Helsinki
Kuukausi
Helsinki Pride -tapahtuman pääpäivä käynnistyi erityisjärjestelyin – konserttiin ja kulkueeseen voi osallistua vaikka kotisohvalla, perumista ei edes harkittu

Hel­sin­ki Pride -ta­pah­tu­man pää­päi­vä käyn­nis­tyi eri­tyis­jär­jes­te­lyin – kon­sert­tiin ja kul­kuee­seen voi osal­lis­tua vaikka ko­ti­soh­val­la, pe­ru­mis­ta ei edes har­kit­tu

12.09.2020 12:30 1
Uuden turnauksen finaalipäivä jäi pelaamatta, koska kenttämies porasi jäähdytysputkeen – Kärppien molemmat maalivahdit loukkaantuneena

Uuden tur­nauk­sen fi­naa­li­päi­vä jäi pe­laa­mat­ta, koska kent­tä­mies porasi jääh­dy­tys­put­keen – Kärp­pien mo­lem­mat maa­li­vah­dit louk­kaan­tu­nee­na

11.09.2020 21:25 2
Tilaajille
Kesällä remontin jälkeen avattu Helsingin olympiastadion huokuu suomalaisen urheilun historiaa – "Olympiastadion on vuosikymmenien ajan ollut kokoaan suurempi paikka"

Kesällä re­mon­tin jälkeen avattu Hel­sin­gin olym­pia­sta­dion huokuu suo­ma­lai­sen ur­hei­lun his­to­riaa – "O­lym­pias­ta­dion on vuo­si­kym­me­nien ajan ollut kokoaan suu­rem­pi paikka"

07.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Ruotsi-ottelun yksi eriskummallisimmista tapahtumista oli miesten 1 500 metrin juoksu vuonna 1992: Kukaan ei voittanut, sillä kaikki kuusi kilpailijaa diskattiin

Ruot­si-ot­te­lun yksi eris­kum­mal­li­sim­mis­ta ta­pah­tu­mis­ta oli miesten 1 500 metrin juoksu vuonna 1992: Kukaan ei voit­ta­nut, sillä kaikki kuusi kil­pai­li­jaa dis­kat­tiin

03.09.2020 19:00 1
Tilaajille
Oululainen Selma Valjus muutti 16-vuotiaana Helsinkiin purjehduksen perässä, nyt hän tavoittelee paikkaa olympialaisiin – "Onnistuessamme meillä on mahdollisuudet"

Ou­lu­lai­nen Selma Valjus muutti 16-vuo­tiaa­na Hel­sin­kiin pur­jeh­duk­sen pe­räs­sä, nyt hän ta­voit­te­lee paikkaa olym­pia­lai­siin – "On­nis­tues­sam­me meillä on mah­dol­li­suu­det"

02.09.2020 20:00 1
Tilaajille
"Mitä yhteistä on polkupyörällä? Siinä on sekä satula" – Runoilija Ilpo Tiihosta viehättää absurdi kielellinen palikkaleikki

"Mitä yh­teis­tä on pol­ku­pyö­räl­lä? Siinä on sekä satula" – Ru­noi­li­ja Ilpo Tii­hos­ta vie­hät­tää absurdi kie­lel­li­nen pa­lik­ka­leik­ki

31.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Yle ja HS: Kolarin tartunta marjanpoimijalla, ryhmä matkusti junalla Helsingistä Kolariin –”Tässä on edellytykset isoonkin altistumiseen”

Yle ja HS: Kolarin tar­tun­ta mar­jan­poi­mi­jal­la, ryhmä mat­kus­ti junalla Hel­sin­gis­tä Ko­la­riin –”Tässä on edel­ly­tyk­set isoon­kin al­tis­tu­mi­seen”

22.08.2020 20:09 5
Vanhemmat
Realistisen näköiset silikonista ja aidoista ihmishiuksista tehdyt veistokset saapuivat Helsingin Taidehalliin – "Kaikki tunteet ovat sallittuja"

Rea­lis­ti­sen nä­köi­set si­li­ko­nis­ta ja ai­dois­ta ih­mis­hiuk­sis­ta tehdyt veis­tok­set saa­pui­vat Hel­sin­gin Tai­de­hal­liin – "Kaikki tunteet ovat sal­lit­tu­ja"

16.08.2020 08:00 1
Tilaajille
Helsinki-Vantaalle saapuu tällä hetkellä joka päivä riskimaista noin tuhat matkustajaa – viime päivinä riskimaista on tullut noin 30 lentoa päivässä

Hel­sin­ki-Van­taal­le saapuu tällä het­kel­lä joka päivä ris­ki­mais­ta noin tuhat mat­kus­ta­jaa – viime päivinä ris­ki­mais­ta on tullut noin 30 lentoa päi­väs­sä

