Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Inflaatio
Oululainen taloyhtiö ei löytänyt edes urakoitsijaa maalämpökaivolle – Kaukolämpö on yhä halpaa, vaikka sen hinta on noussut useita kertoja

Ou­lu­lai­nen ta­lo­yh­tiö ei löy­tä­nyt edes ura­koit­si­jaa maa­läm­pö­kai­vol­le – Kau­ko­läm­pö on yhä halpaa, vaikka sen hinta on noussut useita kertoja

28.11.2023 05:00 77
Tilaajille
Hintojen nousu laantuu, korkojen nousu pysähtyi, mutta talousnäkymät näyttävät silti yllättävän ankeilta
Pääkirjoitus

Hin­to­jen nousu laan­tuu, kor­ko­jen nousu py­säh­tyi, mutta ta­lous­nä­ky­mät näyt­tä­vät silti yl­lät­tä­vän an­keil­ta

31.10.2023 17:00 16
Asuntovelallisia kurmuuttavat korkojen nostot saattavat saada jatkoa – Suomen Pankin johtoon kuuluva Tuomas Välimäki: "Euroalue välttämässä taantuman"

Asun­to­ve­lal­li­sia kur­muut­ta­vat kor­ko­jen nostot saat­ta­vat saada jatkoa – Suomen Pankin johtoon kuuluva Tuomas Vä­li­mä­ki: "Eu­roa­lue vält­tä­mäs­sä taan­tu­man"

03.10.2023 16:41 3
Tilaajille
Korkohuippu alkaa olla saavutettu, mutta inflaatio kurittaa lopulta rankemmin – Kokenut ekonomi toivoo, että vanha taloudenpidon viisaus olisi nyt opittu

Kor­ko­huip­pu alkaa olla saa­vu­tet­tu, mutta inf­laa­tio ku­rit­taa lopulta ran­kem­min – Kokenut ekonomi toivoo, että vanha ta­lou­den­pi­don viisaus olisi nyt opittu

15.09.2023 16:47 10
Tilaajille
Arjen raha-asioissa maltti on jälleen valttia
Pääkirjoitus

Arjen ra­ha-asiois­sa maltti on jälleen valttia

23.07.2023 20:00 7
Tilaajille
Puheenaihe: Karsitko korkean inflaation takia lomasuunnitelmistasi?

Pu­hee­nai­he: Kar­sit­ko korkean inf­laa­tion takia lo­ma­suun­ni­tel­mis­ta­si?

16.07.2023 08:00 6
Tilaajille
Kommentti: Matkasta joutuu maksamaan roimasti enemmän kuin ennen, eikä äkkilähdölläkään enää säästä

Kom­ment­ti: Mat­kas­ta joutuu mak­sa­maan roi­mas­ti enemmän kuin ennen, eikä äk­ki­läh­döl­lä­kään enää säästä

16.07.2023 06:00 7
Tilaajille
Uusien autojen myynti romahti, mutta käytetyt käyvät kaupaksi Oulussa – Rinta-Joupin Marttila: Kovin menekki on 10-30 tuhatta maksavilla autoilla

Uusien autojen myynti ro­mah­ti, mutta käy­te­tyt käyvät kau­pak­si Oulussa – Rin­ta-Jou­pin Mart­ti­la: Kovin menekki on 10-30 tuhatta mak­sa­vil­la au­toil­la

01.07.2023 06:30 9
Tilaajille
Kuluttajien luottamus heikkeni hieman toukokuussa – odotukset talouden kehityksestä pysyivät vaisuina

Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus heik­ke­ni hieman tou­ko­kuus­sa – odo­tuk­set ta­lou­den ke­hi­tyk­ses­tä py­syi­vät vai­sui­na

29.05.2023 10:26 2
Kansalaisia koetellut hinnannousurytinä saattaa jo rauhoittua
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­sia koe­tel­lut hin­nan­nou­su­ry­ti­nä saattaa jo rau­hoit­tua

