Konsertit
Kuukausi
Teatria siirtää kaikki lokakuun keikat tulevaisuuteen – taustalla ajatus "kolmen viikon skarppauksesta"

Teatria siirtää kaikki lo­ka­kuun keikat tu­le­vai­suu­teen – taus­tal­la ajatus "kolmen viikon skarp­pauk­ses­ta"

15.10.2020 11:45 3
The Manhattan Transfer esiintyy Oulussa ensi vuoden joulukuussa – vuoden verran eteenpäin siirretylle kiertueelle mukaan uusia paikkakuntia

The Man­hat­tan Trans­fer esiin­tyy Oulussa ensi vuoden jou­lu­kuus­sa – vuoden verran eteen­päin siir­re­tyl­le kier­tueel­le mukaan uusia paik­ka­kun­tia

14.10.2020 11:06 1
The Scorpionsista se lähti – oululainen Esa Kankaala on kuvannut keikkoja kaikkialla olutkuppiloista kirkkoihin, jopa hinaaja Alpolla

The Scor­pion­sis­ta se lähti – ou­lu­lai­nen Esa Kan­kaa­la on ku­van­nut keik­ko­ja kaik­kial­la olut­kup­pi­lois­ta kirk­koi­hin, jopa hinaaja Alpolla

13.10.2020 19:30 2
Tilaajille
Elektronien kesyttäjä Jukka Ruohomäki muistelee Uuden musiikin lokakuu -tapahtumassa menneitä ja tulevia

Elekt­ro­nien ke­syt­tä­jä Jukka Ruo­ho­mä­ki muis­te­lee Uuden mu­sii­kin lokakuu -ta­pah­tu­mas­sa men­nei­tä ja tulevia

05.10.2020 17:21 0
Tilaajille
Jope Ruonansuun muistoksi Kemiin suunniteltu hyväntekeväisyyskonsertti perutaan

Jope Ruo­nan­suun muis­tok­si Kemiin suun­ni­tel­tu hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti pe­ru­taan

02.10.2020 14:04 1
Tilaajille
Arvio: Teatrian jäsenklubi yllätti positiivisesti monilla tavoin – pop-konserttisarjan aloittanut rap-yhtye Gasellit tarjosi naurua ja juhlaa

Arvio: Teat­rian jä­sen­klu­bi yllätti po­si­tii­vi­ses­ti monilla tavoin – pop-kon­sert­ti­sar­jan aloit­ta­nut rap-yh­tye Ga­sel­lit tarjosi naurua ja juhlaa

01.10.2020 14:09 0
Tilaajille
Anna-Liisa Bezrodnyn mummi kasvatti Oulussa pari viulistisukupolvea

An­na-Lii­sa Bez­rod­nyn mummi kas­vat­ti Oulussa pari viu­lis­ti­su­ku­pol­vea

30.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Jope Ruonansuulle järjestetään muistokonsertti myös Kemiin – Niinistön vierailu vahvistettiin presidentinkansliasta

Jope Ruo­nan­suul­le jär­jes­te­tään muis­to­kon­sert­ti myös Kemiin – Nii­nis­tön vie­rai­lu vah­vis­tet­tiin pre­si­den­tin­kans­lias­ta

23.09.2020 16:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Perjantaina Oulussa esiintyvä Pepe Willberg on taas nousukiidossa 1980- ja 1990-lukujen alamäen jälkeen

Per­jan­tai­na Oulussa esiin­ty­vä Pepe Will­berg on taas nou­su­kii­dos­sa 1980- ja 1990-lu­ku­jen alamäen jälkeen

15.09.2020 19:00 0
Tilaajille
MaidenFestissä laulajat pääsevät lapsuuden suosikkibändin kimppuun: "Pöllin levyn isoveljen levyhyllystä ja kuuntelin sitä salaa"

Mai­den­Fes­tis­sä lau­la­jat pää­se­vät lap­suu­den suo­sik­ki­bän­din kimp­puun: "Pöllin levyn iso­vel­jen le­vy­hyl­lys­tä ja kuun­te­lin sitä salaa"

