Nuoret: So­ke­ri­deit­tai­lu on ilmiö, johon nuoret tör­mää­vät jat­ku­vas­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

Mielipide: Näy­te­tään, että Oulussa osataan sekä pyö­räil­lä että säh­kö­pot­ku­lau­tail­la fik­sus­ti

Myrskyt
Kova tuuli repi koulun peltikattoa Muhoksella – maan etelä- ja keskiosissa talvimyrsky on kaatanut puita, katkonut sähköjä ja suistanut jopa linja-auton ulos tieltä

Kova tuuli repi koulun pel­ti­kat­toa Mu­hok­sel­la – maan etelä- ja kes­ki­osis­sa tal­vi­myrs­ky on kaa­ta­nut puita, kat­ko­nut sähköjä ja suis­ta­nut jopa lin­ja-au­ton ulos tieltä

26.03.2022 19:25 3
Myrsky katkonut sähköjä kymmeniltä tuhansilta, Kuopiossa noin 40 auton ketjukolari

Myrsky kat­ko­nut sähköjä kym­me­nil­tä tu­han­sil­ta, Kuo­pios­sa noin 40 auton ket­ju­ko­la­ri

26.03.2022 18:56
Lauantaina myrskyää ja ensi viikolla lämpötila painuu pakkaselle – kevätsää pakenee hetkeksi

Lauan­tai­na myrs­kyää ja ensi vii­kol­la läm­pö­ti­la painuu pak­ka­sel­le – ke­vät­sää pakenee het­kek­si

25.03.2022 14:21 2
Kymmenen senttiä lunta ja myrskylukemia lähentelevä pohjoistuuli – viikonlopun myräkkä tuo talvisään takaisin Ouluun ja Pohjois-Pohjanmaalle

Kym­me­nen senttiä lunta ja myrs­ky­lu­ke­mia lä­hen­te­le­vä poh­jois­tuu­li – vii­kon­lo­pun myräkkä tuo tal­vi­sään ta­kai­sin Ouluun ja Poh­jois-Poh­jan­maal­le

23.03.2022 15:20 18
Valtteri-myrsky jatkaa pyryttämistä – Etelä-Suomessa lunta kertyy jopa useita senttejä tunnissa

Valt­te­ri-myrs­ky jatkaa py­ryt­tä­mis­tä – Ete­lä-Suo­mes­sa lunta kertyy jopa useita sent­te­jä tun­nis­sa

29.01.2022 23:32 10
Myrsky riepottelee Yhdysvalloissa: Ainakin yli 50 ihmisen pelätään kuolleen tornadossa Kentuckyssa, noin sata työntekijää jumissa verkkokauppa Amazonin romahtaneessa varastossa Illinoisissa

Myrsky rie­pot­te­lee Yh­dys­val­lois­sa: Ainakin yli 50 ihmisen pe­lä­tään kuol­leen tor­na­dos­sa Ken­tuc­kys­sa, noin sata työn­te­ki­jää jumissa verk­ko­kaup­pa Ama­zo­nin ro­mah­ta­nees­sa va­ras­tos­sa Il­li­noi­sis­sa

11.12.2021 15:39 1
Metsänhoitoyhdistys: Paula-myrskyn hakkuiden määrä on ylittänyt Osara-aukeiden hakkuut

Met­sän­hoi­toyh­dis­tys: Pau­la-myrs­kyn hak­kui­den määrä on ylit­tä­nyt Osa­ra-au­kei­den hakkuut

04.11.2021 14:38
Metsä Group: Paula-myrsky aiheutti metsänomistajille miljoonien eurojen vahingot.

Metsä Group: Pau­la-myrs­ky ai­heut­ti met­sän­omis­ta­jil­le mil­joo­nien eurojen va­hin­got.

