Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Helsinki
Kuukausi
Vapaaehtoiset avasivat tänään Helsinkiin laittoman huumeiden käyttöhuoneen, poliisi saapui pian paikalle

Va­paa­eh­toi­set ava­si­vat tänään Hel­sin­kiin lait­to­man huu­mei­den käyt­tö­huo­neen, poliisi saapui pian pai­kal­le

25.05.2023 14:49 10
Finnair rajoittaa käsimatkatavaroiden kokoa – muutokset voimaan kesäkuusta alkaen

Finnair ra­joit­taa kä­si­mat­ka­ta­va­roi­den kokoa – muu­tok­set voimaan ke­sä­kuus­ta alkaen

16.05.2023 12:02 26

HS: Hel­sin­gis­sä vä­ki­jouk­koon kaa­han­nut­ta miestä syy­te­tään 11:stä tapon yri­tyk­ses­tä

10.05.2023 20:53
Pohjoismaiden johtajilta vahva tuki Ukrainalle – Zelenskyi kiitti Norjaa isosta rahallisesta tuesta, Tanskan koko tykistö on nyt Ukrainassa

Poh­jois­mai­den joh­ta­jil­ta vahva tuki Uk­rai­nal­le – Ze­lens­kyi kiitti Norjaa isosta ra­hal­li­ses­ta tuesta, Tanskan koko tykistö on nyt Uk­rai­nas­sa

04.05.2023 07:49
Tilaajille
Presidentti Zelenskyin viesti oli selvä: Ukraina haluaa Natoon – Pohjoismaiden johtajat vaativat Venäjän ehdotonta vetäytymistä

Pre­si­dent­ti Ze­lens­kyin viesti oli selvä: Ukraina haluaa Natoon – ­Poh­jois­mai­den joh­ta­jat vaa­ti­vat Venäjän eh­do­ton­ta ve­täy­ty­mis­tä

03.05.2023 18:51 11
Zelenskyi odottaa kutsua Naton jäseneksi – presidentti Sauli Niinistö: "Vilnan Nato-kokouksessa kaikkien jäsenmaiden puhuttava yhteen ääneen tästä asiasta"

Ze­lens­kyi odottaa kutsua Naton jä­se­nek­si – pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö: "Vilnan Na­to-ko­kouk­ses­sa kaik­kien jä­sen­mai­den pu­hut­ta­va yhteen ääneen tästä asias­ta"

03.05.2023 16:53
Tilaajille
Suomessa vieraileva Zelenskyi ja Niinistö kättelivät Helsingissä – yleisö hurrasi Ukrainan presidentille

Suo­mes­sa vie­rai­le­va Ze­lens­kyi ja Nii­nis­tö kät­te­li­vät Hel­sin­gis­sä – yleisö hurrasi Uk­rai­nan pre­si­den­til­le

03.05.2023 14:20 9
Suomessa asuva espanjalaismies hankki ison määrän ääri-islamistista aineistoa – tuomittiin terrorismirikoksesta

Suo­mes­sa asuva es­pan­ja­lais­mies hankki ison määrän ää­ri-is­la­mis­tis­ta ai­neis­toa – tuo­mit­tiin ter­ro­ris­mi­ri­kok­ses­ta

28.04.2023 17:59 1
Vanhemmat
Kaksi 16-vuotiasta vangittiin epäiltynä 19-vuotiaan taposta Helsingissä

Kaksi 16-vuo­tias­ta van­git­tiin epäil­ty­nä 19-vuo­tiaan taposta Hel­sin­gis­sä

17.04.2023 18:40 5
Oulusta Helsinkiin muuttaneen Mauri-kissan kurkunsyöntivideot keräävät miljoonia katselukertoja – "Usein ihan pienet asiat ratkaisevat, mikä päätyy viraaliksi ja mikä ei", sanoo brändiprofessori

Oulusta Hel­sin­kiin muut­ta­neen Mau­ri-kis­san kur­kun­syön­ti­vi­deot ke­rää­vät mil­joo­nia kat­se­lu­ker­to­ja – "Usein ihan pienet asiat rat­kai­se­vat, mikä päätyy vi­raa­lik­si ja mikä ei", sanoo brän­di­pro­fes­so­ri

