Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Helsinki
Matkatavaroiden joukosta löytyi 300 000 euroa käteistä rahaa – yhtä henkilöä vastaan nostettu syyte törkeästä rahanpesusta

Mat­ka­ta­va­roi­den jou­kos­ta löytyi 300 000 euroa kä­teis­tä rahaa – yhtä hen­ki­löä vastaan nos­tet­tu syyte tör­keäs­tä ra­han­pe­sus­ta

19.01.2023 13:58 5
Poliisi pitää parikymppisen terrorismirikoksesta epäillyn vangittuna

Poliisi pitää pa­ri­kymp­pi­sen ter­ro­ris­mi­ri­kok­ses­ta epäil­lyn van­git­tu­na

23.12.2022 16:33 9
Helsingin Sanomien entiselle vastaavalle päätoimittajalle Kaius Niemelle syyte törkeästä rattijuopumuksesta, kertoo HS

Hel­sin­gin Sa­no­mien en­ti­sel­le vas­taa­val­le pää­toi­mit­ta­jal­le Kaius Nie­mel­le syyte tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, kertoo HS

20.12.2022 15:26
70 vuotta täyttävä Irja Askola ei lapsena voinut kuvitella, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

70 vuotta täyt­tä­vä Irja Askola ei lapsena voinut ku­vi­tel­la, että hänestä tulisi piispa – eihän nainen voinut olla edes pappi!

16.12.2022 19:00
Tilaajille
Näkökulma: Vaikuttiko Nato-hakemus ja Erdogan Suomen poliisiin? Poliisihallitus selvittää Oulun ja Helsingin erilaista suhtautumista PKK-lippuun

Nä­kö­kul­ma: Vai­kut­ti­ko Na­to-ha­ke­mus ja Erdogan Suomen po­lii­siin? Po­lii­si­hal­li­tus sel­vit­tää Oulun ja Hel­sin­gin eri­lais­ta suh­tau­tu­mis­ta PKK-lip­puun

09.12.2022 16:00 7
Tilaajille
Euroopan mestari Topi Raitanen ei tänä vuonna katsele Linnan juhlia kotisohvalta – urheilijalle itseensä luottamisen teema on tuttu

Eu­roo­pan mestari Topi Rai­ta­nen ei tänä vuonna katsele Linnan juhlia ko­ti­soh­val­ta – ur­hei­li­jal­le it­seen­sä luot­ta­mi­sen teema on tuttu

06.12.2022 20:56
Tilaajille
Itsenäisyyspäivän mielenosoitukset Helsingissä ovat sujuneet rauhallisesti – ketään ei ole otettu kiinni

It­se­näi­syys­päi­vän mie­len­osoi­tuk­set Hel­sin­gis­sä ovat su­ju­neet rau­hal­li­ses­ti – ketään ei ole otettu kiinni

06.12.2022 19:25 2
Kohonneet lentolippujen hinnat harmittavat Oulusta Helsinkiin lentäviä, Norwegian tarkkailee tilannetta – "Pidämme reittiä tarkasti silmällä"

Ko­hon­neet len­to­lip­pu­jen hinnat har­mit­ta­vat Oulusta Hel­sin­kiin len­tä­viä, Nor­we­gian tark­kai­lee ti­lan­net­ta – "Pi­däm­me reittiä tar­kas­ti sil­mäl­lä"

03.12.2022 06:00 180
Tilaajille
Ex-rikollinen Mika "Immu" Ilmen sattui Helsingin Puotilan ampumasurman silminnäkijäksi – näin hän kuvailee tapahtumia

Ex-ri­kol­li­nen Mika "Immu" Ilmen sattui Hel­sin­gin Puo­ti­lan am­pu­ma­sur­man sil­min­nä­ki­jäk­si – näin hän ku­vai­lee ta­pah­tu­mia

24.11.2022 18:36
Kirja-arvio: Kaikilla on salaisuutensa Laura Anderssonin sodanjälkeiseen Helsinkiin sijoittuvassa cosy crime -esikoisessa