23.08.2021 12:40 1
Tilaajille
Kesäsään ääri-ilmiöt näkyivät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosten tehtävämäärissä – "Juhannusviikon myrskyt tekivät tilastoihin suuren piikin"

Ke­sä­sään ää­ri-il­miöt nä­kyi­vät Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos­ten teh­tä­vä­mää­ris­sä – "Ju­han­nus­vii­kon myrskyt tekivät ti­las­toi­hin suuren piikin"

20.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sankka puusto on tu­le­vai­suu­den turva Ou­lus­sa­kin

18.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Myrskytuhot vaikuttavat tuhansien metsästäjien liikkumiseen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Myrs­ky­tu­hot vai­kut­ta­vat tu­han­sien met­säs­tä­jien liik­ku­mi­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

17.08.2021 06:41 6
Oulua rusikoineen Ahti-myrskyn jälkiä on korjattu koko kesä, mutta paljon pahempaankin oli ainekset – Raatin rakastetusta poppelista kaavaillaan veistosta

Oulua ru­si­koi­neen Ah­ti-myrs­kyn jälkiä on kor­jat­tu koko kesä, mutta paljon pa­hem­paan­kin oli ai­nek­set – ­Raa­tin ra­kas­te­tus­ta pop­pe­lis­ta kaa­vail­laan veis­tos­ta

12.08.2021 06:12 3
Oulussa siivotaan edelleen Paula- ja Ahti-myrskyjen jälkeisiä tuhoja – "Myrskyjen seurauksena talousmetsissä kaatui noin 4 000–5 000 puuta, tarkoittaa satoja rekkakuormallisia"

Oulussa sii­vo­taan edel­leen Paula- ja Ah­ti-myrs­ky­jen jäl­kei­siä tuhoja – "Myrs­ky­jen seu­rauk­se­na ta­lous­met­sis­sä kaatui noin 4 000–5 000 puuta, tar­koit­taa satoja rek­ka­kuor­mal­li­sia"

11.08.2021 17:39 9
Tilaajille
Kysely: Neljäsosa suomalaisista pelkää myrskyjä jonkin verran – myrskyvahinkoja korvattiin viime vuonna miljoonien eurojen edestä

Kysely: Nel­jäs­osa suo­ma­lai­sis­ta pelkää myrs­ky­jä jonkin verran – myrs­ky­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin viime vuonna mil­joo­nien eurojen edestä

27.07.2021 08:20
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa säästyi tuhoilta Riikka-myrskyssä, pelastuslaitoksille vain yksittäisiä tehtäviä – Kainuussa puita kaatui enemmän

Poh­jois-Poh­jan­maa säästyi tu­hoil­ta Riik­ka-myrs­kys­sä, pe­las­tus­lai­tok­sil­le vain yk­sit­täi­siä teh­tä­viä – Kai­nuus­sa puita kaatui enemmän

18.07.2021 18:52 3
Myrskyn runtelemalle Kylmäluoman alueelle Taivalkoskella pääsee pian kalastamaan –  kaikki retkeilyreitit ovat yhä suljettuja

Myrskyn run­te­le­mal­le Kyl­mä­luo­man alueel­le Tai­val­kos­kel­la pääsee pian ka­las­ta­maan – kaikki ret­kei­ly­rei­tit ovat yhä sul­jet­tu­ja

09.07.2021 14:11
Suomen luonnonsuojeluliitto toivoo, että Paula-myrskyn riepottelemiin luonnonmetsiin perustettaisiin suojelualueita – Metsähallitus harkitsee toivetta

Suomen luon­non­suo­je­lu­liit­to toivoo, että Pau­la-myrs­kyn rie­pot­te­le­miin luon­non­met­siin pe­rus­tet­tai­siin suo­je­lu­aluei­ta – Met­sä­hal­li­tus har­kit­see toi­vet­ta

08.07.2021 13:35 5
Tilaajille
Sään ääri-ilmiöt koettelevat metsien sietokykyä, mutta luonnon monimuotoisuudelle myrskyt ovat hyväksi – "Lahopuu on erinomainen taimettumisalusta"

Sään ää­ri-il­miöt koet­te­le­vat metsien sie­to­ky­kyä, mutta luonnon mo­ni­muo­toi­suu­del­le myrskyt ovat hyväksi – "La­ho­puu on erin­omai­nen tai­met­tu­mi­sa­lus­ta"

07.07.2021 12:09 3
Tilaajille
Myrskybongari tallensi kamerallaan uhkaavan vyörypilven Oulun yllä – kuva valittiin kesäkuun lukijakuvaksi

Myrs­ky­bon­ga­ri tal­len­si ka­me­ral­laan uh­kaa­van vyö­ry­pil­ven Oulun yllä – kuva va­lit­tiin ke­sä­kuun lu­ki­ja­ku­vak­si

01.07.2021 09:28 1
Tilaajille