Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Liikuntapaikat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa olisi jo aika yleis­ur­hei­lu­ken­til­le ja maa­ui­ma­loil­le

24.08.2023 08:00 13
Tilaajille
Tämä vanha kerrostalolähiö on kaupungin vehrein alue – Kalevan jättikysely laittoi 47 Oulun asuinaluetta järjestykseen

Tämä vanha ker­ros­ta­lo­lä­hiö on kau­pun­gin vehrein alue – Kalevan jät­ti­ky­se­ly laittoi 47 Oulun asuin­aluet­ta jär­jes­tyk­seen

17.06.2023 06:00 37
Tilaajille
Linnanmaan ja Oulunsalon jäähallit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuukauden ajan energian säästämiseksi – hallien kulut olleet talvella kymmeniä tuhansia euroja

Lin­nan­maan ja Ou­lun­sa­lon jää­hal­lit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuu­kau­den ajan ener­gian sääs­tä­mi­sek­si – hallien kulut olleet tal­vel­la kym­me­niä tu­han­sia euroja

25.01.2023 11:42 22
Tilaajille
Kempeleen Sarkkirannan urheilukeskukseen suunnitellaan mittavia uudistuksia – hintalappu kuusi miljoonaa euroa

Kem­pe­leen Sark­ki­ran­nan ur­hei­lu­kes­kuk­seen suun­ni­tel­laan mit­ta­via uu­dis­tuk­sia – hin­ta­lap­pu kuusi mil­joo­naa euroa

16.01.2023 18:30 15
Tilaajille
Yksityisen liikuntapaikkarakentamisen avustus nousee Oulussa – hintakatoksi 1,5 miljoonaa euroa

Yk­si­tyi­sen lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen avustus nousee Oulussa – hin­ta­ka­tok­si 1,5 mil­joo­naa euroa

18.10.2022 18:14 1
Tilaajille
Suurin korjauspaine Oulun liikuntapaikoista kohdistuu uimahalleihin – "Linnanmaan uimahallin valmistuminen suunnitellussa aikataulussa on äärimmäisen tärkeää"

Suurin kor­jaus­pai­ne Oulun lii­kun­ta­pai­kois­ta koh­dis­tuu ui­ma­hal­lei­hin – "Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin val­mis­tu­mi­nen suun­ni­tel­lus­sa ai­ka­tau­lus­sa on ää­rim­mäi­sen tär­keää"

31.08.2022 06:09 15
Aluehallintovirastoilta avustuksia liikuntapaikkarakentamiseen ja luonnon virkistyskäyttöön – Pohjois-Pohjanmaalle tukea yhdeksään hankkeeseen

Alue­hal­lin­to­vi­ras­toil­ta avus­tuk­sia lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­seen ja luonnon vir­kis­tys­käyt­töön – Poh­jois-Poh­jan­maal­le tukea yh­dek­sään hank­kee­seen

22.06.2022 13:49
Nivalassa siirrettiin jopa pääkatua liikuntapaikkarakentamisen tieltä – valtiolta 750 000 euroa monitoimihallille

Ni­va­las­sa siir­ret­tiin jopa pää­ka­tua lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen tieltä – val­tiol­ta 750 000 euroa mo­ni­toi­mi­hal­lil­le

09.06.2022 11:45 6
Oulun uimahallit ja muut sisäliikuntapaikat avataan maanantaina

Oulun ui­ma­hal­lit ja muut si­sä­lii­kun­ta­pai­kat avataan maa­nan­tai­na

09.01.2022 12:25 64
Oulun ensimmäisessä ekokeinonurmessa on käytetty oliivikivirouhetta

Oulun en­sim­mäi­ses­sä eko­kei­no­nur­mes­sa on käy­tet­ty olii­vi­ki­vi­rou­het­ta

30.09.2021 11:45 6
Oulun liikuntapaikkojen purku herättää huolta urheiluseuroissa – Urheilutalo on jo tyhjennetty, Värtön liikuntahallin tilannetta tarkastellaan vuosi kerrallaan