Kir­ja-ar­vio: Kai­kil­la on sa­lai­suu­ten­sa Laura An­ders­so­nin so­dan­jäl­kei­seen Hel­sin­kiin si­joit­tu­vas­sa cosy crime -e­si­koi­ses­sa

17.11.2022 10:30
Tilaajille
Ruotsin uusi pääministeri ensivierailulle Suomeen – Marinin ja Kristerssonin määrä keskustella muun muassa Nato-jäsenyydestä sekä Ukrainan tukemisesta

Ruotsin uusi pää­mi­nis­te­ri en­si­vie­rai­lul­le Suomeen – Marinin ja Kris­ters­so­nin määrä kes­kus­tel­la muun muassa Na­to-jä­se­nyy­des­tä sekä Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­ta

26.10.2022 13:06 1
Poliisi ottanut kiinni Juha Valjakkalanakin tunnetun Nikita Bergenströmin, oli poistunut luvatta Keravan vankilasta

Poliisi ottanut kiinni Juha Val­jak­ka­la­na­kin tun­ne­tun Nikita Ber­genst­rö­min, oli pois­tu­nut luvatta Keravan van­ki­las­ta

25.10.2022 19:19 4
Hanoi Rocks kokoontuu vielä hetkeksi yhteen huipentamaan Michael Monroen juhlakeikan Helsingissä

Hanoi Rocks ko­koon­tuu vielä het­kek­si yhteen hui­pen­ta­maan Michael Monroen juh­la­kei­kan Hel­sin­gis­sä

07.09.2022 15:32 1
Ruotsi ei luopunut maaotteluvaltikasta – yleisurheilukauden huipennusta oli uusitulla Olympiastadionilla seuraamassa yhteensä yli 44  000 katsojaa

Ruotsi ei luo­pu­nut maa­ot­te­lu­val­ti­kas­ta – yleis­ur­hei­lu­kau­den hui­pen­nus­ta oli uu­si­tul­la Olym­pia­sta­dio­nil­la seu­raa­mas­sa yh­teen­sä yli 44 000 kat­so­jaa

04.09.2022 18:14 2
Mies kuoli poliisitehtävän yhteydessä Helsingissä, tapausta tutkitaan

Mies kuoli po­lii­si­teh­tä­vän yh­tey­des­sä Hel­sin­gis­sä, ta­paus­ta tut­ki­taan

31.07.2022 16:32 1
Pieni Suomi punnersi isot kisat – Vuoden 1952 Helsingin olympialaisten kisapaikat palvelevat yhä suomalaisia ja matkailijoita

Pieni Suomi pun­ner­si isot kisat – Vuoden 1952 Hel­sin­gin olym­pia­lais­ten ki­sa­pai­kat pal­ve­le­vat yhä suo­ma­lai­sia ja mat­kai­li­joi­ta

23.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­ta-alueen vahvuus on sen pienuus – Oulu voi pro­fi­loi­tua ih­mis­lä­hei­se­nä ja yh­tei­söl­li­se­nä kau­pun­ki­aluee­na

23.07.2022 06:00 12
Tilaajille
Haminan mursu konservoidaan esille yleisönäyttelyyn – eläimen suolisto ja vatsa olivat täysin tyhjiä, selvisi ruumiinavauksessa

Haminan mursu kon­ser­voi­daan esille ylei­sö­näyt­te­lyyn – eläimen suo­lis­to ja vatsa olivat täysin tyhjiä, selvisi ruu­miin­avauk­ses­sa

21.07.2022 14:49
Poliisi: Seitsemän rescue-koiraa kuoli kuljetuksessa laivassa matkalla Helsinkiin – auton ilmastointi oli puutteellinen

Po­lii­si: Seit­se­män res­cue-koi­raa kuoli kul­je­tuk­ses­sa lai­vas­sa mat­kal­la Hel­sin­kiin – auton il­mas­toin­ti oli puut­teel­li­nen

04.07.2022 14:42 10