Myrskyt
Kuukausi
Vanha Kaleva: Ankara ukonilma tappoi karjaa ja tuhosi vainioita Enontekiöllä

Vanha Kaleva: Ankara ukon­il­ma tappoi karjaa ja tuhosi vai­nioi­ta Enon­te­kiöl­lä

16.07.2020 10:00 0
Tilaajille
Alkukesänä on nähty melkoisia sääilmiöitä Muhoksen maastopaloista Päivö-myrskyyn – kysyimme, ovatko sään ääri-ilmiöt ja niiden aiheuttamat tuhot lisääntyneet

Al­ku­ke­sä­nä on nähty mel­koi­sia sää­il­miöi­tä Mu­hok­sen maas­to­pa­lois­ta Päi­vö-myrs­kyyn – ky­syim­me, ovatko sään ää­ri-il­miöt ja niiden ai­heut­ta­mat tuhot li­sään­ty­neet

13.07.2020 19:00 2
Tilaajille
Syöksyvirtaus teki tuhoa Sanginjoentien maastossa: auto jäi runkojen alle, isoja mäntyjä kaatui juurineen – "Näky on kuin elokuvista"

Syök­sy­vir­taus teki tuhoa San­gin­joen­tien maas­tos­sa: auto jäi run­ko­jen alle, isoja mäntyjä kaatui juu­ri­neen – "Näky on kuin elo­ku­vis­ta"

07.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Päivö-myrsky aiheutti laajoja tuhoja – kymmenet tuhannet ilman sähköjä

Päi­vö-myrs­ky ai­heut­ti laajoja tuhoja – kym­me­net tu­han­net ilman sähköjä

01.07.2020 15:42 0
Kainuun pelastuslaitoksella kiireinen yö Päivö-myrskyn vuoksi – yön aikana 80 tehtävää

Kainuun pe­las­tus­lai­tok­sel­la kii­rei­nen yö Päi­vö-myrs­kyn vuoksi – yön aikana 80 teh­tä­vää

01.07.2020 11:45 0
Päivö-myrsky riehui Itä-Suomessa

Päi­vö-myrs­ky riehui Itä-Suo­mes­sa

01.07.2020 11:40 0
Kommentti: Päivö kolisutti peltikattoa ja natisutti hirsimökin rakenteita niin, että keskiviikon vastaisena yönä nukkumisesta ei tullut Pohjois-Karjalassa Pielisen rannalla mitään

Kom­ment­ti: Päivö ko­li­sut­ti pel­ti­kat­toa ja na­ti­sut­ti hir­si­mö­kin ra­ken­tei­ta niin, että kes­ki­vii­kon vas­tai­se­na yönä nuk­ku­mi­ses­ta ei tullut Poh­jois-Kar­ja­las­sa Pie­li­sen ran­nal­la mitään

01.07.2020 11:40 0
Päivö-myrskyn tuhoja korjataan idässä vielä päiviä – seuraavaksi etelään odotetaan ukkospuuskia

Päi­vö-myrs­kyn tuhoja kor­ja­taan idässä vielä päiviä – seu­raa­vak­si etelään odo­te­taan uk­kos­puus­kia

01.07.2020 10:18 0
Vanhemmat
Kainuun raivoisan ukkosen kokenut Antti Toivanen: "Se oli kuin pyörremyrsky" – katso hurja video Sotkamosta

Kainuun rai­voi­san ukkosen kokenut Antti Toi­va­nen: "Se oli kuin pyör­re­myrs­ky" – katso hurja video Sot­ka­mos­ta

26.06.2020 15:17 3
Tilaajille
Kova tuuli ravistelee Etelä-Lappia, pelastuslaitoksella lähemmäs sata vahingontorjuntatehtävää sunnuntain aikana - "Nyt kannattaa pysytellä sisällä, ettei satu henkilövahinkoja"

Kova tuuli ra­vis­te­lee Ete­lä-Lap­pia, pe­las­tus­lai­tok­sel­la lä­hem­mäs sata va­hin­gon­tor­jun­ta­teh­tä­vää sun­nun­tain aikana - "Nyt kan­nat­taa py­sy­tel­lä si­säl­lä, ettei satu hen­ki­lö­va­hin­ko­ja"

07.06.2020 15:43 0
Tilaajille
Suomen yli liikkuva "otus" aiheuttaa tänään voimakkaita myrskypuuskia, tuuli puhaltaa rajusti pohjoisessakin – vaikuttaa lauttaliikenteeseen

Suomen yli liik­ku­va "otus" ai­heut­taa tänään voi­mak­kai­ta myrs­ky­puus­kia, tuuli pu­hal­taa rajusti poh­joi­ses­sa­kin – vai­kut­taa laut­ta­lii­ken­tee­seen

07.06.2020 10:25 0
Juhannusmyrskyn jälkiä siivotaan nyt Oulussa – kysyimme, korvaako vakuutus myrskytuhoja

Ju­han­nus­myrs­kyn jälkiä sii­vo­taan nyt Oulussa – ky­syim­me, kor­vaa­ko va­kuu­tus myrs­ky­tu­ho­ja

25.06.2019 08:30 9
"Ihminen voi lähteä lentoon, jos tuulennopeus on 40–50 metriä sekunnissa" – Kehotuksia pysyä sisätiloissa annetaan harvoin

"Ih­mi­nen voi lähteä len­toon, jos tuu­len­no­peus on 40–50 metriä se­kun­nis­sa" – Ke­ho­tuk­sia pysyä si­sä­ti­lois­sa an­ne­taan harvoin

03.01.2019 10:55 20
Sähköt poikki noin 12 000 asiakkaalta, junaliikenne takkuaa edelleen

Sähköt poikki noin 12 000 asiak­kaal­ta, ju­na­lii­ken­ne takkuaa edel­leen

03.01.2019 06:24 5
Helsingistä Ouluun matkaavilla junat tuntikaupalla myöhässä – raideliikenne on ollut keskiviikkona pahoissa vaikeuksissa ympäri Suomen

Hel­sin­gis­tä Ouluun mat­kaa­vil­la junat tun­ti­kau­pal­la myö­häs­sä – rai­de­lii­ken­ne on ollut kes­ki­viik­ko­na pa­hois­sa vai­keuk­sis­sa ympäri Suomen

02.01.2019 20:16 23
Varjakan kalastajat eivät kavahda hyistä pohjoistuulta – etelän ja lännen puolelta puhaltava tuuli on kalastuksen kannalta pahin

Var­ja­kan ka­las­ta­jat eivät kavahda hyistä poh­jois­tuul­ta – etelän ja lännen puo­lel­ta pu­hal­ta­va tuuli on ka­las­tuk­sen kan­nal­ta pahin

02.01.2019 17:58 3
Aapeli-myrsky sai voimansa sulasta merestä, kun tuulet syöksyivät alas kilometrin korkeudesta – "Nyt nähty asetelma voi toistua merellä aiempaa useammin"

Aa­pe­li-myrs­ky sai voi­man­sa sulasta me­res­tä, kun tuulet syök­syi­vät alas ki­lo­met­rin kor­keu­des­ta – "Nyt nähty ase­tel­ma voi toistua merellä aiempaa useam­min"

02.01.2019 13:39 0
Tilaajille