Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Pride
Oulu Priden sateenkaarilippuja polttaneet miehet tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Oulu Priden sa­teen­kaa­ri­lip­pu­ja polt­ta­neet miehet tuo­mit­tiin kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan

08.12.2023 15:02 3
Tilaajille
Presidenttiehdokas Essayah mahdollistaisi ydinaseiden kauttakulun Suomen alueella – "Venäjän puolelta tuskin saamme vastausta", hän toteaa kaasuputkitutkinnasta

Pre­si­dent­tieh­do­kas Essayah mah­dol­lis­tai­si ydi­na­sei­den kaut­ta­ku­lun Suomen alueel­la – "Ve­nä­jän puo­lel­ta tuskin saamme vas­taus­ta", hän toteaa kaa­su­put­ki­tut­kin­nas­ta

30.10.2023 12:00 7
Tilaajille
Oulun Pride-kulkueessa 2000 osallistujaa – Katso tallenne Kalevan livelähetyksestä Hollihaan puistojuhlista

Oulun Pri­de-kul­kuees­sa 2000 osal­lis­tu­jaa – Katso tal­len­ne Kalevan li­ve­lä­he­tyk­ses­tä Hol­li­haan puis­to­juh­lis­ta

05.08.2023 14:13 22
Tilaajille
Oulu Priden ohjelma huomioi tänä vuonna erityisesti lapsia ja nuoria – "Pride on ennen kaikkea etuoikeus"

Oulu Priden ohjelma huomioi tänä vuonna eri­tyi­ses­ti lapsia ja nuoria – "P­ri­de on ennen kaikkea etuoi­keus"

30.07.2023 18:00 4
Tilaajille
Oulu Pride hylkää tukijat, joiden se katsoo tehneen vahinkoa sateenkaari-ihmisille – Keskustanuoret edustaa yksin porvaripuolueita, ja sekin oli hiuskarvan varassa

Oulu Pride hylkää tu­ki­jat, joiden se katsoo tehneen va­hin­koa sa­teen­kaa­ri-ih­mi­sil­le – Kes­kus­ta­nuo­ret edustaa yksin por­va­ri­puo­luei­ta, ja sekin oli hius­kar­van varassa

29.07.2023 07:00 62
Tilaajille
Oulun kaupunki osallistuu Oulu Pride -viikolle ensi viikolla – tämän vuoden teemana sateenkaarinuorten ja lasten turvallisuus

Oulun kau­pun­ki osal­lis­tuu Oulu Pride -vii­kol­le ensi vii­kol­la – tämän vuoden teemana sa­teen­kaa­ri­nuor­ten ja lasten tur­val­li­suus

27.07.2023 10:00 16
Hallitus ei voi jatkossa osallistua Prideen, sanoo Sari Essayah Ylellä: "Emme kaikki ole jakamassa näitä ideologisia ja poliittisia näkemyksiä"

Hal­li­tus ei voi jat­kos­sa osal­lis­tua Pri­deen, sanoo Sari Essayah Ylellä: "Emme kaikki ole ja­ka­mas­sa näitä ideo­lo­gi­sia ja po­liit­ti­sia nä­ke­myk­siä"

05.07.2023 11:02 67
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kie­len­käyt­töm­me kuvaa asen­net­tam­me ih­mi­soi­keuk­siin, ta­sa-ar­voon ja lä­him­mäi­siin

02.07.2023 06:00 6
Tilaajille
Helsingin Pride-kulkueeseen osallistui jopa 100 000 ihmistä

Hel­sin­gin Pri­de-kul­kuee­seen osal­lis­tui jopa 100 000 ihmistä

02.07.2023 00:05 8
Helsinki Priden yhteisökumppaniksi palaaminen edellyttää keskustalta ja kokoomukselta muutoksia toimintaan: "Ihmisoikeudet eivät ole omantunnon kysymys"

Hel­sin­ki Priden yh­tei­sö­kump­pa­nik­si pa­laa­mi­nen edel­lyt­tää kes­kus­tal­ta ja ko­koo­muk­sel­ta muu­tok­sia toi­min­taan: "Ih­mi­soi­keu­det eivät ole oman­tun­non ky­sy­mys"

26.06.2023 16:48 47
Tilaajille
Se ei ole keneltäkään pois – Euroviisut opettaa, että kun kiinnitetään huomio vähemmistöön, paranee myös enemmistön elämänlaatu
Essee

Se ei ole ke­nel­tä­kään pois – Eu­ro­vii­sut opet­taa, että kun kiin­ni­te­tään huomio vä­hem­mis­töön, paranee myös enem­mis­tön elä­män­laa­tu

09.06.2023 15:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­seu­tu­rak­kaus kuuluu jo­kai­sel­le

05.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Vähemmän tunnettu tapa viehättyä – uusi tietokirja kertoo seksuaali-identiteeteistä, joiden määrittely ei ole simppeliä

Vä­hem­män tun­net­tu tapa vie­hät­tyä – uusi tie­to­kir­ja kertoo sek­suaa­li-iden­ti­tee­teis­tä, joiden mää­rit­te­ly ei ole simp­pe­liä

04.08.2022 12:00 4
Tilaajille
Sateenkaaripiknik keräsi haalarikansaa Hollihakaan – opiskelijayhteisö hyväksyy vähemmistöt, mutta Oulun ilmapiiriä ei koeta yhtä suopeaksi

Sa­teen­kaa­ri­pik­nik keräsi haa­la­ri­kan­saa Hol­li­ha­kaan – opis­ke­li­jayh­tei­sö hy­väk­syy vä­hem­mis­töt, mutta Oulun il­ma­pii­riä ei koeta yhtä suo­peak­si

03.08.2022 22:25 1
Tilaajille
Oulu Pride -viikko käyntiin koko perheen helmiaskarteluilla – "Saa olla niin proud kuin haluaa"

Oulu Pride -viikko käyn­tiin koko perheen hel­mias­kar­te­luil­la – "Saa olla niin proud kuin haluaa"

01.08.2022 19:00 25
Tilaajille
"On ihanaa katsoa itseään peilistä ja kokea olevansa komea" – oululainen Aila Ahmakallio on drag king ja opastaa Pride-viikolla muitakin löytämään sisäisen maskuliinisuutensa

"On ihanaa katsoa itseään pei­lis­tä ja kokea ole­van­sa komea" – ou­lu­lai­nen Aila Ah­ma­kal­lio on drag king ja opastaa Pri­de-vii­kol­la mui­ta­kin löy­tä­mään si­säi­sen mas­ku­lii­ni­suu­ten­sa

01.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Toistuvat olettamukset voivat tehdä vähemmistöön kuuluvan arjesta turvatonta – "Sukulaiset monesti kysyivät, että jokos olen miehen löytänyt"

Tois­tu­vat olet­ta­muk­set voivat tehdä vä­hem­mis­töön kuu­lu­van arjesta tur­va­ton­ta – "Su­ku­lai­set monesti ky­syi­vät, että jokos olen miehen löy­tä­nyt"

31.07.2022 07:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­ses­sa yh­tei­sös­sä ei voi va­paas­ti kertoa sek­suaa­li-iden­ti­tee­tis­tään, vaikka eläisi Raa­ma­tun mukaan?

23.07.2022 05:30 4
Tilaajille