Kaleva Live: Tulevan kauden AC Oulu esit­täy­tyy suu­rel­le ylei­söl­le, vas­tas­sa re­ser­vi­jouk­kue OLS – katso kauden en­sim­mäi­nen har­joi­tus­ot­te­lu suorana täältä

Vanhat kuvat: Nos­tal­gi­nen jou­lu­kuu Oulussa 2002 – tier­na­täh­det lois­ti­vat ja Gimmel jakoi nim­ma­rei­ta Stock­man­nil­la

Luitko jo tämän: Ko­hon­neet len­to­lip­pu­jen hinnat har­mit­ta­vat Oulusta Hel­sin­kiin len­tä­viä, Nor­we­gian tark­kai­lee ti­lan­net­ta – "Pi­däm­me reittiä tar­kas­ti sil­mäl­lä"

Energiansäästö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gin "pöl­jin" jul­ki­si­vu­va­lais­tus

08.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Kaleva kysyi, lukijat vastasivat: Kausivaloja käytetään nyt kodeissa erittäin harkitusti – "Olen valmis joustamaan pullamössöelämästäni"

Kaleva kysyi, lukijat vas­ta­si­vat: Kau­si­va­lo­ja käy­te­tään nyt ko­deis­sa erit­täin har­ki­tus­ti – "Olen valmis jous­ta­maan pul­la­mös­söe­lä­mäs­tä­ni"

05.11.2022 14:00 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­sä­il­man laatua kan­nat­taa seurata – läm­pö­ti­lan alen­ta­mi­ses­ta tulee pian pa­lau­tet­ta, mutta il­man­vaih­don pie­nen­tä­mi­nen huo­ma­taan hi­taam­min

04.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Laitatko kotiisi lainkaan kausivaloja tänä vuonna? – Oulun keskustan kerrostaloissa valot eivät juuri loista

Vastaa ky­se­lyyn: Lai­tat­ko kotiisi lain­kaan kau­si­va­lo­ja tänä vuonna? – Oulun kes­kus­tan ker­ros­ta­lois­sa valot eivät juuri loista

03.11.2022 12:06 34
Suomalaisista tuli hyviä sähkönsäästäjiä - kulutus laski ripeästi kymmenyksellä
Pääkirjoitus

Suo­ma­lai­sis­ta tuli hyviä säh­kön­sääs­tä­jiä - kulutus laski ri­peäs­ti kym­me­nyk­sel­lä

23.10.2022 20:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt olisi paikka laa­jal­le kan­sa­lais­toi­min­nal­le, säh­kö­pörs­sil­tä valta pois

21.10.2022 05:15 3
Tilaajille
Kuluttajien sähkönkäyttö on vähentynyt selvästi – "Ei voi selittää lämpötiloilla tai suhdanteilla"

Ku­lut­ta­jien säh­kön­käyt­tö on vä­hen­ty­nyt sel­väs­ti – "Ei voi se­lit­tää läm­pö­ti­loil­la tai suh­dan­teil­la"

13.10.2022 15:35 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnat näyt­tä­mään esi­merk­kiä ener­gia­tal­kois­sa – rat­kai­sut tulee tehdä kes­tä­väl­tä poh­jal­ta ulot­tuen kym­me­nien vuosien päähän

26.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kylläpä lu­kui­sat puhuvat päät ovat kilvan neu­vo­neet sääs­tä­mään sähköä

22.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Yhdessä selviämme talvesta
Kolumni

Yhdessä sel­viäm­me tal­ves­ta

20.09.2022 16:00 28
Tilaajille
Oulun kaupunki ja yliopisto aloittavat energian säästämisen: tilojen lämpötilaa lasketaan,  Heinäpään tekonurmea ei lämmitetä

Oulun kau­pun­ki ja yli­opis­to aloit­ta­vat ener­gian sääs­tä­mi­sen: tilojen läm­pö­ti­laa las­ke­taan, Hei­nä­pään te­ko­nur­mea ei läm­mi­te­tä

14.09.2022 11:49 30
Tilaajille
Lämmitys voi palvella asukkaiden erilaisia tarpeita: Oululaisen The Warming Surfaces -yrityksen lattiaan sopiva lämmitininnovaatio tähtää keväällä markkinoille

Läm­mi­tys voi pal­vel­la asuk­kai­den eri­lai­sia tar­pei­ta: Ou­lu­lai­sen The Warming Sur­fa­ces -y­ri­tyk­sen lat­tiaan sopiva läm­mi­tin­in­no­vaa­tio tähtää ke­vääl­lä mark­ki­noil­le

10.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Kylmään ei kannata jäädä makaamaan, energiakriisin iskua on mahdollista pehmentää
Pääkirjoitus

Kylmään ei kannata jäädä ma­kaa­maan, ener­gia­krii­sin iskua on mah­dol­lis­ta peh­men­tää

08.09.2022 20:00 13
Tilaajille
Energian säästöstä Oulun katuvaloverkossa on jo keskusteltu – syyspimeä paljastaa vikapaikat

Ener­gian sääs­tös­tä Oulun ka­tu­va­lo­ver­kos­sa on jo kes­kus­tel­tu – syys­pi­meä pal­jas­taa vi­ka­pai­kat

31.08.2022 13:57 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oli­sin­pa ollut vää­räs­sä

21.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Lasketaanko huonelämpötilaa? – Taloyhtiöt voivat säästää energiankulutuksesta useilla tehokkailla keinoilla

Las­ke­taan­ko huo­ne­läm­pö­ti­laa? – Ta­lo­yh­tiöt voivat säästää ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta useilla te­hok­kail­la kei­noil­la

20.08.2022 18:00 1
Tilaajille
Tuleva sähkölasku hirvittää 75-vuotiaan puutalon isäntää Oulun Karjasillalla – näin hän säästää energiakustannuksissa

Tuleva säh­kö­las­ku hir­vit­tää 75-vuo­tiaan puu­ta­lon isäntää Oulun Kar­ja­sil­lal­la – näin hän säästää ener­gia­kus­tan­nuk­sis­sa

06.08.2022 08:00 34
Tilaajille
Sammuta valo ja sulje ovi! -määräys valtasi Suomen – mitä sinä muistat vuosien 1973-1974 öljykriisistä?

Sammuta valo ja sulje ovi! -mää­räys valtasi Suomen – mitä sinä muistat vuosien 1973-1974 öl­jyk­rii­sis­tä?

23.07.2022 16:00 10
Tilaajille
Kaikki haluavat nyt ilmalämpöpumpun – "Kasvuprosentti on aivan kauhea"

Kaikki ha­lua­vat nyt il­ma­läm­pö­pum­pun – "Kas­vup­ro­sent­ti on aivan kauhea"

08.07.2022 16:48 9
Tilaajille
Oulun urheiluhallit ahmivat energiaa kuin yli 800 omakotitaloa – säästöjä saataisiin käyttämällä jäähallin lauhdelämpöä, mutta Raksilan uimahallin kohtalo viivästyttää hanketta

Oulun ur­hei­lu­hal­lit ahmivat ener­giaa kuin yli 800 oma­ko­ti­ta­loa – sääs­tö­jä saa­tai­siin käyt­tä­mäl­lä jää­hal­lin lauh­de­läm­pöä, mutta Rak­si­lan ui­ma­hal­lin kohtalo vii­väs­tyt­tää han­ket­ta

15.05.2020 13:01 2
Tilaajille