Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

Liikuntapaikat
Suurin korjauspaine Oulun liikuntapaikoista kohdistuu uimahalleihin – "Linnanmaan uimahallin valmistuminen suunnitellussa aikataulussa on äärimmäisen tärkeää"

Suurin kor­jaus­pai­ne Oulun lii­kun­ta­pai­kois­ta koh­dis­tuu ui­ma­hal­lei­hin – "Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin val­mis­tu­mi­nen suun­ni­tel­lus­sa ai­ka­tau­lus­sa on ää­rim­mäi­sen tär­keää"

31.08.2022 06:09 15
Aluehallintovirastoilta avustuksia liikuntapaikkarakentamiseen ja luonnon virkistyskäyttöön – Pohjois-Pohjanmaalle tukea yhdeksään hankkeeseen

Alue­hal­lin­to­vi­ras­toil­ta avus­tuk­sia lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­seen ja luonnon vir­kis­tys­käyt­töön – Poh­jois-Poh­jan­maal­le tukea yh­dek­sään hank­kee­seen

22.06.2022 13:49
Nivalassa siirrettiin jopa pääkatua liikuntapaikkarakentamisen tieltä – valtiolta 750 000 euroa monitoimihallille

Ni­va­las­sa siir­ret­tiin jopa pää­ka­tua lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen tieltä – val­tiol­ta 750 000 euroa mo­ni­toi­mi­hal­lil­le

09.06.2022 11:45 6
Oulun uimahallit ja muut sisäliikuntapaikat avataan maanantaina

Oulun ui­ma­hal­lit ja muut si­sä­lii­kun­ta­pai­kat avataan maa­nan­tai­na

09.01.2022 12:25 64
Oulun ensimmäisessä ekokeinonurmessa on käytetty oliivikivirouhetta

Oulun en­sim­mäi­ses­sä eko­kei­no­nur­mes­sa on käy­tet­ty olii­vi­ki­vi­rou­het­ta

30.09.2021 11:45 6
Oulun liikuntapaikkojen purku herättää huolta urheiluseuroissa – Urheilutalo on jo tyhjennetty, Värtön liikuntahallin tilannetta tarkastellaan vuosi kerrallaan

Oulun lii­kun­ta­paik­ko­jen purku he­rät­tää huolta ur­hei­lu­seu­rois­sa – Ur­hei­lu­ta­lo on jo tyh­jen­net­ty, Värtön lii­kun­ta­hal­lin ti­lan­net­ta tar­kas­tel­laan vuosi ker­ral­laan

26.07.2021 06:00 9
Tilaajille
Kysyimme, miten Oulun liikuntapaikat avautuvat – Lue tästä, miten jatkossa pääsee uimahalliin, saunaan ja kuntosaleille

Ky­syim­me, miten Oulun lii­kun­ta­pai­kat avau­tu­vat – Lue tästä, miten jat­kos­sa pääsee ui­ma­hal­liin, saunaan ja kun­to­sa­leil­le

19.05.2021 20:15 5
Tilaajille
Limingan Rantakylän hiekkakenttä hautautui veden alle, frisbeegolf mahdollista pitkävartiset kumpparit jalassa – "Vesi ei ole koskaan ollut noin korkealla"

Li­min­gan Ran­ta­ky­län hiek­ka­kent­tä hau­tau­tui veden alle, fris­bee­golf mah­dol­lis­ta pit­kä­var­ti­set kump­pa­rit jalassa – "Vesi ei ole koskaan ollut noin kor­keal­la"

22.04.2021 09:14
Tilaajille
Liikuntapaikoille myönnettiin lähes 31 miljoonaa euroa avustusta – Pohjois-Suomessa rahaa viidelle hallihankkeelle

Lii­kun­ta­pai­koil­le myön­net­tiin lähes 31 mil­joo­naa euroa avus­tus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa rahaa vii­del­le hal­li­hank­keel­le

20.04.2021 12:56 3
Kaupungit ja kunnat eivät pysty tarjoamaan harrastuspaikkoja kaikille – Oulun seudulla moni seura on hakenut tilansa vapailta markkinoilta tai rakentanut itse

Kau­pun­git ja kunnat eivät pysty tar­joa­maan har­ras­tus­paik­ko­ja kai­kil­le – Oulun seu­dul­la moni seura on hakenut tilansa va­pail­ta mark­ki­noil­ta tai ra­ken­ta­nut itse

30.03.2021 06:30
Tilaajille
Oulun kaupunki aukaisee liikuntapaikkoja lasten ja nuorten ryhmien käyttöön, uintiharrastajat joutuvat odottamaan viikonlopun yli – "Maanantaina ollaan jo täydessä volyymissä"

Oulun kau­pun­ki au­kai­see lii­kun­ta­paik­ko­ja lasten ja nuorten ryhmien käyt­töön, uin­ti­har­ras­ta­jat jou­tu­vat odot­ta­maan vii­kon­lo­pun yli – "Maa­nan­tai­na ollaan jo täy­des­sä vo­lyy­mis­sä"

21.01.2021 16:19 27
Tilaajille
18 yhdistystä vaatii kuntalaisaloitteessa Oulun kaupunkia kehittämään Virpiniemeä

18 yh­dis­tys­tä vaatii kun­ta­lais­aloit­tees­sa Oulun kau­pun­kia ke­hit­tä­mään Vir­pi­nie­meä

16.07.2020 14:05 2
Oulun urheiluhallit ahmivat energiaa kuin yli 800 omakotitaloa – säästöjä saataisiin käyttämällä jäähallin lauhdelämpöä, mutta Raksilan uimahallin kohtalo viivästyttää hanketta

Oulun ur­hei­lu­hal­lit ahmivat ener­giaa kuin yli 800 oma­ko­ti­ta­loa – sääs­tö­jä saa­tai­siin käyt­tä­mäl­lä jää­hal­lin lauh­de­läm­pöä, mutta Rak­si­lan ui­ma­hal­lin kohtalo vii­väs­tyt­tää han­ket­ta

15.05.2020 13:01 2
Tilaajille
Limingan keskustan läheisyyteen nousee urheiluhalli – tilat lukuisille eri lajeille

Li­min­gan kes­kus­tan lä­hei­syy­teen nousee ur­hei­lu­hal­li – tilat lu­kui­sil­le eri la­jeil­le

03.04.2020 12:28 12