Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Konsertit
Oululaiselle Maisa Rankille, 27, teatterissa käynti ei olisi tullut mieleenkään, joten Kaleva kutsui hänet – tällainen oli ensikertalaisen kokemus

Ou­lu­lai­sel­le Maisa Ran­kil­le, 27, teat­te­ris­sa käynti ei olisi tullut mie­leen­kään, joten Kaleva kutsui hänet – täl­lai­nen oli en­si­ker­ta­lai­sen kokemus

28.01.2023 10:00 3
Tilaajille
Sormuksen herran tarinat soivat Madetojan salissa oululaislähtöisen kapellimestari Anna-Leena Lumpeen johtamana – sinfoninen puhallinmusiikki on jotain vallan muuta kuin marssimusiikkia

Sor­muk­sen herran tarinat soivat Ma­det­ojan salissa ou­lu­lais­läh­töi­sen ka­pel­li­mes­ta­ri An­na-Lee­na Lumpeen joh­ta­ma­na – sin­fo­ni­nen pu­hal­lin­mu­siik­ki on jotain vallan muuta kuin mars­si­mu­siik­kia

21.01.2023 15:00
Tilaajille
Keikka-arvio: Gettomasa antoi Oululle parastaan puolikuntoisenakin – kiertueen päätöskeikka oli tunnin mittainen hittiputki

Keik­ka-ar­vio: Get­to­ma­sa antoi Oululle pa­ras­taan puo­li­kun­toi­se­na­kin – kier­tueen pää­tös­keik­ka oli tunnin mit­tai­nen hit­ti­put­ki

18.12.2022 17:14 4
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonia vei kuulijat Beethovenin yhdeksännellä kohti joulua

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nia vei kuu­li­jat Beet­ho­ve­nin yh­dek­sän­nel­lä kohti joulua

16.12.2022 14:10 4
Tilaajille
Konserttiarvio: Hurjia tunteita ja suurta pauhua – vain Finlandia jäi puuttumaan

Kon­sert­tiar­vio: Hurjia tun­tei­ta ja suurta pauhua – vain Fin­lan­dia jäi puut­tu­maan

08.12.2022 17:20 5
Tilaajille
Raskasta joulua -kiertueen Oulun konsertti järjestetään – Ylivieskan tapahtuma perutaan

Ras­kas­ta joulua -kier­tueen Oulun kon­sert­ti jär­jes­te­tään – Yli­vies­kan ta­pah­tu­ma pe­ru­taan

29.11.2022 22:33 3
Yhdysvaltalainen Dream Theater tulee erikoiskeikalle Ouluun helmikuun alussa

Yh­dys­val­ta­lai­nen Dream Theater tulee eri­kois­kei­kal­le Ouluun hel­mi­kuun alussa

22.11.2022 12:21 1
Konserttiarvio: Sellohevin mestarit villitsivät ja herkistivät Tullisalin torstai-illassa – pian 30-vuotias Apocalyptica osoitti Oulussa, miksi sen konsepti on kestänyt aikaa

Kon­sert­tiar­vio: Sel­lo­he­vin mes­ta­rit vil­lit­si­vät ja her­kis­ti­vät Tul­li­sa­lin tors­tai-il­las­sa – pian 30-vuo­tias Apo­ca­lyp­ti­ca osoitti Ou­lus­sa, miksi sen kon­sep­ti on kes­tä­nyt aikaa

18.11.2022 16:00 4
Tilaajille
Konserttiarvio: Vain Gershwiniä, mutta riemukkaasti – pianosolisti Joseph Moogin otteessa oli jazzillista rentoutta, Oulu Sinfonian ylikapellimestari Rumon Gumba oli kateederilla ihan liekeissä

Kon­sert­tiar­vio: Vain Gersh­wi­niä, mutta rie­muk­kaas­ti – pia­no­so­lis­ti Joseph Moogin ot­tees­sa oli jaz­zil­lis­ta ren­tout­ta, Oulu Sin­fo­nian yli­ka­pel­li­mes­ta­ri Rumon Gumba oli ka­tee­de­ril­la ihan lie­keis­sä

