Oulu: Katso, mistä löytyy Oulun seit­se­män ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

Väkivaltarikokset: Hei­nä­pään tapon yritys oli miehen ja naisen välinen vä­ki­val­tai­nen riita

Valmistuneet: Katso am­mat­tiin val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ilkivalta
Nuorten hölmöhommia yritetään karsia Raahessa – kaupunki  sai rahaa jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseen

Nuorten höl­mö­hom­mia yri­te­tään karsia Raa­hes­sa – kau­pun­ki sai rahaa jen­giy­ty­mi­sen ja ri­kol­li­suu­den eh­käi­se­mi­seen

20.05.2023 22:19 1
Hiihtolatu sotkettiin tuhkalla kesken kuumimman hiihtosesongin – Pyhätunturilla tehty ilkivalta aiheutti lisätöitä huollolle ja ilmoituksen poliisille

Hiih­to­la­tu sot­ket­tiin tuh­kal­la kesken kuu­mim­man hiih­to­se­son­gin – Py­hä­tun­tu­ril­la tehty il­ki­val­ta ai­heut­ti li­sä­töi­tä huol­lol­le ja il­moi­tuk­sen po­lii­sil­le

06.04.2023 17:56 6
Tilaajille
Oululaisnuoret ryhtyivät kampanjoimaan ilkivaltaa vastaan – "Koripallotelineet voivat jäädä tilaamatta, jos paikkoja töhrii"

Ou­lu­lais­nuo­ret ryh­tyi­vät kam­pan­joi­maan il­ki­val­taa vastaan – "Ko­ri­pal­lo­te­li­neet voivat jäädä ti­laa­mat­ta, jos paik­ko­ja töhrii"

30.03.2023 06:04 4
Henkilö tuikkasi villapaidan tuleen kauppakeskus Valkean katutasossa, vartijat tulivat hätiin

Henkilö tuik­ka­si vil­la­pai­dan tuleen kaup­pa­kes­kus Valkean ka­tu­ta­sos­sa, var­ti­jat tulivat hätiin

05.01.2023 09:38
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Älä riko leik­ki­puis­to­ja, kor­jaus­ra­hoil­la saisi keinuja ja tram­po­lii­ne­ja

08.12.2022 07:00 6
Tilaajille
Sovituskoppiulostajat iskivät Lahdessa: Nuori pariskunta teki tarpeensa kaupassa ja sotki vaatteita ulosteeseen

So­vi­tus­kop­pi­ulos­ta­jat iskivät Lah­des­sa: Nuori pa­ris­kun­ta teki tar­peen­sa kau­pas­sa ja sotki vaat­tei­ta ulos­tee­seen

04.11.2022 12:03 15
Oulussa töhrittiin Tornion maihinnousun muistomerkki, mutta olisiko Suomi osa Venäjää ilman tätä erikoista Lapin sodan operaatiota?

Oulussa töh­rit­tiin Tornion mai­hin­nou­sun muis­to­merk­ki, mutta olisiko Suomi osa Venäjää ilman tätä eri­kois­ta Lapin sodan ope­raa­tio­ta?

28.10.2022 18:23 28
Tilaajille
Tuiran koululla tuikattiin palamaan metallinen roska-astia, sytyttäjä ehti häipyä ennen poliisin tuloa

Tuiran kou­lul­la tui­kat­tiin pa­la­maan me­tal­li­nen ros­ka-as­tia, sy­tyt­tä­jä ehti häipyä ennen po­lii­sin tuloa

09.10.2022 20:29
Kasvanut ilkivalta käy kalliiksi Oulussa – kaupungille aiheutuu satojen tuhansien eurojen kustannukset vuodessa

Kas­va­nut il­ki­val­ta käy kal­liik­si Oulussa – kau­pun­gil­le ai­heu­tuu satojen tu­han­sien eurojen kus­tan­nuk­set vuo­des­sa

07.10.2022 13:03 26
Tilaajille
Ulostetta seinille, virtsaa ja käsidesiä lattioille – teinipojat tehneet toistuvaa ilkivaltaa Tapahtumatalo Raahessa

Ulos­tet­ta sei­nil­le, virtsaa ja kä­si­de­siä lat­tioil­le – tei­ni­po­jat tehneet tois­tu­vaa il­ki­val­taa Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raa­hes­sa

24.09.2022 12:42 12
Tilaajille
Joku rikkoi yöllä neljä Oulun keskustan poliisiaseman ikkunaruutua, tekijää selvitetään valvontakameroista

