Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vasemmistoliitto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nousiko hal­li­tus­poh­jas­ta suun­soit­to? – Tul­kin­nat ker­to­vat enemmän lu­ki­jas­ta kuin teks­tis­tä

03.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Näkökulma: Hallituspohjasta alkoi heti raju suunsoitto – Ex-ministeri Paavo Arhinmäen purkaus halventaa äänestäjiä, mutta vihan voimalla vasemmisto tuskin vahvistuu

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus­poh­jas­ta alkoi heti raju suun­soit­to – Ex-mi­nis­te­ri Paavo Ar­hin­mäen purkaus hal­ven­taa ää­nes­tä­jiä, mutta vihan voi­mal­la va­sem­mis­to tuskin vah­vis­tuu

28.04.2023 17:09 83
Tilaajille
Eduskunnasta tippuva Katja Hänninen lähtee maanantaina tyhjentämään Helsingin-kämppäänsä

Edus­kun­nas­ta tippuva Katja Hän­ni­nen lähtee maa­nan­tai­na tyh­jen­tä­mään Hel­sin­gin-kämp­pään­sä

02.04.2023 23:17 1
Tilaajille
Vasemmistoliitto menettämässä kolmannen paikkansa Oulun vaalipiiristä – Hanna Sarkkinen: "Näiden vaalien ilmiö on selvästi ollut taktinen äänestäminen"

Va­sem­mis­to­liit­to me­net­tä­mäs­sä kol­man­nen paik­kan­sa Oulun vaa­li­pii­ris­tä – Hanna Sark­ki­nen: "Näiden vaalien ilmiö on sel­väs­ti ollut tak­ti­nen ää­nes­tä­mi­nen"

02.04.2023 21:41 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­sem­mis­to­lii­tol­la osaavat eh­dok­kaat

28.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Jos lasista rynnisi läpi, vaalimainos olisi seitsemän metrin päässä Ruskon Citymarketin ennakkoäänestyspaikasta: "Hankalia tilanteita"

Jos lasista rynnisi läpi, vaa­li­mai­nos olisi seit­se­män metrin päässä Ruskon Ci­ty­mar­ke­tin en­nak­koää­nes­tys­pai­kas­ta: "Han­ka­lia ti­lan­tei­ta"

27.03.2023 17:17 23
Tilaajille
Rotuaarin vaalikylässä Oulussa on hirmuisen vilkas meno, väenpaljous, ruokaa ja kaikenlaisia herkkuja tarjolla – mutta saavatko ehdokkaat kalastettua niillä ääniä?

Ro­tuaa­rin vaa­li­ky­läs­sä Oulussa on hir­mui­sen vilkas meno, väen­pal­jous, ruokaa ja kai­ken­lai­sia herk­ku­ja tar­jol­la – ­mut­ta saa­vat­ko eh­dok­kaat ka­las­tet­tua niillä ääniä?

24.03.2023 05:00 35
Tilaajille
Mainonta kasvaa ja kampanjointi kiihtyy, kun vaalikuume kasvaa kohisten

Mai­non­ta kasvaa ja kam­pan­join­ti kiih­tyy, kun vaa­li­kuu­me kasvaa ko­his­ten

16.03.2023 18:00 6
Tilaajille
"Välillä jopa kauhulla seuraamme tätä kehitystä", sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra Pohjois-Suomessa puhaltavasta tuulivoimapuhurista

"Vä­lil­lä jopa kau­hul­la seu­raam­me tätä ke­hi­tys­tä", sanoo pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Riikka Purra Poh­jois-Suo­mes­sa pu­hal­ta­vas­ta tuu­li­voi­ma­pu­hu­ris­ta

12.03.2023 12:59 41
Tilaajille
Kalevan puheenjohtajasarja: Li Andersson pelkää, että Oulun investoinnit karkaavat länsinaapuriin –  ruotsalaiset ovat "ärsyttävän hyviä" markkinoimaan itseään

