Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Pääkirjoitus
Tilaajille

Tar­vi­taan nä­ky­viä, isoja ja pieniä, il­mas­to­te­ko­ja. Suo­ma­lai­set luu­le­vat, että heidän elä­män­ta­pan­sa si­näl­lään olisi jo kes­tä­vä.

Valtaosa suomalaisista ajattelee, että heidän elämäntapansa on jo ilmaston kannalta kestävä. Rakennetason ratkaisujen ohella tarvitaan arjen valintoja ohjaavia kannusteita. Paras ymmärrys syntyy näkyviksi tehdyistä ilmastoteoista.

Toisin kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä, niin nuoret eivät ole ilmastoasenteiltaan mitenkään yhtenäinen ryhmä. Heidän näkemyksensa vastaa pitkälti muun väestön ilmastoajattelua. Maapallo pääsi ilmaan vuosi sitten nuorten ja lasten ilmastolakon yhteydessä Oulun kaupungintalon edustalla.
Toisin kuin julkisesta keskustelusta voisi päätellä, niin nuoret eivät ole ilmastoasenteiltaan mitenkään yhtenäinen ryhmä. Heidän näkemyksensa vastaa pitkälti muun väestön ilmastoajattelua. Maapallo pääsi ilmaan vuosi sitten nuorten ja lasten ilmastolakon yhteydessä Oulun kaupungintalon edustalla.
Kuva: Pekka Peura

Ilmastonmuutosta ehkäisevien toimenpiteiden juurruttamiseksi tarvitaan lisää tietoa, asenteiden muutosta ja arkipäivän valintoja motivoivia kannusteita. Tilanne on ongelmallinen, sillä suomalaisista lähes 80 prosenttia ajattelee, että heidän nykyinen elämäntapansa on jo kestävä. Ihan näin suureen itsetyytyväisyyteen ei kuitenkaan ole aihetta.

Ilmastoystävällinen elämäntapa näyttää olevan suomalaisten itsestään vaalima myytti, vaikka viralliset ilmastotavoitteet edellyttäisivät huomattavia päästövähennyksiä nykyiseen verrattuna.