Joku rikkoi yöllä neljä Oulun kes­kus­tan po­lii­si­ase­man ik­ku­na­ruu­tua, tekijää sel­vi­te­tään val­von­ta­ka­me­rois­ta

07.09.2022 16:17 11
Tilaajille
Nuorten tekemä ilkivalta Kuusamossa lisääntynyt – Kameroihin tallentuneet tekijät alaikäisiä: “Vanhempienkin pitäisi hieman herätä katsomaan lastensa perään”

Nuorten tekemä il­ki­val­ta Kuu­sa­mos­sa li­sään­ty­nyt – Ka­me­roi­hin tal­len­tu­neet tekijät alai­käi­siä: “Van­hem­pien­kin pitäisi hieman herätä kat­so­maan las­ten­sa perään”

21.07.2022 15:12 8
Tilaajille
Pelastuslaitos sai Asemakadulle yöllä palohälytyksen, kyse olikin ilkivallasta

Pe­las­tus­lai­tos sai Ase­ma­ka­dul­le yöllä pa­lo­hä­ly­tyk­sen, kyse olikin il­ki­val­las­ta

19.06.2022 11:48 2
MM-lätkää varten pystytettyä 150 000 euron näyttöä hakattiin metalliputkella Torniossa – nuoret tallentuivat videokuviin

MM-lät­kää varten pys­ty­tet­tyä 150 000 euron näyttöä ha­kat­tiin me­tal­li­put­kel­la Tor­nios­sa – nuoret tal­len­tui­vat vi­deo­ku­viin

29.05.2022 11:55 26
Tilaajille
Ilkivalta pännii Koitelinkoskella: nuotiota poltettu keskellä kulkuväylää – "Toivoisi, että pikkuisen mietittäisiin enemmän"

Il­ki­val­ta pännii Koi­te­lin­kos­kel­la: nuo­tio­ta pol­tet­tu kes­kel­lä kul­ku­väy­lää – "Toi­voi­si, että pik­kui­sen mie­tit­täi­siin enem­män"

27.04.2022 12:26 18
Tilaajille
Oulun Asemantorni-kerrostalon huipulle tehdyn valtavan töherryksen päälle maalattiin värikäs muraali

Oulun Ase­man­tor­ni-ker­ros­ta­lon hui­pul­le tehdyn val­ta­van tö­her­ryk­sen päälle maa­lat­tiin värikäs muraali

21.03.2022 17:53 16
Tilaajille
Hiukkavaaraan lähti jopa 16 pelastuslaitoksen, ensihoidon ja poliisin yksikköä – luultu tulipalo osoittautui ilkivallaksi

Hiuk­ka­vaa­raan lähti jopa 16 pe­las­tus­lai­tok­sen, en­si­hoi­don ja po­lii­sin yk­sik­köä – luultu tu­li­pa­lo osoit­tau­tui il­ki­val­lak­si

03.03.2022 22:21 10
Kaksi murtovarkautta lamauttaa Artturintuvan toimintaa Oulun Välivainiolla: "Asukasyhdistyksen toiminta on vaakalaudalla"

Kaksi mur­to­var­kaut­ta la­maut­taa Art­tu­rin­tu­van toi­min­taa Oulun Vä­li­vai­niol­la: "A­su­ka­syh­dis­tyk­sen toi­min­ta on vaa­ka­lau­dal­la"

08.02.2022 13:00 11
Tilaajille
Oulun maamerkkeihin lukeutuvan tornitalon katolle tehtiin valtava töherrys, siivousta ja rikosilmoitusta valmistellaan – "Meidän eteen tulleista töherryksistä suurin"

Oulun maa­merk­kei­hin lu­keu­tu­van tor­ni­ta­lon katolle tehtiin valtava tö­her­rys, sii­vous­ta ja ri­kos­il­moi­tus­ta val­mis­tel­laan – "Meidän eteen tul­leis­ta tö­her­ryk­sis­tä suurin"

28.01.2022 10:58 51
Tilaajille
Artturintupaan Välivainiolla murtauduttiin Oulussa – asukastuvasta varastettiin kännyköitä ja tietokoneita

Art­tu­rin­tu­paan Vä­li­vai­niol­la mur­tau­dut­tiin Oulussa – asu­kas­tu­vas­ta va­ras­tet­tiin kän­ny­köi­tä ja tie­to­ko­nei­ta

25.01.2022 08:46 1