris­tä, mikä voi ohjata hin­noit­te­lua

07.11.2023 06:00 6
Nyt puhuu oululainen isännöitsijä: Hyötyjätteen keräys uusittiin järkyttävän tiukalla aikataululla ja mukana tuli liikaa yllätyksiä

Nyt puhuu ou­lu­lai­nen isän­nöit­si­jä: Hyö­ty­jät­teen keräys uu­sit­tiin jär­kyt­tä­vän tiu­kal­la ai­ka­tau­lul­la ja mukana tuli liikaa yl­lä­tyk­siä

30.10.2023 18:00 64
Tilaajille
Oulussa ratsattiin jätekuljetuksia – useita rikkeitä ja huomautuksia

Oulussa rat­sat­tiin jä­te­kul­je­tuk­sia – useita rik­kei­tä ja huo­mau­tuk­sia

12.10.2023 15:06 10
Oulussa kuohuttaneesta jätekuljetusten kilpailutuksesta tehtiin valitus markkinaoikeuteen – valituksen mukaan Kiertokaari muutti tarjouspyyntöä kesken kilpailutuksen

Oulussa kuo­hut­ta­nees­ta jä­te­kul­je­tus­ten kil­pai­lu­tuk­ses­ta tehtiin valitus mark­ki­na­oi­keu­teen – va­li­tuk­sen mukaan Kier­to­kaa­ri muutti tar­jous­pyyn­töä kesken kil­pai­lu­tuk­sen

20.06.2023 06:03 22
Tilaajille
Kuntien on rakennettava tupakantumppiroskiksia, joiden kustannuksista vastaavat tupakkayhtiöt – Pakollista biojätekeräystä ei tule Lakeuden Ekon alueelle

Kuntien on ra­ken­net­ta­va tu­pa­kan­tump­pi­ros­kik­sia, joiden kus­tan­nuk­sis­ta vas­taa­vat tu­pak­ka­yh­tiöt – Pa­kol­lis­ta bio­jä­te­ke­räys­tä ei tule La­keu­den Ekon alueel­le

05.05.2023 13:50 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alueel­li­sen jä­te­huol­lon on toi­mit­ta­va häi­riöt­tä – suo­sit­te­lem­me Kier­to­kaa­rel­le kil­pai­lu­tuk­sen kes­keyt­tä­mis­tä ja uu­del­leen avaa­mis­ta

06.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kier­to­kaa­ren epä­on­nis­tu­nut kil­pai­lu­tus kes­key­tet­tä­vä

04.04.2023 05:30 3
Tilaajille
Kahdeksan Oulun seudun urakoitsijaa moittii Kiertokaarta: "Pelottaa osallistua tarjouskilpailuun näillä tiedoilla"

Kah­dek­san Oulun seudun ura­koit­si­jaa moittii Kier­to­kaar­ta: "Pe­lot­taa osal­lis­tua tar­jous­kil­pai­luun näillä tie­doil­la"

30.03.2023 05:00 85
Tilaajille