Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Vasemmistoliitto
Kuukausi
Vasemmistoliiton Oulun valtuustoryhmä haluaa polkupyöräpysäköinnin kuntoon liikuntapaikoilla

Va­sem­mis­to­lii­ton Oulun val­tuus­to­ryh­mä haluaa pol­ku­pyö­rä­py­sä­köin­nin kuntoon lii­kun­ta­pai­koil­la

22.02.2024 14:51 19
Pohteen aluevaltuusto kävi periaatteellista vääntöä vallasta – Luvattu hallintosääntöuudistus ei ehdi vaikuttaa nyt tehtäviin säästöpäätöksiin

Pohteen alue­val­tuus­to kävi pe­ri­aat­teel­lis­ta vääntöä val­las­ta – Luvattu hal­lin­to­sään­tö­uu­dis­tus ei ehdi vai­kut­taa nyt teh­tä­viin sääs­tö­pää­tök­siin

19.02.2024 17:17 35
Tilaajille
SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät välikysymyksen "työmarkkinakaaoksesta"

SDP, vihreät ja va­sem­mis­to­liit­to jät­ti­vät vä­li­ky­sy­myk­sen "työ­mark­ki­na­kaaok­ses­ta"

16.02.2024 13:27 70
Mikko Raudaskoski jatkaa Vasemmistoliiton Oulun valtuustoryhmän puheenjohtajana

Mikko Rau­das­kos­ki jatkaa Va­sem­mis­to­lii­ton Oulun val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na

29.01.2024 15:42 4
Vanhemmat
Rotuaarin vaalikylän maanantairännässä hiljaista kuin huopatossutehtaalla – yhtä lukuun ottamatta kaikki kopit olivat kiinni

Ro­tuaa­rin vaa­li­ky­län maa­nan­tai­rän­näs­sä hil­jais­ta kuin huo­pa­tos­su­teh­taal­la – yhtä lukuun ot­ta­mat­ta kaikki kopit olivat kiinni

22.01.2024 19:18 11
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto kritisoi voimalaveroihin suunniteltuja leikkauksia – "Kuntia kuritetaan"

Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­to kri­ti­soi voi­ma­la­ve­roi­hin suun­ni­tel­tu­ja leik­kauk­sia – "Kuntia ku­ri­te­taan"

21.12.2023 11:45 8
Oulun valtuustossa ja kaupunginhallituksessa istuva vasemmistoliiton Jessi Jokelainen lähdössä eurovaaleihin

Oulun val­tuus­tos­sa ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa istuva va­sem­mis­to­lii­ton Jessi Jo­ke­lai­nen läh­dös­sä eu­ro­vaa­lei­hin

09.12.2023 14:15 16
Li Andersson valittiin vasemmistoliiton presidenttiehdokkaaksi – otti kantaa Gazan tilanteeseen

Li An­ders­son va­lit­tiin va­sem­mis­to­lii­ton pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si – otti kantaa Gazan ti­lan­tee­seen

15.10.2023 10:51 17
Pohteen aluehallituksessa järjestelyjä – Huotarin tilalle tulee Ollanketo, Keräsen tilalle tuli jo  Heiskanen

Pohteen alue­hal­li­tuk­ses­sa jär­jes­te­ly­jä – Huo­ta­rin tilalle tulee Ol­lan­ke­to, Keräsen tilalle tuli jo Heis­ka­nen

11.10.2023 06:00 6
Tilaajille
Presidenttiehdokas Andersson muuttaisi asepalvelusta tasa-arvoisemmaksi – vaatii kilpailijoitaan paljastamaan Nato-korttinsa

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas An­ders­son muut­tai­si ase­pal­ve­lus­ta ta­sa-ar­voi­sem­mak­si – vaatii kil­pai­li­joi­taan pal­jas­ta­maan Na­to-kort­tin­sa