10.04.2023 05:00 8
Tilaajille
Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehty useita kanteluita Helsingin poliisin toiminnasta Erdogan-mielenilmauksissa

Edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hel­le tehty useita kan­te­lui­ta Hel­sin­gin po­lii­sin toi­min­nas­ta Er­do­gan-mie­le­nil­mauk­sis­sa

29.03.2023 14:15 4
Kansanedustaja Ben Zyskowiczin kimppuun käytiin Helsingin Itäkeskuksessa – pääministeri ja presidentti tuomitsevat hyökkäyksen

Kan­san­edus­ta­ja Ben Zys­ko­wic­zin kimp­puun käytiin Hel­sin­gin Itä­kes­kuk­ses­sa – pää­mi­nis­te­ri ja pre­si­dent­ti tuo­mit­se­vat hyök­käyk­sen

25.03.2023 17:16 18
Vastaamon tietomurrosta epäilty 25-vuotias mies määrättiin vangittavaksi – astui median eteen vitsaillen

Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty 25-vuo­tias mies mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si – astui median eteen vit­sail­len

28.02.2023 11:49 2
Taipuisiko kesken jäänyt torihotelli toimisto- ja hotellitilojen yhdistelmäksi? Hotelli- ja toimistotilat yhdistävä Valo Hotel & Work mielii yhä Ouluun, paikkaa etsitään ydinkeskustasta

Tai­pui­si­ko kesken jäänyt to­ri­ho­tel­li toi­mis­to- ja ho­tel­li­ti­lo­jen yh­dis­tel­mäk­si? Ho­tel­li- ja toi­mis­to­ti­lat yh­dis­tä­vä Valo Hotel & Work mielii yhä Ouluun, paikkaa et­si­tään ydin­kes­kus­tas­ta

25.02.2023 08:09 72
Tilaajille
Kirja-arvio: Vain ratikka pysyy raiteillaan Laura Finskan hurjassa esikoisessa

Kir­ja-ar­vio: Vain ratikka pysyy rai­teil­laan Laura Finskan hur­jas­sa esi­koi­ses­sa

17.02.2023 16:20
Tilaajille
Vasemmistoliiton puoluetoimistolle tuli aamulla räjähdettä muistuttava paketti – kristillisdemokraattien ja kokoomuksen puoluetoimistoilla tarkastetut lähetykset paljastuivat mainoksiksi

Va­sem­mis­to­lii­ton puo­lue­toi­mis­tol­le tuli aamulla rä­jäh­det­tä muis­tut­ta­va paketti – kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja ko­koo­muk­sen puo­lue­toi­mis­toil­la tar­kas­te­tut lä­he­tyk­set pal­jas­tui­vat mai­nok­sik­si

16.02.2023 17:53 2
Oulun Allas Sea Pool -merikylpylälle luvassa jatkoaikaa tietyillä ehdolla – keväällä pitää esittää rahoitussuunnitelma hankkeelle

Oulun Allas Sea Pool -me­ri­kyl­py­läl­le luvassa jat­ko­ai­kaa tie­tyil­lä ehdolla – ke­vääl­lä pitää esittää ra­hoi­tus­suun­ni­tel­ma hank­keel­le

13.02.2023 18:00 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teyk­siä eri len­to­ken­til­tä li­sät­tä­vä – vaikka Hel­sin­ki mää­rän­pää­nä on tärkeä, ei maa­kun­nas­ta maail­mal­le mat­kus­ta­va tar­vit­se mat­ka­ket­juun­sa vä­li­las­kua Hel­sin­gis­sä

11.02.2023 06:00 9
Tilaajille
Matkatavaroiden joukosta löytyi 300 000 euroa käteistä rahaa – yhtä henkilöä vastaan nostettu syyte törkeästä rahanpesusta

Mat­ka­ta­va­roi­den jou­kos­ta löytyi 300 000 euroa kä­teis­tä rahaa – yhtä hen­ki­löä vastaan nos­tet­tu syyte tör­keäs­tä ra­han­pe­sus­ta

19.01.2023 13:58 5