Myrskyt
Myrsky näkyi Oulussa tuulenpuuskina: "Pari kaatunutta puuta, ei sen kummempaa", Oulu-Koillismaan pelastuslaitos kommentoi torstai-iltana

Myrsky näkyi Oulussa tuu­len­puus­ki­na: "Pari kaa­tu­nut­ta puuta, ei sen kum­mem­paa", Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tos kom­men­toi tors­tai-il­ta­na

19.11.2020 22:30
Tilaajille
Liisan puuskat ylittävät jo 25 metriä sekunnissa, sähköt poikki noin 74   000 taloudessa – Liisa-myrsky voimistuu maan länsi- ja keskiosissa

Liisan puuskat ylit­tä­vät jo 25 metriä se­kun­nis­sa, sähköt poikki noin 74  000 ta­lou­des­sa – Lii­sa-myrs­ky voi­mis­tuu maan länsi- ja kes­ki­osis­sa

19.11.2020 15:41
Voimakkaat myrskypuuskat moukaroivat Suomea torstaina – länsirannikolla tuuli saattaa yltyä 25 metriin sekunnissa, pohjoisessa luvassa lunta

Voi­mak­kaat myrs­ky­puus­kat mou­ka­roi­vat Suomea tors­tai­na – län­si­ran­ni­kol­la tuuli saattaa yltyä 25 metriin se­kun­nis­sa, poh­joi­ses­sa luvassa lunta

19.11.2020 08:16
Pohjois-Pohjanmaalle luvassa torstaina myrskyä ja huono ajokeli: Vesiliirtovaaraa, märkää lunta, tykkyvahinkoja ja häiriöitä junaliikenteessä

Poh­jois-Poh­jan­maal­le luvassa tors­tai­na myrskyä ja huono ajo­ke­li: Ve­si­liir­to­vaa­raa, märkää lunta, tyk­ky­va­hin­ko­ja ja häi­riöi­tä ju­na­lii­ken­tees­sä

18.11.2020 21:34 3
Tilaajille
Virpiniemessä uponnut öljyntorjuntavene ehti olla uppeluksissa yli viikon, nyt alus on saatu ylös – "Kaikki elektroniikka on varmasti mennyttä"

Vir­pi­nie­mes­sä uponnut öl­jyn­tor­jun­ta­ve­ne ehti olla up­pe­luk­sis­sa yli viikon, nyt alus on saatu ylös – "Kaikki elekt­ro­niik­ka on var­mas­ti men­nyt­tä"

10.11.2020 15:46 8
Tilaajille
Marrasmyrsky hajotti Hautaperän tekojärven rakenteita Haapajärvellä, patoa tarkkaillaan tehostetusti

Mar­ras­myrs­ky hajotti Hau­ta­pe­rän te­ko­jär­ven ra­ken­tei­ta Haa­pa­jär­vel­lä, patoa tark­kail­laan te­hos­te­tus­ti

06.11.2020 10:38 1
Tuuli raivosi myrskylukemissa Oulun seudulla: merivesi nousi ja puita kaatui – myös sähköjä ollut poikki

Tuuli raivosi myrs­ky­lu­ke­mis­sa Oulun seu­dul­la: me­ri­ve­si nousi ja puita kaatui – myös sähköjä ollut poikki

05.11.2020 11:18 1
Tilaajille
Pelastuslaitoksen suurin öljyntorjuntavene upposi myrskyssä Virpiniemessä Oulussa

Pe­las­tus­lai­tok­sen suurin öl­jyn­tor­jun­ta­ve­ne upposi myrs­kys­sä Vir­pi­nie­mes­sä Oulussa

03.11.2020 11:20
Tilaajille
Jätevesiviemärit voivat tulvia kellareihin Kemissä, syynä rankkasateet ja korkealle noussut merivesi

Jä­te­ve­si­vie­mä­rit voivat tulvia kel­la­rei­hin Ke­mis­sä, syynä rank­ka­sa­teet ja kor­keal­le noussut me­ri­ve­si

02.11.2020 23:11 1
Myrsky kaatoi puita ja irrotti kattopeltejä Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun Vihreäsaaressa mitattiin yli 22 metriä sekunnissa puhaltavia puuskia

