Palkanmaksu: OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin

Energiansäästö: Oulu säästää mer­kit­tä­väs­ti sam­mut­ta­mal­la kou­lu­jen il­man­vaih­don yöllä

Pohde: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ilkivalta
Ilkivallan tekijät rusikoivat Pateniemen kirjaston omatoimipalvelut kiinni – korjattavat laitteet maksavat tuhansia euroja

Il­ki­val­lan tekijät ru­si­koi­vat Pa­te­nie­men kir­jas­ton oma­toi­mi­pal­ve­lut kiinni – ­kor­jat­ta­vat lait­teet mak­sa­vat tu­han­sia euroja

07.09.2023 14:06 36
Tilaajille
Oulun uutta maastoliikuntareittiä ei ole vielä edes virallisesti avattu, mutta opaskylttejä on jo tärvelty ja varastettu

Oulun uutta maas­to­lii­kun­ta­reit­tiä ei ole vielä edes vi­ral­li­ses­ti avattu, mutta opas­kylt­te­jä on jo tär­vel­ty ja va­ras­tet­tu

07.09.2023 06:05 57
Sähköpotkulautojen paiskominen voi olla rikos: laudan vaurioittajaa saattaa odottaa sakot tai jopa vuosi vankeutta

Säh­kö­pot­ku­lau­to­jen pais­ko­mi­nen voi olla rikos: laudan vau­rioit­ta­jaa saattaa odottaa sakot tai jopa vuosi van­keut­ta

12.07.2023 17:00 37
Tilaajille
Kuka kasaa sähköpotkulautoja röykkiöiksi Oulussa? Laitteita paiskovat ja heittävät jokeen ihmiset, jotka eivät edes käytä niitä

Kuka kasaa säh­kö­pot­ku­lau­to­ja röyk­kiöik­si Ou­lus­sa? Lait­tei­ta pais­ko­vat ja heit­tä­vät jokeen ih­mi­set, jotka eivät edes käytä niitä

11.07.2023 17:00 87
Tilaajille
Sähkölaitoksen alueella Iissä tehty ilkivaltaa muutamana yönä, muuntajia rikottu

Säh­kö­lai­tok­sen alueel­la Iissä tehty il­ki­val­taa muu­ta­ma­na yönä, muun­ta­jia rikottu

21.06.2023 14:27 2
Kempeleen Mourunginjärven uimarannan kemialliset vessat oli kaadettu järveen ja rannalle

Kem­pe­leen Mou­run­gin­jär­ven ui­ma­ran­nan ke­mial­li­set vessat oli kaa­det­tu järveen ja ran­nal­le

17.06.2023 11:07 9
Oulun Metsokankaalla sijaitsevan päiväkodin pihalla ammuttiin ilotulitteita

Oulun Met­so­kan­kaal­la si­jait­se­van päi­vä­ko­din pihalla am­mut­tiin ilo­tu­lit­tei­ta

12.06.2023 07:03 5
Nuorten hölmöhommia yritetään karsia Raahessa – kaupunki  sai rahaa jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseen

Nuorten höl­mö­hom­mia yri­te­tään karsia Raa­hes­sa – kau­pun­ki sai rahaa jen­giy­ty­mi­sen ja ri­kol­li­suu­den eh­käi­se­mi­seen

20.05.2023 22:19 1
Hiihtolatu sotkettiin tuhkalla kesken kuumimman hiihtosesongin – Pyhätunturilla tehty ilkivalta aiheutti lisätöitä huollolle ja ilmoituksen poliisille

Hiih­to­la­tu sot­ket­tiin tuh­kal­la kesken kuu­mim­man hiih­to­se­son­gin – Py­hä­tun­tu­ril­la tehty il­ki­val­ta ai­heut­ti li­sä­töi­tä huol­lol­le ja il­moi­tuk­sen po­lii­sil­le

06.04.2023 17:56 6
Tilaajille
Oululaisnuoret ryhtyivät kampanjoimaan ilkivaltaa vastaan – "Koripallotelineet voivat jäädä tilaamatta, jos paikkoja töhrii"

