Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lintuinfluenssa
Ruokaviraston kartoituksessa löydetty lintuinfluenssaa Pohjois-Pohjanmaalta

Ruo­ka­vi­ras­ton kar­toi­tuk­ses­sa löy­det­ty lin­tu­inf­luens­saa Poh­jois-Poh­jan­maal­ta

30.11.2023 16:05 3
Presidenttiehdokas Essayah mahdollistaisi ydinaseiden kauttakulun Suomen alueella – "Venäjän puolelta tuskin saamme vastausta", hän toteaa kaasuputkitutkinnasta

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Essayah mah­dol­lis­tai­si ydin­asei­den kaut­ta­ku­lun Suomen alueel­la – "Ve­nä­jän puo­lel­ta tuskin saamme vas­taus­ta", hän toteaa kaa­su­put­ki­tut­kin­nas­ta

30.10.2023 12:00 5
Tilaajille
Alavieskan lintuinfluenssatapaus: Turkistarhaajat pelkäävät, että eläimiä joudutaan lopettamaan turhaan, kun Ruokavirasto massatestaa kaikki Suomen tarhat

Ala­vies­kan lin­tuinf­luens­sa­ta­paus: Tur­kis­tar­haa­jat pel­kää­vät, että eläimiä jou­du­taan lo­pet­ta­maan tur­haan, kun Ruo­ka­vi­ras­to mas­sa­tes­taa kaikki Suomen tarhat

03.10.2023 16:10 9
Tilaajille
Alavieskassa löydetty lintuinfluenssaa turkistarhalta – tapaus ensimmäinen laatuaan Pohjois-Pohjanmaalla

Ala­vies­kas­sa löy­det­ty lin­tu­inf­luens­saa tur­kis­tar­hal­ta – ­ta­paus en­sim­mäi­nen laa­tuaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la

02.10.2023 12:11 4
Ruokavirasto määrää kaikki eläimet lopetettavaksi turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta

Ruo­ka­vi­ras­to määrää kaikki eläimet lo­pe­tet­ta­vak­si tur­kis­tar­hoil­ta, joilla on todettu lin­tu­inf­luens­sa­tar­tun­ta

13.09.2023 12:53 5
Turkistuotannon aika lähestyy meillä vääjäämättä loppuaan, ja nyt teema tulee eduskunnan eteen
Pääkirjoitus

Tur­kis­tuo­tan­non aika lä­hes­tyy meillä vää­jää­mät­tä lop­puaan, ja nyt teema tulee edus­kun­nan eteen

05.09.2023 20:00 41
Tilaajille
Turkiseläinten kasvattajaliitto vaatii loppua tuottajien syyllistämiselle – keskimäärin yksi turkistarha kuukaudessa menee konkurssiin

Tur­kis­eläin­ten kas­vat­ta­ja­liit­to vaatii loppua tuot­ta­jien syyl­lis­tä­mi­sel­le – kes­ki­mää­rin yksi tur­kis­tar­ha kuu­kau­des­sa menee kon­kurs­siin

01.09.2023 13:03 5
Tilaajille
Turkisala yrittää sinnitellä lintuinfluenssan keskellä – tutkija esittää tarhaajille luopumisjärjestelmää, jotta turvealan virheitä ei toisteta

Tur­kis­ala yrittää sin­ni­tel­lä lin­tu­inf­luens­san kes­kel­lä – tutkija esittää tar­haa­jil­le luo­pu­mis­jär­jes­tel­mää, jotta tur­ve­alan vir­hei­tä ei tois­te­ta

27.08.2023 18:30 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­kis­tar­hauk­sen voisi lo­pet­taa vä­lit­tö­mäs­ti

26.08.2023 06:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­kis­tuo­tan­non alasajo vain lin­tu­inf­luens­san var­jol­la ei ole pe­rus­tel­tua

22.08.2023 07:30 10
Tilaajille
Lintuinfluenssa ei huoleta Hailuodossa sorsastuksen alkaessa – "Meidän emännät tanssittaa vierasmetsästäjiä niin, että ehdimme itse hakea parhaat metsästyspaikat"

