Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

ilmastoteot
Hallitus palautti pöytään realismin ja teki suuren ilmastoteon
Kolumni

Hal­li­tus pa­laut­ti pöytään rea­lis­min ja teki suuren il­mas­to­teon

16.01.2024 16:00 74
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko syn­nyt­tä­mi­nen ym­pä­ris­tö­ri­kos?

26.06.2023 05:30 5
Tilaajille
Ekologiset biokaasuautot kaikille mahdollisiksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eko­lo­gi­set bio­kaa­su­au­tot kai­kil­le mah­dol­li­sik­si

03.03.2023 05:00 8
Tilaajille
Vihreä siirtymä tarjoaa valtavat mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalle
Kolumni

Vihreä siir­ty­mä tarjoaa val­ta­vat mah­dol­li­suu­det Poh­jois-Poh­jan­maal­le

10.01.2023 16:00 95
Tilaajille
Oulun kaupunki antoi valomerkin ilmaston puolesta – Myös Oulun seurakunnat osallistuivat Earth Hour -tempaukseen

Oulun kau­pun­ki antoi va­lo­mer­kin il­mas­ton puo­les­ta – Myös Oulun seu­ra­kun­nat osal­lis­tui­vat Earth Hour -tem­pauk­seen

27.03.2021 21:10 5
Talvilajien harrastajat yrittävät sopeutua, kun talvet lyhenevät ja lumi hupenee Oulun korkeudella

Tal­vi­la­jien har­ras­ta­jat yrit­tä­vät so­peu­tua, kun talvet ly­he­ne­vät ja lumi hupenee Oulun kor­keu­del­la

01.01.2021 23:10 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiestön kunto vai­kut­taa lii­ken­ne­pääs­töi­hin – lai­te­taan tie­verk­ko kuntoon ta­sa­puo­li­ses­ti myös maa­seu­dul­la

06.12.2020 06:00
Tilaajille
Iiläisnuoren ilmastovideo jäänee pois Angelina Jolien tähdittämästä tuotannosta – "Yhtä kokemusta rikkaampi taas joka tapauksessa"

Ii­läis­nuo­ren il­mas­to­vi­deo jäänee pois An­ge­li­na Jolien täh­dit­tä­mäs­tä tuo­tan­nos­ta – "Yhtä ko­ke­mus­ta rik­kaam­pi taas joka ta­pauk­ses­sa"

02.11.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyrin käyt­tä­mään os­ta­ma­ni tuot­teen lop­puun, auto ei tee poik­keus­ta

29.10.2020 05:45 2
Tilaajille
Ilmasto- ja Hinku-työssä kaiken sydän ovat lapset ja nuoret – "Ympäristötyöstä on tullu iiläinen asia"

Il­mas­to- ja Hin­ku-työs­sä kaiken sydän ovat lapset ja nuoret – "Ym­pä­ris­tö­työs­tä on tullu ii­läi­nen asia"

28.10.2020 06:00
Tilaajille
Tarvitaan näkyviä, isoja ja pieniä, ilmastotekoja. Suomalaiset luulevat, että heidän elämäntapansa sinällään olisi jo kestävä.
Pääkirjoitus

Tar­vi­taan nä­ky­viä, isoja ja pieniä, il­mas­to­te­ko­ja. Suo­ma­lai­set luu­le­vat, että heidän elä­män­ta­pan­sa si­näl­lään olisi jo kes­tä­vä.

21.10.2020 20:00 6
Tilaajille
Romutuspalkkio tulee voimaan ensi vuonna – vaihtaisitko jo vanhan henkilöautosi valtion tuella uuteen sähköautoon, -pyörään tai joukkoliikennelippuun?

Ro­mu­tus­palk­kio tulee voimaan ensi vuonna – vaih­tai­sit­ko jo vanhan hen­ki­lö­au­to­si valtion tuella uuteen säh­köau­toon, -pyö­rään tai jouk­ko­lii­ken­ne­lip­puun?

20.10.2020 18:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­krii­si kiihtyy – meillä on mo­raa­li­nen oikeus ka­pi­noi­da toi­met­to­mia hal­li­tuk­sia vastaan

03.10.2020 07:00 11
Tilaajille
Kuntaliitto tarjoaa kunnanjohtajille ilmastokoulua, sillä toimintakulttuuria pitää muuttaa – "Ilmastoasioissa johtamisen rooli korostuu"

Kun­ta­liit­to tarjoaa kun­nan­joh­ta­jil­le il­mas­to­kou­lua, sillä toi­min­ta­kult­tuu­ria pitää muuttaa – "Il­mas­toa­siois­sa joh­ta­mi­sen rooli ko­ros­tuu"

28.09.2020 18:00
Onko ilmasta fossiilisen raakaöljyn haastajaksi? Power-to-x-prosessissa tehdään uusiutuvalla aurinko- ja tuulisähköllä metanolia, dieseliä ja bensiiniä ilmasta

Onko ilmasta fos­sii­li­sen raa­ka­öl­jyn haas­ta­jak­si? Po­wer-to-x-pro­ses­sis­sa tehdään uu­siu­tu­val­la au­rin­ko- ja tuu­li­säh­köl­lä me­ta­no­lia, die­se­liä ja ben­sii­niä ilmasta

16.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Ikea lisää ruokatiskeilleen uudet kasvispyörykät lihapullien rinnalle – "Maistuvat aivan lihapullalle", yritys väittää

Ikea lisää ruo­ka­tis­keil­leen uudet kas­vis­pyö­ry­kät li­ha­pul­lien rin­nal­le – "Mais­tu­vat aivan li­ha­pul­lal­le", yritys väittää

16.07.2020 11:30 1