Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Helsinki
Pörssiyhtiö Solwers osti Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n – Jo 42-vuotias oululaisyritys jatkaa omalla nimellään ja henkilöstöllään

Pörs­si­yh­tiö Solwers osti Luk­ka­roi­nen Ark­ki­teh­dit Oy:n – Jo 42-vuo­tias ou­lu­lais­yri­tys jatkaa omalla ni­mel­lään ja hen­ki­lös­töl­lään

01.12.2021 21:51
Tilaajille
Poliisi löysi roskiksesta kuolleen miehen ja tutkii tapausta murhana – virkavalta otti kaksi henkilöä kiinni Suomussalmella

Poliisi löysi ros­kik­ses­ta kuol­leen miehen ja tutkii ta­paus­ta murhana – vir­ka­val­ta otti kaksi hen­ki­löä kiinni Suo­mus­sal­mel­la

23.11.2021 22:08
Huuhkajat hävisi Ranskalle ja jäi MM-jatkokarsinnoista rannalle

Huuh­ka­jat hävisi Rans­kal­le ja jäi MM-jat­ko­kar­sin­nois­ta ran­nal­le

17.11.2021 00:01 6
Rahan tarve teki Eeva Joenpellosta kirjailijan

Rahan tarve teki Eeva Joen­pel­los­ta kir­jai­li­jan

21.10.2021 09:45
Tilaajille
Rokuasta tuli myös kosmetiikkabrändi – Vientiin satsaava pienyritys valikoi tuotesarjalleen nimen, joka toimii myös ulkomailla

Ro­kuas­ta tuli myös kos­me­tiik­ka­brän­di – Vien­tiin sat­saa­va pien­yri­tys valikoi tuo­te­sar­jal­leen nimen, joka toimii myös ul­ko­mail­la

14.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Poliisi myöntää Ylelle arvioineensa Elokapinan aiheuttaman turvallisuusuhan Valtioneuvoston linnan edustalla väärin

Poliisi myöntää Ylelle ar­vioi­neen­sa Elo­ka­pi­nan ai­heut­ta­man tur­val­li­suus­uhan Val­tio­neu­vos­ton linnan edus­tal­la väärin

10.10.2021 14:46 22
Analyysi: Huuhkajien puolustuksen linnake on murrettu

Ana­lyy­si: Huuh­ka­jien puo­lus­tuk­sen linnake on mur­ret­tu

09.10.2021 22:17 5
Tilaajille
Helsingin poliisin mukaan presidentti ja ministereitä siirrettiin turvaan Elokapinan tieltä – Presidentti Niinistö kertoo HS:lle kulkeneensa samaa reittiä kuin aina

Hel­sin­gin po­lii­sin mukaan pre­si­dent­ti ja mi­nis­te­rei­tä siir­ret­tiin turvaan Elo­ka­pi­nan tieltä – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kertoo HS:lle kul­ke­neen­sa samaa reittiä kuin aina

09.10.2021 20:25 12
Tilaajille
Elokapinan edustajat kerääntyivät Valtioneuvoston linnan portaille tukkien sisäänkäynnin, poliisi kertoi ottavansa niskoittelijat kiinni

Elo­ka­pi­nan edus­ta­jat ke­rään­tyi­vät Val­tio­neu­vos­ton linnan por­tail­le tukkien si­sään­käyn­nin, poliisi kertoi ot­ta­van­sa nis­koit­te­li­jat kiinni

08.10.2021 14:38 16
Elokapinan edustajat kerääntyivät Valtioneuvoston linnan portaille – poliisi alkoi siirtää mielenosoittajia pois

Elo­ka­pi­nan edus­ta­jat ke­rään­tyi­vät Val­tio­neu­vos­ton linnan por­tail­le – poliisi alkoi siirtää mie­len­osoit­ta­jia pois