Lin­tu­inf­luens­sa ei huoleta Hai­luo­dos­sa sor­sas­tuk­sen al­kaes­sa – "Meidän emännät tans­sit­taa vie­ras­met­säs­tä­jiä niin, että ehdimme itse hakea parhaat met­säs­tys­pai­kat"

20.08.2023 06:00 4
Tilaajille
Yle: Ruokavirasto aikoo tarkastaa kaikki turkistarhat lintuinfluenssan takia

Yle: Ruo­ka­vi­ras­to aikoo tar­kas­taa kaikki tur­kis­tar­hat lin­tu­inf­luens­san takia

14.08.2023 19:52
Lintuinfluenssatapauksia todettu kolmella uudella turkistarhalla

Lin­tu­inf­luens­sa­ta­pauk­sia todettu kol­mel­la uudella tur­kis­tar­hal­la

11.08.2023 17:58 1
Lintuinfluenssan tapausmäärät ovat olleet koholla vuodesta 2021, mutta syytä ei tiedä kukaan – "Kyse on luultavasti biologisesta sattumasta"

Lin­tu­inf­luens­san ta­paus­mää­rät ovat olleet koholla vuo­des­ta 2021, mutta syytä ei tiedä kukaan – "Kyse on luul­ta­vas­ti bio­lo­gi­ses­ta sat­tu­mas­ta"

10.08.2023 12:00 1
Tilaajille
Lintuinfluenssan tarttuminen ihmisestä toiseen vaatisi viruksen muuntautumista – virologian professori: Mahdollisuuksia taudille ei kannata antaa

Lin­tu­inf­luens­san tart­tu­mi­nen ih­mi­ses­tä toiseen vaatisi vi­ruk­sen muun­tau­tu­mis­ta – vi­ro­lo­gian pro­fes­so­ri: Mah­dol­li­suuk­sia tau­dil­le ei kannata antaa

03.08.2023 16:27
Tilaajille
Lintuinfluenssa voi levitä Oulun seudulla vesilintujen ruokintapaikoilla tai muuttolintujen kokoontuessa – lokkien muutto etelään hidastaa leviämistä

Lin­tu­inf­luens­sa voi levitä Oulun seu­dul­la ve­si­lin­tu­jen ruo­kin­ta­pai­koil­la tai muut­to­lin­tu­jen ko­koon­tues­sa – lokkien muutto etelään hi­das­taa le­viä­mis­tä

03.08.2023 16:26 4
Tilaajille
Kaikki minkit lopetetaan turkistarhoilta, joilta on löydetty lintuinfluenssaa, määrää Ruokavirasto

Kaikki minkit lo­pe­te­taan tur­kis­tar­hoil­ta, joilta on löy­det­ty lin­tuinf­luens­saa, määrää Ruo­ka­vi­ras­to

01.08.2023 14:46 17
Riistakeskus myönsi poikkeuslupia tuhansien lintujen tappamiseen lintuinfluenssan vuoksi

Riis­ta­kes­kus myönsi poik­keus­lu­pia tu­han­sien lin­tu­jen tap­pa­mi­seen lin­tu­inf­luens­san vuoksi

28.07.2023 18:11 4
Voidaanko metsästys kieltää lintuinfluenssan vuoksi? Oulun seutu on otollinen taudin leviämiselle

Voi­daan­ko met­säs­tys kieltää lin­tu­inf­luens­san vuoksi? Oulun seutu on otol­li­nen taudin le­viä­mi­sel­le

27.07.2023 18:00 11
Tilaajille
Turistit tarpovat tuhansien kuolleiden lintujen keskellä Pohjois-Norjan lintuparatiisissa – Tauti voi levitä muuttajien mukana Suomen puolelle

Tu­ris­tit tar­po­vat tu­han­sien kuol­lei­den lin­tu­jen kes­kel­lä Poh­jois-Nor­jan lin­tu­pa­ra­tii­sis­sa – Tauti voi levitä muut­ta­jien mukana Suomen puo­lel­le

27.07.2023 10:09
Tilaajille