Myrsky kaatoi puita ja irrotti kat­to­pel­te­jä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Oulun Vih­reä­saa­res­sa mi­tat­tiin yli 22 metriä se­kun­nis­sa pu­hal­ta­via puuskia

02.11.2020 18:50 3
Tilaajille
Etelästä puhaltava marrasmyrsky tuo mukanaan lämmintä ilmaa, ensi viikosta tulossa selvästi keskivertoa lämpimämpi – perjantaina Oulussa mahdollisuus jopa 12 asteeseen

Ete­läs­tä pu­hal­ta­va mar­ras­myrs­ky tuo mu­ka­naan läm­min­tä ilmaa, ensi vii­kos­ta tulossa sel­väs­ti kes­ki­ver­toa läm­pi­mäm­pi – per­jan­tai­na Oulussa mah­dol­li­suus jopa 12 as­tee­seen

01.11.2020 21:09 2
Tilaajille
Perjantaiaamuna yhä reilut 20 000 sähköttä Aila-myrskyn jäljiltä

Per­jan­tai­aa­mu­na yhä reilut 20 000 säh­köt­tä Ai­la-myrs­kyn jäl­jil­tä

18.09.2020 08:05
Meteorologi: Aila näyttää aiheuttaneen tämän vuosituhannen myrskyistä kolmanneksi eniten pelastustehtäviä

Me­teo­ro­lo­gi: Aila näyttää ai­heut­ta­neen tämän vuo­si­tu­han­nen myrs­kyis­tä kol­man­nek­si eniten pe­las­tus­teh­tä­viä

18.09.2020 06:26
Itään luvassa vielä voimakkaita tuulia, myrsky heikentymässä muualla

Itään luvassa vielä voi­mak­kai­ta tuulia, myrsky hei­ken­ty­mäs­sä muualla

17.09.2020 23:07
Sähköttä lähes 77 000 kotitaloutta Suomessa – Aila-myrsky on pysäyttänyt junaliikennettä ja useat vuorot ovat myöhässä

Säh­köt­tä lähes 77 000 ko­ti­ta­lout­ta Suo­mes­sa – Ai­la-myrs­ky on py­säyt­tä­nyt ju­na­lii­ken­net­tä ja useat vuorot ovat myö­häs­sä

17.09.2020 19:43
Hurrikaani Sally aiheutti katastrofaalisia tulvia Yhdysvalloissa – yli puoli miljoonaa ihmistä oli ilman sähköä

Hur­ri­kaa­ni Sally ai­heut­ti ka­tast­ro­faa­li­sia tulvia Yh­dys­val­lois­sa – yli puoli mil­joo­naa ihmistä oli ilman sähköä

17.09.2020 14:53
Aila-myrsky on katkonut sähköt jo liki 90 000 asiakkaalta – "Nyt eletään voimakkainta myrskyn vaihetta"

Ai­la-myrs­ky on kat­ko­nut sähköt jo liki 90 000 asiak­kaal­ta – "Nyt eletään voi­mak­kain­ta myrskyn vai­het­ta"

17.09.2020 06:23 1
Hailuodossa puuska puhalsi 33 metriä sekunnissa, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokset valmistautuvat myrskyisään yöhön

Hai­luo­dos­sa puuska puhalsi 33 metriä se­kun­nis­sa, Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tok­set val­mis­tau­tu­vat myrs­kyi­sään yöhön

16.09.2020 22:45
Ilmatieteen laitos: Pohjanlahden rannikolla "erittäin vaarallinen säätilanne" myrskyn vuoksi, ihmisten siirryttävä sisätiloihin

Il­ma­tie­teen laitos: Poh­jan­lah­den ran­ni­kol­la "e­rit­täin vaa­ral­li­nen sää­ti­lan­ne" myrskyn vuoksi, ih­mis­ten siir­ryt­tä­vä si­sä­ti­loi­hin

16.09.2020 19:50 7
Syysmyrsky rantautuu Suomeen

Syys­myrs­ky ran­tau­tuu Suomeen

16.09.2020 19:49