Oulun lii­kun­ta­paik­ko­jen purku he­rät­tää huolta ur­hei­lu­seu­rois­sa – Ur­hei­lu­ta­lo on jo tyh­jen­net­ty, Värtön lii­kun­ta­hal­lin ti­lan­net­ta tar­kas­tel­laan vuosi ker­ral­laan

26.07.2021 06:00 9
Tilaajille
Kysyimme, miten Oulun liikuntapaikat avautuvat – Lue tästä, miten jatkossa pääsee uimahalliin, saunaan ja kuntosaleille

Ky­syim­me, miten Oulun lii­kun­ta­pai­kat avau­tu­vat – Lue tästä, miten jat­kos­sa pääsee ui­ma­hal­liin, saunaan ja kun­to­sa­leil­le

19.05.2021 20:15 5
Tilaajille
Limingan Rantakylän hiekkakenttä hautautui veden alle, frisbeegolf mahdollista pitkävartiset kumpparit jalassa – "Vesi ei ole koskaan ollut noin korkealla"

Li­min­gan Ran­ta­ky­län hiek­ka­kent­tä hau­tau­tui veden alle, fris­bee­golf mah­dol­lis­ta pit­kä­var­ti­set kump­pa­rit jalassa – "Vesi ei ole koskaan ollut noin kor­keal­la"

22.04.2021 09:14
Tilaajille
Liikuntapaikoille myönnettiin lähes 31 miljoonaa euroa avustusta – Pohjois-Suomessa rahaa viidelle hallihankkeelle

Lii­kun­ta­pai­koil­le myön­net­tiin lähes 31 mil­joo­naa euroa avus­tus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa rahaa vii­del­le hal­li­hank­keel­le

20.04.2021 12:56 3
Kaupungit ja kunnat eivät pysty tarjoamaan harrastuspaikkoja kaikille – Oulun seudulla moni seura on hakenut tilansa vapailta markkinoilta tai rakentanut itse

Kau­pun­git ja kunnat eivät pysty tar­joa­maan har­ras­tus­paik­ko­ja kai­kil­le – Oulun seu­dul­la moni seura on hakenut tilansa va­pail­ta mark­ki­noil­ta tai ra­ken­ta­nut itse

30.03.2021 06:30
Tilaajille
Oulun kaupunki aukaisee liikuntapaikkoja lasten ja nuorten ryhmien käyttöön, uintiharrastajat joutuvat odottamaan viikonlopun yli – "Maanantaina ollaan jo täydessä volyymissä"

Oulun kau­pun­ki au­kai­see lii­kun­ta­paik­ko­ja lasten ja nuorten ryhmien käyt­töön, uin­ti­har­ras­ta­jat jou­tu­vat odot­ta­maan vii­kon­lo­pun yli – "Maa­nan­tai­na ollaan jo täy­des­sä vo­lyy­mis­sä"

21.01.2021 16:19 27
Tilaajille
18 yhdistystä vaatii kuntalaisaloitteessa Oulun kaupunkia kehittämään Virpiniemeä

18 yh­dis­tys­tä vaatii kun­ta­lais­aloit­tees­sa Oulun kau­pun­kia ke­hit­tä­mään Vir­pi­nie­meä

16.07.2020 14:05 2
Oulun urheiluhallit ahmivat energiaa kuin yli 800 omakotitaloa – säästöjä saataisiin käyttämällä jäähallin lauhdelämpöä, mutta Raksilan uimahallin kohtalo viivästyttää hanketta

Oulun ur­hei­lu­hal­lit ahmivat ener­giaa kuin yli 800 oma­ko­ti­ta­loa – sääs­tö­jä saa­tai­siin käyt­tä­mäl­lä jää­hal­lin lauh­de­läm­pöä, mutta Rak­si­lan ui­ma­hal­lin kohtalo vii­väs­tyt­tää han­ket­ta

15.05.2020 13:01 2
Tilaajille
Limingan keskustan läheisyyteen nousee urheiluhalli – tilat lukuisille eri lajeille

Li­min­gan kes­kus­tan lä­hei­syy­teen nousee ur­hei­lu­hal­li – tilat lu­kui­sil­le eri la­jeil­le

03.04.2020 12:28 12