Ou­lu­lais­nuo­ret ryh­tyi­vät kam­pan­joi­maan il­ki­val­taa vastaan – "Ko­ri­pal­lo­te­li­neet voivat jäädä ti­laa­mat­ta, jos paik­ko­ja töhrii"

30.03.2023 06:04 4
Henkilö tuikkasi villapaidan tuleen kauppakeskus Valkean katutasossa, vartijat tulivat hätiin

Henkilö tuik­ka­si vil­la­pai­dan tuleen kaup­pa­kes­kus Valkean ka­tu­ta­sos­sa, var­ti­jat tulivat hätiin

05.01.2023 09:38
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Älä riko leik­ki­puis­to­ja, kor­jaus­ra­hoil­la saisi keinuja ja tram­po­lii­ne­ja

08.12.2022 07:00 6
Tilaajille
Sovituskoppiulostajat iskivät Lahdessa: Nuori pariskunta teki tarpeensa kaupassa ja sotki vaatteita ulosteeseen

So­vi­tus­kop­pi­ulos­ta­jat iskivät Lah­des­sa: Nuori pa­ris­kun­ta teki tar­peen­sa kau­pas­sa ja sotki vaat­tei­ta ulos­tee­seen

04.11.2022 12:03 15
Oulussa töhrittiin Tornion maihinnousun muistomerkki, mutta olisiko Suomi osa Venäjää ilman tätä erikoista Lapin sodan operaatiota?

Oulussa töh­rit­tiin Tornion mai­hin­nou­sun muis­to­merk­ki, mutta olisiko Suomi osa Venäjää ilman tätä eri­kois­ta Lapin sodan ope­raa­tio­ta?

28.10.2022 18:23 28
Tilaajille
Tuiran koululla tuikattiin palamaan metallinen roska-astia, sytyttäjä ehti häipyä ennen poliisin tuloa

Tuiran kou­lul­la tui­kat­tiin pa­la­maan me­tal­li­nen ros­ka-as­tia, sy­tyt­tä­jä ehti häipyä ennen po­lii­sin tuloa

09.10.2022 20:29
Kasvanut ilkivalta käy kalliiksi Oulussa – kaupungille aiheutuu satojen tuhansien eurojen kustannukset vuodessa

Kas­va­nut il­ki­val­ta käy kal­liik­si Oulussa – kau­pun­gil­le ai­heu­tuu satojen tu­han­sien eurojen kus­tan­nuk­set vuo­des­sa

07.10.2022 13:03 26
Tilaajille
Ulostetta seinille, virtsaa ja käsidesiä lattioille – teinipojat tehneet toistuvaa ilkivaltaa Tapahtumatalo Raahessa

Ulos­tet­ta sei­nil­le, virtsaa ja kä­si­de­siä lat­tioil­le – tei­ni­po­jat tehneet tois­tu­vaa il­ki­val­taa Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raa­hes­sa

24.09.2022 12:42 13
Tilaajille
Joku rikkoi yöllä neljä Oulun keskustan poliisiaseman ikkunaruutua, tekijää selvitetään valvontakameroista

Joku rikkoi yöllä neljä Oulun kes­kus­tan po­lii­si­ase­man ik­ku­na­ruu­tua, tekijää sel­vi­te­tään val­von­ta­ka­me­rois­ta

07.09.2022 16:17 12
Tilaajille
Nuorten tekemä ilkivalta Kuusamossa lisääntynyt – Kameroihin tallentuneet tekijät alaikäisiä: “Vanhempienkin pitäisi hieman herätä katsomaan lastensa perään”

Nuorten tekemä il­ki­val­ta Kuu­sa­mos­sa li­sään­ty­nyt – Ka­me­roi­hin tal­len­tu­neet tekijät alai­käi­siä: “Van­hem­pien­kin pitäisi hieman herätä kat­so­maan las­ten­sa perään”

21.07.2022 15:12 8
Tilaajille
Pelastuslaitos sai Asemakadulle yöllä palohälytyksen, kyse olikin ilkivallasta

Pe­las­tus­lai­tos sai Ase­ma­ka­dul­le yöllä pa­lo­hä­ly­tyk­sen, kyse olikin il­ki­val­las­ta

19.06.2022 11:48 2