16.05.2023 20:00 5
Tilaajille
Konkurssiaalto höykyttää Suomea – kaatunutta moottoriurheilukeskus Kymi Ringiä yritetään myydä, mutta "ei renkaanpotkijoille"

Kon­kurs­si­aal­to höy­kyt­tää Suomea – kaa­tu­nut­ta moot­to­ri­ur­hei­lu­kes­kus Kymi Ringiä yri­te­tään myydä, mutta "ei ren­kaan­pot­ki­joil­le"

15.04.2023 12:00 1
Tilaajille
Inflaatio hidastui maaliskuussa 7,9 prosenttiin, polttoaineen halpeneminen hillitsi inflaatiota

Inf­laa­tio hi­das­tui maa­lis­kuus­sa 7,9 pro­sent­tiin, polt­to­ai­neen hal­pe­ne­mi­nen hil­lit­si inf­laa­tio­ta

14.04.2023 09:06 10
Suomessa ostettiin aiempaa vähemmän elintarvikkeita viime vuonna – hinnan nousu iski erityisesti lihan, kalan ja vihannesten myyntimääriin

Suo­mes­sa os­tet­tiin aiempaa vä­hem­män elin­tar­vik­kei­ta viime vuonna – hinnan nousu iski eri­tyi­ses­ti lihan, kalan ja vi­han­nes­ten myyn­ti­mää­riin

07.02.2023 08:03 12
Asuntovelallisten ahdinko kasvaa, kun korot jatkavat nousuaan – Katso täältä, paljonko pohjoispohjalaisilla on velkaa ja mikä korko on juuri nyt

Asun­to­ve­lal­lis­ten ahdinko kasvaa, kun korot jat­ka­vat nou­suaan – Katso täältä, pal­jon­ko poh­jois­poh­ja­lai­sil­la on velkaa ja mikä korko on juuri nyt

03.02.2023 10:54 27
Tilaajille
Arviot hintojen nousun taittumisesta lupaavat kansalaisille helpotusta inflaatiokaamokseen
Pääkirjoitus

Arviot hin­to­jen nousun tait­tu­mi­ses­ta lu­paa­vat kan­sa­lai­sil­le hel­po­tus­ta inf­laa­tio­kaa­mok­seen

05.01.2023 20:00 31
Tilaajille
Ruuan hinnan nousu taittuu tänä vuonna – "aika pieni osa suomalaisten tuloista kuluu ruokaan"

Ruuan hinnan nousu taittuu tänä vuonna – "aika pieni osa suo­ma­lais­ten tu­lois­ta kuluu ruo­kaan"

04.01.2023 06:00 14
Tilaajille
Kasvatuspsykologit: Lapsille kannattaa kertoa rehellisesti jos joululahjoihin ei ole varaa – "Talousasioista ei kannata keksiä satuja, joulupukista voi"

Kas­va­tusp­sy­ko­lo­git: Lap­sil­le kan­nat­taa kertoa re­hel­li­ses­ti jos jou­lu­lah­joi­hin ei ole varaa – "Ta­lou­sa­siois­ta ei kannata keksiä satuja, jou­lu­pu­kis­ta voi"

18.12.2022 11:06 7
Tilaajille
Kerro meille: Miltä tuntuu maksaa entistä enemmän entistä vähemmästä?

Kerro meille: Miltä tuntuu maksaa entistä enemmän entistä vä­hem­mäs­tä?

05.12.2022 12:40 97
Inflaatio jatkui voimakkaana lokakuussa – moni tuttu ruoka on viidenneksen kalliimpaa kuin vuosi sitten

Inf­laa­tio jatkui voi­mak­kaa­na lo­ka­kuus­sa – moni tuttu ruoka on vii­den­nek­sen kal­liim­paa kuin vuosi sitten

14.11.2022 09:37 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hurja hin­to­jen nousu on ah­neut­ta

10.10.2022 05:00 6
Tilaajille