18.11.2022 11:30 1
Tilaajille
Uriah Heepin Oulun-konsertti peruttu, lippurahoja voi periä keikkajärjestäjän konkurssipesästä

Uriah Heepin Ou­lun-kon­sert­ti pe­rut­tu, lip­pu­ra­ho­ja voi periä keik­ka­jär­jes­tä­jän kon­kurs­si­pe­säs­tä

16.11.2022 13:46 6

Ou­lu­gos­pe­lin per­jan­tai-il­lan keikka pe­rut­tiin sai­ras­ta­pauk­sen vuoksi – ­Vii­ta­sen Piian kei­kal­le en­nak­koon os­te­tuis­ta li­puis­ta saa rahansa ta­kai­sin

04.11.2022 17:35
Konserttiarvio: Jaakko Kuusistolta kesken jäänyt teos nousi päärooliin synkkien sinfonioiden illassa

Kon­sert­tiar­vio: Jaakko Kuu­sis­tol­ta kesken jäänyt teos nousi pää­roo­liin synk­kien sin­fo­nioi­den illassa

04.11.2022 15:20
Tilaajille
Keskiviikkona Ouluhallissa esiintyvän Il Divon viimeinen vuosi on ollut täynnä surua mutta myös hyviä hetkiä

Kes­ki­viik­ko­na Ou­lu­hal­lis­sa esiin­ty­vän Il Divon vii­mei­nen vuosi on ollut täynnä surua mutta myös hyviä hetkiä

25.10.2022 19:00 1
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonia tarjosi illan tanssirytmien parissa: "Kahdesta solistista suuremman huomion sai Leticia Moreno, jonka esittämät taiturikappaleet olivat todellista korvakarkkia"

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nia tarjosi illan tans­si­ryt­mien pa­ris­sa: "Kah­des­ta so­lis­tis­ta suu­rem­man huomion sai Leticia Moreno, jonka esit­tä­mät tai­tu­ri­kap­pa­leet olivat to­del­lis­ta kor­va­kark­kia"

21.10.2022 11:00
Tilaajille
Terrori-iskun herättämät tunteet siirtyivät sävellykseen – Laura Mikkola saapuu Ouluun tulkitsemaan Jouko Tötterströmin teosharvinaisuuden

Ter­ro­ri-is­kun he­rät­tä­mät tunteet siir­tyi­vät sä­vel­lyk­seen – Laura Mikkola saapuu Ouluun tul­kit­se­maan Jouko Töt­terst­rö­min teos­har­vi­nai­suu­den

17.10.2022 15:30
Uriah Heepin 50-vuotisjuhlakiertue pyörähtää Oulussa marraskuussa

Uriah Heepin 50-vuo­tis­juh­la­kier­tue pyö­räh­tää Oulussa mar­ras­kuus­sa

11.10.2022 12:52 17
Konserttiarvio: Oulu Sinfonia tarjosi modernismia sadan vuoden takaa

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nia tarjosi mo­der­nis­mia sadan vuoden takaa

30.09.2022 12:10
Tilaajille
Naiskuoro Merikosken Laulu juhlistaa 75-vuotista taivaltaan toivekonsertilla

Nais­kuo­ro Me­ri­kos­ken Laulu juh­lis­taa 75-vuo­tis­ta tai­val­taan toi­ve­kon­ser­til­la

29.09.2022 17:34
Kolmen oululaisen ammattilaisen perustaman lastenmusiikkibändin kunnianhimo on korkealla: "Yleisö on vaativa, eikä lastenmusiikki ole helpompaa tai lällympää kuin mikään muukaan musiikki"

Kolmen ou­lu­lai­sen am­mat­ti­lai­sen pe­rus­ta­man las­ten­mu­siik­ki­bän­din kun­nian­hi­mo on kor­keal­la: "Yleisö on vaa­ti­va, eikä las­ten­mu­siik­ki ole hel­pom­paa tai läl­lym­pää kuin mikään muukaan mu­siik­ki"

17.09.2022 16:00
Tilaajille