Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Inflaatio
Kuukausi
Luke: Ruoan hintaan kohdistuu tänä vuonna poikkeuksellisen kovaa nousupainetta – kustannusten nousu koettelee erityisesti kotieläintiloja

Luke: Ruoan hintaan koh­dis­tuu tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sen kovaa nou­su­pai­net­ta – kus­tan­nus­ten nousu koet­te­lee eri­tyi­ses­ti ko­ti­eläin­ti­lo­ja

24.05.2022 10:46 10
Venäjän sodan vaikutukset talouteen työllistävät Brysselissä vielä pitkään – Euroopan komissio kaavailee Ukrainan jälleenrakentamiseen omaa välinettä

Venäjän sodan vai­ku­tuk­set ta­lou­teen työl­lis­tä­vät Brys­se­lis­sä vielä pitkään – Eu­roo­pan ko­mis­sio kaa­vai­lee Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen omaa vä­li­net­tä

22.05.2022 18:30 15
Tilaajille
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola haluaisi kolmikantayhteistyötä, etteivät palkkaneuvottelut kiihdytä inflaatiota entisestään – Pahinta olisi palkkainflaatio

STTK:n pu­heen­joh­ta­ja Antti Palola ha­luai­si kol­mi­kan­tayh­teis­työ­tä, ett­ei­vät palk­ka­neu­vot­te­lut kiih­dy­tä inf­laa­tio­ta en­ti­ses­tään – Pahinta olisi palk­ka­inf­laa­tio

16.05.2022 18:00 2
Tilaajille
Inflaatio jäi hivenen huippulukemastaan – kuluttajahinnat nousivat 5,7 prosenttia huhtikuussa

Inf­laa­tio jäi hivenen huip­pu­lu­ke­mas­taan – ku­lut­ta­ja­hin­nat nou­si­vat 5,7 pro­sent­tia huh­ti­kuus­sa

13.05.2022 09:04 2
Yhdysvaltojen keskuspankki nosti ohjauskorkoa eniten sitten vuoden 2000, Powellin mukaan lisää 0,5 prosenttiyksikön nostoja on odotettavissa

Yh­dys­val­to­jen kes­kus­pank­ki nosti oh­jaus­kor­koa eniten sitten vuoden 2000, Po­wel­lin mukaan lisää 0,5 pro­sent­ti­yk­si­kön nostoja on odo­tet­ta­vis­sa

04.05.2022 23:26 2
Vanhemmat
Leipä on kalliimpaa pohjoissuomalaiselle – inflaatio kiusaa Suomea eriarvoisesti
Pääkirjoitus

Leipä on kal­liim­paa poh­jois­suo­ma­lai­sel­le – inf­laa­tio kiusaa Suomea eri­ar­voi­ses­ti

21.03.2022 08:32 9
Tilaajille
Pankkien ennusteet Suomen talouskasvusta laskivat – inflaatio nopeinta sitten vuoden 1990

Pank­kien en­nus­teet Suomen ta­lous­kas­vus­ta las­ki­vat – inf­laa­tio no­pein­ta sitten vuoden 1990

11.03.2022 10:18 10
Maailmantalouden hinnankorotukset läikkyvät maitotilallisen ratkottaviksi – Jos tilanne jatkuu, lopputulos voi olla vuoden lopussa 100 000 euroa pakkasella, sanoo maanviljelijä Tapio Leinonen Vaalasta

Maail­man­ta­lou­den hin­nan­ko­ro­tuk­set läik­ky­vät mai­to­ti­lal­li­sen rat­kot­ta­vik­si – Jos tilanne jatkuu, lop­pu­tu­los voi olla vuoden lopussa 100 000 euroa pak­ka­sel­la, sanoo maan­vil­je­li­jä Tapio Lei­no­nen Vaa­las­ta

27.02.2022 06:00 22
Tilaajille
Lähteekö Saksan inflaatio vihdoin liikkeelle?
Kolumni

Läh­tee­kö Saksan inf­laa­tio vihdoin liik­keel­le?

04.08.2021 06:00 3
Tilaajille
Puheenaihe: Onko syytä olla huolissaan inflaatiosta? – "Nosta valppaustasoasi!"

Pu­hee­nai­he: Onko syytä olla huo­lis­saan inf­laa­tios­ta? – "Nosta valp­paus­ta­soa­si!"

23.05.2021 08:00 1
Tilaajille