Räjähdykset
Tornion räjähdyksestä epäillyt Pohjois-Suomessa asuvat miehet vangittiin – ovat poliisille ennestään tuttuja

Tornion rä­jäh­dyk­ses­tä epäil­lyt Poh­jois-Suo­mes­sa asuvat miehet van­git­tiin – ovat po­lii­sil­le en­nes­tään tuttuja

18.08.2020 13:37 2
Tornion räjähdyksestä esitetään vangittavaksi kahta ihmistä – toinen otettiin kiinni viikonloppuna Lapissa

Tornion rä­jäh­dyk­ses­tä esi­te­tään van­git­ta­vak­si kahta ihmistä – toinen otet­tiin kiinni vii­kon­lop­pu­na Lapissa

17.08.2020 10:40 0
Räjähdyksen repimään Beirutiin julistettiin kahden viikon poikkeustila

Rä­jäh­dyk­sen re­pi­mään Bei­ru­tiin ju­lis­tet­tiin kahden viikon poik­keus­ti­la

05.08.2020 20:00 0
Beirutissa räjähtänyttä ainetta valvotaan Suomessa tiukasti – "En näe, että Suomessa voisi tapahtua"

Bei­ru­tis­sa rä­jäh­tä­nyt­tä ainetta val­vo­taan Suo­mes­sa tiu­kas­ti – "En näe, että Suo­mes­sa voisi ta­pah­tua"

05.08.2020 16:48 4
Kun Typpi räjähti, koko Oulu heräsi – oululaisten mieleen syöpyneen Typpi Oy:n räjähdyksen aiheutti sama ammoniumnitraatti kuin Beirutin räjähdyksen

Kun Typpi rä­jäh­ti, koko Oulu heräsi – ou­lu­lais­ten mieleen syö­py­neen Typpi Oy:n rä­jäh­dyk­sen ai­heut­ti sama am­mo­nium­nit­raat­ti kuin Bei­ru­tin rä­jäh­dyk­sen

05.08.2020 15:57 6
Tilaajille
Beirutia vavisuttaneen räjähdyksen kokenut suomalainen: "Jospa tämä olisi lopultakin se pohja"

Bei­ru­tia va­vi­sut­ta­neen rä­jäh­dyk­sen kokenut suo­ma­lai­nen: "Jospa tämä olisi lo­pul­ta­kin se pohja"

05.08.2020 14:52 1
Poliisi: Kukaan ei loukkaantunut Tornion autoräjähdyksessä, asiaan ei tällä hetkellä näytä liittyvän terroristista motiivia

Po­lii­si: Kukaan ei louk­kaan­tu­nut Tornion au­to­rä­jäh­dyk­ses­sä, asiaan ei tällä het­kel­lä näytä liit­ty­vän ter­ro­ris­tis­ta mo­tii­via

05.08.2020 13:09 0
Beirutissa räjähti todennäköisesti ammoniumnitraatti, yhden suomalaisen tiedetään loukkaantuneen – mikään ei toistaiseksi viittaa tahalliseen iskuun

Bei­ru­tis­sa räjähti to­den­nä­köi­ses­ti am­mo­nium­nit­raat­ti, yhden suo­ma­lai­sen tie­de­tään louk­kaan­tu­neen – mikään ei tois­tai­sek­si viittaa ta­hal­li­seen iskuun

05.08.2020 08:16 2
Libanonin pääministeri: Beirutin satamassa räjähti noin 2   750 tonnia ammoniumnitraattia

Li­ba­no­nin pää­mi­nis­te­ri: Bei­ru­tin sa­ta­mas­sa räjähti noin 2  750 tonnia am­mo­nium­nit­raat­tia

05.08.2020 06:11 0
Ainakin 50 ihmistä on kuollut ja 2 750 loukkaantunut räjähdyksissä Beirutissa Libanonissa – Suomen edustuston tilat Beirutissa ovat tuhoutuneet, sisällä ei ollut työntekijöitä

Ainakin 50 ihmistä on kuollut ja 2 750 louk­kaan­tu­nut rä­jäh­dyk­sis­sä Bei­ru­tis­sa Li­ba­no­nis­sa – Suomen edus­tus­ton tilat Bei­ru­tis­sa ovat tu­hou­tu­neet, sisällä ei ollut työn­te­ki­jöi­tä

04.08.2020 19:56 2
Poliisi: kaupunginteatterin räjähdysonnettomuus oli työtapaturma

Po­lii­si: kau­pun­gin­teat­te­rin rä­jäh­dys­on­net­to­muus oli työ­ta­pa­tur­ma

29.06.2020 12:53 1