09.09.2020 19:01 0
Tilaajille
Musiikki soi Helsingin puistoissa ja sisäpihoilla – konsertit näkyvät myös Ylen kanavilla

Mu­siik­ki soi Hel­sin­gin puis­tois­sa ja si­sä­pi­hoil­la – kon­ser­tit näkyvät myös Ylen ka­na­vil­la

21.08.2020 07:00 0
Festivaali syntyi yhden miehen unelmasta: Pentti Huovisen kotipihalla Oulujärven rannalla on vuosien varrella kuunneltu muun muassa Miljoonasateen ja Edu Kettusen livekonsertteja

Fes­ti­vaa­li syntyi yhden miehen unel­mas­ta: Pentti Huo­vi­sen ko­ti­pi­hal­la Ou­lu­jär­ven ran­nal­la on vuosien var­rel­la kuun­nel­tu muun muassa Mil­joo­na­sa­teen ja Edu Ket­tu­sen li­ve­kon­sert­te­ja

16.08.2020 19:00 0
Tilaajille
The Duke Ellington Orchestran syyskiertue siirtyy ensi vuoden huhtikuulle koronaepidemian takia

The Duke El­ling­ton Orc­hest­ran syys­kier­tue siirtyy ensi vuoden huh­ti­kuul­le ko­ro­na­epi­de­mian takia

12.08.2020 11:48 0
Syyskesän konserteissa turvallisuus on olennainen asia – Oulun kaupunki aikoo tarkentaa koronatiedotustaan

Syys­ke­sän kon­ser­teis­sa tur­val­li­suus on olen­nai­nen asia – Oulun kau­pun­ki aikoo tar­ken­taa ko­ro­na­tie­do­tus­taan

05.08.2020 11:07 0
Tilaajille
"Villiä kuperkeikkailua tai nurmikkopainia ei ehkä voi harrastaa" – Lastenjatsit soi tällä kertaa tiiviimmin Hupisaarten kesäteatterilla

"Villiä ku­per­keik­kai­lua tai nur­mik­ko­pai­nia ei ehkä voi har­ras­taa" – Las­ten­jat­sit soi tällä kertaa tii­viim­min Hu­pi­saar­ten ke­sä­teat­te­ril­la

30.07.2020 09:00 1
Tilaajille
Antti Tuisku tekee paluun keikkalavalle koronasta huolimatta – Valittu kansa kuullaan ensimmäistä kertaa livenä nettikeikalla

Antti Tuisku tekee paluun keik­ka­la­val­le ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – Valittu kansa kuul­laan en­sim­mäis­tä kertaa livenä net­ti­kei­kal­la

25.05.2020 15:42 0
Guns N' Rosesin lämmittelykeikat ja festivaalit siirtyivät tulevaisuuteen – Michael Monroella on nyt aikaa kotoilla ja heittää lauantaina striimikeikka Oulusta

Guns N' Rosesin läm­mit­te­ly­kei­kat ja fes­ti­vaa­lit siir­tyi­vät tu­le­vai­suu­teen – Michael Mon­roel­la on nyt aikaa ko­toil­la ja heittää lauan­tai­na strii­mi­keik­ka Oulusta

20.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Hassisen Koneen paluukeikat siirtyvät kesään 2021

Has­si­sen Koneen pa­luu­kei­kat siir­ty­vät kesään 2021

19.05.2020 13:40 0
Etäkonsertti Suomen huipulta: Pianisti Paavali Jumppasen ja viulisti Jaakko Kuusiston konsertti lähetetään virtuaalisesti Enontekiön kirkosta

Etä­kon­sert­ti Suomen hui­pul­ta: Pia­nis­ti Paavali Jump­pa­sen ja viu­lis­ti Jaakko Kuu­sis­ton kon­sert­ti lä­he­te­tään vir­tuaa­li­ses­ti Enon­te­kiön kir­kos­ta

12.05.2020 09:00 0
Tilaajille