Estonia: Täl­lai­nen on suo­ma­lai­nen Es­to­nia-to­dis­ta­ja – Harri Ruot­sa­lai­nen kertoo näh­neen­sä to­dis­teen up­poa­mi­sen syistä

Jääkiekko: Kärp­pien huip­pu­vi­rei­nen ve­nä­läis­vah­ti kertoo, kuka hän oikein on

Mainos: Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Konsertit
Viimeisin 24 tuntia
Arvio: Oulu Sinfonian konsertti tarjosi romanttisuutta ilman pateettisuutta.

Arvio: Oulu Sin­fo­nian kon­sert­ti tarjosi ro­mant­ti­suut­ta ilman pa­teet­ti­suut­ta.

15.10.2021 15:30
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Oulu sinfonian Pintaa syvemmältä -konsertti tarjosi virtoja ja urbaaneja visioita – illan huipuiksi nousivat Selim Palmgrenin Pianokonsertto nro 2 ja pianisti Janne Oksanen

Arvio: Oulu sin­fo­nian Pintaa sy­vem­mäl­tä -kon­sert­ti tarjosi virtoja ja ur­baa­ne­ja vi­sioi­ta – il­lan hui­puik­si nou­si­vat Selim Palm­gre­nin Pia­no­kon­sert­to nro 2 ja pia­nis­ti Janne Oksanen

08.10.2021 16:25
Tilaajille
Ilmainen puistokonsertti Hupisaarten syysillassa lauantaina  – Merikosken laulu tuo Säveliä Hämärään

Il­mai­nen puis­to­kon­sert­ti Hu­pi­saar­ten syys­il­las­sa lauan­tai­na – Me­ri­kos­ken laulu tuo Säveliä Hä­mä­rään

21.09.2021 20:42
Arvio: Kehtolaulu Ismo Alangon tapaan Alangon ja Oulu Sinfonian levynjulkaisukonsertissa

Arvio: Keh­to­lau­lu Ismo Alangon tapaan Alangon ja Oulu Sin­fo­nian le­vyn­jul­kai­su­kon­ser­tis­sa

17.09.2021 15:00 2
Tilaajille
Nevski & The Prospectsin konsertti Club Teatrialla järjestetään heinäkuun loppupuolella – tapahtuma siirtynyt yli vuodella

Nevski & The Pros­pect­sin kon­sert­ti Club Teat­rial­la jär­jes­te­tään hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la – ta­pah­tu­ma siir­ty­nyt yli vuo­del­la

07.07.2021 11:32
Pitkään hiljaiseloa viettänyt Kemopetrol juhlistaa yli 20-vuotiasta esikoisalbumiaan Oulun Qstockista alkavalla juhlakiertueella

Pitkään hil­jais­eloa viet­tä­nyt Ke­mo­pet­rol juh­lis­taa yli 20-vuo­tias­ta esi­kois­al­bu­miaan Oulun Qstoc­kis­ta al­ka­val­la juh­la­kier­tueel­la

12.05.2021 13:54 5
Pienestäkin saa suurta, todisti Franz Schubert – Oulu Sinfonian ilmaisessa suoratoistokonsertissa kolme kotimaista laulusolistia

Pie­nes­tä­kin saa suurta, todisti Franz Schu­bert – Oulu Sin­fo­nian il­mai­ses­sa suo­ra­tois­to­kon­ser­tis­sa kolme ko­ti­mais­ta lau­lu­so­lis­tia

03.03.2021 12:59 1
Oulu Sinfonia tarjoaa Mozartia ja Haydnia torstai-illan ratoksi – sinfoniaorkesterin striimaus vaatii erikoisosaamista

Oulu Sin­fo­nia tarjoaa Mo­zar­tia ja Haydnia tors­tai-il­lan ratoksi – sin­fo­nia­or­kes­te­rin strii­maus vaatii eri­kois­osaa­mis­ta

20.01.2021 19:21
Tilaajille
Oulunsalolaislähtöinen baritoni Joose Vähäsöyrinki kehitti studiolleen kymmeniätuhansia katsojia keränneet virtuaalikonsertit  – perjantaina on vuorossa joululaulutoiveiden ilta

Ou­lun­sa­lo­lais­läh­töi­nen ba­ri­to­ni Joose Vä­hä­söy­rin­ki kehitti stu­diol­leen kym­me­niä­tu­han­sia kat­so­jia ke­rän­neet vir­tuaa­li­kon­ser­tit – per­jan­tai­na on vuo­ros­sa jou­lu­lau­lu­toi­vei­den ilta

