Ilkivalta
Lukuisten talojen ikkunoita kivitetty rikki Oulussa, myös autot saaneet osansa ilkivallasta – "Toivottavasti tämä porukka saataisiin kiinni, jotta he saisivat tarvitsemaansa apua"

Lu­kuis­ten talojen ik­ku­noi­ta ki­vi­tet­ty rikki Ou­lus­sa, myös autot saaneet osansa il­ki­val­las­ta – "Toi­vot­ta­vas­ti tämä porukka saa­tai­siin kiinni, jotta he sai­si­vat tar­vit­se­maan­sa apua"

14.09.2020 18:01 7
Tilaajille
Ilkivaltaa Oulussa: Talojen ikkunoita kivitettiin rikki Välivainiolla ja Puolivälinkankaalla

Il­ki­val­taa Ou­lus­sa: Talojen ik­ku­noi­ta ki­vi­tet­tiin rikki Vä­li­vai­niol­la ja Puo­li­vä­lin­kan­kaal­la

12.09.2020 15:38 10
Pohjantien meluestelasien rikkojaa etsitään yhä – ratkaisevasta vihjeestä luvataan palkkio

Poh­jan­tien me­lu­es­te­la­sien rik­ko­jaa et­si­tään yhä – rat­kai­se­vas­ta vih­jees­tä lu­va­taan palkkio

26.08.2020 13:44 14
Essee: Ihmisten jälkeen juhlivat rotat ja taudit – Löytyisikö yksi selitys sikamaisuudelle itäisestä perimästämme?

Essee: Ih­mis­ten jälkeen juh­li­vat rotat ja taudit – Löy­tyi­si­kö yksi selitys si­ka­mai­suu­del­le itäi­ses­tä pe­ri­mäs­täm­me?

09.08.2020 09:00 3
Tilaajille
Kiinteistöjen seiniä ja liikennemerkkejä töhrittiin laajasti Oulun keskustassa – poliisi etsii kahta nuorta miestä, joilla oli skeittilaudat

Kiin­teis­tö­jen seiniä ja lii­ken­ne­merk­ke­jä töh­rit­tiin laa­jas­ti Oulun kes­kus­tas­sa – poliisi etsii kahta nuorta miestä, joilla oli skeit­ti­lau­dat

15.07.2020 06:32 23
Kaakkurin liikuntamaa on houkutellut kaahailijoita ja ilkivallantekijöitä – "Ikävää, että pieni porukka häiritsee omalla toiminnallaan"

Kaak­ku­rin lii­kun­ta­maa on hou­ku­tel­lut kaa­hai­li­joi­ta ja il­ki­val­lan­te­ki­jöi­tä – "I­kä­vää, että pieni porukka häi­rit­see omalla toi­min­nal­laan"

14.07.2020 16:53 6
Tilaajille
Hupisaarten puistoalueen ilkivalta tympii – verovaroilla maksettavat töhrimisten korjauskustannukset nousseet Oulussa

Hu­pi­saar­ten puis­to­alueen il­ki­val­ta tympii – ve­ro­va­roil­la mak­set­ta­vat töh­ri­mis­ten kor­jaus­kus­tan­nuk­set nous­seet Oulussa

30.06.2020 10:21 17
Tilaajille
Poliisi tiedottaa: Ilkivaltaa Ylitornion hautausmaalla – istutuksia turmeltu ja revitty, hauta-alueet sotkettu

Poliisi tie­dot­taa: Il­ki­val­taa Yli­tor­nion hau­taus­maal­la – is­tu­tuk­sia tur­mel­tu ja re­vit­ty, hau­ta-alueet sot­ket­tu

17.06.2020 16:57 0
Tilaajille
Siilotien varastohallista on tullut pelastuslaitokselle oikea murheenkryyni – jälleen ilkivaltaisesti sytytetty palo Oulun Toppilassa

Sii­lo­tien va­ras­to­hal­lis­ta on tullut pe­las­tus­lai­tok­sel­le oikea mur­heen­kryy­ni – jälleen il­ki­val­tai­ses­ti sy­ty­tet­ty palo Oulun Top­pi­las­sa

09.06.2020 20:53 9
Hevosille rauhoitettu reitti on joutunut ilkivallan kohteeksi Oulun Kuivasjärvellä ja nyt pyöräilijät ovat eksyneet reitille – "Läheltä piti -tilanteita on ollut", ratsastuskouluyrittäjä harmittelee

He­vo­sil­le rau­hoi­tet­tu reitti on jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si Oulun Kui­vas­jär­vel­lä ja nyt pyö­räi­li­jät ovat ek­sy­neet rei­til­le – "Lä­hel­tä piti -ti­lan­tei­ta on ollut", rat­sas­tus­kou­lu­yrit­tä­jä har­mit­te­lee

27.05.2020 10:07 20
Tilaajille
Kemin kulttuurikeskuksen katto joutui ilkivallan kohteeksi, vahingot tuhansia euroja – "Älyvapaata ilkivaltaa"

Kemin kult­tuu­ri­kes­kuk­sen katto joutui il­ki­val­lan koh­teek­si, va­hin­got tu­han­sia euroja – "Ä­ly­va­paa­ta il­ki­val­taa"

20.05.2020 09:37 1