Pysäköinti: Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät, mutta saavat myös kii­tos­ta Kalevan ky­se­lys­sä

Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Mitä kuuluu EU:n el­py­mis­pa­ke­til­le? – Eu­roo­pan ti­lin­tar­kas­tus­tuo­miois­tui­mes­sa en­sim­mäi­set ha­vain­not el­py­mis­pa­ke­tin mak­sa­tus­ten sään­nön­mu­kai­suu­des­ta ovat huo­les­tut­ta­via

Usein sanotaan, että EU:n budjetti on kuin ”pieni ja siro käsilaukku”, joka sisältää kaiken tarpeellisen. Covid-pandemian seurauksena muoti on muuttunut. Käsilaukku on kasvanut, eikä silti pidä sisällään kaikkea tarpeellista.

Pandemian ensimetreillä toukokuussa 2020 komissio teki esityksen massiivisesta elpymispaketista. Summaksi esitettiin 750 miljardia euroa jaettuna vuosille 2021–24. Lopulta päädyttiin 360 miljardin avustusosioon ja 390 miljardin lainaosuuteen. Myös käyttöaikaa pidennettiin kahdella vuodella. Kun perinteinen EU:n budjetti on 150 miljardin euron luokkaa, uusi elpymispaketti tuplasi käytössä olevat varat.

"Haasteita siis riittää. EU:n budjettiin kohdistuvat menopaineet näyttävät valtavilta."

Perinteisessä EU-budjetissa velkarahoitus on tiukasti kiellettyä, joten uusi elpymispaketti päätettiin rahoittaa lainanotolla. Samalla jäsenmailta kerättävien tulojen enimmäismäärää nostettiin kahteen prosenttiin bkt:stä.

Elpymispaketti mullisti EU:n jäsenmaiden maksatusmallit. Kun perinteinen malli, esimerkiksi koheesio- ja tutkimusmenoissa, on ollut kustannusten korvaamiseen perustuva malli, elpymispaketin maksatukset perustuvat ennalta sovittujen tavoitteiden ja välitavoitteiden tyydyttävään saavuttamiseen. Etukäteen oli epäilyksiä uuden mallin käytännön toteutuksesta. Toimeenpanon aikaiset ensimmäiset havainnot ovat osoittaneet nämä epäilyt aiheellisiksi.

Ensimmäinen iso ongelma liittyy asetettujen tavoitteiden selkeyteen. Jos investoinnin tavoitteena on ”luovien alojen aloitteiden edistäminen”, herää kysymys, miten tällaista mitataan? Toinen haaste on siinä, kuinka perusteellisesti komissio arvioi tavoitteiden tyydyttävää saavuttamista? Vaarana on houkutus maksaa maksut tavoitteiden saavuttamisesta huolimatta, ja tehdä näin uudesta paketista väkisin menestystarina. Tähän viittaa osaltaan se, että kesti kaksi vuotta ennen kuin komissio kehitti metodologian maksujen keskeyttämiseen tai osittaiseen suorittamiseen.

Ongelma näyttää olevan myös jäsenmaiden halukkuus käyttää niille annettua roolia pysäyttää maksatukset, jos jonkin toisen jäsenmaan tavoitteet eivät tule tyydyttävästi saavutetuksi?

Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa ensimmäiset havainnot elpymispaketin maksatusten säännönmukaisuudesta ovat huolestuttavia.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.