08.10.2021 14:36
Poliisi epäilee Elokapinan taustayhdistystä rahankeräysrikoksesta, vaatii varoja takavarikkoon – Mielenosoittajat lukittautuivat perjantaina Valtioneuvoston linnan ovelle

Poliisi epäilee Elo­ka­pi­nan taus­ta­yh­dis­tys­tä ra­han­ke­räys­ri­kok­ses­ta, vaatii varoja ta­ka­va­rik­koon – Mie­len­osoit­ta­jat lu­kit­tau­tui­vat per­jan­tai­na Val­tio­neu­vos­ton linnan ovelle

08.10.2021 12:13 9
Elokapinan mielenilmaus katkaisi Pitkänsillan liikenteen Helsingissä – poliisi otti kiinni 123 ihmistä

Elo­ka­pi­nan mie­len­il­maus kat­kai­si Pit­kän­sil­lan lii­ken­teen Hel­sin­gis­sä – poliisi otti kiinni 123 ihmistä

06.10.2021 23:02 4
Arvio: Pertti Lassilan sukupolviromaanin hahmot löytävät kuolemasta helpotuksen ja haipuvat tyhjyyteen

Arvio: Pertti Las­si­lan su­ku­pol­vi­ro­maa­nin hahmot löy­tä­vät kuo­le­mas­ta hel­po­tuk­sen ja hai­pu­vat tyh­jyy­teen

03.10.2021 15:55
Tilaajille
Verokarhu viihtyy pohjoisen luonnossa – 60 vuotta täyttävä Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura on aina miettinyt, miten asiat voisi tehdä paremmin

Ve­ro­kar­hu viihtyy poh­joi­sen luon­nos­sa – 60 vuotta täyt­tä­vä Ve­ro­hal­lin­non pää­joh­ta­ja Markku Heikura on aina miet­ti­nyt, miten asiat voisi tehdä pa­rem­min

02.10.2021 08:00 1
Tilaajille
Ilmastomielenosoittajien sumuttaminen siirtyy syyteharkintaan – kuutta poliisia epäillään pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta

Il­mas­to­mie­len­osoit­ta­jien su­mut­ta­mi­nen siirtyy syy­te­har­kin­taan – kuutta po­lii­sia epäil­lään pa­hoin­pi­te­lys­tä ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta

01.10.2021 10:40 4
Elokapina palasi osoittamaan mieltään torstaina

Elo­ka­pi­na palasi osoit­ta­maan miel­tään tors­tai­na

30.09.2021 19:36 5
Helsingin poliisi otti Elokapinan mielenosoituksesta kiinni yli 140 ihmistä, Mannerheimintien liikenne palautunut normaaliksi

Hel­sin­gin poliisi otti Elo­ka­pi­nan mie­len­osoi­tuk­ses­ta kiinni yli 140 ih­mis­tä, Man­ner­hei­min­tien lii­ken­ne pa­lau­tu­nut nor­maa­lik­si

29.09.2021 22:33 68
Poliisi aloitti mielenosoittajien kiinniotot Mannerheimintiellä – näin Elokapina-aktivisti kannettiin poliisien linja-autoon

Poliisi aloitti mie­len­osoit­ta­jien kiin­ni­otot Man­ner­hei­min­tiel­lä – näin Elo­ka­pi­na-ak­ti­vis­ti kan­net­tiin po­lii­sien lin­ja-au­toon

29.09.2021 20:14 4
Kansallisen kivääriyhdistyksen perustaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja tuomittiin sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Kan­sal­li­sen ki­vää­ri­yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­ja ja pit­kä­ai­kai­nen pu­heen­joh­ta­ja tuo­mit­tiin sak­koi­hin kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan

21.09.2021 15:57
Tilaajille
Surmatun nuoren omaisille tuomio tuo helpotusta, luonnehtii asianajaja

Sur­ma­tun nuoren omai­sil­le tuomio tuo hel­po­tus­ta, luon­neh­tii asian­aja­ja

03.09.2021 15:27