Kalevan pu­heen­joh­ta­ja­sar­ja: Li An­ders­son pelkää, että Oulun in­ves­toin­nit kar­kaa­vat län­si­naa­pu­riin –  ruot­sa­lai­set ovat "är­syt­tä­vän hyviä" mark­ki­noi­maan itseään

05.03.2023 05:00 26
Tilaajille
Oulun Koskelankylässä varttunut vasemmistovaikuttaja Martti Korhonen näkee itsensä niin suomenhevosena kuin tuulensuojana

Oulun Kos­ke­lan­ky­läs­sä vart­tu­nut va­sem­mis­to­vai­kut­ta­ja Martti Kor­ho­nen näkee itsensä niin suo­men­he­vo­se­na kuin tuu­len­suo­ja­na

26.02.2023 07:00 20
Tilaajille
Vasemmistoliiton puoluetoimistolle tuli aamulla räjähdettä muistuttava paketti – kristillisdemokraattien ja kokoomuksen puoluetoimistoilla tarkastetut lähetykset paljastuivat mainoksiksi

Va­sem­mis­to­lii­ton puo­lue­toi­mis­tol­le tuli aamulla rä­jäh­det­tä muis­tut­ta­va paketti – kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja ko­koo­muk­sen puo­lue­toi­mis­toil­la tar­kas­te­tut lä­he­tyk­set pal­jas­tui­vat mai­nok­sik­si

16.02.2023 17:53 2
Kaleva perkasi Oulun vaalipiirin ehdokaslistoja: Keskustalla on vain neljä oululaista ehdokasta – vihreistä heitä löytyy peräti kaksitoista

Kaleva perkasi Oulun vaa­li­pii­rin eh­do­kas­lis­to­ja: Kes­kus­tal­la on vain neljä ou­lu­lais­ta eh­do­kas­ta – vih­reis­tä heitä löytyy peräti kak­si­tois­ta

11.02.2023 15:47 52
Tilaajille
Oululaisen kaupunginvaltuutetun Merja Rasinkankaan loikka keskustasta perussuomalaisiin muuttaa suurten puolueiden voimasuhteita

Ou­lu­lai­sen kau­pun­gin­val­tuu­te­tun Merja Ra­sin­kan­kaan loikka kes­kus­tas­ta pe­rus­suo­ma­lai­siin muuttaa suurten puo­luei­den voi­ma­suh­tei­ta

07.02.2023 21:33 46
Tilaajille
Mikko Raudaskoski jatkaa vasemmistoliiton Oulun valtuustoryhmän johdossa

Mikko Rau­das­kos­ki jatkaa va­sem­mis­to­lii­ton Oulun val­tuus­to­ryh­män joh­dos­sa

06.02.2023 22:36 1
Vasemmistoliitto lähtee täydellä listalla vaaleihin Oulun vaalipiirissä – ehdokkaiden joukossa myös puolueen nykyiset kansanedustajat

Va­sem­mis­to­liit­to lähtee täy­del­lä lis­tal­la vaa­lei­hin Oulun vaa­li­pii­ris­sä – eh­dok­kai­den jou­kos­sa myös puo­lueen ny­kyi­set kan­san­edus­ta­jat

03.02.2023 11:35 18
Suomen veropohja vuotaa
Kolumni

Suomen ve­ro­poh­ja vuotaa

24.01.2023 16:00 40
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­ton uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si on valittu ou­lu­lai­nen Suvi Rön­ty­nen

10.12.2022 21:04
Huhtikuun eduskuntavaalien ehdokaslistat alkavat olla viittä vaille valmiita Oulun vaalipiirissä

Huh­ti­kuun edus­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat alkavat olla viittä vaille val­mii­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä

09.12.2022 18:00 5
Tilaajille
Kommentti: Oulun kaupunginjohtajan valinnassa luvassa äärimmäisen tiukka kaksinkamppailu, ja marginaalit ovat pienet

Kom­ment­ti: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­sa luvassa ää­rim­mäi­sen tiukka kak­sin­kamp­pai­lu, ja mar­gi­naa­lit ovat pienet

08.12.2022 15:43 14
Tilaajille