02.10.2023 12:00 11
Tilaajille
Kaupunginvaltuutettu Pirjo Sirviö yritti estää Oulun torihotellihankkeen peräti kahdesti, mutta epäonnistui: ”Mitäs minä sanoin”

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää Oulun to­ri­ho­tel­li­hank­keen peräti kah­des­ti, mutta epäon­nis­tui: ”Mitäs minä sanoin”

26.09.2023 05:00 191
Tilaajille
Näkökulma: Vasemmisto tuo säpinää presidenttikilpaan myöhäisheränneenä – Li Anderssonin ehdokkuus pistänee vauhtia myös SDP:n Jutta Urpilaisen pitkään harkintaan

Nä­kö­kul­ma: Va­sem­mis­to tuo säpinää pre­si­dent­ti­kil­paan myö­häis­he­rän­nee­nä – Li An­ders­so­nin eh­dok­kuus pis­tä­nee vauhtia myös SDP:n Jutta Ur­pi­lai­sen pitkään har­kin­taan

13.09.2023 16:18 16
Tilaajille
Vasemmistoliiton Li Andersson ilmoittautui mukaan presidenttikisaan

Va­sem­mis­to­lii­ton Li An­ders­son il­moit­tau­tui mukaan pre­si­dent­ti­ki­saan

13.09.2023 15:33 4
Oikeistohallitus vie poliittista peliä 100–0, koska oppositio ei tarjoa myyviä ratkaisuja
Essee

Oi­keis­to­hal­li­tus vie po­liit­tis­ta peliä 100–0, koska op­po­si­tio ei tarjoa myyviä rat­kai­su­ja

08.09.2023 15:30 35
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto päässee käsittelemään syksyllä jopa satojen miljoonien eurojen investointeja – edes kaupunginjohtaja Seppo Määttä ei vielä tiedä, millainen ohjelma on luvassa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päässee kä­sit­te­le­mään syk­syl­lä jopa satojen mil­joo­nien eurojen in­ves­toin­te­ja – edes kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä ei vielä tiedä, mil­lai­nen ohjelma on luvassa

07.08.2023 06:00 60
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nousiko hal­li­tus­poh­jas­ta suun­soit­to? – Tul­kin­nat ker­to­vat enemmän lu­ki­jas­ta kuin teks­tis­tä

03.05.2023 06:00 1
Tilaajille
Näkökulma: Hallituspohjasta alkoi heti raju suunsoitto – Ex-ministeri Paavo Arhinmäen purkaus halventaa äänestäjiä, mutta vihan voimalla vasemmisto tuskin vahvistuu

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus­poh­jas­ta alkoi heti raju suun­soit­to – Ex-mi­nis­te­ri Paavo Ar­hin­mäen purkaus hal­ven­taa ää­nes­tä­jiä, mutta vihan voi­mal­la va­sem­mis­to tuskin vah­vis­tuu

28.04.2023 17:09 83
Tilaajille
Eduskunnasta tippuva Katja Hänninen lähtee maanantaina tyhjentämään Helsingin-kämppäänsä

Edus­kun­nas­ta tippuva Katja Hän­ni­nen lähtee maa­nan­tai­na tyh­jen­tä­mään Hel­sin­gin-kämp­pään­sä

02.04.2023 23:17 1
Tilaajille
Vasemmistoliitto menettämässä kolmannen paikkansa Oulun vaalipiiristä – Hanna Sarkkinen: "Näiden vaalien ilmiö on selvästi ollut taktinen äänestäminen"

Va­sem­mis­to­liit­to me­net­tä­mäs­sä kol­man­nen paik­kan­sa Oulun vaa­li­pii­ris­tä – Hanna Sark­ki­nen: "Näiden vaalien ilmiö on sel­väs­ti ollut tak­ti­nen ää­nes­tä­mi­nen"

02.04.2023 21:41 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­sem­mis­to­lii­tol­la osaavat eh­dok­kaat

28.03.2023 05:00 3
Tilaajille