Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Jalankulkijat
Antaumuksellista kiihdytystä seuraa usein kova jarrutus, suu vaahdossa raivoavat oululaiskuskit ovat hellyttävä näky
Kolumni

An­tau­muk­sel­lis­ta kiih­dy­tys­tä seuraa usein kova jar­ru­tus, suu vaah­dos­sa rai­voa­vat ou­lu­lais­kus­kit ovat hel­lyt­tä­vä näky

10.05.2023 06:00 96
Tilaajille
Lapsia Nelostiellä ja vuokra-autoja kelkkaurilla  – kasvavat matkailijamäärät aiheuttavat vaaratilanteita Rovaniemen liikenteessä

Lapsia Ne­los­tiel­lä ja vuok­ra-au­to­ja kelk­ka­uril­la – kas­va­vat mat­kai­li­ja­mää­rät ai­heut­ta­vat vaa­ra­ti­lan­tei­ta Ro­va­nie­men lii­ken­tees­sä

03.01.2023 12:11 16
Tilaajille
Autoilija törmäsi Oulun Heikinkadulla jalankulkijaan suojatiellä, sai lähes 3700 euron sakot

Au­toi­li­ja törmäsi Oulun Hei­kin­ka­dul­la ja­lan­kul­ki­jaan suo­ja­tiel­lä, sai lähes 3700 euron sakot

14.11.2022 17:00 3
Tilaajille
Oululaiset ovat kohteliaita autoilijoita – kevyen liikenteen väylillä sen sijaan riehuu raivotauti, joka tekee turvallisen kävelyn mahdottomaksi
Essee

Ou­lu­lai­set ovat koh­te­liai­ta au­toi­li­joi­ta – kevyen lii­ken­teen väy­lil­lä sen sijaan riehuu rai­vo­tau­ti, joka tekee tur­val­li­sen kävelyn mah­dot­to­mak­si

28.08.2022 09:00 81
Tilaajille
Poliisi valvoo suojateiden turvallisuutta – suojateillä sattuu paljon onnettomuuksia

Poliisi valvoo suo­ja­tei­den tur­val­li­suut­ta – suo­ja­teil­lä sattuu paljon on­net­to­muuk­sia

14.04.2022 15:08
Poliisi valvoo tehostetusti tarkkaamattomuutta ja suojatiesääntöjen noudattamista – "Suojatie ei valitettavasti vieläkään ole nimensä veroinen"

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti tark­kaa­mat­to­muut­ta ja suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta – "Suo­ja­tie ei va­li­tet­ta­vas­ti vie­lä­kään ole nimensä ve­roi­nen"

11.09.2020 10:35 1