11.08.2020 16:53 3
LM-lähteet: Paloittelumurha tapahtui moottoripyöräkerho Apache MC:n jengitiloissa Helsingissä – "Poliisin kiinnostus ryhmittymään on herännyt jo aiemmin"

LM-läh­teet: Pa­loit­te­lu­mur­ha ta­pah­tui moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho Apache MC:n jen­gi­ti­lois­sa Hel­sin­gis­sä – "Po­lii­sin kiin­nos­tus ryh­mit­ty­mään on he­rän­nyt jo aiem­min"

07.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Poliisi vahvistaa LM-tiedot: Helsingin henkirikos oli paloittelumurha — 12 epäillyn murha hyvin poikkeuksellinen rikos Suomessa

Poliisi vah­vis­taa LM-tie­dot: Hel­sin­gin hen­ki­ri­kos oli pa­loit­te­lu­mur­ha — 12 epäil­lyn murha hyvin poik­keuk­sel­li­nen rikos Suo­mes­sa

05.08.2020 11:51 0
Olitko runsas viikko sitten Linnanmäellä? – Huvipuistossa sattui joukkoaltistuminen koronalle

Olitko runsas viikko sitten Lin­nan­mäel­lä? – Hu­vi­puis­tos­sa sattui jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen ko­ro­nal­le

03.08.2020 19:14 0
Nopeasti tehdyssä graffitissa tai tagissa voi olla taidearvoa siinä missä pitkään tehdyssä teoksessa – Maan alta löytyi Suomen graffitin historiaa

No­peas­ti teh­dys­sä graf­fi­tis­sa tai tagissa voi olla tai­de­ar­voa siinä missä pitkään teh­dys­sä teok­ses­sa – Maan alta löytyi Suomen graf­fi­tin his­to­riaa

02.08.2020 08:39 1
Tilaajille
Al-Holin leirillä ollut suomalainen äiti on palannut lapsineen Suomeen – perhe oli paennut Syyriasta Turkkiin, josta heidät autettiin Suomeen

Al-Ho­lin lei­ril­lä ollut suo­ma­lai­nen äiti on pa­lan­nut lap­si­neen Suomeen – perhe oli paennut Syy­rias­ta Turk­kiin, josta heidät au­tet­tiin Suomeen

01.08.2020 14:05 19
Kulmuni saa haastajan: Annika Saarikko lähtee kisailemaan keskustan puheenjohtajuudesta – "Kerroin Kulmunille ratkaisuni etukäteen"

Kulmuni saa haas­ta­jan: Annika Saa­rik­ko lähtee ki­sai­le­maan kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta – "Ker­roin Kul­mu­nil­le rat­kai­su­ni etu­kä­teen"

30.07.2020 11:04 29
Kuolonkolari Kehä III:lla – tie avattu taas liikenteelle

Kuo­lon­ko­la­ri Kehä III:lla – tie avattu taas lii­ken­teel­le

30.07.2020 08:30

HS: Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la elää vä­hin­tään kym­me­niä ih­mis­kau­pan uhriksi jou­tu­nei­ta ala­ikäi­siä

30.07.2020 07:42 1
Kahden venäläisen hävittäjän epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Suomenlahdella Helsingin edustalla

Kahden ve­nä­läi­sen hä­vit­tä­jän epäil­lään lou­kan­neen Suomen il­ma­ti­laa Suo­men­lah­del­la Hel­sin­gin edus­tal­la

28.07.2020 17:17 3
Hölmö nuori sydän -elokuvan tekijä Kirsikka Saari kirjoitti itsensä Itä-Helsingin lähiöistä Oscar-Akatemiaan: ”Jotakin lähiöestetiikka sielussani soittelee”

Hölmö nuori sydän -e­lo­ku­van tekijä Kir­sik­ka Saari kir­joit­ti itsensä Itä-Hel­sin­gin lä­hiöis­tä Os­car-Aka­te­miaan: ”Jo­ta­kin lä­hiö­es­te­tiik­ka sie­lus­sa­ni soit­te­lee”

26.07.2020 08:00 0
Tilaajille
"Kaduille lähteminen on paras tapa yrittää vaikuttaa" – Valko-Venäjän nuoret vetosivat Helsingissä itsevaltias Lukashenkon kaatamiseksi

"Ka­duil­le läh­te­mi­nen on paras tapa yrittää vai­kut­taa" – Val­ko-Ve­nä­jän nuoret ve­to­si­vat Hel­sin­gis­sä it­se­val­tias Lu­kas­hen­kon kaa­ta­mi­sek­si

19.07.2020 19:10 1