Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Jääkiekko: SM-sar­jan par­haa­na pe­laa­ja­na pal­ki­tun Markus Loposen te­ho­ket­ju johtaa Kärpät kul­ta­jah­tiin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Energiansäästö
Raksilan uimahallin saunoissa on ollut ruuhkaa välillä jonoiksi asti – viikonlopuille tilanteeseen on luvassa helpotusta

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin sau­nois­sa on ollut ruuhkaa välillä jo­noik­si asti – vii­kon­lo­puil­le ti­lan­tee­seen on luvassa hel­po­tus­ta

26.01.2023 06:16 18
Sami Suodenjoki onnistui pienentämään sähkölaskua saunomisen muutoksilla – tässä lista asioista, jotka vaikuttavat yllättävästi kuluihin

Sami Suo­den­jo­ki on­nis­tui pie­nen­tä­mään säh­kö­las­kua sau­no­mi­sen muu­tok­sil­la – tässä lista asiois­ta, jotka vai­kut­ta­vat yl­lät­tä­väs­ti ku­lui­hin

15.01.2023 11:00 5
Tilaajille
Yksi asunto voi saada neljä tuhatta euroa avustusta energiansäästöremonttiin mutta tietyin ehdoin

Yksi asunto voi saada neljä tuhatta euroa avus­tus­ta ener­gian­sääs­tö­re­mont­tiin mutta tietyin ehdoin

12.01.2023 14:24 6
Tilaajille
Yli tuhat Kalevan sähkökyselyyn vastannutta kertoo, miten sähkökriisi kurittaa arkea – Lattialämmityksestä ja saunomisesta tingitään ja suihkussa käydään työpaikalla

Yli tuhat Kalevan säh­kö­ky­se­lyyn vas­tan­nut­ta kertoo, miten säh­kö­krii­si ku­rit­taa arkea – Lat­tia­läm­mi­tyk­ses­tä ja sau­no­mi­ses­ta tin­gi­tään ja suih­kus­sa käydään työ­pai­kal­la

11.12.2022 06:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gin "pöl­jin" jul­ki­si­vu­va­lais­tus

08.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Kaleva kysyi, lukijat vastasivat: Kausivaloja käytetään nyt kodeissa erittäin harkitusti – "Olen valmis joustamaan pullamössöelämästäni"

Kaleva kysyi, lukijat vas­ta­si­vat: Kau­si­va­lo­ja käy­te­tään nyt ko­deis­sa erit­täin har­ki­tus­ti – "Olen valmis jous­ta­maan pul­la­mös­söe­lä­mäs­tä­ni"

05.11.2022 14:00 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­sä­il­man laatua kan­nat­taa seurata – läm­pö­ti­lan alen­ta­mi­ses­ta tulee pian pa­lau­tet­ta, mutta il­man­vaih­don pie­nen­tä­mi­nen huo­ma­taan hi­taam­min

04.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Laitatko kotiisi lainkaan kausivaloja tänä vuonna? – Oulun keskustan kerrostaloissa valot eivät juuri loista

Vastaa ky­se­lyyn: Lai­tat­ko kotiisi lain­kaan kau­si­va­lo­ja tänä vuonna? – Oulun kes­kus­tan ker­ros­ta­lois­sa valot eivät juuri loista

03.11.2022 12:06 34
Suomalaisista tuli hyviä sähkönsäästäjiä - kulutus laski ripeästi kymmenyksellä
Pääkirjoitus

Suo­ma­lai­sis­ta tuli hyviä säh­kön­sääs­tä­jiä - kulutus laski ri­peäs­ti kym­me­nyk­sel­lä

23.10.2022 20:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt olisi paikka laa­jal­le kan­sa­lais­toi­min­nal­le, säh­kö­pörs­sil­tä valta pois

21.10.2022 05:15 3
Tilaajille
Kuluttajien sähkönkäyttö on vähentynyt selvästi – "Ei voi selittää lämpötiloilla tai suhdanteilla"

Ku­lut­ta­jien säh­kön­käyt­tö on vä­hen­ty­nyt sel­väs­ti – "Ei voi se­lit­tää läm­pö­ti­loil­la tai suh­dan­teil­la"

13.10.2022 15:35 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnat näyt­tä­mään esi­merk­kiä ener­gia­tal­kois­sa – rat­kai­sut tulee tehdä kes­tä­väl­tä poh­jal­ta ulot­tuen kym­me­nien vuosien päähän

26.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kylläpä lu­kui­sat puhuvat päät ovat kilvan neu­vo­neet sääs­tä­mään sähköä

22.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Yhdessä selviämme talvesta
Kolumni

Yhdessä sel­viäm­me tal­ves­ta

20.09.2022 16:00 28
Tilaajille
Oulun kaupunki ja yliopisto aloittavat energian säästämisen: tilojen lämpötilaa lasketaan,  Heinäpään tekonurmea ei lämmitetä

Oulun kau­pun­ki ja yli­opis­to aloit­ta­vat ener­gian sääs­tä­mi­sen: tilojen läm­pö­ti­laa las­ke­taan, Hei­nä­pään te­ko­nur­mea ei läm­mi­te­tä

14.09.2022 11:49 30
Tilaajille
Lämmitys voi palvella asukkaiden erilaisia tarpeita: Oululaisen The Warming Surfaces -yrityksen lattiaan sopiva lämmitininnovaatio tähtää keväällä markkinoille

Läm­mi­tys voi pal­vel­la asuk­kai­den eri­lai­sia tar­pei­ta: Ou­lu­lai­sen The Warming Sur­fa­ces -y­ri­tyk­sen lat­tiaan sopiva läm­mi­tin­in­no­vaa­tio tähtää ke­vääl­lä mark­ki­noil­le

10.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Kylmään ei kannata jäädä makaamaan, energiakriisin iskua on mahdollista pehmentää
Pääkirjoitus

Kylmään ei kannata jäädä ma­kaa­maan, ener­gia­krii­sin iskua on mah­dol­lis­ta peh­men­tää

08.09.2022 20:00 13
Tilaajille
Energian säästöstä Oulun katuvaloverkossa on jo keskusteltu – syyspimeä paljastaa vikapaikat

Ener­gian sääs­tös­tä Oulun ka­tu­va­lo­ver­kos­sa on jo kes­kus­tel­tu – syys­pi­meä pal­jas­taa vi­ka­pai­kat

31.08.2022 13:57 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oli­sin­pa ollut vää­räs­sä

21.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Lasketaanko huonelämpötilaa? – Taloyhtiöt voivat säästää energiankulutuksesta useilla tehokkailla keinoilla

Las­ke­taan­ko huo­ne­läm­pö­ti­laa? – Ta­lo­yh­tiöt voivat säästää ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta useilla te­hok­kail­la kei­noil­la

20.08.2022 18:00 2
Tilaajille