17.12.2020 20:50 1
Tilaajille
Petrus Schroderus, Virpi Räisänen ja Rajaton-yhtyeen Aili Ikonen tähdittävät Oulu Sinfonian joulugaalaa, joka lähetetään aatonaattona verkossa

Petrus Schro­de­rus, Virpi Räi­sä­nen ja Ra­ja­ton-yh­tyeen Aili Ikonen täh­dit­tä­vät Oulu Sin­fo­nian jou­lu­gaa­laa, joka lä­he­te­tään aa­ton­aat­to­na ver­kos­sa

10.12.2020 17:00
Tilaajille
"Minulle riittää onneksi yleensä se, etten ole onneton" – Samuli Putro on kokenut pimeitäkin aikoja lauluja kirjoittaessaan, mutta on saanut kipinän syttymään taas uudestaan

"Mi­nul­le riittää onneksi yleensä se, etten ole on­ne­ton" – Samuli Putro on kokenut pi­mei­tä­kin aikoja lauluja kir­joit­taes­saan, mutta on saanut kipinän syt­ty­mään taas uu­des­taan

14.11.2020 17:00
Tilaajille

Kon­ser­tin tuotto luo­vu­tet­tiin OYSin lasten syö­pä­osas­tol­le

12.11.2020 21:59
Vesterinen Yhtyeineen kiertää keikoilla koronasta huolimatta – lauantaina on Oulun vuoro

Ves­te­ri­nen Yh­tyei­neen kiertää kei­koil­la ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – lauan­tai­na on Oulun vuoro

12.11.2020 18:00
Tilaajille
Jean Sibelius on kolmipäiväisen Syysfestivaalin säveltäjänimi Oulussa – solistivieraina sopraano Helena Juntunen ja viulisti Tami Pohjola

Jean Si­be­lius on kol­mi­päi­väi­sen Syys­fes­ti­vaa­lin sä­vel­tä­jä­ni­mi Oulussa – so­lis­ti­vie­rai­na sop­raa­no Helena Jun­tu­nen ja viu­lis­ti Tami Pohjola

12.11.2020 07:00
Tilaajille
60 vuotta täyttävä Ismo Alanko on ollut uskollinen persoonalliselle tyylilleen jo 40 vuotta

60 vuotta täyt­tä­vä Ismo Alanko on ollut us­kol­li­nen per­soo­nal­li­sel­le tyy­lil­leen jo 40 vuotta

11.11.2020 07:00 1
Tilaajille
Raskasta Joulua -konserttikiertue nähdään koronatilanteesta huolimatta – kiertue aloittaa Oulusta marraskuun lopussa

Ras­kas­ta Joulua -kon­sert­ti­kier­tue nähdään ko­ro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta – kiertue aloit­taa Oulusta mar­ras­kuun lopussa

26.10.2020 12:00
Teatria siirtää kaikki lokakuun keikat tulevaisuuteen – taustalla ajatus "kolmen viikon skarppauksesta"

Teatria siirtää kaikki lo­ka­kuun keikat tu­le­vai­suu­teen – taus­tal­la ajatus "kolmen viikon skarp­pauk­ses­ta"

15.10.2020 11:45 3
The Manhattan Transfer esiintyy Oulussa ensi vuoden joulukuussa – vuoden verran eteenpäin siirretylle kiertueelle mukaan uusia paikkakuntia

The Man­hat­tan Trans­fer esiin­tyy Oulussa ensi vuoden jou­lu­kuus­sa – vuoden verran eteen­päin siir­re­tyl­le kier­tueel­le mukaan uusia paik­ka­kun­tia

14.10.2020 11:06 1
The Scorpionsista se lähti – oululainen Esa Kankaala on kuvannut keikkoja kaikkialla olutkuppiloista kirkkoihin, jopa hinaaja Alpolla

The Scor­pion­sis­ta se lähti – ou­lu­lai­nen Esa Kan­kaa­la on ku­van­nut keik­ko­ja kaik­kial­la olut­kup­pi­lois­ta kirk­koi­hin, jopa hinaaja Alpolla

13.10.2020 19:30 2
Tilaajille
Elektronien kesyttäjä Jukka Ruohomäki muistelee Uuden musiikin lokakuu -tapahtumassa menneitä ja tulevia

Elekt­ro­nien ke­syt­tä­jä Jukka Ruo­ho­mä­ki muis­te­lee Uuden mu­sii­kin lokakuu -ta­pah­tu­mas­sa men­nei­tä ja tulevia

05.10.2020 17:21
Tilaajille